Podstawy zarządzania organizacjami

Podstawy zarządzania organizacjami

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

64,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, zmienione i uaktualnione wydanie podręcznika, z którego skorzystały już ponad dwa miliony studentów przygotowujących się do kariery w biznesie.
Autor zachowując wszystkie zasadnicze treści kompleksowej publikacji, które w przeszłości zdecydowały o jej sukcesie, dodał wiele nowych elementów i uwzględnił aktualne prognozy dotyczące przyszłości działalności gospodarczej i zarządzania.
W nowym wydaniu nacisk został położony na etykę, zarządzanie globalne i technikę informacyjną. Wśród kluczowych, wyróżniających się tematów poruszono kwestie nadzoru etycznego nad pracą współczesnych menedżerów. Z ogromną uwagą potraktowano tematy takie, jak zasady ładu korporacyjnego, etyczne przywództwo oraz właściwa rola kontroli finansowej firmy. Kolejne wątki to globalny charakter zarządzania uwypuklony za pomocą aktualnych przykładów i analiz sytuacji oraz technologia cyfrowa, wszechobecna w treści całego podręcznika.
Ogromną zaletą książki jest jej aktualność. Cytowane są w niej najnowsze wyniki badań z zakresu biznesu międzynarodowego, przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, podejmowania decyzji, projektowania organizacji, zmian organizacji, zachowania jednostek, przywództwa, pracy zespołowej, motywacji, nadzorowania, technik informatycznych, produktywności i zarządzania jakością.
Zaktualizowane zostały również wszystkie dane i statystyki odnoszące się do drobnych przedsiębiorstw, dużego biznesu międzynarodowego, związków zawodowych, wynagrodzeń kadry kierowniczej oraz innych sfer biznesowych


Liczba stron744
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieAgata Jankowiak
ISBN-13978-83-011-9480-2
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa IXX
  Podziękowania XXV
  
  CZĘŚĆ Wprowadzenie do zarządzania    1
  
  ROZDZIAŁ 1: Zarządzanie i praca menedżera    3
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Jak mieć wpływ na ludzi pomimo popełniania błędów    4
  Wprowadzenie do zarządzania    6
  Proces zarządzania (Co robi menedżer?)    9
    Planowanie i podejmowanie decyzji: określanie trybu działania    10
    Organizowanie: koordynacja działań i zasobów    10
    Przewodzenie: motywowanie ludzi i kierowanie nimi    10
    Kontrolowanie: obserwowanie i ocena działań    11
  Typy menedżerów    11
    Zarządzanie na różnych szczeblach organizacji    12
    Zarządzanie w różnych dziedzinach organizacji    13
  NOWE TECHNOLOGIE: Pokaż mi zwrot z inwestycji    15
  Podstawowe role i umiejętności menedżerów    16
    Role menedżerskie    16
  ZMIENIAJMY ŚWIAT: PR i osiągnięcia w rankingu różnorodności    17
    Umiejętności menedżerskie    18
  Charakter pracy menedżera    21
    Zarządzanie: wiedza i sztuka    22
    Jak zostać menedżerem?    22
    Zakres zarządzania    24
  Nowe miejsce pracy    26
  Podsumowanie    28
  Pytania kontrolne    29
  Zdobywanie skutecznych umiejętności zarządzania czasem    29
  Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych    30
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    31
  Przykład końcowy    32
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Jak mieć wpływ na ludzi pomimo popełniania błędów    34
  Przypisy    35
  
  ROZDZIAŁ 2: TRADYCYJNE I WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA    36
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Jaśniejsza strona zrównoważonego rozwoju    37
  Rola teorii i historii w zarządzaniu    39
    Znaczenie teorii i historii    39
    Prekursorzy teorii zarządzania    40
  Klasyczne podejście do zarządzania    42
    Naukowe zarządzanie    42
    Zarządzanie administracyjne    44
    Co dziś sądzimy o klasycznym podejściu do zarządzania    44
  Kierunek behawioralny w teorii zarządzania    45
    Kierunek stosunków międzyludzkich (human relations)    47
    Pojawienie się kierunku koncentrującego się na zachowaniach organizacyjnych    48
    Behawioralne podejście do zarządzania dziś    48
  Ilościowe podejście do zarządzania    48
  NOWE TECHNOLOGIE: Czy wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) usprawiedliwia wykorzystanie mediów społecznościowych    49
    Ilościowa teoria zarządzania    51
    Zarządzanie operacyjne    51
    Ilościowe podejście do zarządzania dziś    51
  Podejścia integrujące    52
    Podejście systemowe    53
    Podejście sytuacyjne    54
    Podejście zintegrowane    55
  Współczesne problemy i wyzwania zarządzania    57
    Współczesne zastosowania koncepcji zarządzania    57
  WSKAZYWANIE DROGI: Dziewczyna z Hooters na drodze szybkiego awansu    58
    Współczesne wyzwania zarządzania    60
  Podsumowanie    61
  Pytania kontrolne    62
  Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych    63
  Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych    63
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    64
  Przykład końcowy    66
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Jaśniejsza strona zrównoważonego rozwoju    67
  Przypisy    68
  
  CZĘŚĆ 2 Środowiskowy kontekst zarządzania    71
  
  ROZDZIAŁ 3: Otoczenie organizacji i menedżerów    73
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Nieporozumienia we właściwym kontekście    74
  Otoczenie i środowisko wewnętrzne organizacji    76
  Otoczenie zewnętrzne    78
  Otoczenie ogólne    78
  PROWADZENIE FIRMY NA ZIEMI: Zrównoważony rozwój opakowań    80
    Otoczenie zadaniowe    83
  POZA TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Skutecznie w ważnej sprawie    85
  Środowisko wewnętrzne    88
    Właściciele    88
    Zarząd    89
    Pracownicy    89
    Fizyczne środowisko pracy    90
  Kultura organizacji    90
    Znaczenie kultury organizacji    90
    Czynniki decydujące o kulturze organizacji    91
    Zarządzanie kulturą organizacji    91
  Otoczenie wielokulturowe    92
    Tendencje rozwojowe różnorodności i wielokulturowości    93
    Wymiary różnorodności i wielokulturowości    94
  Stosunki między organizacją a jej otoczeniem    97
    Jak otoczenie oddziałuje na organizacje?    97
    Jak organizacje przystosowują się do swojego otoczenia?    100
  Podsumowanie    103
  Pytania kontrolne    103
  Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem    104
  Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się    105
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    106
  Przykład końcowy    107
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Nieporozumienia we właściwym kontekście    109
  Przypisy    110
  
  ROZDZIAŁ 4: Etyczne i społeczne otoczenie organizacji    111
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Zarządzanie przez niedopuszczalne postępowanie    112
  Etyka indywidualna w organizacjach    114
    Etyka zarządzania    115
  WSKAZYWANIE DROGI: Szczęśliwe dopasowanie    117
    Etyka w kontekście organizacyjnym    119
    Kierowanie zachowaniem etycznym    120
  Nowe problemy etyczne w organizacjach    124
    Przywództwo etyczne    124
    Kwestie etyczne a ład korporacyjny    125
    Problemy etyczne a technika informatyczna    125
  Odpowiedzialność społeczna a organizacje    126
    Dziedziny odpowiedzialności społecznej    126
  PROWADZENIE FIRMY NA ZIEMI: Podnoszenie poprzeczki społecznej odpowiedzialności biznesu    129
    Odpowiedzialność społeczna: argumenty za i przeciw    130
    Podejścia organizacji do kwestii odpowiedzialności społecznej    132
  Władze państwowe a odpowiedzialność społeczna    135
    W jaki sposób państwo oddziałuje na organizacje?    135
    Jak organizacje wpływają na rząd?    136
  Kierowanie odpowiedzialnością społeczną    138
    Formalne wymiary organizacji    138
    Nieformalne wymiary organizacji    139
    Ocena odpowiedzialności społecznej    140
  Podsumowanie    141
  Pytania kontrolne    141
  Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych i decyzyjnych    142
  Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych    143
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    143
  Przykład końcowy    144
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Zarządzanie przez niedopuszczalne postępowanie    146
  Przypisy    147
  
  ROZDZIAŁ 5: Globalny kontekst zarządzania    149
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Do Afryki    150
  Istota międzynarodowej działalności gospodarczej    152
    Co to jest przedsiębiorstwo międzynarodowe    153
    Tendencje pojawiające się w międzynarodowej działalności gospodarczej    154
    Zarządzanie procesem globalizacji    155
    Konkurowanie na rynku globalizacji    158
  Struktura gospodarki globalnej    160
    Dojrzałe gospodarki i systemy rynkowe    160
    Gospodarki o dużym potencjale i (lub) wysokim tempie wzrostu    162
    Inne gospodarki    162
    Rola GATT i WTO    163
  Wyzwania otoczenia dla zarządzania międzynarodowego    164
    Otoczenie ekonomiczne    164
  PROWADZENIE FIRMY NA ZIEMI: Lodowate przyjęcie    166
    Otoczenie polityczne i prawne    167
    Otoczenie kulturowe    169
  ZMIENIAJMY ŚWIAT: Konkurencja lokalnych łowców głów    171
  Konkurencja w gospodarce światowej    174
    Globalizacja a rozmiary organizacji    174
    Wyzwania dla zarządzania w gospodarce światowej    176
  Podsumowanie    177
  Pytania kontrolne    178
  Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych    179
  Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się    179
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    180
  Przykład końcowy    181
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Do Afryki    183
  Przypisy    183
  
  CZĘŚĆ 3 Planowanie i podejmowanie decyzji    185
  
  ROZDZIAŁ 6: Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji    187
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Kontrola nad rejsami    188
  Proces podejmowania decyzji i planowania    190
  Cele organizacji    192
    Funkcje celów    192
    Rodzaje celów    193
    Odpowiedzialność za ustalanie celów    196
    Zarządzanie różnymi celami    196
  Planowanie w organizacji    197
    Rodzaje planów organizacji    197
    Ramy czasowe planowania    198
  NOWE TECHNOLOGIE: Początek rozmów    199
    Odpowiedzialność za proces planowania    200
    Planowanie awaryjne i zarządzanie sytuacją kryzysową    201
  Planowanie taktyczne    203
    Opracowywanie planów taktycznych    204
    Realizacja planów taktycznych    205
  Planowanie operacyjne    206
    Plany jednorazowe    206
    Plany ciągłe (trwale obowiązujące)    207
  POZA TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Sekretna procedura działania 303    208
  Zarządzanie ustalaniem celów i procesami planowania    209
    Bariery w ustalaniu celów i planowaniu    209
    Przezwyciężanie barier    212
    Wykorzystywanie zarządzania przez cele do realizacji planów    213
  Podsumowanie    215
  Pytania kontrolne    216
  Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych    216
  Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem    217
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    218
  Przykład końcowy    219
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Kontrola nad rejsami    222
  Przypisy    222
  
  ROZDZIAŁ 7: Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne    224
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Pragnij więcej    225
  Charakter zarządzania strategicznego    227
    Składniki strategii    227
    Poziomy strategii    228
    Formułowanie i wdrażanie strategii    228
  POZA TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Czy się to podoba, czy też nie    229
  Wykorzystanie analizy typu SWOT do formułowania strategii    230
    Ocena mocnych stron organizacji    231
    Ocena słabych stron organizacji    233
    Ocena szans i zagrożeń    233
  Formułowanie strategii na poziomie autonomicznej jednostki operacyjnej    234
    Ogólne typy strategii w ujęciu Portera    234
    Typologia Milesa i Snowa    235
    Strategie oparte na cyklu życia produktu    237
  Wdrażanie strategii na poziomie jednostki operacyjnej    238
    Wdrażanie ogólnych typów strategii w ujęciu Portera    239
    Wdrażanie strategii zaproponowanych przez Milesa i Snowa    240
  Formułowanie strategii na szczeblu całego przedsiębiorstwa    241
    Strategia jednego produktu    242
    Dywersyfikacja zależna    242
  WSKAZYWANIE DROGI: Piękno Różnorodności    244
    Dywersyfikacja niezależna    245
  Wprowadzanie w życie strategii na szczeblu przedsiębiorstwa    246
    Jak stać się firmą zdywersyfikowaną?    246
    Zarządzanie dywersyfikacją    247
  Strategie międzynarodowe i globalne    250
    Opracowywanie strategii międzynarodowych i globalnych    250
    Alternatywy strategiczne dla przedsiębiorstw międzynarodowych    252
  Podsumowanie    254
  Pytania kontrolne    255
  Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych    256
  Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych    257
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    257
  Przykład końcowy    259
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Pragnij więcej    261
  Przypisy    261
  
  ROZDZIAŁ 8: Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów    263
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Moneyball na większą skalę    264
  Istota podejmowania decyzji    266
    Definicja podejmowania decyzji    266
    Typy decyzji    267
    Warunki podejmowania decyzji    268
  Racjonalne podejście do podejmowania decyzji    270
    Klasyczny model podejmowania decyzji    270
    Etapy racjonalnego podejmowania decyzji    271
    Zarządzanie oparte na dowodach (EBM)    275
  Behawioralne aspekty podejmowania decyzji    276
    Model administracyjny    277
    Siły polityczne w podejmowaniu decyzji    278
    Intuicja i narastanie zaangażowania    278
  ZMIENIAJMY ŚWIAT: Sąd nad różnorodnością    279
    Skłonność do ryzyka a podejmowanie decyzji    281
    Etyka a podejmowanie decyzji    281
  PROWADZENIE FIRMY NA ZIEMI: Przypieczętowanie kontraktu    282
  Grupowe i zespołowe podejmowanie decyzji w organizacjach    283
    Formy grupowego i zespołowego podejmowania decyzji    283
    Zalety grupowego i zespołowego podejmowania decyzji    284
    Wady grupowego i zespołowego podejmowania decyzji    285
    Zarządzanie procesami grupowego i zespołowego podejmowania decyzji    285
  Podsumowanie    286
  Pytania kontrolne    287
  Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych    287
  Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych    288
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    289
  Przykład końcowy    290
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Moneyball na większą skalę    292
  Przypisy    292
  
  ROZDZIAŁ 9: Zarządzanie tworzeniem nowych przedsiębiorstw    294
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Skok w budownictwo    295
  Istota przedsiębiorczości    297
  Rola przedsiębiorców i nowych przedsiębiorczych firm w społeczeństwie    298
    Tworzenie miejsc pracy    299
    Innowacje    301
    Znaczenie dla wielkich przedsiębiorstw    302
  Strategia dla nowych przedsiębiorczych firm    302
    Wybór gałęzi    302
    Akcentowanie wyróżniających się umiejętności    306
  WSKAZYWANIE DROGI: Sprawy bieżące w branży pojazdów elektrycznych    307
    Przygotowanie planu biznesowego (biznesplanu)    309
    Przedsiębiorczość a zarządzanie międzynarodowe    309
  Struktura nowych przedsiębiorstw    310
    Metody uruchamiania nowego przedsiębiorstwa    310
    Źródła finansowania nowych przedsiębiorstw    311
    Źródła pomocy w zarządzaniu    313
    Koncesjonowanie (franczyza)    315
  POZA TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Usługi randkowe z randką w sądzie    316
  Wyniki działania nowych firm    317
    Tendencje w powstawaniu nowych przedsiębiorstw    318
    Przyczyny niepowodzeń    319
    Przyczyny sukcesu przedsiębiorcy    320
  Podsumowanie    321
  Pytania kontrolne    321
  Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych    322
  Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych    323
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    324
  Przykład końcowy    325
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Skok w budownictwo    327
  Przypisy    328
  
  CZĘŚĆ 4 Proces organizowania    329
  
  ROZDZIAŁ 10: Podstawowe elementy organizowania    331
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Kto jest szefem?    332
  Elementy organizowania    334
  Projektowanie stanowisk pracy    335
    Specjalizacja stanowisk pracy    335
    Korzyści i ograniczenia specjalizacji    335
    Alternatywy specjalizacji    336
  Grupowanie stanowisk pracy i tworzenie wydziałów    339
    Uzasadnienie grupowania    339
    Rozpowszechnione podstawy grupowania    339
  NOWE TECHNOLOGIE: Niepokoje w Twelpforce    342
  Ustalenie relacji podporządkowania    343
    Hierarchia zależności    343
    Mała czy duża rozpiętość kierowania?    344
    Organizacje wysmukłe a organizacje spłaszczone    345
    Ustalanie właściwej rozpiętości kierowania    346
  Podział uprawnień władczych w organizacji    347
    Proces delegowania uprawnień    348
    Decentralizacja i centralizacja    349
  Działania koordynujące    351
    Potrzeba koordynacji    351
    Metody koordynacji strukturalnej    351
  PROWADZENIE FIRMY NA ZIEMI: Współpraca, porozumienie i konfiguracja chromosomowa    353
    Koordynacja elektroniczna    354
  Rozróżnienia między stanowiskami    354
    Różnice między stanowiskami liniowymi i sztabowymi    354
    Nasilenie administracji    355
  Podsumowanie    355
  Pytania kontrolne    356
  Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych    357
  Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych    357
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    358
  Przykład końcowy    359
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Kto jest szefem?    362
  Przypisy    362
  
  ROZDZIAŁ 11: Zarządzanie projektowaniem struktury i schematu organizacji    364
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Pierwszy aksjomat nowego prawa    365
  Charakter schematu organizacyjnego    367
  Uniwersalne podejście do schematu organizacyjnego    367
    Model biurokratyczny    368
    Model behawioralny    369
  Wpływ sytuacji na projektowanie schematu organizacyjnego    371
    Technika podstawowa    371
    Otoczenie    372
  ZMIENIAJMY ŚWIAT: Zmiana nastawienia    373
    Rozmiary organizacji    374
    Cykl życia organizacji    375
  Strategia a schemat organizacyjny    376
    Strategia na poziomie całego przedsiębiorstwa    376
    Strategia na poziomie jednostki operacyjnej    376
    Funkcje organizacji    377
  Podstawowe formy struktury organizacyjnej    377
    Struktura funkcjonalna (struktura typu U)    377
    Struktura konglomeratowa (struktura typu H)    378
    Struktura wielowydziałowa (struktura typu M)    379
    Struktura macierzowa    380
    Struktury hybrydowe    382
  Nowe formy w tworzeniu struktury organizacji    383
    Organizacja zespołowa    383
    Organizacja wirtualna    383
    Organizacja ucząca się    384
    Projektowanie struktury i schematów organizacji międzynarodowych    384
  WSKAZYWANIE DROGI: Karmienie kurczaka    385
  Podsumowanie    387
  Pytania kontrolne    387
  Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych    388
  Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych    388
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    389
  Przykład końcowy    390
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Pierwszy aksjomat nowego prawa    392
  Przypisy    393
  
  ROZDZIAŁ 12: Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami    394
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Z akcentem na pozytywy    395
  Charakter zmian organizacyjnych    397
    Siły działające na rzecz zmian    397
    Zmiana planowana czy zmiana dostosowawcza?    398
  Zarządzanie zmianami w organizacjach    399
    Kroki w procesie zmian    400
    Zrozumienie przyczyn oporu wobec zmian    401
    Przezwyciężanie oporu wobec zmian    402
  Obszary zmian w organizacji    404
    Zmiana struktury i schematu organizacji    404
    Dokonywanie zmian techniki i operacji    405
    Zmiany w zasobach ludzkich    406
    Przeprojektowywanie w organizacjach    407
    Doskonalenie organizacji    408
  POZA TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Amortyzacja kosztów    409
  Innowacje organizacyjne    412
    Proces innowacji    412
    Formy innowacji    414
    Zaniechanie wprowadzania innowacji    416
    Wspieranie innowacji w organizacjach    417
  NOWE TECHNOLOGIE: Rozbicie formy    418
  Podsumowanie    419
  Pytania kontrolne    420
  Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych    421
  Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych    422
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    423
  Przykład końcowy    424
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Z akcentem na pozytywy    426
  Przypisy    427
  
  ROZDZIAŁ 13: Zarządzanie zasobami ludzkimi    429
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: To proste, Watsonie    430
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia    432
    Strategiczne znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi    432
    Prawne otoczenie zarządzania zasobami ludzkimi    433
    Zmiany społeczne a zarządzanie zasobami ludzkimi    437
  Pozyskiwanie zasobów ludzkich    438
    Planowanie zasobów ludzkich    438
    Rekrutowanie pracowników    440
    Dobór pracowników    441
  Doskonalenie zasobów ludzkich    443
    Szkolenie i doskonalenie    443
    Ocena wyników    446
  NOWE TECHNOLOGIE: Czego można się nauczyć od mat-mediów    447
    Zwrotna informacja o wynikach    450
  Utrzymywanie zasobów ludzkich    450
    Ustalanie wynagrodzenia    450
    Ustalanie świadczeń    452
  ZMIENIAJMY ŚWIAT: Grzech płac?    453
    Planowanie kariery    454
  Kierowanie stosunkami pracy    454
    Jak pracownicy tworzą związki zawodowe    455
    Negocjacje zbiorowe    456
  Nowe wyzwania w zmieniającym się miejscu pracy    458
    Kierowanie pracownikami wiedzy    458
    Pracownicy tymczasowi i zatrudniani na umowę zlecenia/o dzieło    459
  Podsumowanie    460
  Pytania kontrolne    461
  Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych    462
  Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych    463
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    464
  Przykład końcowy    465
  PODEJMIJ DECYZJĘ: To proste, Watsonie    467
  Przypisy    468
  
  CZĘŚĆ 5 Proces przewodzenia    471
  
  ROZDZIAŁ 14: Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach    473
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Zajmowanie się odpadami firmy    474
  Rozumienie jednostek w organizacjach    476
    Kontrakt określający wzajemne zachowania    476
    Dopasowanie jednostki do stanowiska pracy    478
    Charakter różnic między jednostkami    478
  Osobowość a zachowanie jednostek    479
    „Wielka piątka” cech osobowości    479
    Model Myers–Briggs    481
    Inne wchodzące w grę cechy osobowości    481
    Inteligencja emocjonalna    483
  Postawy a zachowanie jednostki    484
    Postawy związane z pracą    484
    Oddanie organizacji i zaangażowanie w jej sprawy    485
    Emocje i nastrój w organizacjach    485
  Spostrzeganie (percepcja) a zachowanie indywidualne    486
    Podstawowe procesy spostrzegania    486
    Spostrzeganie i atrybucja    487
  Stres a zachowanie jednostki    488
    Przyczyny i skutki stresu    489
    Radzenie sobie ze stresem    491
  ZMIENIAJMY ŚWIAT: Kolor stresu    492
  Kreatywność w organizacjach    494
    Jednostka kreatywna    494
  NOWE TECHNOLOGIE: Wyobraź sobie lepszą pułapkę na myszy    495
    Proces twórczy    496
    Zwiększanie kreatywności w organizacjach    497
  Typy zachowań w miejscu pracy    497
    Zachowania produktywne    498
    Zachowanie polegające na wycofaniu się    498
    Poczucie więzi „obywatelskiej” pracowników z organizacją    498
    Zachowania dysfunkcyjne    499
  Podsumowanie    500
  Pytania kontrolne    501
  Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych    501
  Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem    502
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    503
  Przykład końcowy    505
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Zajmowanie się odpadami firmy    508
  Przypisy    508
  
  ROZDZIAŁ 15: Motywowanie pracowników do wykonywania pracy    511
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Niech zaczną się rozgrywki    512
  Istota motywowania    514
    Znaczenie motywacji pracowników w miejscu pracy    514
    Dawne podejścia do motywowania    515
  Podejście do motywowania od strony treści    516
    Podejście od strony hierarchii potrzeb    517
    Teoria dwuczynnikowa    519
    Jednostkowe potrzeby ludzkie    520
    Co wynika z podejścia do motywowania od strony treści    521
  Podejście do motywowania od strony procesu    521
    Teoria oczekiwań    521
    Teoria sprawiedliwości    524
    Teoria wyznaczania celów    525
    Co wynika z podejścia do motywowania od strony procesu    527
  Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia    527
    Rodzaje wzmocnienia w organizacjach    527
    Tworzenie wzmocnień w organizacjach    528
    Co wynika z zastosowania koncepcji wzmocnienia    529
  Popularne strategie motywowania    529
    Upełnomocnienie i uczestnictwo    530
    Nowe formy organizacji pracy    531
  Wykorzystanie systemów nagradzania do motywowania ludzi    533
    Uznaniowie systemy nagradzania    533
    Bodźcowe systemy nagradzania    533
    Grupowe i zespołowe bodźcowe systemy nagradzania    535
  PROWADZENIE FIRMY NA ZIEMI: (M)otywacja w (G)alonach    536
    Wynagrodzenia kierownictwa    538
  WSKAZYWANIE DROGI: Wynagradzanie za wielkie zakłady    540
    Nowe metody nagradzania oparte na wynikach    541
  Podsumowanie    542
  Pytania kontrolne    542
  Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych    543
  Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych    544
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    545
  Przykład końcowy    545
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Niech zaczną się rozgrywki    548
  Przypisy    549
  
  ROZDZIAŁ 16: Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników    551
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Reputacja przywódców przemysłu naftowego    552
  Istota przywództwa    554
    Co to jest przywództwo    554
    Przywództwo a zarządzanie    555
    Władza a przywództwo    556
  POZA TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Niedorozwój w sektorze non profit    557
  Ogólne podejścia do przywództwa    559
    Cechy przywódcze    559
    Zachowania przywódcze    560
  Sytuacyjne podejścia do przywództwa    563
    Teoria najmniej preferowanego współpracownika (NPW)    564
    Teoria ścieżki do celu    566
    Model drzewa decyzyjnego Vrooma    568
    Model wymiany: przywódca–inny członek organizacji    571
  Pokrewne podejścia do przywództwa    572
    Substytuty przywództwa    572
    Przywództwo charyzmatyczne    573
    Przywództwo transformacyjne    573
  Nowe podejścia do przywództwa    574
    Przywództwo strategiczne    574
    Przywództwo międzykulturowe    574
    Przywództwo etyczne    575
  ZMIENIAJMY ŚWIAT: Zaawansowane technologie same znajdują rozwiązanie    575
  Zachowania polityczne w organizacjach    577
    Powszechnie spotykane zachowania polityczne    577
    Zarządzanie przez wywieranie wrażenia    578
    Zarządzanie zachowaniem politycznym    578
  Podsumowanie    579
  Pytania kontrolne    580
  Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych    581
  Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych    582
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    582
  Przykład końcowy    583
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Reputacja przywódców przemysłu naftowego    586
  Przypisy    587
  
  ROZDZIAŁ 17: Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się    589
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Gwar słów    590
  Interpersonalny charakter organizacji    592
    Dynamika interpersonalna    593
    Wyniki zachowań interpersonalnych    594
  Komunikowanie się a praca menedżera    594
    Definicja komunikowania się    595
    Rola komunikowania się w zarządzaniu    595
    Proces komunikowania się    596
  Formy komunikowania się w organizacjach    597
    Komunikacja interpersonalna    597
    Komunikowanie się w sieciach i zespołach roboczych    599
    Komunikacja organizacyjna    600
    Komunikacja elektroniczna    601
  NOWE TECHNOLOGIE: Samodzielność w myśleniu i rozmowie    602
  Nieformalna komunikacja w organizacjach    604
    „Poczta pantoflowa”    604
    Zarządzanie przez krążenie po firmie    606
    Komunikacja pozawerbalna    607
  Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji    608
    Bariery w komunikowaniu się    608
    Poprawa skuteczności komunikowania się    610
  WSKAZYWANIE DROGI: Pokładamy ufność w komunikacji    612
  Podsumowanie    613
  Pytania kontrolne    614
  Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych    615
  Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych    615
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    616
  Przykład końcowy    617
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Gwar słów    619
  Przypisy    620
  
  ROZDZIAŁ 18: Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi    622
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Promowanie różnorodności    623
  Grupy i zespoły w organizacjach    625
    Typy grup i zespołów    625
  PROWADZENIE FIRMY NA ZIEMI: Wysmażenie zrównoważonego rozwoju    628
    Dlaczego ludzie łączą się w grupy i zespoły?    629
    Etapy kształtowania się grup i zespołów    630
  Cechy grup i zespołów    632
    Struktury roli    632
    Normy zachowań    634
    Spójność grupy    636
  WSKAZYWANIE DROGI: Przeznaczeni do władzy    638
    Przywództwo formalne i nieformalne    639
  Konflikty interpersonalne i międzygrupowe    639
    Istota konfliktu    639
    Przyczyny konfliktu    640
  Zarządzanie konfliktem w organizacjach    643
    Pobudzanie konfliktu    643
    Kontrolowanie konfliktu    644
    Rozwiązywanie i eliminowanie konfliktu    644
    Negocjowanie    645
  Podsumowanie    647
  Pytania kontrolne    647
  Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych    648
  Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się    648
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    649
  Przykład końcowy    650
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Promowanie różnorodności    652
  Przypisy    653
  
  CZĘŚĆ 6 Proces kontrolowania    655
  
  ROZDZIAŁ 19: Podstawowe elementy kontrolowania    657
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Tony i miary niefinansowe    658
  Istota kontroli w organizacjach    660
    Cel kontroli    661
    Typy kontroli    662
    Etapy procesu kontrolowania    664
  POZA TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Inteligentny sposób prowadzenia organizacji non profit    667
  Kontrola operacji    668
    Kontrola wstępna    668
    Kontrola bieżąca    669
    Kontrola następcza (końcowa)    670
  Kontrola finansowa    670
    Kontrola budżetowa    670
    Inne narzędzia kontroli finansowej    673
  PROWADZENIE FIRMY NA ZIEMI: Jak inwestorzy mogą zyskać pewność?    675
  Kontrola strukturalna    676
    Kontrola biurokratyczna    677
    Kontrola z udziałem pracowników    678
  Kontrola strategiczna    678
    Integrowanie strategii i kontroli    678
    Kontrola strategiczna w przedsiębiorstwach międzynarodowych    679
  Zarządzanie kontrolą w organizacjach    680
    Cechy skutecznej kontroli    680
    Opór wobec kontroli    681
    Przezwyciężanie oporu wobec kontroli    683
  Podsumowanie    684
  Pytania kontrolne    685
  Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem    685
  Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych    686
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    687
  Przykład końcowy    687
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Tony i miary niefinansowe    690
  Przypisy    690
  
  ROZDZIAŁ 20: Zarządzanie działalnością operacyjną, jakością i wydajnością    692
  PRZYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Co robić, gdy pracownicy zastanawiają się, co będzie dalej    693
  Istota zarządzania działalnością operacyjną    695
    Znaczenie działalności operacyjnej    695
    Przetwórstwo i produkcja    696
    Operacje usługowe    696
    Rola działalności operacyjnej w strategii organizacji    697
  Projektowanie systemów operacyjnych    697
    Struktura produkcji i usług    697
    Zdolności produkcyjne    698
    Obiekty    698
  Technika organizacyjna    700
    Technika wytwarzania    700
    Technika usług    703
  Stosowanie systemów operacyjnych przez zarządzanie łańcuchem dostaw    704
    Zarządzanie operacyjne jako środek kontroli    704
    Zarządzanie zakupami    705
    Zarządzanie zapasami    706
  Jak kompleksowo zarządzać jakością    707
    Istota jakości    707
  POZA TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Wyjdź im naprzeciw i pozwól zetknąć się z jakością    708
    Znaczenie jakości    709
    Zarządzanie przez jakość    710
    Narzędzia i metody zarządzania przez jakość    711
  Zarządzanie wydajnością    714
    Istota wydajności    715
    Znaczenie wydajności    715
    Tendencje w dziedzinie wydajności    716
    Poprawa wydajności    716
  NOWE TECHNOLOGIE: Czy szklane drzwi są rozbite?    718
  Podsumowanie    719
  Pytania kontrolne    720
  Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się    720
  Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych    721
  Zdobywanie umiejętności – samoocena    722
  Przykład końcowy    723
  PODEJMIJ DECYZJĘ: Co robić, gdy pracownicy zastanawiają się, co będzie dalej    725
  Przypisy    726
  
  Indeks nazwisk    727
  Indeks rzeczowy    731
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia