Podstawy gospodarki odpadami

-30%

Podstawy gospodarki odpadami

Wydanie zaktualizowane

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,10  43,00

Format: pdf

30,1043,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, zaktualizowane wydanie książki, w którym zostały omówione nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi, organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych; podstawowe zasady unieszkodliwiania i odzysku odpadów i surowców wtórnych z odpadów oraz najważniejsze technologie stosowane w tych procesach. Opisane są warunki bezpiecznego składowania i monitorowania odpadów zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawa. Obecne wydanie zostało wzbogacone o nowości technologiczne w odniesieniu do postępowania z: odpadami komunalnymi (m.in. mechaniczno-biologiczne ich przetwarzanie, przekształcenie termiczne itp.); osadami ściekowymi (spalanie i współspalanie oraz technologie innowacyjne) i innymi wybranymi grupami odpadów przemysłowych (w tym wydobywczymi) w Polsce, uwzględniając zwiększenie udziału w procesach odzysku; a także podstawowe zasady odzysku surowców wtórnych z odpadów i procesów ich unieszkodliwiania (poza instalacjami i urządzeniami); rozróżnienia instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych od instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych czy niebezpiecznych. Są również nowości organizacyjno-prawne jakie pojawiły się w ostatnich 4 latach; zaktualizowany został wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce i Unii Europejskiej – stan prawny na dzień 28.05.2014 r.


Liczba stron360
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18074-4
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  I. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami. Klasyfikacja odpadów    11
  1. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej    11
  2. Regulacje prawne w Polsce    19
  3. Klasyfikacja odpadów    30
  Literatura    34
  II. Organizacja gospodarki odpadami    35
  1. Sposoby ograniczania ilości odpadów    35
    1.1. Modyfikacja urządzeń i technologii    38
    1.2. Technologie mało- i bezodpadowe    40
    1.3. Odzyskiwanie surowców i energii z odpadów    41
  2. Kryteria oceny gospodarki surowcami wtórnymi    45
  3. Ekonomiczne skutki wykorzystania surowców wtórnych    46
  4. Niekorzystne skutki wykorzystania surowców wtórnych    49
  Literatura    50
  III. Odpady komunalne    53
  1. Charakterystyka odpadów komunalnych stałych (OKS)    54
  2. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych    59
    2.1. Cel i zakres badań właściwości technologicznych odpadów    59
    2.2. Wskaźniki nagromadzenia    63
    2.3. Właściwości fizyczne    64
    2.4. Właściwości paliwowe    65
    2.5. Właściwości nawozowe    67
  Literatura    68
  IV. System gospodarki odpadami komunalnymi    71
  1. Gromadzenie, usuwanie i gospodarcze wykorzystanie (odzysk)    73
  2. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych    80
    2.1. Składowanie odpadów na składowiskach    81
      2.1.1. Wprowadzenie    81
      2.1.2. Charakterystyka składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne    82
      2.1.3. Lokalizacja składowiska    85
      Literatura    96
      2.1.4. Uszczelnienia    98
      Literatura    119
      2.1.5. Eksploatacja oraz kryteria i procedura dopuszczania do składowania na składowisku odpadów obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne    121
      Literatura    136
      2.1.6. Procesy zachodzące na składowiskach odpadów komunalnych    137
      Literatura    156
      2.1.7. Rekultywacja i poeksploatacyjne zagospodarowanie terenu składowiska    170
      Literatura    172
    2.2. Kompostowanie    173
    Literatura    205
    2.3. Termiczne przekształcanie odpadów– spalanie    207
    2.4. Termiczne przekształcanie odpadów– piroliza    216
    Literatura    220
    2.5. Technologie kompleksowego przerobu odpadów komunalnych    221
      2.5.1. Przerób odpadów na paliwo stałe    226
      2.5.2. Fermentacja metanowa w komorach    235
      2.5.3. Pryzmy energetyczne    238
      Literatura    241
  V. Odpady organiczne    243
  1. Odpady przetwórstwa surowców zwierzęcych    243
  2. Odpady przemysłu drobiarskiego    245
  3. Odpady (ścieki) przemysłu mleczarskiego    246
  Literatura    246
  4. Komunalne osady ściekowe    247
    4.1. Klasyfikacja osadów ściekowych    251
    4.2. Charakterystyka osadów ściekowych    252
    4.3. Sposoby postępowania z osadami ściekowymi    255
      4.3.1. Ekologiczne i prawne regulacje przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce    255
      4.3.2. Metody odzysku – wykorzystania przyrodniczego (nieprzemysłowego)    261
      4.3.3. Inne metody odzysku – wykorzystania komunalnych osadów ściekowych i osadu czynnego    270
      4.3.4. Metody unieszkodliwiania osadów ściekowych    272
      Literatura    279
  VI. Odpady przemysłowe    283
  1. Stan gospodarki odpadami przemysłowymi    283
  2. Mineralne surowce odpadowe    290
    2.1. Odpady górnictwa węgla kamiennego    290
      2.1.1. Klasyfikacja i charakterystyka    290
      2.1.2. Zasady i kierunki odzysku – wykorzystania gospodarczego    293
    2.2. Odpady górnictwa rud metali nieżelaznych i surowców chemicznych    297
    2.3. Odpady z górnictwa surowców skalnych    298
    2.4. Stan rekultywacji składowisk odpadów górniczych    299
    Literatura    300
    2.5. Odpady energetyczne    303
      2.5.1. Charakterystyka    303
      2.5.2. Odzysk – gospodarcze wykorzystanie popiołów i żużli energetycznych    306
      2.5.3. Metody składowania odpadów energetycznych    313
      2.5.4. Rekultywacja biologiczna składowisk odpadów energetycznych    316
      Literatura    317
  3. Odpady niebezpieczne    319
    3.1. Ilość´ odpadów niebezpiecznych w Polsce    319
    3.2. Charakterystyka odpadów niebezpiecznych    323
    3.3. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi    323
    3.4. Technologia i infrastruktura w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi    325
      3.4.1. Gromadzenie    326
      3.4.2. Przewóz    327
      3.4.3. Czasowe przechowywanie    328
      3.4.4. Unieszkodliwianie    329
      3.4.5. Spalanie    350
      Literatura    357
  VII. Monitoring i systemy informacji w gospodarce odpadami w Polsce    359
  1. Monitoring gospodarki odpadami    359
    1.1. Monitoring składowisk odpadów    361
      1.1.1. Zakres monitoringu    361
      1.1.2. Częstotliwość i sposób prowadzenia monitoringu    363
  2. Systemy informacji o odpadach    365
    2.1. System informacji w kraju    365
    2.2. Systemy informacji za granicą    368
    Literatura    369
  Aneks. Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami, stan na 28 maja 2014 r    371
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia