Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918

Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918

Wybór źródeł

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

14,95

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dopełnienie serii podręczników historycznoprawnych M. Kallasa Historia ustroju Polski oraz D. Makiłły Historia prawa w Polsce. Dobór tekstów ułatwia zrozumienie procesu powstawania tradycji prawnej i ustrojowej. Przyjęty układ chronologiczno-rzeczowy daje możliwość eksponowania różnych problemów występujących w źródle. Obecna publikacja jest drugim tomem, obejmującym okres zaborów (od pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku) do odrodzenia państwa w 1918 roku. Wcześniejszy chronologicznie tom Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795 został przygotowany przez S. Grodka i M. Wilczek-Karczewską, późniejszy, Historia ustroju i prawa w Polsce od 1918 przez S. Rogowskiego.

Książką przeznaczona dla studentów prawa i administracji oraz studentów historii, nauk politycznych, dziennikarstwa i europeistyki.


Rok wydania2006
Liczba stron502
KategoriaHistoria prawa i ustroju
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14798-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  Wstęp    14
  Wykaz skrótów    17
  A. Ustrój (Marian Kallas)    21
    A.1. Zabór pruski (do 1806/1807)    21
      [II] 1. Potwierdzenie przez Sejm traktatu rozbiorowego z Prusami 18 września 1773 r.    21
      2. Patent inkorporacyjny króla Fryderyka Wilhelma II z 25 marca 1793 r.    27
      3. Akt poddania się Gdańska 2 kwietnia 1793 r. królowi Fryderykowi Wilhelmowi II    29
      4. Potwierdzenie przez Sejm traktatu rozbiorowego z Prusami 25 września 1793 r.    30
      5. Traktat rosyjsko-pruski z 13/24 października 1795 r.    32
      [IV] 6. Patent króla Fryderyka Wilhelma II z 7 kwietnia 1793 r. w sprawie podziału administracyjnego Prus Południowych    33
      7. Uniwersał króla Fryderyka Wilhelma II z 1 czerwca 1797 r. w sprawie podziału administracyjnego Prus Nowowschodnich    34
      [VII]8. Prośby szlachty polskiej z kwietnia 1793 r. do króla Fryderyka Wilhelma II dotyczące organizacji Prus Południowych    35
    A.2. Zabór austriacki (do 1809)    37
      [II] 9. Patent cesarzowej Marii Teresy z 11 września 1772 r. o objęciu w posiadanie Galicji i Lodomerii    37
      10. Potwierdzenie przez Sejm traktatu rozbiorowego z Austrią 18 września 1773 r.    38
      11. Traktat rosyjsko-austriacki z 23 grudnia 1794/3 stycznia 1795 r.    42
      [VII] 12. Adres reprezentantów Galicji, złoz˙ony 23 kwietnia 1790 r. cesarzowi Leopoldowi II    43
      13. Ustosunkowanie się w styczniu 1791 r. Komisji Nadwornej w Wiedniu do postulatów reprezentantów Galicji z 1790 r.    45
    A.3. Księstwo Warszawskie (1807–1813/1815)    46
      [II] 14. Traktat pokojowy francusko-rosyjski z 25 czerwca/7 lipca 1807 r.    46
      15. Traktat pokojowy francusko-pruski z 9 lipca 1807 r.    47
      16. Konwencja elbląska z 10 listopada 1807 r.    48
      17. Konwencja elbląska z 6 grudnia 1807 r.    49
      [III] 18. Ustawa Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r.    50
      19. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 24 lutego 1810 r. o przystosowaniu Konstytucji Księstwa Warszawskiego do ziem przyłączonych w 1809 r.    57
      [IV] 20. Uchwała Komisji Rządzącej z 13 maja 1807 r. zachowująca dotychczasowy podział departamentów na powiaty    58
      21. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 19 grudnia 1807 r. o tymczasowym podziale departamentów na powiaty i zgromadzenia gminne    58
      22. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 17 kwietnia 1810 r. o podziale na departamenty i powiaty ziem przyłączonych w 1809 r.    61
      [V] 23. Uniwersał o ustanowieniu Komisji Rządząceji rozpoczęciu jej urzędowania 18 stycznia 1807 r.    63
      24. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 19 grudnia 1807 r. o uzyskaniu i utracie praw obywatelskich    64
      25. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 21 grudnia 1807 r. o organizacji Senatu    65
      26. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 24 grudnia 1807 r. o organizacji i zasadach działania Rady Stanu i Rady Ministrów    65
      27. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 18 marca 1808 r. o utworzeniu Szkoły Prawa w Warszawie    67
      28. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 20 kwietnia 1808 r. o organizacji ministerstw    68
      29. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 7 września 1808 r. o warunkach uzyskania praw politycznych, o podziale kraju na okręgi wyborcze, o kompetencjach oraz o trybie obrad zgromadzeń politycznych    74
      30. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 17 października 1808 r. o zawieszeniu na 10 lat wykonywania praw politycznych przez Żydów    75
      31. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 9 stycznia 1809 r. o składzie i funkcjonowaniu Sejmu . .    76
      32. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 19 września 1810 r. o organizacji Rady Stanu    77
      33. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 26 maja 1812 r. przyznający nadzwyczajne kompetencje Radzie Ministrów    78
      34. Akt Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego z 28 czerwca 1812 r.    79
      35. Powołanie 1/13 marca 1813 r. Rady Najwyz˙szejTymczasowej Księstwa Warszawskiego    80
      36. Manifest księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 22 maja 1815 r. zwalniający z przysięgi mieszkańców Księstwa Warszawskiego    81
      37. Odezwa Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego o zakończeniu urzędowania 20 czerwca 1815 r.    82
      [VI] 38. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 12 grudnia 1807 r. o przywróceniu normalnej działalności sądownictwa    83
      39. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 4 lipca 1808 r. dotyczący wprowadzenia w życie organizacji sądownictwa    83
      40. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 3 kwietnia 1810 r. o organizacji Sądu Kasacyjnego . . . .    84
      41. Dekret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 19 lutego 1812 r. o obowiązywaniu dekretu z 26 lipca 1810 r. dotyczącego sądownictwa karnego na całym terytorium Księstwa Warszawskiego    84
      42. Obwieszczenie Rady NajwyższejTymczasowej Księstwa Warszawskiego z 25 czerwca 1813 r. w sprawie sądownictwa    85
      [VII] 43. Proklamacja berlińska z 3 listopada 1806 r. do Polaków    86
      44. Mowa cesarza Napoleona wygłoszona 28 listopada 1806 r. do członków deputacji w Poznaniu    86
      45. Odpowiedź cesarza Napoleona udzielona 11 lipca 1812 r. deputowanym Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego w Wilnie    87
    A.4. Królestwo Polskie (1815–1915)    88
      [I] 46. Manifest cara Aleksandra I z 13/25 maja 1815 r. do Polaków    88
      47. Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 r.    90
      [II] 48. Akt Końcowy kongresu wiedeńskiego z 9 czerwca 1815 r.    91
      [III] 49. Zasady Konstytucji Królestwa Polskiego z 13/25 maja 1815 r.    92
      50. Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego z 15/27 listopada 1815 r.    98
      51. Artykuł dodatkowy z 1/13 lutego 1825 r. do Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego    110
      52. Uchwała sejmu powstańczego z 25 stycznia 1831 r. o detronizacji cara Mikołaja I    111
      53. Uchwała sejmu powstańczego z 29 stycznia 1831 r. o Rządzie Narodowym    111
      54. Statut Organiczny [Królestwa Polskiego] z 14/26 lutego 1832 r.    113
      [IV] 55. Postanowienie Namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka z 16 stycznia 1816 r. o podziale na województwa, obwody i powiaty    121
      56. Postanowienie cara Mikołaja I z 23 lutego/7 marca 1837 r. wprowadzające nazwę guberni w miejsce województwa    124
      57. Ukaz cara Mikołaja I z 29 września/11 października 1842 r. o przemianowaniu obwodów na powiaty a powiatów na okręgi    124
      58. Ukaz cara Aleksandra II z 19/31 grudnia 1866 r. wprowadzający ustawę o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego    125
      59. Ustawa z 19/31 grudnia 1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego    126
      [V] 60. Statut Organiczny o reprezentacji narodowej z 19 listopada/1 grudnia 1815 r.    126
      61. Postanowienie cara Aleksandra I z 29 września/11 października 1816 r. o utworzeniu Prokuratorii Generalnej    129
      62. Postanowienie cara Aleksandra I z 7/19 listopada 1816 r. o ustanowieniu Królewskiego Uniwersytetu w Warszawie    130
      63. Postanowienie cara Aleksandra I z 17/19 kwietnia 1818 r. o władzy Namiestnika Królestwa Polskiego    131
      64. Postanowienie Namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka z 30 maja 1818 r. o wprowadzeniu urzędów municypalnych w miastach    133
      65. Postanowienie Namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka 22 maja 1819 r. o ustanowieniu cenzury rządowej    134
      66. Postanowienie Namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka z 16 lipca 1819 r. rozszerzające zakres cenzury rządowej    134
      67. Uchwała sejmu powstańczego z 21 grudnia 1830 r. o powołaniu Rady Najwyższej Narodowej    135
      68. Uchwała sejmu powstańczego z 24 stycznia 1831 r. o władzy naczelnego wodza    135
      69. Uchwała sejmu powstańczego z 7 lutego 1831 r. o kokardzie narodowej    136
      70. Uchwała sejmu powstańczego z 8 lutego 1831 r. o przysiędze    137
      71. Uchwała sejmu powstańczego z 17 sierpnia 1831 r. o Rządzie Narodowym    138
      72. Ukaz cara Aleksandra II z 14/26 marca 1861 r. o przywróceniu Rady Stanu    138
      73. Ukaz cara Aleksandra II z 24 maja/5 czerwca 1861 r. o radach gubernialnych    140
      74. Ukaz cara Aleksandra II z 24 maja/5 czerwca 1861 r. o radach powiatowych    141
      75. Ukaz cara Aleksandra II z 24 maja/5 czerwca 1861 r. o radach miejskich    143
      76. Ordynacja wyborcza do rad powiatowych, miejskich i gubernialnych w Królestwie Polskim z 24 maja/5 czerwca 1861 r.    146
      77. Ukaz cara Aleksandra II z 24 maja/5 czerwca 1862 r. o równouprawnieniu Żydów    148
      78. Ukaz cara Aleksandra II z 27 maja/8 czerwca 1862 r. o władzy Namiestnika w Królestwie Polskim    150
      79. Regulamin dla narodowejadministra cji cywilnej byłego Królestwa Polskiego z 28 marca 1863 r.    151
      80. Dekret o Rządzie Narodowym z 10 maja 1863 r.    152
      81. Postanowienie Namiestnika Fiodora Berga z 15/27 grudnia 1863 r. o wprowadzeniu w Królestwie Polskim zarządu wojenno-policyjnego    154
      82. Ukaz cara Aleksandra II z 19 lutego/2 marca 1864 r. o urządzeniu Gmin wiejskich    156
      83. Ukaz cara Aleksandra II z 19 lutego/2 marca 1864 r. o utworzeniu Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim    159
      84. Postanowienie Namiestnika Fiodora Berga z 9/21 stycznia 1867 r. o zniesieniu zarządu wojskowo-cywilnego w Królestwie Polskim    160
      85. Najwyższy ukaz cara Aleksandra II z 10/22 marca 1867 r. o zniesieniu Rady Stanu Królestwa Polskiego    161
      86. Najwyższy ukaz cara Aleksandra II z 15/27 maja 1867 r. o zniesieniu Komisji Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego i utworzeniu Okręgu Naukowego Warszawskiego    162
      87. Najwyższy ukaz cara Aleksandra II z 3/15 czerwca 1867 r. o zniesieniu Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego    163
      88. Najwyższy ukaz cara Aleksandra II z 29 lutego 1868 r. o zniesieniu Komisji RządowejSpraw Wewnętrznych    164
      89. Postanowienie Komitetu Urządzającego z 6/18 lutego 1870 r. o zasadach wyboru Żydów na urzędy gminne w osadach    164
      [VI] 90. Ukaz cara Mikołaja I z 20 października/1 listopada 1831 r. o amnestii dla uczestników powstania listopadowego    165
      91. Ukaz cara Mikołaja I z 11/23 kwietnia 1833 r. o sądach wojennych    167
      92. Ukaz cara Aleksandra II z 31 marca/12 kwietnia 1863 r. o amnestii dla uczestników powstania styczniowego    168
      93. Dekret Rządu Narodowego z 2 czerwca 1863 r. o trybunałach rewolucyjnych    169
      [VII] 94. Odezwa Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego z 22 czerwca 1815 r.    169
    A.5. Wolne Miasto Kraków (1815–1846)    172
      [I] 95. Manifest Rządu Narodowego z 22 lutego 1846 r.    172
      [II] 96. Traktat przyjaźni Rosji z Austrią z 21 kwietnia/3 maja 1815 r.    173
      97. Traktat dodatkowy Austrii, Prus i Rosji z 21 kwietnia/3 maja 1815 r.    174
      98. Patent cesarza Ferdynanda I z 11 listopada 1846 r. wcielający Wolne Miasto Kraków do Cesarstwa Austriackiego    178
      [III] 99. Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 3 maja 1815 r.    179
      100. Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 15 lipca–11 września 1818 r.    183
      101. Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 29 lipca 1833 r.    190
      [VII]102. Ustawa rewolucyjna Rządu Narodowego z 23 lutego 1846 r.    201
    A.6. Zabór pruski (1807–1914). Wielkie Księstwo Poznańskie    203
      [I] 103. Odezwa króla Fryderyka Wilhelma III do mieszkańców Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 15 maja 1815 r.    203
      104. Odezwa króla Fryderyka Wilhelma III do mieszkańców Gdańska, Torunia i ziemi chełmińskiejz 15 maja 1815 r.    204
      105. Manifest Komitetu Narodowego z 30 kwietnia 1848 r.    205
      [II] 106. Traktat przyjaźni Rosji z Prusami z 21 kwietnia/3 maja 1815 r.    206
      107. Patent króla Fryderyka Wilhelma III z 15 maja 1815 r. o objęciu w posiadanie Wielkiego Księstwa Poznańskiego    207
      108. Patent króla Fryderyka Wilhelma III z 15 maja 1815 r. o przyłączeniu części Księstwa Warszawskiego do Prus Zachodnich    208
      109. Zawiązanie Komitetu Narodowego w Poznaniu 20 marca 1848 r.    208
      [IV] 110. Akt króla Fryderyka Wilhelma III z 24 kwietnia 1816 r. określający zasięg terytorialny regencji gdańskieji regencji kwidzyńskiej    209
      [V] 111. Akt Naczelnego Prezesa regencji kwidzyńskiejz 17 czerwca 1815 r. dostosowujący organizację ziemi chełmińskieji michałowskiej do stosunków pruskich    210
      112. Ustawa z 27 marca 1824 r. o urządzeniu stanów prowincjonalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim    212
      113. Obwieszczenie naczelnego prezesa regencji poznańskiej Edwarda Flottwella z 23 maja 1832 r. w sprawie języka urzędowego w Wielkim Księstwie Poznańskim    215
      114. Rozkaz gabinetowy króla Fryderyka Wilhelma III z 9 marca 1833 r. dotyczący administracji gminnej w Wielkim Księstwie Poznańskim    216
      115. Reskrypt królewski z 26 października 1872 r. wprowadzający w Wielkim Księstwie Poznańskim naukę religii w języku niemieckim    218
      116. Rozporządzenie nadprezydenta z 27 października 1873 r. o języku wykładowym w szkołach ludowych prowincji poznańskiej    218
      117. Ordynacja prowincjonalna z 29 czerwca 1875 r. dla prowincji wschodniopruskiej, brandenburskiej, pomorskiej, śląskieji saksońskiej    219
      118. Rozporządzenie pruskiego ministra oświaty i wyznań z 7 września 1887 r. o zniesieniu języka polskiego w szkołach ludowych Prowincji Poznańskiej i Prus Zachodnich    222
      119. Ustawa z 19 kwietnia 1908 r. o stowarzyszeniach i zgromadzeniach i ich języku    223
      [VI] 120. Ustawa z 3 lipca 1875 r. o ustroju sądów administracyjnych i postępowaniu spornoadministracyjnym    223
      [VII] 121. Tekst roty przysięgi składanejw 1815 r. królowi pruskiemu jako wielkiemu księciu poznańskiemu    225
    A.7. Zabór austriacki (1809–1914). Autonomia Galicji    226
      [III] 122. Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z 26 lutego 1861 r. (wraz z późniejszymi zmianami do 1909 r.)    226
      [V] 123. Patent cesarza Franciszka I z 13 kwietnia 1817 r. o sejmie stanowym    232
      124. Ustawa zasadnicza o reprezentacji państwa z 26 lutego 1861 r.    234
      125. Ustawa krajowa z 12 sierpnia 1866 r. o urządzeniu gmin i ordynacji wyborczej dla gmin    235
      126. Ustawa krajowa z 12 sierpnia 1866 r. o obszarach dworskich (z uwzględnieniem późniejszych zmian)    239
      127. Ustawa krajowa z 12 sierpnia 1866 r. o reprezentacji powiatowej i ordynacji wyborczej powiatowej    241
      128. Ustawa z 28 czerwca 1867 r. o języku wykładowym szkół ludowych w Galicji    243
      129. Ustawa krajowa z 13 marca 1899 r. o ustroju większych miast (ustawa gminna dla 30 miast)    244
      [VI] 130. Państwowa ustawa z 21 grudnia 1867 r. o władzy sądowniczej    248
      131. Ustawa z 22 października 1875 r. o ustanowieniu Trybunału Administracyjnego    250
      [VII] 132. Adres sejmu galicyjskiego do cesarza austriackiego z 10 grudnia 1866 r.    251
      133. Rezolucja sejmu galicyjskiego z 24 września 1868 r.    252
    A.8. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914–1918)    254
      [I] 134. Odezwa komendanta głównego Józefa Piłsudskiego z 6 sierpnia 1914 r.    254
      135. Proklamacja z 5 listopada 1916 r. o utworzeniu Królestwa Polskiego    255
      136. Orędzie Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich z 14 marca 1917 r. do Narodu Polskiego    255
      137. Proklamacja rosyjskiego Rządu Tymczasowego z 16/29 marca 1917 r. do Polaków    256
      138. Orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918 r. do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej    257
      139. Dekret Rady Komisarzy Ludowych z 29 sierpnia 1918 r.    258
      140. Manifest Rady Regencyjnej z 7 października 1918 r. do Narodu Polskiego    258
      141. Proklamacja Tymczasowego Rządu Republiki Polskiejz 7 listopada 1918 r.    259
      [V] 142. Wprowadzenie 25 sierpnia 1915 r. niemieckiego zarządu okupacyjnego w Królestwie Polskim    262
      143. Rozporządzenie generał-gubernatora Hansa von Beselera z 12 listopada 1916 r. o Radzie Stanu i Sejmie w Królestwie Polskim    263
      144. Rozporządzenie generał-gubernatorów Karla von Kucka i Hansa von Beselera z 6 grudnia 1916 r. o Tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie Polskim    264
      145. Patent z 12 września 1917 r. w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim, podpisany przez generał-gubernatorów Stanisława Szeptyckiego i Hansa von Beselera    266
      146. Dekret Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz naczelnych w Królestwie Polskim    267
      147. Ustawa z 4 lutego 1918 r. o Radzie Stanu Królestwa Polskiego    271
      148. Dekret Rady Regencyjnej z 11 listopada 1918 r. do Narodu Polskiego    275
      149. Dekret Rady Regencyjnej z 14 listopada 1918 r. o przekazaniu całej władzy państwowej Józefowi Piłsudskiemu    276
      150. Dekret Józefa Piłsudskiego z 14 listopada 1918 r.    276
  B. Prawo (Marek Krzymkowski)    281
    B.1. Prawo cywilne    281
      151. Kodeks Napoleona    281
      152. Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach w miejsce tytułu XVIII księgi III kodeksu cywilnego (Ustawa hipoteczna z 1818 r.)    298
      153. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r.    300
      154. Prawo o małżeństwie z 1836 r.    306
      155. Zwód praw Cesarstwa Rosyjskiego    310
      156. Landrecht pruski z 1794 r.    314
      157. Kodeks cywilny Rzeszy Niemieckiej z 1896 r. (Bu¨rgerlisches Gesetzbuch, BGB)    321
      158. Kodeks cywilny austriacki z 1811 r. (Allgemeines Bu¨rgerlisches Gesetzbuch, ABGB)    337
    B.2. Prawo handlowe    345
      159. Francuski kodeks handlowy z 1807 r.    345
      160. Ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 1892 r.    350
      161. Niemiecki kodeks handlowy z 1897 r.    354
      162. Kodeks handlowy z 1862 r.    363
    B.3. Prawo karne    367
      163. Kodeks Karny Królestwa Polskiego z 1818 r.    367
      164. Kodeks kar głównych i poprawczych z 1847 r.    376
      165. Kodeks karny Nikołaja Tagancewa z 1903 r.    383
      166. Landrecht pruski z 1794 r.    386
      167. Pruski kodeks karny z 1851 r.    393
      168. Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r.    397
      169. Ustawa powszechna o występkach i ich karaniu z 1787 r. (Józefina)    406
      170. Ustawa karna dla Galicji Zachodniej z 1796 r.    409
      171. Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa z 1803 r. (Franciszkana)    412
      172. Austriacki kodeks karny z 1852 r.    419
    B.4. Prawo pracy    426
      173. Rosyjska ustawa o pracy w przemyśle    426
      174. Niemiecka ustawa przemysłowa z 1869 r.    429
      175. Austriacka ustawa przemysłowa z 1859 r.    431
    B.5. Postępowanie cywilne    434
      176. Francuski kodeks procedury cywilnej z 1806 r.    434
      177. Rosyjska ustawa postępowania cywilnego z 1864 r.    441
      178. Powszechna ordynacja sądowa dla państw pruskich z 1793 r.    446
      179. Niemiecki kodeks postępowania cywilnego z 1877 r.    451
      180. Powszechna ustawa sądowa dla Galicji Zachodniej z 1796 r.    459
      181. Ustawa o postępowaniu sądowym w sporach cywilnych z 1895 r.    463
    B.6. Postępowanie karne    468
      182. Ustawa o postępowaniu karnym z 1864 r.    468
      183. Pruska ordynacja kryminalna z 1805 r.    474
      184. Niemiecki kodeks postępowania karnego z 1877 r.    479
      185. Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa z 1803 r. (Franciszkana)    486
      186. Ustawa o postępowaniu karnym z 1873 r.    493
  Wybór wydawnictw zawierający teksty źródłowe z historii ustroju i prawa w Polsce    499
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia