Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna

-15%

Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

23,21  27,30 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 23,21 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W strukturze szkoły wyższej dziekanaty pełnią rolę szczególną z trzech powodów. Po pierwsze, dziekanat jest centralną jednostką na każdym wydziale czy uczelni. Współpracuje z niemal wszystkimi jednostkami administracyjnymi od działu informatycznego po kwesturę, a na uczelniach o strukturze wydziałowej - dodatkowo z centralą. Po drugie, dla większości interesariuszy szkoły wyższej dziekanat jest jednostką pierwszego kontaktu - trafiają tu nie tylko wykładowcy i studenci, ale także interesanci zewnętrzni - absolwenci, komisje akredytacyjne, a czasami zbłąkany rodzic. Wreszcie, po trzecie, jest to chyba jedyna jednostka uczelni, w której ściśle współpracują ze sobą wykładowcy i pracownicy administracyjni. Ci pierwsi pełnią funkcję dziekanów, drudzy zaś zajmują stanowiska administracyjne w dziekanacie. Razem dopełniają się niczym jin i jang, zwłaszcza że ci pierwsi określani są jako nauczyciele akademiccy, drudzy zaś na zasadzie dopełnienia (i poniekąd negacji) jako pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Wielość funkcji pełnionych przez dziekanat uprawnia do spojrzenia na niego nie tylko z różnych perspektyw badawczych, ale i przez pryzmat różnych zadań i doświadczeń poszczególnych przedstawicieli społeczności akademickiej. Autorami tekstów w niniejszej publikacji są zatem specjaliści reprezentujący różne dyscypliny nauki, jak również praktycy - dziekani oraz pracownicy administracyjni zarówno dziekanatów, jak i administracji centralnej . W efekcie udało się połączyć w jednej publikacji dwa pozornie bliskie, ale w rzeczywistości odległe światy: nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji.


Rok wydania2019
Liczba stron287
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaSzkoła Główna Handlowa
ISBN-13978-83-8030-296-9
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  
  Jerzy Bralczyk
  
  Dziekana
  
  Katarzyna Górak-Sosnowska, Renata Pajewska-Kwaśny
  
  Wstęp
  
  
  
  CZĘŚĆ 1
  
  DZIEKANAT W STRUKTURZE UCZELNI
  
  Radosław Sojak
  
  Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu - w stronę komunikacji symetrycznej
  
  Jakub Brdulak
  
  Jakość w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego
  
  Henryk Mruk
  
  Sposoby skutecznej komunikacji ze studentami
  
  Anna Stoczkiewicz, Lucyna Szypulska-Czkwianianc
  
  Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej
  
  Anna Decewicz, Katarzyna Górak-Sosnowska
  
  Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego
  
  
  
  CZĘŚĆ 2
  
  ZARZĄDZANIE PRACĄ W DZIEKANACIE
  
  Renata Pajewska-Kwaśny
  
  Zarządzanie ryzykiem w dziekanacie
  
  Katarzyna Górak-Sosnowska, Ewa Wiśniewska
  
  W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu
  
  Joanna Grądziel-Wójcik
  
  Dziekanat a jakość kształcenia. Dobre praktyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
  
  Anna Mielczarek-Taica
  
  Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo? Zarządzanie różnokolorowym zespołem na przykładzie analizy stylów poznawczych pracowników administracji Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu
  
  Maria Cywińska
  
  System Oceny Pracowników Administracyjnych SOPA jako narzędzie zarządzania pracownikami w szkole wyższej
  
  
  
  CZĘŚĆ 3
  
  UWARUNKOWANIA PRAWNE PRACY DZIEKANATU
  
  Anna Pietrzyk, Renata Mazur-Rombel
  
  Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym - próba stworzenia jednolitego wykazu
  
  Aleksandra Matukin-Szumlińska
  
  Prowadzenie teczek akt osobowych studentów w świetle nowej ustawy
  
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych
  
  Ewa Wiśniewska, Katarzyna Górak-Sosnowska
  
  Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych
  
  Aleksandra Matukin-Szumlińska
  
  Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym - kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę
  
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  
  
  
  Baza dobrych praktyk
  
  Nota o autorach
  
  Ogólnopolskie Forum Dziekanatów
  
  Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
  
  Spis rysunków
  
  Spis tabel
RozwińZwiń