Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie

1 opinia

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

70,30  74,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 44,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

O tym, że zagrożenie wystąpieniem choroby i jej powikłań nie jest wystarczającym powodem wykonywania zaleceń lekarskich, przekonał się w już latach 50. ubiegłego wieku rząd Stanów Zjednoczonych, gdy Amerykanie nie korzystali z darmowych szczepień ochronnych przeciwko chorobie Heinego-Medina. Podobnie diagnoza choroby przewlekłej i jej powikłań nie jest dla pacjentów wystarczającym powodem zmiany wysokotłuszczowej diety, siedzącego trybu życia czy rzucenia palenia. Wymienione zachowania ryzykowne są przyczyną wzrostu zapadalności na choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego i cukrzycę, które są odpowiedzialne za blisko 70% zgonów, w tym także te przedwczesne. Obecnie, tak jak ponad sześć dekad temu, wyjaśnienia problemu niestosowania się do zaleceń lekarskich poszukuje się na gruncie teorii i praktyki psychologicznej.
Celem publikacji Jolanty Życińskiej jest zbudowanie modelu integrującego dominujące podejścia teoretyczne dotyczące motywowania do zmiany zachowań ryzykownych. Pierwsze z nich to teoria społeczno-poznawcza Alberta Bandury oraz jej rozwinięcie – procesualny model działań zdrowotnych Ralfa Schwarzera. Drugie ujęcie to teoria autodeterminacji Edwarda L. Deciego i Richarda M. Ryana. Wybór tych podejść został dokonany nie tylko ze względu na bogatą dokumentację empiryczną o uniwersalnym charakterze, lecz także z uwagi na ich zastosowanie w pracy z pacjentami chorymi przewlekle.
W publikacji omówiono wytyczne dotyczące zmiany zachowań ryzykownych w chorobie, w tym korzyści płynące z ich stosowania przez pacjentów. Oprócz czynników motywacyjnych, analizie poddano takie uwarunkowania zmiany zachowań ryzykownych jak status socjoekonomiczny, rodzaj choroby przewlekłej oraz depresja. W drugiej części publikacji przedstawiono wyniki badań weryfikujących model zintegrowany w dwóch grupach pacjentów: po ostrym zespole wieńcowym oraz chorych z cukrzycą typu 2.


Rok wydania2017
Liczba stron274
KategoriaPsychologia stosowana
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19651-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  Podziękowania     13
  
  1. Zachowania ryzykowne w chorobie     15
    1.1. Zachowania ryzykowne: pojęcie i istota     15
      1.1.1. Dieta     21
      1.1.2. Aktywność fizyczna     25
      1.1.3. Palenie papierosów     29
    1.2. Rodzaj choroby przewlekłej a zmiana zachowań ryzykownych     33
    1.3. Depresja a zmiana zachowań ryzykownych     38
    1.4. Podsumowanie     42
  
  2. Podejścia społecznej psychologii poznawczej do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie     45
    2.1. Klasyfikacje teoretycznych podejść do zmiany zachowań zdrowotnych     45
    2.2. Rozwój teoretycznych podejść do zmiany zachowań zdrowotnych     51
      2.2.1. Teoria społeczno-poznawcza Alberta Bandury jako przykład modelu motywacyjnego     52
        2.2.1.1. Kluczowe konstrukty     52
        2.2.1.2. Nadrzędna rola własnej skuteczności     55
        2.2.1.3. Poziomy generalizacji własnej skuteczności     56
        2.2.1.4. Źródła własnej skuteczności – z teorią w praktykę     58
      2.2.2. Koncepcja implementacji intencji Petera M. Gollwitzera jako przykład modelu postintencjonalnego     60
        2.2.2.1. Kluczowe konstrukty     61
        2.2.2.2. Intencje wcielane w życie a zachowania zdrowotne     62
      2.2.3. Procesualny model działań zdrowotnych Ralfa Schwarzera jako przykład modelu fazowego     64
        2.2.3.1. Kluczowe konstrukty     64
        2.2.3.2. Wyjaśnianie zmiany zachowań w sytuacji choroby – przegląd badań     69
        2.2.3.3. Zasady projektowania badań i działań praktycznych     75
    2.3. Podsumowanie     78
  
  3. Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie w ujęciu teorii autodeterminacji     82
    3.1. Rodzaje motywacji a kontinuum regulacji działania     83
    3.2. Proces internalizacji motywacji zewnętrznej. Wsparcie autonomii     87
    3.3. Model zachowań zdrowotnych w ujęciu teorii autodeterminacji     93
    3.4. Hierarchiczny model wewnętrznej i zewnętrznej motywacji – problemy pomiaru motywacji     100
      3.4.1. Poziomy generalizacji procesów regulacyjnych     101
      3.4.2. Konsekwencje (nie)uwzględniania źródeł i efektów procesów regulacyjnych w pomiarze motywacji     104
    3.5. Podsumowanie     105
  
  4. W poszukiwaniu teorii zmiany zachowań ryzykownych. Założenia modelu zintegrowanego     109
    4.1. Procesualny model działań zdrowotnych i teoria autodeterminacji jako teorie motywacji – porównanie     112
    4.2. Co jest pierwsze – własna skuteczność czy motywacja autonomiczna? Rozważania o poziomach generalizacji zmiennych     118
    4.3. Czy dwa rodzaje procesów zmiany zachowań ryzykownych wystarczą?     121
      4.3.1. Fazy zmiany zachowania ryzykownego a nastawienie wobec tej zmiany     121
      4.3.2. Własna skuteczność i kontinuum regulacji działania jako zmienne zależne od fazy zmiany zachowania ryzykownego     123
    4.4. Podsumowanie – założenia modelu zintegrowanego     125
  
  5. Motywacyjne predyktory zmiany zachowań ryzykownych przez chorych przewlekle – badania przekrojowe     131
    5.1. Cele badania     131
    5.2. Metoda     133
      5.2.1. Osoby badane     133
      5.2.2. Narzędzia badawcze     134
        5.2.2.1. Pomiar zmiennych uogólnionych     135
        5.2.2.2. Pomiar zachowań ryzykownych w prewencji wtórnej     136
        5.2.2.3. Pomiar zmiennych modelu zintegrowanego     138
        5.2.2.4. Pomiar fazy zmiany zachowania ryzykownego     143
      5.2.3. Przebieg badania     145
    5.3. Wyniki     146
      5.3.1. Predyktory procesu zmiany zachowania ryzykownego     146
      5.3.2. Weryfikacja modelu zintegrowanego     152
        5.3.2.1. Rola własnej skuteczności i motywacji autonomicznej w wyjaśnianiu intencji zmiany zachowania ryzykownego     156
        5.3.2.2. Rola własnej skuteczności i motywacji autonomicznej w wyjaśnianiu zachowania ryzykownego     166
      5.3.3. Wyodrębnienie jednorodnych grup pacjentów ze względu na zachowania ryzykowne     176
    5.4. Dyskusja i wnioski     179
  
  6. Motywacyjne predyktory zmiany zachowań ryzykownych przez chorych przewlekle – badania podłużne     192
    6.1. Cele badania     192
    6.2. Metoda     193
      6.2.1. Osoby badane     193
      6.2.2. Narzędzia badawcze     195
      6.2.3. Pomiar faz zmiany zachowania     197
      6.2.4. Przebieg badania     199
    6.3. Wyniki     200
      6.3.1. Weryfikacja modelu zintegrowanego     200
        6.3.1.1. Rola własnej skuteczności i motywacji autonomicznej w wyjaśnianiu zmiany zachowania ryzykownego     202
        6.3.1.2. Objawy depresji jako moderator modelu zintegrowanego     207
        6.3.1.3. Analiza korelacyjna zmiennych dotyczących palenia papierosów     210
      6.3.2. Wyodrębnienie jednorodnych grup pacjentów ze względu na zachowania ryzykowne     212
    6.4. Dyskuska i wnioski     217
  
  7. Wnioski, pytania do dalszych badań i implikacje praktyczne     223
    7.1. Weryfikacja modelu zintegrowanego. Wnioski do dalszych badań     223
      7.1.1. Zmiana zachowań ryzykownych jako działania motywowane przez procesy intrapsychiczne i instrumentalne. Rola zmiennych uogólnionych     223
      7.1.2. Fazy w procesie zmiany zachowania. Jak je wyjaśniać?     227
      7.1.3. Moderatory w procesie zmiany zachowań ryzykownych     230
    7.2. Jak prowadzić badania na podstawie modelu fazowego? Ograniczenia badania     231
    7.3. Implikacje praktyczne     233
  
  Bibliografia     236
  Słowniczek     257
  Załączniki     262
  Indeks nazwisk     264
  Indeks rzeczowy     270
  O Autorce     274
RozwińZwiń