Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915

Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W niniejszej książce autor przedstawił problematykę zakresu odrębności ustroju administracji publicznej w Królestwie Polskim w okresie popowstaniowym (1864–1915) w konfrontacji z systemem organizacyjnym administracji w Cesarstwie Rosyjskim. Dociekania autora oparte zostały na dogłębnej analizie przepisów prawnych, stanowiących podstawę organizacji i funkcjonowania aparatu administracyjnego Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego w tej epoce. Szczególnie wiele miejsca autor poświecił prezentacji polskiej i rosyjskiej myśli administracyjnej w XIX i na początku XX wieku, ujętej na szerokim tle europejskiej doktryny prawa administracyjnego.


Liczba stron456
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-084-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  ROZDZIAŁ I. Polska i rosyjska nauka administracji od XVIII do początków XX w.    29
  1. Główne kierunki europejskiej myśli administracyjnej    29
  1.1. Nauka policji    29
  1.2. Rozwój nauk administracyjnych w XIX w    38
  2. Rosyjska literatura prawno-administracyjna do początku XX w    50
  3. Polska myśl administracyjna w XIX i na początku XX w    68
  i w pierwszej połowie XIX w    68
  3.2. Powstanie polskiej szkoły prawa administracyjnego    77
  administracji i prawa administracyjnego    87
  1. Pojecie administracji i prawa administracyjnego    87
  2. Stosunek administracyjny a publiczne prawo podmiotowe    95
  3. Podmioty administrujące. Teoria organu administracyjnego    99
  4. Prawne formy działania administracji    104
  5. Konstrukcje prawnej organizacji administracji publicznej    112
  5.1. System realny i prowincjonalny    112
  5.2. Centralizacja i decentralizacja administracji    115
  5.3. Koncentracja i dekoncentracja administracji    119
  6. Teoria samorządu    122
  7. Status prawny urzędników    135
  8. Sadownictwo administracyjne    140
  ROZDZIAŁ III. Zasady tworzenia prawa administracyjnego i jego źródła w Królestwie Polskim    152
  1. Instytucje prawodawcze Cesarstwa Rosyjskiego    152
  1.1. Cesarz i Duma Państwowa    152
  1.2. Rada Państwa    156
  1.3. Komitet Ministrów i Rada Ministrów    158
  1.4. Senat Rządzący    160
  2. Odrębne instytucje prawodawcze Królestwa Polskiego    162
  2.1. Rada Stanu i Rada Administracyjna Królestwa Polskiego    162
  2.2. Komitet Urządzający w Królestwie Polskim    165
  2.3. Komisja Prawnicza    167
  2.4. Własna J. C. M. Kancelaria do Spraw Królestwa Polskiego    169
  2.5. Komitet do Spraw Królestwa Polskiego    170
  3. Źródła prawa administracyjnego    171
  3.1. Rodzaje i formy źródeł prawa    171
  3.2. Akty prawne stanowione w trybie administracji centralnej    179
  3.3. Akty prawne stanowione w trybie administracji podporządkowanej    186
  4. Publikacja i ogłaszanie aktów administracyjnych    189
  5. Wykładnia aktów administracyjnych    196
  w Królestwie Polskim    198
  ROZDZIAŁ IV. Organizacja administracji publicznej w Królestwie Polskim    225
  1. Ogólna charakterystyka rosyjskiego modelu administracji publicznej    225
  2. Reorganizacja zarządu administracyjnego Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym    231
  3. Organy administracji ogólnej    241
  3.1. Urząd Generał-Gubernatora Warszawskiego    241
  3.2. Zarząd gubernialny    248
  3.2.1. Gubernatorzy    248
  3.2.2. Wicegubernatorzy    252
  3.2.3. Rządy gubernialne    254
  3.3. Zarząd powiatowy    261
  4. Administracja miejska    265
  5. Samorząd gmin wiejskich    269
  6. Organy administracji specjalnej    273
  6.1. Zarząd oświaty    273
  6.2. Zarząd cenzury    275
  6.3. Zarząd skarbowy    276
  6.3.1. Izby skarbowe    276
  6.3.2. Zarząd akcyzy    279
  6.3.3. Zarząd okręgów celnych    280
  6.3.4. Zarząd dóbr państwowych    280
  6.4. Komitety przemysłowe    282
  6.5. Inspekcja Fabryczna    283
  6.6. Zarząd poczt i telegrafu    285
  6.7. Zarząd komunikacji lądowych i wodnych    286
  6.8. Zarząd policji    287
  6.9. Zarząd powinności wojskowej    290
  6.10. Zarząd spraw włościańskich    291
  6.11. Zarząd dobroczynności publicznej    293
  6.12. Komisja Emerytalna w Królestwie Polskim    295
  6.13. Kontrola Państwowa    296
  6.14. Prokuratoria w Królestwie Polskim    297
  styczniowym    298
  ROZDZIAŁ V. Stanowisko prawne urzędników cywilnych    305
  1. Źródła pragmatyki służbowej    305
  1.1. Ustawa o służbie cywilnej w Królestwie Polskim    305
  1.2. Statut o służbie cywilnej w Cesarstwie Rosyjskim    307
  1.3. Przepisy szczegółowe    308
  2. Rangi, klasy, tytuły i stanowiska służbowe    308
  3. Warunki mianowania    312
  3.1. Poddaństwo rosyjskie    312
  3.2. Wiek    315
  3.3. Płeć    315
  3.4. Kwalifikacje    316
  3.5. Niekaralność    317
  3.6. Język rosyjski    318
  4. Nominacja    319
  4.1. Organy uprawnione do nominowania urzędników cywilnych    319
  4.2. Warunki szczegółowe nominacji    320
  5. Obowiązki urzędników w czasie pełnienia służby    321
  6. Prawa i przywileje urzędnicze    324
  6.1. Uposażenie    325
  6.2. Prawo do urlopu    328
  6.3. Prawo do awansu    329
  6.4. Prawo do tytułów i rang cywilnych    330
  6.5. Nagrody i odznaczenia    331
  6.6. Prawo do nabycia szlachectwa    334
  6.7. Prawo do munduru    335
  6.8. Zwolnienie z obowiązku służby wojskowej    335
  6.9. Prawo do kształcenia dzieci na koszt państwa    336
  7. Dowody służby cywilnej    337
  7.1. Patent nominacyjny    337
  7.2. Lista stanu służby    337
  7.3. Atestat    339
  8. Odpowiedzialność urzędników cywilnych    340
  8.1. Odpowiedzialność porządkowa    341
  8.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karnosądowa    342
  9. Rozwiązanie stosunku urzędniczego    347
  9.1. Zwolnienie urzędnika z powodu likwidacji lub reorganizacji urzędu    347
  9.2. Zwolnienie urzędnika na własna prośbę    348
  9.3. Zwolnienie urzędnika jednostronna decyzja organu    349
  9.4. Śmierć urzędnika    350
  10. Prawa emerytalne urzędników i członków ich rodzin po zakończeniu służby cywilnej    350
  10.1. Stowarzyszenia emerytalne    351
  10.2. Fundusz emerytalny    351
  10.3. Warunki pobierania pensji emerytalnej    352
  10.4. Uprawnienia zony i dzieci zmarłego urzędnika    353
  10.5. Zawieszenie i utrata prawa do emerytury    354
  ROZDZIAŁ VI. Kontrola i nadzór nad administracja publiczna w Królestwie Polskim    355
  1. Rosyjski model kontroli administracji publicznej    355
  2. Urzędy mieszane    361
  2.1. Gubernialne Urzędy do Spraw Włościańskich    361
  2.2. Gubernialne Urzędy do Spraw Powinności Wojskowej    364
  2.3. Gubernialne Urzędy do Spraw Fabrycznych i Górniczych    367
  2.4. Gubernialne Urzędy do Spraw Podatku Przemysłowego    370
  2.5. Gubernialne Urzędy do Spraw Podatku Kwaterunkowego    373
  2.6. Gubernialne Urzędy do Spraw Stowarzyszeń    376
  3. Departamenty Administracyjne i I Ogólne Zebranie Departamentów Senatu Rządzącego    379
  3.1. Skład i organizacja wewnętrzna    379
  3.2. Kompetencje    385
  Departamentów Senatu    396
  3.4. Charakter i moc prawna orzeczeń Senatu    406
  Uwagi końcowe    411
  Bibliografia    419
  I. Źródła drukowane – akty prawne i zbiory przepisów    419
  1. Wykaz aktów prawnych    419
  2. Zbiory przepisów    434
  II. Literatura    438
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia