Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych

Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 25,73 zł  


25,73

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematem książki są podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. Omówiono w niej podstawowe elementy teorii informacji i kodowania kanałowego, metody transmisji w pasmie podstawowym oraz w kanałach pasmowych. Przedstawiono własności fizyczne najważniejszych kanałów transmisyjnych. Zaprezentowano także podstawowe zasady systemów z rozpraszaniem widma oraz układów synchronizacji. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Może być również przydatna inżynierom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie cyfrowych systemów telekomunikacyjnych.


Rok wydania2006
Liczba stron408
KategoriaElektronika
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1875-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    10
  1. Elementy teorii informacji    13
    1.1. Wprowadzenie    13
    1.2. Pojęcia podstawowe    14
    1.3. Model systemu komunikacyjnego    15
    1.4. Pojęcie informacji i miara jej ilości    18
    1.5. Źródła wiadomości i ich kodowanie    19
      1.5.1. Modele źródeł wiadomości dyskretnych    19
      1.5.2. Dyskretne źródło bezpamięciowe    20
      1.5.3. Rozszerzenie źródła bezpamięciowego    23
      1.5.4. Źródła ciągów Markowa    28
      1.5.5. Entropia źródła ciągów Markowa    28
      1.5.6. Źródło stowarzyszone ze źródłem ciągów Markowa    29
    1.6. Kodowanie źródeł dyskretnych    32
      1.6.1. Kodowanie Hoffmana    40
      1.6.2. Kodowanie Shannona-Fano    42
      1.6.3. Dynamiczne kodowanie Hoffmana    43
      1.6.4. Kodowanie arytmetyczne    47
      1.6.5. Algorytm Lempela-Ziva    50
      1.6.6. Kodowanie źródłowe w transmisji telefaksowej    53
    1.7. Modele kanałów z punktu widzenia teorii informacji    55
      1.7.1. Dyskretny kanał bezpamięciowy    56
      1.7.2. Przykłady modeli dyskretnych kanałów bezpamięciowych    57
      1.7.3. Przykład modelu kanału binarnego z pamięcią    60
    1.8. Pojęcie średniej ilości informacji wzajemnej    61
    1.9. Własności średniej ilości informacji wzajemnej    63
    1.10. Przepustowość kanału    65
    1.11. Proces decyzyjny i jego zasady    67
      1.11.1. Pojęcie reguły decyzyjnej    67
      1.11.2. Reguła maksimum prawdopodobieństwa a posteriori (MAP)    68
      1.11.3. Reguła maksimum wiarygodności    69
    1.12. Pojęcie entropii różnicowej i średnia ilość informacji wzajemnej zmiennych ciągłych    72
    1.13. Przepustowość kanału o ograniczonym pasmie z addytywnym szumem gaussowskim    76
    1.14. Przepustowość kanału o zadanej charakterystyce częstotliwościowej    79
    1.15. Przepustowość kanału z zanikami płaskimi    83
  2. Kodowanie kanałowe    88
    2.1. Idea kodowania kanałowego    88
    2.2. Klasyfikacja kodów    92
    2.3. Dekodowanie twardo- i miękkodecyzyjne    94
    2.4. Zysk kodowania    97
    2.5. Kody blokowe    98
      2.5.1. Macierz kontroli parzystości    99
      2.5.2. Macierz generująca    101
      2.5.3. Syndrom    103
      2.5.4. Kody Hamminga    105
      2.5.5. Kod iterowany    105
      2.5.6. Kody wielomianowe    107
      2.5.7. Generowanie ciągów kodowych kodów wielomianowych    110
      2.5.8. Kody cykliczne    113
      2.5.9. Wielomian kontroli parzystości kodu cyklicznego    115
      2.5.10. Kody wielomianowe określone przez pierwiastki    116
      2.5.11. Wielomian syndromu    119
      2.5.12. Kody BCH    121
      2.5.13. Kody Reeda-Solomona    123
      2.5.14. Kody Golay'a    125
      2.5.15. Kody o maksymalnej długości    125
      2.5.16. Modyfikacje kodów    126
    2.6. Niealgebraiczne metody dekodowania liniowych kodów blokowych    128
      2.6.1. Dekoder Meggitta    128
      2.6.2. Dekoder większościowy    130
      2.6.3. Dekodowanie kodów z wykorzystaniem zbiorów informacyjnych    133
    2.7. Algebraiczne metody dekodowania kodów cyklicznych    136
    2.8. Kody splotowe i ich opis    143
      2.8.1. Opis kodów splotowych    143
      2.8.2. Funkcja przejścia kodu    146
      2.8.3. Kody splotowe o sprawności k/n    149
    2.9. Dekodowanie kodów splotowych    150
      2.9.1. Algorytm Viterbiego    150
      2.9.2. Analiza błędów dekodera Viterbiego    155
      2.9.3. Przykład niealgebraicznego dekodowania kodów splotowych    157
    2.10. Kodowanie kaskadowe    160
    2.11. Turbokody    163
      2.11.1. Kod RSCC    164
      2.11.2. Schemat kodera turbokodu    165
      2.11.3. Dekodowanie kodu RSCC według reguły MAP    166
      2.11.4. Algorytm turbodekodowania    174
    2.12. Kody LDPC    177
    2.13. Zastosowanie kodów blokowych do detekcji błędów    178
    2.14. Zastosowanie detekcji błędów - procedury ARQ    181
  3. Transmisja cyfrowa w pasmie podstawowym;    188
    3.1. Wprowadzenie    188
    3.2. Dobór kształtu sygnałów elementarnych    188
    3.3. Dobór formatu symboli danych    197
    3.4. Optymalny odbiornik synchroniczny    201
      3.4.1. Optymalny odbiór sygnałów binarnych    202
      3.4.2. Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych    210
    3.5. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu optymalnego odbiornika sygnałów binarnych    212
    3.6. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu optymalnego odbiornika sygnałów M-PAM    216
    3.7. Widmowa gęstość mocy ciągu impulsów    219
  4. Modulacje cyfrowe nośnej sinusoidalnej    222
    4.1. Wprowadzenie    222
    4.2. Odbiór synchroniczny
   4.3. Optymalny odbiór niesynchroniczny     227
   4.4. Modulacja ASK     231
   4.4.1. Odbiór synchroniczny sygnałów ASK     232
   4.4.2. Odbiór niesynchroniczny sygnałów ASK     233
   4.4.3. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu niesynchronicznego odbiornika sygnałów ASK     235
   4.5. Modulacja FSK     239
   4.5.1. Odbiór synchroniczny sygnału FSK - dyskusja     240
   4.5.2. Odbiór niesynchroniczny sygnału z modulacją FSK     241
   4.5.3. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu niesynchronicznego odbiornika sygnału FSK     242
   4.5.4. Odbiór suboptymalny sygnału FSK za pomocą dyskryminatora częstotliwości     244
   4.6. Modulacja fazy PSK     245
   4.7. Liniowe podejście do modulacji cyfrowych - wielowartościowa modulacja PSK     246
   4.8. Różnicowa modulacja fazy DPSK     250
   4.8.1. Modulacja DPSK z kodowaniem różnicowym i detekcją synchroniczną     250
   4.8.2. Niesynchroniczne metody odbioru z modulacją DPSK     252
   4.8.3. Prawdopodobieństwo błędu optymalnego niesynchronicznego odbiornika sygnału DPSK - dyskusja     256
   4.9. Porównanie modulacji dwuwartościowych     258
   4.10. Modulacje cyfrowe fazy i amplitudy - modulacja QAM     258
   4.10.1. Uwagi ogólne     258
   4.10.2. Prawdopodobieństwo błędu dla modulacji QAM     260
   4.10.3. Modulacje wielowymiarowe     262
   4.11. Modulacje cyfrowe o stałej obwiedni - modulacje z ciągłą fazą (CPM)     263
   4.12. Modulacje z kodowaniem kratowym TCM     269
   4.12.1. Opis sygnałów z kodowaniem kratowym     269
   4.12.2. Dekodowanie sygnałów z kodowaniem kratowym     273
   4.13. Modulacje wielotonowe     276
   4.14. Oddziaływanie układu nieliniowego na sygnały     284
  5. Własności kanałów transmisyjnych     287
   5.1. Wprowadzenie     287
   5.2. Równoważny kanał w pasmie podstawowym     288
   5.3. Kanał telefoniczny     292
   5.3.1. Podstawowe struktury sieci telefonicznej z punktu widzenia własności kanału     292
   5.3.2. Własności kanału telefonicznego     297
   5.4. Własności pętli abonenckiej     300
   5.5. Kanał horyzontowych linii radiowych     308
   5.6. Kanał radiowy systemu radiokomunikacji ruchomej     311
   5.7. Wybrane przykłady innych kanałów radiowych     315
   5.7.1. Kanał WLAN     315
   5.7.2. Kanał w transmisji satelitarnej     316
   5.7.3. Kanał krótkofalowy     316
   5.8. Podstawowe własności kanału światłowodowego     318
   5.9. Podsumowanie     322
  6. Transmisja sygnałów cyfrowych przez kanały z interferencją międzysymbolową     323
   6.1. Wprowadzenie     323
   6.2. Interferencja międzysymbolowa     324
   6.3. Korektory liniowe     326
   6.3.1. Korektor ZF     326
   6.3.2. Korektor MSE     329
   6.3.3. Korektory LS     331
   6.3.4. Wybór sygnału testowego     333
   6.3.5. Korektory liniowe z adaptacją bez stosowania ciągu testowego     334
   6.4. Korektory nieliniowe     336
   6.4.1. Korektor z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym     336
   6.4.2. Kanał z interferencją międzysymbolową jako automat     339
   6.4.3. Odbiornik nieliniowy działający według kryterium maksimum wiarygodności     340
   6.4.4. Sekwencyjne odbiorniki suboptymalne - przykłady     344
  7. Systemy z rozpraszaniem widma     348
   7.1. Wprowadzenie     348
   7.2. Generacja ciągów pseudolosowych     349
   7.2.1. Sekwencje o maksymalnej długości     350
   7.2.2. Ciągi Golda     352
   7.2.3. Ciągi Barkera     352
   7.3. Systemy DS-SS z bezpośrednim rozpraszaniem ciągiem pseudolosowym     353
   7.4. Odbiornik RAKE     358
   7.5. Systemy FH-SS z przeskokami częstotliwości nośnej     363
   7.6. System TH-SS z pseudolosowym wyborem położenia impulsów     366
  8. Synchronizacja w cyfrowych systemach telekomunikacyjnych     368
   8.1. Wprowadzenie     368
   8.2. Pętla synchronizacji fazy dla sygnałów ciągłych     370
   8.3. Pętla synchronizacji fazy dla sygnałów próbkowanych     377
   8.4. Estymacja fazy nośnej według zasady maksimum wiarygodności     379
   8.5. Praktyczne układy synchronizacji fazy nośnej     383
   8.5.1. Układy synchronizacji fazy nośnej bez sprzężenia decyzyjnego     383
   8.5.2. Układy synchronizacji fazy nośnej ze sprzężeniem decyzyjnym;     386
   8.6. Synchronizacja sygnału taktowania     389
   8.6.1. Układy odtwarzania sygnału taktowania z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym     389
   8.6.2. Układy odtwarzania sygnału taktowania bez decyzyjnego sprzężenia zwrotnego     393
  Literatura     397
  Skorowidz     402
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia