Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna

Fakty, mity, kontrowersje

5 ocen

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Inteligencja emocjonalna stała się w ostatnich latach popularnym pojęciem. Wiele mówi się o wielkim znaczeniu tej grupy zdolności we wszystkich sferach życia człowieka. Osoby inteligentne emocjonalnie miałyby nawiązywać bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, lepiej spełniać się w pracy, być zdrowsze, a także charakteryzować się wyższym poczuciem szczęścia. Autorzy zaprosili do dyskusji nad inteligencją emocjonalną wybitnych polskich i zagranicznych uczonych, a także jej badaczy i praktyków. Przedstawili podstawowe fakty (definicje, modele, narzędzia pomiarowe) oraz pokazali problemy badawcze będące w kręgu zainteresowań jej zwolenników.


Rok wydania2008
Liczba stron280
KategoriaPsychologia stosowana
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15597-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski)    11
  Część I. Teoria    19
    1. Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje (Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski)    19
      Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria    19
        Czym jest inteligencja emocjonalna? Modele i definicje    20
        Obecny stan wiedzy o inteligencji emocjonalnej    23
      Badania dotyczące inteligencji emocjonalnej    24
        Czym badać inteligencję emocjonalną? Dotychczas stosowane narzędzia    24
        Próba oceny stosowanych dotychczas metod badawczych    30
        Jak należy badać inteligencję emocjonalną?    33
        Podsumowanie    35
      Inteligencja emocjonalna w praktyce    35
        Inteligencja emocjonalna w pracy    36
        Inteligencja emocjonalna w szkole    39
        Inteligencja emocjonalna a związki interpersonalne    41
      Zamiast podsumowania    45
    2. Do czego może być potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej? (Anna Matczak)    46
      Wprowadzenie    46
        Inteligencja emocjonalna jako wyznacznik efektywności funkcji regulacyjnych emocji    47
        Inteligencja emocjonalna jako warunek wykorzystywania posiadanych możliwości poznawczych    50
        Inteligencja emocjonalna jako zdolność do przetwarzania informacji emocjonalnych    54
    3. Inteligencja emocjonalna – między sprawnością a mądrością (Tomasz Maruszewski)    62
      Wprowadzenie    62
      Inteligencja emocjonalna jako zdolność lub jako grupa zdolności    66
      Inteligencja emocjonalna a mądrość    72
      Konkluzje    81
    4. Rozwój inteligencji emocjonalnej. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory? (Moshe Zeidner)    82
      Zarys problemu    82
      Zarys wielowarstwowego, rozwojowego modelu inteligencji emocjonalnej    84
      Temperament: biologiczne podstawy inteligencji emocjonalnej    86
      Uczenie się reguł: socjalizacja rodzicielska    90
        Więź dziecko–dorosły    91
        Atmosfera emocjonalna w rodzinie a ekspresyjność rodzicielska    91
        Socjalizacja i sposoby wychowywania dzieci    94
        Socjalizacja emocji technikami behawioralnymi    96
        Strategiczne zachowania samoregulacyjne    101
      Uwagi końcowe    107
  Część II. Badania    113
    5. Pomiar inteligencji emocjonalnej skalą Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (Marc A. Brackett, Peter Salovey)    113
      Wprowadzenie    113
      Czteroskładnikowy model inteligencji emocjonalnej    114
        Spostrzeganie emocji    115
        Wykorzystywanie emocji do wspomagania myślenia    115
        Rozumienie emocji    116
        Zarządzanie emocjami    116
      Pomiar inteligencji emocjonalnej skalą MSCEIT    117
        Podskale MSCEIT    117
      Punktacja MSCEIT    118
      Właściwości psychometryczne skali MSCEIT    119
        Rzetelność    120
        Struktura czynnikowa    120
      Walidacja MSCEIT    122
      Trafność dyskryminacyjna i zbieżna    122
        Związki z inteligencją ogólną    122
        Związki z osobowością    123
      Trafność prognostyczna i dodana    124
        Związki z innymi zdolnościami odnoszącymi się do emocji    124
        Związek z osiągnięciami szkolnymi    126
        Związki z funkcjonowaniem społecznym    126
        Związki z kompetencjami zawodowymi    130
        Związki z dobrostanem, zachowaniami ryzykownymi oraz psychopatologią    131
      Kierunki przyszłych badań    132
      Konkluzje    135
    6. Inteligencja emocjonalna – więcej niż IQ i osobowość? O potrzebie i znaczeniu sprawdzania trafności dodanej narzędzi mierzących inteligencję emocjonalną (Dorota Szczygieł)    136
      Podwójny status inteligencji emocjonalnej w psychologii naukowej – zdolność czy cecha osobowości?    138
      Inteligencja emocjonalna – więcej niż inteligencja i osobowość?    144
        Trafność dodana    145
        Statystyczne procedury testowania trafności dodanej    146
        Analiza regresji wielokrotnej: krokowa czy hierarchiczna?    148
        Statystyczne wskaźniki trafności dodanej    149
        Kryteria oceny trafności dodanej narzędzi mierzących inteligencję emocjonalną    151
      Podsumowanie    152
    7. O rozwoju modelu poznawczego podłoża inteligencji emocjonalnej (Jarosław Orzechowski, Magdalena Śmieja)    153
      Model poznawczego podłoża inteligencji emocjonalnej    156
      Procesy wstępnej analizy percepcyjnej bodźca    160
      Procesy uwagi – hamowanie    163
      Procesy pamięci roboczej – aktualizacja    167
      Podsumowanie    172
    8. W poszukiwaniu biologicznych podstaw inteligencji emocjonalnej (Eligiusz Wronka)    175
      Mózgowe podłoże procesu spostrzegania twarzy i oceny ekspresji mimicznej    180
      Ciało migdałowate i jego rola w funkcjonowaniu społecznym    184
      Brzuszno-przyśrodkowa część płata czołowego jako system integrujący zachowania o charakterze społecznym    186
      Co wyróżnia mózgi osób inteligentnych emocjonalnie?    189
      Podsumowanie    193
  Część III. Praktyka    197
    9. Czym jest inteligencja emocjonalna i czemu służy? Konfrontacja dwóch światopoglądów (Joseph Ciarrochi)    197
      Wprowadzenie    197
      Inteligencja emocjonalna: historia dwóch światopoglądów    198
      Trening inteligencji emocjonalnej oparty na refleksyjności: funkcjonalno-kontekstualne podejście do inteligencji    201
      Zastosowanie teorii ram relacyjnych do podwyższania inteligencji emocjonalnej    206
      Wnioski    211
    10. Inteligencja emocjonalna w praktyce szkoleń biznesowych (Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski)    214
      Naukowa i popularna wersja koncepcji inteligencji emocjonalnej    214
      Inteligencja emocjonalna w programach szkoleniowych    216
      Inteligencja emocjonalna a inne treści zawarte w programach szkoleń    220
      Pozateoretyczne przyczyny niespójności programów    226
      Wskazówki dotyczące programów szkoleniowych    229
      Podsumowanie    231
    11. Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu (Małgorzata Koper)    232
      Wprowadzenie    232
      Pojęcie inteligencji emocjonalnej    233
      Fakty i mity o zastosowaniu inteligencji emocjonalnej w różnych obszarach zarządzania    236
        Przywództwo    237
        Skuteczność zawodowa    240
        Funkcjonowanie zespołów    243
      Co się stało z inteligencją emocjonalną? Kontrowersje dotyczące znaczenia pojęcia i jego wykorzystania w praktyce zarządzania    245
      Podsumowanie    246
    12. Inteligencja emocjonalna z perspektywy praktyki terapeutycznej, czyli próby ujęcia nieracjonalnych emocji w racjonalne ramy (Katarzyna Majchrzak)    248
      Wprowadzenie    248
      Założenia koncepcji inteligencji emocjonalnej z perspektywy terapeuty psychodynamicznego    250
      Zakres pojęcia inteligencji emocjonalnej. Kontrowersje w obozie badaczy    250
      Spojrzenie z perspektywy teorii analitycznych i psychodynamicznych na mechanizm regulacji emocji    253
      Rozważania terapeuty-praktyka    258
      Podsumowanie i perspektywy    262
  Zakończenie (Jarosław Orzechowski, Magdalena Śmieja)    266
  Bibliografia    270
  Indeks nazwisk    301
  Indeks rzeczowy    310
  O Autorach    313
RozwińZwiń