Historia prawa w Polsce

Historia prawa w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

44,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zwięzły wykład historii prawa w Polsce od czasów najdawniejszych do współczesności. Charakterystyka instytucji prawnych w ich rozwoju. Ilustracje i mapy uzupełniające tekst. Nowoczesny podręcznik akademicki do historii prawa w ujęciu dostosowanym do wymagań egzaminacyjnych. Pozycja przeznaczona dla studentów prawa, historii, administracji, archiwistyki i wszystkich osób interesujących się historią Polski i dziejami prawa.
Nowe, drugie wydanie – zmienione i rozszerzone – zawiera aktualizację odniesień do współczesności: aktualizacja i nowe treści po roku 1989 do 2019 r. (w zakresie prawa państwowego i prywatnego). Podręcznik wzbogacony został o indeks rzeczowy


Rok wydania2019
Liczba stron704
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20731-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Do Czytelnika (Marian Kallas) 12
  Wstęp 13
    Okresy rozwoju prawa w Polsce    13
    Zakres terytorialny obowiązywania prawa w Polsce    13
    Systematyka prawa w Polsce    14
      Prawo dawnej Polski do 1795 r    15
      Prawo na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795-1918)    18
      Prawo w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1944/1945)    19
      Prawo w Polsce Ludowej (1944/1945-1989)    20
  
  CZĘŚĆ I. Prawo dawnej Polski do 1795 r 23
  Rozdział 1. Prawo okresu wczesnopiastowskiego (od X do połowy XIII w.) 25
    1.1. Prawo publiczne    25
    1.2. Prawo prywatne    29
      1.2.1. Prawo osobowe    31
        1.2.1.1. Podmiotowość prawna    31
        1.2.1.2. Prawo osobowo-rodzinne    33
        1.2.1.3. Prawo osobowo-majątkowe    33
      1.2.2. Postępowanie przed sądami    35
      1.2.3. Zobowiązania    37
        1.2.3.1. Zobowiązania wynikające ze stosunków umownych    37
        1.2.3.2. Zobowiązania z naruszenia prawa    38
  
  Rozdział 2. Prawo publiczne dawnej Polski (od połowy XIII w. do 1795) 53
    2.1. Prawo monarsze stanowione (od połowy XIII do XVI w.)    54
    2.2. Prawo stanowione organów stanowych do XVI w    57
    2.3. Prawo państwowe Rzeczypospolitej (od XVI w. do 1795)    58
      2.3.1. Prawo stanowione organów centralnych. Sejm    58
      2.3.2. Prawo stanowione organów centralnych. Król    61
      2.3.3. Prawo stanowione organów centralnych Rzeczypospolitej. Organy zarządu oraz organy doradcze    62
      2.3.4. Prawo stanowione organów centralnych Rzeczypospolitej. Organy wyjątkowe    63
      2.3.5. Prawo stanowione organów lokalnych Rzeczypospolitej. Sejmiki    64
    2.4. Prawo stanów w Polsce od połowy XIII w    64
      2.4.1. Prawa stanu szlacheckiego    65
        2.4.1.1. Kształtowanie się stanowego prawa rycerstwa polskiego (od XIII do XIV w.)    65
        2.4.1.2. Prawa polityczne szlachty polskiej (od XIV do XVI w.)    67
        2.4.1.3. Prawa polityczne stanu szlacheckiego (od XVI do XVIII w.)    74
        2.4.1.4. Prawa szlachty w dobie Konstytucji 3 maja 1791 r    83
      2.4.2. Prawa stanu mieszczańskiego od połowy XIII w    83
        2.4.2.1. Porządki prawne stosowane w lokacjach miast na ziemiach polskich    84
        2.4.2.2. Prawna istota lokacji ośrodka miejskiego    87
        2.4.2.3. Miasta polskie i pozycja prawna mieszkańców miast polskich (od XV do XVIII w.)    92
        2.4.2.4. Prawa stanu mieszczańskiego w dobie Konstytucji 3 maja 1791 r    95
      2.4.3. Prawa stanu chłopskiego od połowy XIII w    96
        2.4.3.1. Organizacja wsi na prawie niemieckim    98
        2.4.3.2. Kształtowanie się prawne stanu chłopskiego w Polsce od połowy XIII w    99
        2.4.3.3. Prawa stanu chłopskiego w dobie Konstytucji 3 maja 1791 r    104
  Rozdział 3. Prawo prywatne w dawnej Polsce (od połowy XIII w. do 1795) 106
    3.1. Prawo prywatne stanu szlacheckiego od połowy XIII w    109
      3.1.1. Prawo postępowania sądowego ("postępku sądowego")    113
        3.1.1.1. Proces skargowy    116
        3.1.1.2. Postępowanie kondescensorialne    172
        3.1.1.3. Proces zaoczny (kontumacyjny)    173
        3.1.1.4. Ziemski proces karny. Odrębności    173
        3.1.1.5. Postępowania szczególne    174
      3.1.2. Prawo osobowe stanu szlacheckiego od połowy XIII w    181
        3.1.2.1. Prawo podmiotowe w prawie stanowym szlacheckim    181
        3.1.2.2. Prawo osobowo-rodzinne w prawie stanowym szlacheckim    189
        3.1.2.3. Prawo osobowo-rzeczowe w dawnym polskim prawie stanowym szlacheckim    205
      3.1.3. Zobowiązania w dawnym prawie polskim stanu szlacheckiego od połowy XIII w    219
        3.1.3.1. Zobowiązania wynikające z umów w dawnym prawie polskim    221
        3.1.3.2. Zobowiązania wynikające z naruszenia prawa w prawie stanowym szlacheckim    235
    3.2. Prawo prywatne stanu mieszczańskiego od połowy XIII w    276
      3.2.1. Prawo osobowe w prawie miast polskich    278
      3.2.2. Zobowiązania w prawie miejskim    287
      3.2.3. Stosunki wynikające z naruszenia prawa w prawie miejskim    290
      3.2.4. Postępowanie sądowe w prawie miejskim    301
        3.2.4.1. Proces inkwizycyjny w warunkach miejskich od XVI w    302
      3.2.5. Prawo prywatne stanu włościańskiego od połowy XIII w    303
        3.2.5.1. Prawo osobowe stanu włościańskiego    304
        3.2.5.2. Prawa majątkowe stanu włościańskiego    304
        3.2.5.3. Prawo zobowiązań w prawie prywatnym włościańskim    307
        3.2.5.4. Naruszenia prawa w stanie włościańskim    309
  Rozdział 4. Prawa partykularne i prawa narodów zamieszkujących w Polsce do 1795 r 318
    4.1. Prawo litewskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795)    318
    4.2. Prawa partykularne w Polsce (od XIV w. do 1795)    320
      4.2.1. Prawo pruskie    320
      4.2.2. Prawo mazowieckie    321
    4.3. Prawa narodów zamieszkujących Polskę    322
      4.3.1. Prawa ludności żydowskiej    322
      4.3.2. Prawa ludności ormiańskiej    324
  Rozdział 5. Prawa związków wyznaniowych w Polsce do 1795 r 325
    5.1. Prawo Kościoła katolickiego (od X w. do 1795)    326
      5.1.1. Prawa stanowe duchowieństwa katolickiego    326
      5.1.2. Prawo Kościoła katolickiego w Polsce    328
    5.2. Prawo Kościoła prawosławnego w Polsce (od XIV w. do 1795)    329
    5.3. Prawo Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po 1596 r    330
    5.4. Prawa Kościołów protestanckich w Polsce (od XVI do XVIII w.)    330
  CZĘŚĆ II. Porządki prawne na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795-1918/1921) 337
  Rozdział 6. Prawa państw zaborczych (1772/1795-1807/1815) 337
    6.1. Pruskie regulacje prawne (1772/1795-1807/1815)    339
      6.1.1. Prawo publiczne w państwie pruskim (1772/1795-1807)    340
      6.1.2. Prawo prywatne na ziemiach włączonych do państwa pruskiego (1772/1795-1807)    340
    6.2. Austriackie regulacje prawne (1772/1795-1809/1815)    341
      6.2.1. Prawo publiczne austriackie na ziemiach włączonych do Austrii (1772/1795-1809/1815)    342
        6.2.1.1. Prawo państwowe    342
        6.2.1.2. Prawo karne austriackie na ziemiach polskich włączonych do Austrii (1772/1795-1809/1815)    342
        6.2.1.3. Austriackie procedury postępowania karnego wprowadzane na ziemiach polskich (1772/1795-1809/1815)    344
      6.2.2. Prawo prywatne austriackie na ziemiach polskich włączonych do Austrii (1772/1795-1809/1815)    344
      6.2.3. Prawo postępowania cywilnego na ziemiach włączonych do Austrii (1772/1795-1809/1815)    347
    6.3. Regulacje prawne na terytoriach włączonych do Rosji (1772/1795-1815)    347
    6.4. Polskie i litewskie prawo partykularne na ziemiach polskich pod zaborami (1772/1795-1807/1809/1815)    349
  Rozdział 7. Recepcja prawa francuskiego i polskie regulacje prawne na ziemiach polskich (1807/1812-1915) 351
    7.1. Prawo w Księstwie Warszawskim (1807-1815)    352
      7.1.1. Prawo publiczne Księstwa Warszawskiego (1807-1815)    352
        7.1.1.1. Prawo państwowe    352
        7.1.1.2. Prawo karne    353
        7.1.1.3. Procedury karne    353
      7.1.2. Prawo prywatne    356
        7.1.2.1. Recepcja Kodeksu Napoleona w Księstwie Warszawskim    356
        7.1.2.2. Obowiązywanie Kodeksu Napoleona w Księstwie Warszawskim    356
        7.1.2.3. Wprowadzenie francuskiej procedury cywilnej    357
        7.1.2.4. Wprowadzenie francuskiego kodeksu handlowego    359
    7.2. Prawo w Królestwie Polskim (1815-1831)    360
      7.2.1. Prawo publiczne Królestwa Polskiego    360
        7.2.1.1. Prawo państwowe w Królestwie Polskim    360
        7.2.1.2. Prawo karne    360
        7.2.1.3. Procedury karne stosowane w Królestwie Polskim    361
      7.2.2. Prawo prywatne Królestwa Polskiego    362
      7.2.3. Procedury cywilne    362
    7.3. Regulacje prawne w Wolnym Mieście Krakowie (1815-1846)    363
      7.3.1. Prawo publiczne Wolnego Miasta Krakowa    363
        7.3.1.1. Prawo państwowe Wolnego Miasta Krakowa    363
        7.3.1.2. Regulacje prawa karnego obowiązujące w Wolnym Mieście Krakowie    364
      7.3.2. Prawo prywatne    364
  Rozdział 8. Prawa państw zaborczych na ziemiach polskich (1815-1918) 366
    8.1. Pruskie i niemieckie regulacje prawne (1815-1918/1920)    367
      8.1.1. Pruskie i niemieckie prawo publiczne    367
        8.1.1.1. Pruskie i niemieckie prawo państwowe    367
        8.1.1.2. Pruskie i niemieckie prawo karne    368
        8.1.1.3. Pruskie i niemieckie procedury karne    368
      8.1.2. Pruskie i niemieckie prawo cywilne    371
      8.1.3. Pruskie i niemieckie procedury cywilne    372
    8.2. Austriackie regulacje prawne (1815-1918)    372
      8.2.1. Prawo publiczne w Austrii i Austro-Węgrzech    373
        8.2.1.1. Prawo państwowe w Austrii i Austro-Węgrzech    373
        8.2.1.2. Prawo karne    374
        8.2.1.3. Procedury karne    374
      8.2.2. Prawo cywilne austriackie    374
        8.2.2.1. Prawo cywilne    374
        8.2.2.2. Prawo procesowe cywilne    376
    8.3. Rosyjskie regulacje prawne (1815-1915)    376
      8.3.1. Prawo publiczne w Rosji    378
        8.3.1.1. Królestwo Polskie (1831-1915)    379
        8.3.1.2. Zabór rosyjski: Litwa, Białoruś, Ukraina (1815-1915)    381
      8.3.2. Prawo prywatne    382
        8.3.2.1. Królestwo Polskie (1831-1915)    382
        8.3.2.2. Ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy (1815-1915)    383
  Rozdział 9. Prawo cywilne na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795-1918) 384
    9.1. Prawo osobowe i rodzinne    391
      9.1.1. Podmiotowość prawna. Pojęcie osób fizycznych i prawnych    391
      9.1.2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych    393
      9.1.3. Prawo małżeńskie osobowe    397
      9.1.4. Prawo małżeńskie majątkowe    402
    9.2. Prawo rodzinne    403
    9.3. Prawo rzeczowe    406
    9.4. Prawo zobowiązań    414
    9.5. Prawo spadkowe    418
    9.6. Prawo handlowe    423
    9.7. Prawa obrotu gospodarczego    425
      9.7.1. Prawo autorskie i patentowe    425
      9.7.2. Prawo wekslowe i czekowe    426
      9.7.3. Prawo spółdzielcze    426
      9.7.4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych    426
  Rozdział 10. Prawo cywilne procesowe i nieprocesowe na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795-1918) 432
  Rozdział 11. Prawo karne na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1775-1918) 441
  Rozdział 12. Prawo karne procesowe na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym (1772/1795-1918) 460
  CZĘŚĆ III. Prawo w II Rzeczypospolitej (1918-1944/1945)    473
  Rozdział 13. Porządek prawny w II Rzeczypospolitej (1918/1921-1929/1932/1939) 475
    13.1. Prawo publiczne (1918-1939/1945)    475
      13.1.1. Polskie prawo państwowe (1918-1939)    476
      13.1.2. Porządki prawa karnego obowiązujące na ziemiach polskich (1918-1932)    479
      13.1.3. Procedury karne stosowane na terenie państwa polskiego (1918-1929)    480
    13.2. Prawo prywatne II Rzeczypospolitej (1918-1939)    481
      13.2.1. Porządek prawa cywilnego w odrodzonej Polsce po 1918 r    482
      13.2.2. Procedury cywilne na terenach państwa polskiego po 1918 r    484
  Rozdział 14. Powołanie i działalność Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1939) 485
  Rozdział 15. Prawo karne w II Rzeczypospolitej 492
    15.1. Prawo karne do kodyfikacji z 1932 r    492
    15.2. Kodyfikacja prawa karnego z 1932 r    494
  Rozdział 16. Polskie prawo postępowania karnego w II Rzeczypospolitej 501
    16.1. Prawo postępowania karnego do unifikacji w 1928 r    501
    16.2. Polskie prawo karne procesowe po unifikacji w 1929 r    502
    16.3. Prawo karne wykonawcze    505
  Rozdział 17. Polskie prawo cywilne w II Rzeczypospolitej 506
    17.1. Prawo małżeńskie i rodzinne    506
    17.2. Prawo rzeczowe    511
    17.3. Prawo zobowiązań    515
    17.4. Prawo spadkowe    516
  Rozdział 18. Polskie prawo postępowania cywilnego w II Rzeczypospolitej 518
    18.1. Postępowanie sporne    519
    18.2. Postępowania odrębne    522
      18.2.1. Postępowanie nakazowe    522
      18.2.2. Postępowanie upominawcze    522
      18.2.3. Inne postępowania odrębne    522
    18.3. Postępowanie polubowne    523
    18.4. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające    523
  Rozdział 19. Prawa podmiotów gospodarczych oraz prawa obrotu gospodarczego 526
    19.1. Prawo handlowe    526
    19.2. Prawo upadłościowe i układowe    528
      19.2.1. Prawo upadłościowe    528
      19.2.2. Prawo układowe    529
    19.3. Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    529
    19.4. Przepisy poświęcone ochronie kupca przed nieuczciwą konkurencją    530
    19.5. Prawo wekslowe i czekowe    531
    19.6. Prawo bankowe i giełdowe    532
    19.7. Prawo o zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi    532
    19.8. Prawo o spółdzielniach    533
    19.9. Prawo kartelowe    533
    19.10. Prawo ochrony wartości intelektualnych    534
      19.10.1. Prawo autorskie    534
      19.10.2. Prawo o ochronie patentów, wzorów użytkowych i znaków towarowych    535
  Rozdział 20. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 537
  Rozdział 21. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne w II Rzeczypospolitej 541
    21.1. Prawo administracyjne    541
    21.2. Postępowanie administracyjne    543
    21.3. Postępowanie administracyjne w sądownictwie administracyjnym    544
  Rozdział 22. Porządki prawne na terytorium państwa polskiego w czasie II wojny Światowej (1939-1945) 546
    22.1. Prawo polskie w czasie II wojny Światowej    547
    22.2. Porządek prawny na terenach okupowanych przez Niemcy (1939-1945)    548
      22.2.1. Terytoria polskie włączone do III Rzeszy Niemieckiej    548
      22.2.2. Generalne Gubernatorstwo    552
    22.3. Porządek prawny na terenach okupowanych przez Związek Radziecki (1939-1941)    554
  CZĘŚĆ IV. Prawo Polski Ludowej (1944/1945-1989) 557
  Rozdział 23. Prawo w Polsce Ludowej (1944/1945-1964/1969) 559
    23.1. Prawo państwowe    560
    23.2. Prawo karne (1944/1945-1969)    563
      23.2.1. Wprowadzanie nowego prawa karnego w latach 1944-1945    563
      23.2.2. Prawo karne (1946-1969)    568
    23.3. Prawo postępowania karnego (1944/1945-1969)    572
      23.3.1. Prawo postępowania karnego w latach powojennych do 1949 r    572
      23.3.2. Postępowanie karne (1949-1969)    576
    23.4. Prawo cywilne (1944/1945-1964)    578
      23.4.1. Reformy prawa cywilnego (1945-1964)    578
      23.4.2. Zmiany w prawie cywilnym po II wojnie Światowej    580
      23.4.3. Regulacje prawa cywilnego w Polsce Ludowej (1950-1964)    584
        23.4.3.1. Prawo rodzinne    584
        23.4.3.2. Przepisy ogólne prawa cywilnego    585
        23.4.3.3. Prawo rzeczowe    586
        23.4.3.4. Prawo zobowiązań    587
        23.4.3.5. Prawo spadkowe    588
      23.4.4. Prawo postępowania cywilnego (1944/1945-1964)    588
      23.4.5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (1944/1945-1974)    592
        23.4.5.1. Prawo pracy (1944/1945-1974)    592
        23.4.5.2. Prawo o ubezpieczeniach społecznych (1944/1945-1970)    595
  Rozdział 24. Prawo w Polsce Ludowej (1964/1969-1989) 598
    24.1. Prawo rodzinne i opiekuńcze (1964-1989)    599
    24.2. Prawo cywilne i postępowanie cywilne (1965-1989)    599
      24.2.1. Kodyfikacja prawa cywilnego w 1964 r    599
      24.2.2. Kodyfikacja prawa postępowania cywilnego w 1964 r    605
      24.2.3. Kodyfikacja prawa karnego w 1969 r    607
      24.2.4. Prawo karne (1981-1989)    610
      24.2.5. Kodyfikacja prawa postępowania karnego z 1969 r    612
      24.2.6. Postępowanie karne (1981-1989)    614
  Część V. Prawo w Polsce po 1989 r 617
  Rozdział 25. Prawo konstytucyjne i ustrojowe    620
  Rozdział 26. Prawo publiczne 623
    26.1. Prawo karne i postępowanie karne    623
    26.2. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne    624
  Rozdział 27. Prawo prywatne    625
    27.1. Prawo cywilne i postępowanie cywilne
    27.2. Prawo rodzinnej i opiekuńcze    626
    27.3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych    626
    27.4. Prawo ochrony własności intelektualnej    627
    27.5. Prywatne prawo gospodarcze. Prawo handlowe, prawo upadłościowe i układowe, prawo restrukturyzacyjne    628
    27.6. Prawo gospodarcze publiczne    630
    27.7. Prawo bankowe i giełdowe    632
  Wskazówki bibliograficzne (wybór prac ogólnych, podręczników i skryptów)    635
  Indeks nazwisk    637
  Indeks rzeczowy 639
  Spis map 651
  Spis ilustracji    652
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia