Przetrwać w placówce

Przetrwać w placówce

Kultura organizacyjna, stres pracy i reforma w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Bogusławy Piaseckiej niesie duży ładunek nowości. Klarownie napisana część teoretyczna, dobrze dobrana literatura przedmiotu, rzetelnie wyodrębniony obszar omawianych w pracy badań, trafny dobór metod, wielowymiarowe ujęcie badawcze, wyważona i dojrzała interpretacja wyników i wreszcie wyraźne aplikacyjne odniesienia stanowią o jej wartości. Wyniki raportowanych badań bez wątpienia wnoszą do wiedzy o funkcjonowaniu specyficznej organizacji, jaką jest placówka opiekuńczo-wychowawcza, nowe elementy. Książka doskonale wpisuje się w obszar badań z zakresu zarządzania, ale jej czytelnikami mogą być również studenci i specjaliści z innych dziedzin, takich jak na przykład psychologia, pedagogika, socjologia. (Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Marka)


Liczba stron150
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2715-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    7
  Wprowadzenie    9
  Część I. KULTURA ORGANIZACYJNA JAKO TŁO FUNKCJONOWANIA PSYCHOLOGICZNEGO PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH    13
    Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia związane z systemem opiekuńczo-wychowawczym    13
    Rozdział 2. Kultura organizacji    17
      2.1. Paradygmat kulturowy w psychologii zarządzania    17
      2.2. Typologia badań nad kulturą organizacji    18
      2.3. Diagnoza kultury organizacyjnej    20
      2.4. Kultura organizacji uczących i wychowujących    22
    Rozdział 3. Rola wychowawcy w okresie przemian    27
      3.1. Znaczenie pracy    27
      3.2. Problematyka zmiany    29
      3.3. Agresja jako konsekwencja zmian społecznych    34
      3.4. Wychowawca – „człowiek idealny”    36
    Rozdział 4. Przyczyny, przebieg i skutki stresu    40
      4.1. Teorie stresu    40
      4.2. Procesy zaradcze i procesy radzenia sobie ze stresem (coping)    45
      4.3. Skutki procesu zaradczego    50
    Rozdział 5. Stres związany z sytuacją pracy    52
      5.1. Teorie stresu organizacyjnego    52
      5.2. Weroński model stresu    54
      5.3. Wypalenie zawodowe jako reakcja na długotrwały stres    55
      5.4. Konsekwencje stresu organizacyjnego    58
      5.5. Profi laktyka i przeciwdziałanie stresowi organizacyjnemu i wypaleniu zawodowemu    59
  Część II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH    65
    Rozdział 6. Problematyka badań    65
      6.1. Obszary badawcze i problem badawczy    65
      6.2. Model badawczy i podstawowe definicje    66
      6.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze    68
    Rozdział 7. Opis badań    70
      7.1. Przebieg badań    70
      7.2. Opis grupy badanej    71
    Rozdział 8. Kultura organizacyjna – wyniki badań ilościowych i jakościowych    75
      8.1. Wprowadzenie do analizy wyników badań nad kulturą organizacyjną    75
      8.2. Relacja z badań terenowych    76
      8.3. Profi le kultury organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych    83
      8.4. Analiza stopnia jednorodności kultury organizacyjnej diagnozowanych placówek    87
    Rozdział 9. Funkcjonowanie psychofi zyczne pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wyniki badań    90
      9.1. Cechy podmiotowe – różnice indywidualne    90
      9.2. Koszty emocjonalno-behawioralne    93
      9.3. Analiza zależności pomiędzy długością stażu pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej a ponoszonymi przez pracowników kosztami emocjonalno-behawioralnymi    95
      9.4. Analiza zależności pomiędzy cechami podmiotowymi a kosztami emocjonalno-behawioralnymi ponoszonymi przez pracowników    100
  Część III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI PRAKTYCZNE    115
    Rozdział 10. Interpretacja wyników badań    115
      10.1. Synteza    115
      10.2. Diagnoza kultury organizacyjnej badanych placówek    116
      10.3. Analiza związku pomiędzy długością stażu pracy w placówce a nasileniem kosztów emocjonalno-behawioralnych    120
      10.4. Wnioski dotyczące zależności pomiędzy czynnikami podmiotowymi a kosztami emocjonalno-behawioralnymi    123
      10.5. Kierunki dalszych poszukiwań empirycznych i uwagi na temat przebiegu badań    127
    Rozdział 11. Projekt systemowego programu profilaktycznego i doskonalącego zawodowo dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych    129
  Literatura cytowana    133
  Spis aktów prawnych    137
  Spis załączników    138
  Załącznik 1. Kwestionariusz Badania Kultury Organizacyjnej (KBKO)    139
  Załącznik 2. Kwestionariusz Samoobserwacji (KS)    142
  Załącznik 3. Ankieta    144
  Załącznik 4. Arkusz obserwacji    147
  Załącznik 5. Zagadnienia do wywiadu swobodnego na temat funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych    148
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia