Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915

Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

25,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W niniejszej książce autor przedstawił problematykę zakresu odrębności ustroju administracji publicznej w Królestwie Polskim w okresie popowstaniowym (1864–1915) w konfrontacji z systemem organizacyjnym administracji w Cesarstwie Rosyjskim. Dociekania autora oparte zostały na dogłębnej analizie przepisów prawnych, stanowiących podstawę organizacji i funkcjonowania aparatu administracyjnego Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego w tej epoce. Szczególnie wiele miejsca autor poświecił prezentacji polskiej i rosyjskiej myśli administracyjnej w XIX i na początku XX wieku, ujętej na szerokim tle europejskiej doktryny prawa administracyjnego.


Liczba stron456
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-084-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  ROZDZIAŁ I. Polska i rosyjska nauka administracji od XVIII do początków XX w.     29
  1. Główne kierunki europejskiej myśli administracyjnej     29
  1.1. Nauka policji     29
  1.2. Rozwój nauk administracyjnych w XIX w     38
  2. Rosyjska literatura prawno-administracyjna do początku XX w     50
  3. Polska myśl administracyjna w XIX i na początku XX w     68
  3.1. Początki nowożytnych nauk administracyjnych na ziemiach polskich w XVIII
  i w pierwszej połowie XIX w     68
  3.2. Powstanie polskiej szkoły prawa administracyjnego     77
  
  ROZDZIAŁ II. Podstawowe pojęcia, definicje i konstrukcje teoretyczne w europejskiej nauce
  administracji i prawa administracyjnego     87
  1. Pojecie administracji i prawa administracyjnego     87
  2. Stosunek administracyjny a publiczne prawo podmiotowe     95
  3. Podmioty administrujące. Teoria organu administracyjnego     99
  4. Prawne formy działania administracji     104
  5. Konstrukcje prawnej organizacji administracji publicznej     112
  5.1. System realny i prowincjonalny     112
  5.2. Centralizacja i decentralizacja administracji     115
  5.3. Koncentracja i dekoncentracja administracji     119
  6. Teoria samorządu     122
  7. Status prawny urzędników     135
  8. Sadownictwo administracyjne     140
  
  ROZDZIAŁ III. Zasady tworzenia prawa administracyjnego i jego źródła w Królestwie Polskim     152
  1. Instytucje prawodawcze Cesarstwa Rosyjskiego     152
  1.1. Cesarz i Duma Państwowa     152
  1.2. Rada Państwa     156
  1.3. Komitet Ministrów i Rada Ministrów     158
  1.4. Senat Rządzący     160
  2. Odrębne instytucje prawodawcze Królestwa Polskiego     162
  2.1. Rada Stanu i Rada Administracyjna Królestwa Polskiego     162
  2.2. Komitet Urządzający w Królestwie Polskim     165
  2.3. Komisja Prawnicza     167
  2.4. Własna J. C. M. Kancelaria do Spraw Królestwa Polskiego     169
  2.5. Komitet do Spraw Królestwa Polskiego     170
  3. Źródła prawa administracyjnego     171
  3.1. Rodzaje i formy źródeł prawa     171
  3.2. Akty prawne stanowione w trybie administracji centralnej     179
  3.3. Akty prawne stanowione w trybie administracji podporządkowanej     186
  4. Publikacja i ogłaszanie aktów administracyjnych     189
  5. Wykładnia aktów administracyjnych     196
  6. Zasady wprowadzania i zakres obowiązywania rosyjskich źródeł prawa administracyjnego
  w Królestwie Polskim     198
  
  ROZDZIAŁ IV. Organizacja administracji publicznej w Królestwie Polskim     225
  1. Ogólna charakterystyka rosyjskiego modelu administracji publicznej     225
  2. Reorganizacja zarządu administracyjnego Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym     231
  3. Organy administracji ogólnej     241
  3.1. Urząd Generał-Gubernatora Warszawskiego     241
  3.2. Zarząd gubernialny     248
  3.2.1. Gubernatorzy     248
  3.2.2. Wicegubernatorzy     252
  3.2.3. Rządy gubernialne     254
  3.3. Zarząd powiatowy     261
  4. Administracja miejska     265
  5. Samorząd gmin wiejskich     269
  6. Organy administracji specjalnej     273
  6.1. Zarząd oświaty     273
  6.2. Zarząd cenzury     275
  6.3. Zarząd skarbowy     276
  6.3.1. Izby skarbowe     276
  6.3.2. Zarząd akcyzy     279
  6.3.3. Zarząd okręgów celnych     280
  6.3.4. Zarząd dóbr państwowych     280
  6.4. Komitety przemysłowe     282
  6.5. Inspekcja Fabryczna     283
  6.6. Zarząd poczt i telegrafu     285
  6.7. Zarząd komunikacji lądowych i wodnych     286
  6.8. Zarząd policji     287
  6.9. Zarząd powinności wojskowej     290
  6.10. Zarząd spraw włościańskich     291
  6.11. Zarząd dobroczynności publicznej     293
  6.12. Komisja Emerytalna w Królestwie Polskim     295
  6.13. Kontrola Państwowa     296
  6.14. Prokuratoria w Królestwie Polskim     297
  7. Odrębność zarządu administracyjnego w guberniach Królestwa Polskiego po powstaniu
  styczniowym     298
  
  ROZDZIAŁ V. Stanowisko prawne urzędników cywilnych     305
  1. Źródła pragmatyki służbowej     305
  1.1. Ustawa o służbie cywilnej w Królestwie Polskim     305
  1.2. Statut o służbie cywilnej w Cesarstwie Rosyjskim     307
  1.3. Przepisy szczegółowe     308
  2. Rangi, klasy, tytuły i stanowiska służbowe     308
  3. Warunki mianowania     312
  3.1. Poddaństwo rosyjskie     312
  3.2. Wiek     315
  3.3. Płeć     315
  3.4. Kwalifikacje     316
  3.5. Niekaralność     317
  3.6. Język rosyjski     318
  4. Nominacja     319
  4.1. Organy uprawnione do nominowania urzędników cywilnych     319
  4.2. Warunki szczegółowe nominacji     320
  5. Obowiązki urzędników w czasie pełnienia służby     321
  6. Prawa i przywileje urzędnicze     324
  6.1. Uposażenie     325
  6.2. Prawo do urlopu     328
  6.3. Prawo do awansu     329
  6.4. Prawo do tytułów i rang cywilnych     330
  6.5. Nagrody i odznaczenia     331
  6.6. Prawo do nabycia szlachectwa     334
  6.7. Prawo do munduru     335
  6.8. Zwolnienie z obowiązku służby wojskowej     335
  6.9. Prawo do kształcenia dzieci na koszt państwa     336
  7. Dowody służby cywilnej     337
  7.1. Patent nominacyjny     337
  7.2. Lista stanu służby     337
  7.3. Atestat     339
  8. Odpowiedzialność urzędników cywilnych     340
  8.1. Odpowiedzialność porządkowa     341
  8.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karnosądowa     342
  8.3. Odpowiedzialność cywilna
  9. Rozwiązanie stosunku urzędniczego     347
  9.1. Zwolnienie urzędnika z powodu likwidacji lub reorganizacji urzędu     347
  9.2. Zwolnienie urzędnika na własna prośbę     348
  9.3. Zwolnienie urzędnika jednostronna decyzja organu     349
  9.4. Śmierć urzędnika     350
  10. Prawa emerytalne urzędników i członków ich rodzin po zakończeniu służby cywilnej     350
  10.1. Stowarzyszenia emerytalne     351
  10.2. Fundusz emerytalny     351
  10.3. Warunki pobierania pensji emerytalnej     352
  10.4. Uprawnienia zony i dzieci zmarłego urzędnika     353
  10.5. Zawieszenie i utrata prawa do emerytury     354
  
  ROZDZIAŁ VI. Kontrola i nadzór nad administracja publiczna w Królestwie Polskim     355
  1. Rosyjski model kontroli administracji publicznej     355
  2. Urzędy mieszane     361
  2.1. Gubernialne Urzędy do Spraw Włościańskich     361
  2.2. Gubernialne Urzędy do Spraw Powinności Wojskowej     364
  2.3. Gubernialne Urzędy do Spraw Fabrycznych i Górniczych     367
  2.4. Gubernialne Urzędy do Spraw Podatku Przemysłowego     370
  2.5. Gubernialne Urzędy do Spraw Podatku Kwaterunkowego     373
  2.6. Gubernialne Urzędy do Spraw Stowarzyszeń     376
  3. Departamenty Administracyjne i I Ogólne Zebranie Departamentów Senatu Rządzącego     379
  3.1. Skład i organizacja wewnętrzna     379
  3.2. Kompetencje     385
  3.3. Postępowanie w Departamentach Administracyjnych i w I Ogólnym Zebraniu
  Departamentów Senatu     396
  3.4. Charakter i moc prawna orzeczeń Senatu     406
  
  Uwagi końcowe     411
  Bibliografia     419
  I. Źródła drukowane – akty prawne i zbiory przepisów     419
  1. Wykaz aktów prawnych     419
  2. Zbiory przepisów     434
  II. Literatura     438
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia