Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych

Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jednym z istotnych problemów rozwoju struktur miejskich są uwarunkowania i skutki transformacji funkcjonalnych, szczególnie, gdy dotyczy to bardzo licznych, małych ośrodków lokalnych. W prezentowanej monografii podjęto próbę jak najpełniejszego przedstawienia zmian zachodzących w zakresie poszczególnych funkcji miejskich. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny, stanowi rezultat najnowszych prac badawczych realizowanych przez ekonomistów, geografów, socjologów oraz architektów i urbanistów reprezentujących polskie ośrodki naukowe prowadzące badania lokalne i regionalne.


Część opracowań ma charakter teoretyczny, koncentrują się na objaśnieniu transformacji funkcji małych miast wynikających ze współczesnych zmian gospodarczych i społecznych. Większość poświęcona jest prezentacji bądź analizie określonych zbiorów małych miast, najczęściej w przekroju regionalnym pod kątem zmian funkcjonalnych i ich wpływu na kształtowanie się struktur przestrzennych. Liczne są też studia przypadków, prezentujące specyfikę transformacji poszczególnych funkcji miejskich. Warte podkreślenia jest zaprezentowanie problematyki przemian funkcjonalnych w grupie małych miast, w szerszym, makroekonomicznym i globalnym kontekście. Dokonano oceny wpływu, jaki na rozwój małych miast wywiera proces globalizacji, związany szczególnie z działaniami integracyjnymi w ramach Unii Europejskiej, tworzeniem reguł tzw. nowej ekonomii oraz rozwojem i rozszerzaniem się obszarów metropolitalnych.


Liczba stron459
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-573-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  PODSTAWY TRANSFORMACJI FUNKCJI W MAŁYCH MIASTACH    13
    Ryszard Brol: MAŁE MIASTA W GLOBALNEJ WIOSCE    15
    Stanisław Korenik, Małgorzata Rogowska: MAŁE MIASTA WOBEC REGUŁ NOWEJ GOSPODARKI    27
    Krystian Heffner: ZMIANY STRUKTURY FUNKCJONALNEJ MAŁYCH MIAST W OBSZARACH METROPOLITALNYCH    35
    Agnieszka Kwiatek-Sołtys: MAŁE MIASTA – WYBRANE BARIERY ROZWOJU    53
    Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka: POLSKA KRAJOWA SIEĆ CITTASLOW SZANSĄ DLA MAŁYCH MIAST?    65
    Bartosz Bartosiewicz: WPŁYW MAŁEGO MIASTA NA STAN INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH – PRZYKŁAD GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH REGIONU ŁÓDZKIEGO    75
    Jacek Sołtys: MAŁE MIASTA W POLSCE PÓŁNOCNEJ – TYPY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU    91
    Barbara Miszewska, Robert Szmytkie: CHARAKTER FUNKCJI LOKALNYCH W MIASTACH-ZLEPIEŃCACH    105
    Elżbieta Litwińska: PRZEKSZTAŁCENIA FUNKCJI MAŁYCH MIAST PORTUGALSKICH    127
  TRANSFORMACJA FUNKCJI GOSPODARCZYCH W MAŁYCH MIASTACH    137
    Barbara Konecka-Szydłowska: PROCES DYWERSYFIKACJI STRUKTURY GOSPODARCZEJ MAŁYCH MIAST WIELKOPOLSKI    139
    Robert Szmytkie, Elżbieta Zuzańska-Żyśko: POTENCJAŁ RYNKÓW PRACY W OŚRODKACH LOKALNYCH NA OBSZARZE ŚLĄSKIM    153
    Anna Pawlak: ZMIANY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRALNYCH OBSZARÓW MIASTECZEK POLSKI POŁUDNIOWEJ W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ    167
    Maria Hełdak: PRZEMIANY W STRUKTURZE PRACUJĄCYCH W MAŁYCH MIASTACH PODREGIONU WROCŁAWSKIEGO    173
    Iwona Kiniorska: ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO    183
    Beata Namyślak: SZANSE I BARIERY ROZWOJU MAŁYCH MIAST NA PRZYKŁADZIE KAMIENNEJ GÓRY    197
    Alicja Zakrzewska-Półtorak: ROZWÓJ LOKALNY NA PRZYKŁADZIE MIASTA SOBÓTKA    211
  TRANSFORMACJA FUNKCJI ROLNICZEJ W MAŁYCH MIASTACH    223
    Magdalena Dej: ROLNICZE UŻYTKOWANIE ZIEMI I JEGO PRZEMIANY W MAŁYCH MIASTACH POWIATOWYCH W POLSCE    225
    Edward Duś: ZMIANY FUNKCJI ROLNICZYCH W MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO    241
    Mirosław Biczkowski, Sylwester Piszczek: ROLA I ZNACZENIE FUNKCJI ROLNICZEJ W MAŁYCH MIASTACH A REALIZACJA PROGRAMU SAPARD NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO    257
  TRANSFORMACJA FUNKCJI MIESZKANIOWEJ I REWITALIZACJA W MAŁYCH MIASTACH    269
    Beata Hołowiecka, Elżbieta Grzelak-Kostulska: WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU FUNKCJI MIESZKANIOWEJ MAŁYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO    271
    Adam Polko: FUNKCJA MIESZKANIOWA MAŁYCH MIAST W STREFIE ODDZIAŁYWANIA AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ    299
    Katarzyna Mazur-Belzyt, Szymon Opania: KREOWANIE PRZESTRZENI MAŁEGO MIASTA NA PRZYKŁADZIE KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ    311
    Dariusz Rajchel, Zbigniew Jakubczyk: REALIZACJA PLANU REWITALIZACJI MAŁEGO MIASTA NA PRZYKŁADZIE NIEMODLINA    321
    Dominik Sikorski: REWITALIZACJA JAKO SZANSA POPRAWY WIZERUNKU I BEZPIECZEŃSTWA MAŁEGO MIASTA NA PRZYKŁADZIE GÓRY    333
    Justyna Chodkowska-Miszczuk: REWITALIZACJA MAŁYCH MIAST W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM SZANSĄ ICH ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO    343
  TRANSFORMACJA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ W MAŁYCH MIASTACH    361
    Jacek Rudewicz: FUNKCJA TURYSTYCZNA MAŁYCH MIAST W POLSCE    363
    Piotr Gibas: FUNKCJA REKREACYJNA I JEJ WPŁYW NA STRUKTURĘ PRZESTRZENNĄ MAŁYCH MIAST W SFERZE ODDZIAŁYWANIA AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ    389
    Jerzy Oleszek: FORMY INTERAKCJI FUNKCJONALNYCH MAŁEGO MIASTA O STATUCIE UZDROWISKA    407
  TRANSFORMACJA MAŁYCH MIAST W SĄSIEDZTWIE OBSZARÓW METROPOLITALNYCH    421
    Agnieszka Wójtowicz-Wróbel: PRZEOBRAŻENIA FUNKCJI MIEJSKICH A WYKORZYSTANIE WARTOŚCI LOKALNYCH NA PRZYKŁADZIE MAŁYCH MIAST W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA KRAKOWA    423
    Eleonora Gonda-Soroczyńska: MAŁE MIASTA DOLNOŚLĄSKIE NIEOPODAL METROPOLII    429
    Hanna Hrehorowicz-Gaber: W CIENIU METROPOLII – FUNKCJA WYPOCZYNKU W MAŁYCH MIASTACH JAKO ALTERNATYWA ICH ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE STOCKHOLMU    447
    Marek Kłodziński: MAŁE MIASTA W POLITYCE WSPIERANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ    453
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia