Podstawy biologii komórki (bakterie, archeony, rośliny i grzyby). Wirusy, t.1

Podstawy biologii komórki (bakterie, archeony, rośliny i grzyby). Wirusy, t.1

11 ocen

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja przekazuje zasadnicze informacje o komórkach mikroorganizmów, grzybów i roślin, a także podstawowe wiadomości o słabo poznanych wirusach, zwłaszcza wirusach roślinnych. Ma umożliwić studentom zapoznanie się z podstawami budowy i funkcjonowania różnych komórek i wirusów. Ponadto informuje o nawiązaniu kontaktu patogenów z rośliną-gospodarzem i ich wnikaniu.


Na końcu każdego rozdziału lub podrozdziału znajdują się „hasła”, pomyślane wyłącznie jako notki powtórzeniowe (np. przed egzaminem) w celu przypomnienia wiadomości zapamiętanych podczas czytania pełnego tekstu rozdziału.


Poznanie i zrozumienie mechanizmów naturalnych, które umożliwiają komórkom roślin funkcjonowanie w zmienionym środowisku, otworzyło możliwości praktycznego wykorzystania tych mechanizmów przez człowieka.


 


Rok wydania2009
Liczba stron156
KategoriaBotanika
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2124-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie (Adam Woźny, Anna Goździcka-Józefiak)    9
  2. Komórki prokariotyczne (Adam Woźny)    11
    2.1. Prokarionty i eukarionty    11
    2.2. Bakterie (Bacteria)    14
    2.3. Archeony (Archaea)    26
  3. Komórki eukariotyczne    35
    3.1. Ogólna charakterystyka komórki eukariotycznej (Adam Woźny)    35
    3.2. Komórki roślin (Adam Woźny)    37
      3.2.1. Ściana komórkowa    37
        3.2.1.1. Etapy powstawania ściany komórkowej    37
        3.2.1.2. Ogólna budowa ściany    39
        3.2.1.3. Ważniejsze funkcje ściany    40
        3.2.1.4. Zmiany wywołane przez czynniki stresowe i patogeny    41
      3.2.2. Błona komórkowa    41
        3.2.2.1. Budowa i właściwości błon biologicznych    42
        3.2.2.2. Błona komórkowa i jej funkcje    44
        3.2.2.3. Ciągłość mechaniczna (kontinuum) między ścianą, błoną komórkową i cytoszkieletem    48
      3.2.3. Cytoszkielet    49
      3.2.4. Jądro komórkowe    50
        3.2.4.1. Morfologia i ultrastruktura jądra interfazowego    50
        3.2.4.2. Chromosomy interfazowe (chromatyna) i podziałowe    52
        3.2.4.3. Jąderko    54
        3.2.4.4. Niektóre funkcje jądra komórkowego    54
        3.2.4.5. Transport białek do jądra    55
        3.2.4.6. Ważniejsze cechy odróżniające podział mitotyczny komórki roślinnej od zwierzęcej    56
      3.2.5. System błon wewnętrznych    57
        3.2.5.1. Retikulum endoplazmatyczne    62
        3.2.5.2. Aparat Golgiego    66
        3.2.5.3. Wakuole    70
      3.2.6. Mitochondria    76
        3.2.6.1. Budowa    76
        3.2.6.2. Transport przez błonę wewnętrzną    80
        3.2.6.3. Import białek do mitochondriów    82
        3.2.6.4. Niektóre cechy swoiste dla mitochondriów roślinnych    83
      3.2.7. Plastydy    84
        3.2.7.1. Strukturalne składniki wspólne    84
        3.2.7.2. Podstawowa droga rozwojowa chloroplastu    85
        3.2.7.3. Podział (namnażanie się) plastydów    86
        3.2.7.4. Wybrane funkcje otoczki plastydowej    88
        3.2.7.5. Wybrane biosyntezy odbywające się przy udziale otoczki    91
        3.2.7.6. Charakterystyka ważniejszych typów plastydów    92
        3.2.7.7. Częściowa autonomia genetyczna plastydów    94
      3.2.8. Peroksysomy    95
        3.2.8.1. Klasyfikacja funkcjonalna peroksysomów roślinnych    96
    3.3. Charakterystyka komórki grzybów (Krystyna Przybył)    98
  4. Wirusy i inne czynniki infekcyjne    113
    4.1. Wirusy (Anna Goździcka-Józefiak)    113
      4.1.1. Definicja wirusów, budowa wirusowej cząstki    113
      4.1.2. Organizacja wirusowego materiału genetycznego, jego replikacja i ekspresja    116
      4.1.3. Nomenklatura i klasyfikacja wirusów    121
      4.1.4. Cykle życiowe wirusów atakujących różne organizmy    121
      4.1.5. Wpływ zakażenia na metabolizm komórki    127
      4.1.6. Pochodzenie i zmienność wirusów (Julia Durzyńska)    128
    4.2. Wiroidy, wirusoidy, wirusy satelitarne, satelitarne RNA (Julia Durzyńska)    135
    4.3. Priony (Julia Durzyńska)    139
  5. Nawiązanie kontaktu z rośliną gospodarzem i wnikanie patogenów    144
    5.1. Nawiązanie kontaktu z rośliną i wnikanie patogennych bakterii i grzybów (Krystyna Przybył)    144
      5.1.1. Wprowadzenie    144
      5.1.2. Rozpoznanie patogennych bakterii i grzybów    144
      5.1.3. Wnikanie i przemieszczenie bakterii    148
      5.1.4. Wnikanie i przemieszczenie grzybów    149
    5.2. Nawiązanie kontaktu z rośliną i wnikanie wirusów (Anna Goździcka-Józefiak)    151
RozwińZwiń