Transformacja gospodarcza w Polsce

Transformacja gospodarcza w Polsce

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 29,95 zł  


29,95

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza na rynku publikacja analizująca w sposób dogłębny i kompleksowy przebieg procesu transformacji aż do roku 2004!


¦  książka zawiera prezentację wszystkich najważniejszych problemów decydujących o charakterze i głębi transformacji gospodarczej; 


¦ atrakcyjna narracja wsparta licznymi przykładami z praktyki oraz, co szczególnie ważne, autorskimi ocenami i propozycjami kierunków rozwiązań w badanym zakresie;


¦ kompendium wiedzy faktograficznej o transformacji;


¦ krytyczna analiza i ocena transformacji gospodarczej w szerokim ujęciu (zmiany instytucjonalne, przekształcenia własnościowe, zmiana polityki gospodarczej itp.);


¦ obejmuje charakterystykę zmian systemowych gospodarki polskiej w okresie 1989-2004.


Publikacja przydatna do przedmiotów: Transformacja gospodarcza w Polsce, Teoria i polityka transformacji gospodarczej, Problemy transformacji i prywatyzacji gospodarki polskiej. Niezastąpiona pomoc dla analityków gospodarki oraz osób zainteresowanych problemami przekształceń i rozwoju gospodarki polskiej.


Opinia o książce:


Książka w znacznym stopniu nawiązuje do trudnego, kontrowersyjnego i ciągle nierozwiązanego problemu: jaki ustrój gospodarczy byłby optymalny dla Polski. [...] Autorzy postawili sobie za cel stworzenie syntezy polskiej transformacji z uwzględnieniem dwu perspektyw badawczych: teorii systemów gospodarczych oraz teorii ordoliberalnej, jako podstawy społecznej gospodarki rynkowej. Takie holistyczne ujęcie, a przy tym dążenie do obiektywizacji ocen pozytywnie wyróżnia tę książkę na tle innych publikacji. [...] Jej lektura powinna być obowiązkowa nie tylko dla studentów wydziałów ekonomicznych, ale przede wszystkim dla praktyków i polityków gospodarczych, w tym zwłaszcza polskich parlamentarzystów - krajowych oraz europejskich. (Dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. nadzw. SGH, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)


Tytuł ukazał się dzięki wsparciu: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu


Rok wydania2007
Liczba stron360
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14628-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Część I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ    23
    Rozdział I. Pojęcie i cele transformacji gospodarczej    23
      1.1. Transformacja gospodarcza jako kategoria ekonomiczna    23
        1.1.1. Wprowadzenie    23
        1.1.2. Transformacja gospodarcza jako kategoria teorii systemów ekonomicznych    24
        1.1.3. Transformacja gospodarcza jako element polityki gospodarczej    26
        1.1.4. Czym nie jest transformacja gospodarcza    27
        1.1.5. Miejsce badań transformacji gospodarczej we współczesnej nauce ekonomii    30
        1.1.6. Podsumowanie    32
      1.2. Transformacja gospodarcza a transformacja ustrojowa    32
        1.2.1. Racjonalność ekonomiczna i polityczna transformacji    32
        1.2.2. Przemiany instytucjonalne i porządek instytucjonalny    34
        1.2.3. Przemany pozainstytucjonalne    38
        1.2.4. Podsumowanie    40
      1.3. Cele transformacji gospodarczej w świetle literatury    41
      1.4. Model docelowy transformującej się gospodarki    45
        1.4.1. Uwarunkowania metodologiczne    45
        1.4.2. Cele procesu transformacji - propozycja pozytywna    48
    Rozdział 2. Transformacja gospodarcza - dwa ujęcia teoretyczne    52
      2.1. Transformacja jako zmiana systemu gospodarczego - perspektywa badawcza teorii systemów ekonomicznych    52
        2.1.1. Charakterystyka własnościowa i charakterystyka mechanizmu regulacji systemu gospodarczego    52
        2.1.2. System gospodarczy realnego socjalizmu i jego transformacja    56
        2.1.3. Podsumowanie    60
      2.2. Transformacja jako zmiana ładu gospodarczego - perspektywa badawcza społecznej gospodarki rynkowej    62
        2.2.1. Ład gospodarczy    62
        2.2.2. Problem relacji państwo-gospodarka    64
        2.2.3. Polityka społeczna a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej    66
        2.2.4. Filozoficzno-moralne walory społecznej gospodarki rynkowej    69
        2.2.5. Propozycja dla gospodarki polskiej    71
    Rozdział 3. Rola i zadania państwa w okresie transformacji gospodarczej    75
      3.1. Bagaż historii i wewnętrzna sprzeczność podejścia liberalnego    75
      3.2. Obszary aktywności państwa na dwóch etapach transformacji    78
      3.3. Polityka antymonopolowa i przeciwdziałanie "przedsiębiorczości politycznej"    81
        3.3.1. Monopole socjalistyczne i ich przekształcenia    81
        3.3.2. Negatywne cechy zewnętrzne a proces transformacji    83
        3.3.3. Przedsiębiorczość polityczna    85
        3.3.4. Podsumowanie    87
      3.4. Kompetencje właścicielskie państwa w okresie transformacji    88
        3.4.1. Szczególny charakter polityki właścicielskiej państwa    88
        3.4.2. Nadzór założycielski    90
        3.4.3. Nadzór właścicielski    92
        3.4.4. Podsumowanie    94
    Rozdział 4. Podstawowe dylematy i dysharmonie transformacji    97
      4.1. Przyczyny dylematów i dysharmonii transformacji    97
      4.2. Dylemat dynamiki przejścia systemowego - terapia szokowa czy gradualna?    99
      4.3. Dylematy procesu tworzenia sektora prywatnego    100
        4.3.1. Prywatyzacja ekwiwalentna czy nieekwiwalentna    101
        4.3.2. Prywatyzacja szybka czy wolna    102
        4.3.3. Kolejność realizacji prywatyzacji i jej oddolny charakter    105
        4.3.4. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a powstawanie nowych podmiotów prywatnych    106
      4.4. Dylematy gospodarczej aktywności państwa    109
        4.4.1. Dylemat restrukturyzacji sektorów problemowych    109
        4.4.2. Problemy na styku państwo-gospodarka    110
      4.5. Ekonomiczne a społeczne aspekty transformacji    113
        4.5.1. Problem sprawiedliwości społecznej    113
        4.5.2. Pokrzywdzeni i beneficjenci    115
        4.5.3. Społeczne poparcie procesu transformacji    117
      4.6. Konstruktywizm przemian a rozwój organiczny - podłożem dylematów transformacji    119
  CZĘŚĆ II. GENEZA I PRZEBIEG TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ    125
    Rozdział 5. Przed wielką zmianą - reformy i inspiracje reform    125
      5.1. Wprowadzenie    125
      5.2. Kryzys końca lat 70. ubiegłego stulecia i wczesne reformy    125
        5.2.1. Epoka gierkowska i jej konsekwencje    127
        5.2.2. Pierwsze próby głębszych reform    128
        5.2.3. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych    131
        5.2.4. Stan wojenny i jego skutki dla gospodarki    133
      5.3. Zwiastuny upadku systemuy; początek reform rynkowych    134
        5.3.1. Pokolenie '84 i demontaż systemy społeczno-gospodarczego realnego socjalizmu    134
        5.3.2. Drugi etap reformy gospodarczej i jego konsekwencje    136
        5.3.3. Postylaty zmian własnościowych    139
        5.3.4. Rząd M.F. Rakowskiego - koniec gospodarki realnego socjalizmu    141
      5.4. Zmiany systemu bankowego w okresie realnego socjalizmu    144
        5.4.1. Ustawy bankowe z 1982 r.    145
        5.4.2. Realizacja ustaw bankowych    146
      5.5. Przedsiębiorstwa prywatne w okresie realnego socjalizmu    147
      5.6. Sytuacja gospodarki u schyłku lat 80. ubiegłego stulecia    151
        5.6.1. PKB, inflacja, zmiany strukturalne    151
        5.6.2. Zadłużenie gospodarcze, wymiana międzynarodowa, eksport wewnętrzny    154
        5.6.3. Spuścizna okresu realnego socjalizmu w rolnictwie    156
      5.7. Podstawy intelektualne polskiej transformacji gospodarczej    157
        5.7.1. J. Kornai i jego Gospodarka niedoborów    157
        5.7.2. W. Baka i jego Reforma systemu bankowego    159
        5.7.3. A. Lipowski i jego Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej    160
      5.8. Podsumowanie    161
    Rozdział 6. Kalendarium okresu przemian (lata 1989-1990)    164
      6.1. Wprowadzenie    164
      6.2. Wydarzenia 1989 r.    165
      6.3. Wydarzenia 1990 r.    174
    Rozdział 7. Program stabilizacyjny i jego skutki    182
      7.1. Uwarunkowania i zasady programu stabilizacyjnego    182
        7.1.1. Wprowadzenie    182
        7.1.2. Sytuacja gospodarcza Polski jesienią 1989 r. i działania przygotowawcze do wprowadzenia programu stabilizacyjnego    184
        7.1.3. Wpływ międzynarodowych organizacji finansowych na polski program stabilizacyjny    185
        7.1.4. Szczegółowe założenia programu stabilizacyjnego i jego przebieg    188
      7.2. Ogólna ocena programu stabilizacyjnego    192
        7.2.1. Makroekonomiczne skutki programu stabilizacyjnego i ich ocena    192
        7.2.2. Problem przestrzelenia    196
      7.3. Spadek produkcji i jego przyczyny    198
        7.3.1. Wprowadzenie    198
        7.3.2. Wyrównanie deformacji strukturalnych    199
        7.3.3. Pozostałe przyczyny    202
        7.3.4. Podsumowanie    203
      7.4. Spadek PKB i jego przyczyny    205
        7.4.1. Wprowadzenie    205
        7.4.2. Zawyżenie szacunków PKB w końcu lat 80. ubiegłego stulecia    206
        7.4.3. Zaniżenie szacunków PKB na początku lat 90. ubiegłego stulecia    208
        7.4.4. "Nowy szacunek" zespołu L. Zienkowskiego    210
      7.5. Porównania międzynarodowe    211
      7.6. Problem jakości danych statystycznych w przełomowym okresie zmian systemowych    214
        7.6.1. Możliwość i zasadność badań statystycznych    214
        7.6.2. Zmiany metodologii gromadzenia danych przez GUS    215
        7.6.3. Uwagi końcowe    218
      7.7. Podsumowanie    219
    Rozdział 8. Zmiany własnościowe gospodarki    221
      8.1. Struktura własnościowa gospodarki i jej elementy    221
      8.2. Nowy sektor prywatny    222
        8.2.1. Rozwój prywatnej przedsiębiorczości w latach 1989-1991    222
        8.2.2. Zmiany w handlu; mała prywatyzacja    225
        8.2.3. Dalszy rozwój nowego sektora prywatnego    228
      8.3. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych    230
        8.3.1. Ogólna ocena polskiego modelu prywatyzacji    231
        8.3.2. Prywatyzacja pracownicza - specyficzne rozwiązanie polskiej prywatyzacji    233
        8.3.3. Program NFI i jego ocena    236
        8.3.4. Udział i rola kapitału zagranicznego w polskiej prywatyzacji    239
        8.3.5. Społeczny odbiór prywatyzacji    243
        8.3.6. Problem reprywatyzacji    246
      8.4. Struktura własnościowa gospodarski po 15 latach transformacji    248
        8.4.1. Dane statystyczne    248
        8.4.2. Podsumowanie    252
    Rozdział 9. Zmiany sfer regulacji gospodarki    255
      9.1. Wprowadzenie    255
      9.2. Polityka podatkowa    256
        9.2.1. Podstawowe zasady i kierunki zmian    256
        9.2.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych    258
        9.2.3. Podatek od wartości dodanej oraz podatek akcyzowy    259
        9.2.4. Podatek dochodowy od osób prywatnych    262
        9.2.5. Podsumowanie    263
      9.3. Polityka pieniężna    265
        9.3.1. Lata 1989-1992    266
        9.3.2. Lata 1993-1997; denominacja złotego    269
        9.3.3. Dojrzała polityka pieniężna    270
        9.3.4. Podsumowanie    272
      9.4. Polityka walutowa    274
        9.4.1. Program stabilizacyjny - wymienialność wewnętrzna i kurs stały jako nominalna kotwica    275
        9.4.2. Kolejne zmiany polityki walutowej    278
        9.4.3. Rynek walutowy; wymienialność złotego    280
        9.4.4. Podsumowanie    282
      9.5. Polityka nadzoru właścicielskiego państwa    283
        9.5.1. Pierwszae lata transformacji gospodarczej    283
        9.5.2. Początkowy system nadzoru i erozja    285
        9.5.3. Próby utworzenia instytucjonalnego nadzoru Skarbu Państwa    287
        9.5.4. Słabości istniejącego systemu nadzoru właścicielskiego państwa    290
        9.5.5. Podsumowanie    292
      9.6. Rola państwa w okresie transformacji - wnioski z analizy empirycznej    294
    Rozdział 10. Przekształcenia sektora bankowego    297
      10.1. Zmiany prawne i organizacyjne sektora bankowego w początkowym okresie transformacji    297
        10.1.1. Ustawy bankowe z 1989 r. i innego zmiany prawa    297
        10.1.2. Zmiany organizacyjne i własnościowe sektora bankowego    300
        10.1.3. Polityka licencyjna i nadzorcza Narodowego Banku Polskiego    303
        10.1.4. Zmiany sytuacji finansowej banków    304
      10.2. Zmiany prawno-instytucjonalne sektora bankowego    306
        10.2.1. Zmiany prawa bankowego i dostosowanie go do wymagań Unii Europejskiej    306
        10.2.2. Najważniejsze nowe instytucje sektora bankowego    307
      10.3. Przekształcenia własnościowe i organizacyjne sektora bankowego    310
        10.3.1. Prywatyzacja banków państwowych w latach 1993-1997    310
        10.3.2. Konsolidacja banków państwowych; zmiany w PKO BP    311
        10.3.3. Dalsza prywatyzacja i konsolidacja sektora bankowego    312
        10.3.4. Banki spółdzielcze i SKOK-i    314
      10.4. Podsumowanie    315
    Rozdział 11. Przekształcenia sektora rolniczego    318
      11.1. Polityka rolna w początkowym okresie transformacji    319
      11.2. Przekształcenia państwowego sektora rolniczego    321
      11.3. Zmiany instytucjonalne w rolnictwie    323
      11.4. Podsumowanie    325
    Zakończenie    328
      1. Problem zakończenia procesu transformacji    328
      2. Kryteria oceny przebiegu transformacji gospodarczej    330
      3. Ocena zmian w sferze własnościowej    331
      4.Ocena zmian w sferze regulacyjnej    334
      5. Skutki transformacji    338
  Aneks 1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej    340
  Aneks 2. Ekonomiczne elementy obrad "okrągłego stołu"    342
  Aneks 3. Plan Balcerowicza    345
  Bibliografia    349
  Indeks nazwisk    354
  Indeks rzeczowy    358
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia