Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych

Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,73

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematem książki są podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. Omówiono w niej podstawowe elementy teorii informacji i kodowania kanałowego, metody transmisji w pasmie podstawowym oraz w kanałach pasmowych. Przedstawiono własności fizyczne najważniejszych kanałów transmisyjnych. Zaprezentowano także podstawowe zasady systemów z rozpraszaniem widma oraz układów synchronizacji. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Może być również przydatna inżynierom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie cyfrowych systemów telekomunikacyjnych.


Liczba stron408
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1875-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    10
  1. Elementy teorii informacji    13
    1.1. Wprowadzenie    13
    1.2. Pojęcia podstawowe    14
    1.3. Model systemu komunikacyjnego    15
    1.4. Pojęcie informacji i miara jej ilości    18
    1.5. Źródła wiadomości i ich kodowanie    19
      1.5.1. Modele źródeł wiadomości dyskretnych    19
      1.5.2. Dyskretne źródło bezpamięciowe    20
      1.5.3. Rozszerzenie źródła bezpamięciowego    23
      1.5.4. Źródła ciągów Markowa    28
      1.5.5. Entropia źródła ciągów Markowa    28
      1.5.6. Źródło stowarzyszone ze źródłem ciągów Markowa    29
    1.6. Kodowanie źródeł dyskretnych    32
      1.6.1. Kodowanie Hoffmana    40
      1.6.2. Kodowanie Shannona-Fano    42
      1.6.3. Dynamiczne kodowanie Hoffmana    43
      1.6.4. Kodowanie arytmetyczne    47
      1.6.5. Algorytm Lempela-Ziva    50
      1.6.6. Kodowanie źródłowe w transmisji telefaksowej    53
    1.7. Modele kanałów z punktu widzenia teorii informacji    55
      1.7.1. Dyskretny kanał bezpamięciowy    56
      1.7.2. Przykłady modeli dyskretnych kanałów bezpamięciowych    57
      1.7.3. Przykład modelu kanału binarnego z pamięcią    60
    1.8. Pojęcie średniej ilości informacji wzajemnej    61
    1.9. Własności średniej ilości informacji wzajemnej    63
    1.10. Przepustowość kanału    65
    1.11. Proces decyzyjny i jego zasady    67
      1.11.1. Pojęcie reguły decyzyjnej    67
      1.11.2. Reguła maksimum prawdopodobieństwa a posteriori (MAP)    68
      1.11.3. Reguła maksimum wiarygodności    69
    1.12. Pojęcie entropii różnicowej i średnia ilość informacji wzajemnej zmiennych ciągłych    72
    1.13. Przepustowość kanału o ograniczonym pasmie z addytywnym szumem gaussowskim    76
    1.14. Przepustowość kanału o zadanej charakterystyce częstotliwościowej    79
    1.15. Przepustowość kanału z zanikami płaskimi    83
  2. Kodowanie kanałowe    88
    2.1. Idea kodowania kanałowego    88
    2.2. Klasyfikacja kodów    92
    2.3. Dekodowanie twardo- i miękkodecyzyjne    94
    2.4. Zysk kodowania    97
    2.5. Kody blokowe    98
      2.5.1. Macierz kontroli parzystości    99
      2.5.2. Macierz generująca    101
      2.5.3. Syndrom    103
      2.5.4. Kody Hamminga    105
      2.5.5. Kod iterowany    105
      2.5.6. Kody wielomianowe    107
      2.5.7. Generowanie ciągów kodowych kodów wielomianowych    110
      2.5.8. Kody cykliczne    113
      2.5.9. Wielomian kontroli parzystości kodu cyklicznego    115
      2.5.10. Kody wielomianowe określone przez pierwiastki    116
      2.5.11. Wielomian syndromu    119
      2.5.12. Kody BCH    121
      2.5.13. Kody Reeda-Solomona    123
      2.5.14. Kody Golay'a    125
      2.5.15. Kody o maksymalnej długości    125
      2.5.16. Modyfikacje kodów    126
    2.6. Niealgebraiczne metody dekodowania liniowych kodów blokowych    128
      2.6.1. Dekoder Meggitta    128
      2.6.2. Dekoder większościowy    130
      2.6.3. Dekodowanie kodów z wykorzystaniem zbiorów informacyjnych    133
    2.7. Algebraiczne metody dekodowania kodów cyklicznych    136
    2.8. Kody splotowe i ich opis    143
      2.8.1. Opis kodów splotowych    143
      2.8.2. Funkcja przejścia kodu    146
      2.8.3. Kody splotowe o sprawności k/n    149
    2.9. Dekodowanie kodów splotowych    150
      2.9.1. Algorytm Viterbiego    150
      2.9.2. Analiza błędów dekodera Viterbiego    155
      2.9.3. Przykład niealgebraicznego dekodowania kodów splotowych    157
    2.10. Kodowanie kaskadowe    160
    2.11. Turbokody    163
      2.11.1. Kod RSCC    164
      2.11.2. Schemat kodera turbokodu    165
      2.11.3. Dekodowanie kodu RSCC według reguły MAP    166
      2.11.4. Algorytm turbodekodowania    174
    2.12. Kody LDPC    177
    2.13. Zastosowanie kodów blokowych do detekcji błędów    178
    2.14. Zastosowanie detekcji błędów - procedury ARQ    181
  3. Transmisja cyfrowa w pasmie podstawowym;    188
    3.1. Wprowadzenie    188
    3.2. Dobór kształtu sygnałów elementarnych    188
    3.3. Dobór formatu symboli danych    197
    3.4. Optymalny odbiornik synchroniczny    201
      3.4.1. Optymalny odbiór sygnałów binarnych    202
      3.4.2. Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych    210
    3.5. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu optymalnego odbiornika sygnałów binarnych    212
    3.6. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu optymalnego odbiornika sygnałów M-PAM    216
    3.7. Widmowa gęstość mocy ciągu impulsów    219
  4. Modulacje cyfrowe nośnej sinusoidalnej    222
    4.1. Wprowadzenie    222
   4.3. Optymalny odbiór niesynchroniczny    227
   4.4. Modulacja ASK    231
   4.4.1. Odbiór synchroniczny sygnałów ASK    232
   4.4.2. Odbiór niesynchroniczny sygnałów ASK    233
   4.4.3. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu niesynchronicznego odbiornika sygnałów ASK    235
   4.5. Modulacja FSK    239
   4.5.1. Odbiór synchroniczny sygnału FSK - dyskusja    240
   4.5.2. Odbiór niesynchroniczny sygnału z modulacją FSK    241
   4.5.3. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu niesynchronicznego odbiornika sygnału FSK    242
   4.5.4. Odbiór suboptymalny sygnału FSK za pomocą dyskryminatora częstotliwości    244
   4.6. Modulacja fazy PSK    245
   4.7. Liniowe podejście do modulacji cyfrowych - wielowartościowa modulacja PSK    246
   4.8. Różnicowa modulacja fazy DPSK    250
   4.8.1. Modulacja DPSK z kodowaniem różnicowym i detekcją synchroniczną    250
   4.8.2. Niesynchroniczne metody odbioru z modulacją DPSK    252
   4.8.3. Prawdopodobieństwo błędu optymalnego niesynchronicznego odbiornika sygnału DPSK - dyskusja    256
   4.9. Porównanie modulacji dwuwartościowych    258
   4.10. Modulacje cyfrowe fazy i amplitudy - modulacja QAM    258
   4.10.1. Uwagi ogólne    258
   4.10.2. Prawdopodobieństwo błędu dla modulacji QAM    260
   4.10.3. Modulacje wielowymiarowe    262
   4.11. Modulacje cyfrowe o stałej obwiedni - modulacje z ciągłą fazą (CPM)    263
   4.12. Modulacje z kodowaniem kratowym TCM    269
   4.12.1. Opis sygnałów z kodowaniem kratowym    269
   4.12.2. Dekodowanie sygnałów z kodowaniem kratowym    273
   4.13. Modulacje wielotonowe    276
   4.14. Oddziaływanie układu nieliniowego na sygnały    284
  5. Własności kanałów transmisyjnych    287
   5.1. Wprowadzenie    287
   5.2. Równoważny kanał w pasmie podstawowym    288
   5.3. Kanał telefoniczny    292
   5.3.1. Podstawowe struktury sieci telefonicznej z punktu widzenia własności kanału    292
   5.3.2. Własności kanału telefonicznego    297
   5.4. Własności pętli abonenckiej    300
   5.5. Kanał horyzontowych linii radiowych    308
   5.6. Kanał radiowy systemu radiokomunikacji ruchomej    311
   5.7. Wybrane przykłady innych kanałów radiowych    315
   5.7.1. Kanał WLAN    315
   5.7.2. Kanał w transmisji satelitarnej    316
   5.7.3. Kanał krótkofalowy    316
   5.8. Podstawowe własności kanału światłowodowego    318
   5.9. Podsumowanie    322
  6. Transmisja sygnałów cyfrowych przez kanały z interferencją międzysymbolową    323
   6.1. Wprowadzenie    323
   6.2. Interferencja międzysymbolowa    324
   6.3. Korektory liniowe    326
   6.3.1. Korektor ZF    326
   6.3.2. Korektor MSE    329
   6.3.3. Korektory LS    331
   6.3.4. Wybór sygnału testowego    333
   6.3.5. Korektory liniowe z adaptacją bez stosowania ciągu testowego    334
   6.4. Korektory nieliniowe    336
   6.4.1. Korektor z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym    336
   6.4.2. Kanał z interferencją międzysymbolową jako automat    339
   6.4.3. Odbiornik nieliniowy działający według kryterium maksimum wiarygodności    340
   6.4.4. Sekwencyjne odbiorniki suboptymalne - przykłady    344
  7. Systemy z rozpraszaniem widma    348
   7.1. Wprowadzenie    348
   7.2. Generacja ciągów pseudolosowych    349
   7.2.1. Sekwencje o maksymalnej długości    350
   7.2.2. Ciągi Golda    352
   7.2.3. Ciągi Barkera    352
   7.3. Systemy DS-SS z bezpośrednim rozpraszaniem ciągiem pseudolosowym    353
   7.4. Odbiornik RAKE    358
   7.5. Systemy FH-SS z przeskokami częstotliwości nośnej    363
   7.6. System TH-SS z pseudolosowym wyborem położenia impulsów    366
  8. Synchronizacja w cyfrowych systemach telekomunikacyjnych    368
   8.1. Wprowadzenie    368
   8.2. Pętla synchronizacji fazy dla sygnałów ciągłych    370
   8.3. Pętla synchronizacji fazy dla sygnałów próbkowanych    377
   8.4. Estymacja fazy nośnej według zasady maksimum wiarygodności    379
   8.5. Praktyczne układy synchronizacji fazy nośnej    383
   8.5.1. Układy synchronizacji fazy nośnej bez sprzężenia decyzyjnego    383
   8.5.2. Układy synchronizacji fazy nośnej ze sprzężeniem decyzyjnym;    386
   8.6. Synchronizacja sygnału taktowania    389
   8.6.1. Układy odtwarzania sygnału taktowania z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym    389
   8.6.2. Układy odtwarzania sygnału taktowania bez decyzyjnego sprzężenia zwrotnego    393
  Literatura    397
  Skorowidz    402
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia