Neuropsychologia kliniczna dziecka

Neuropsychologia kliniczna dziecka

Wybrane zagadnienia

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana książka omawia ważne zagadnienia neuropsychologii klinicznej związane ze stale powiększającą się grupą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zespół specjalistów i badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podejmuje takie problemy, jak: neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, specyficzne zaburzenia językowe u dzieci, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, w opanowywania czytania i pisania, ADHD zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami mózgu.


Zasadniczą zaletą książki są zagadnienia neuropsychologii wieku rozwojowego, niedostępne w innych podręcznikach. Całość książki ma klarowną strukturę: zawiera bloki rozszerzające, pytania, bibliografię i indeksy.


Liczba stron230
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15362-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska)    9
  Rozdział 1. Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych (Aneta R. Borkowska)    13
    1.1. Podstawy rozwoju mózgu dziecka    14
    1.2. Okresy krytyczne i plastyczność rozwojowa    16
    1.3. Plastyczność a specjalizacja    20
    1.4. Atypowy rozwój mózgu jako propozycja wyjaśniania zaburzeń rozwojowych    25
  Rozdział 2. Upośledzenie umysłowe (Stanisław Siwek)    31
    2.1. Pojęcie upośledzenia umysłowego    32
    2.2. Objawy upośledzenia umysłowego    33
      2.2.1. Objawy podstawowe    33
      2.2.2. Objawy towarzyszące    36
      2.2.3. Objawy upośledzenia umysłowego u dzieci    37
    2.3. Przyczyny upośledzenia umysłowego    39
      2.3.1. Patomechanizm zaburzeń w rozwoju - obraz kliniczny upośledzenia umysłowego    41
      2.3.2. Okołoporodowa patogeneza zaburzeń w rozwoju    52
      2.3.3. Pourodzeniowa patogeneza zaburzeń w rozwoju    52
    2.4. Populacja osób upośledzonych umysłowo - klasyfikacja    56
    2.5. Diagnoza upośledzenia umysłowego    67
      2.5.1. Podstawowe zasady diagnozowania upośledzenia    67
      2.5.2. Kryteria upośledzenia umysłowego    69
      2.5.3. Psychologiczne metody badań    71
      2.5.4. Diagnoza różnicowa upośledzenia umysłowego    82
    2.6. Rewalidacja osób upośledzonych umysłowo    83
  Rozdział 3. Mózgowe porażenie dziecięce (Stanisław Siwek)    89
    3.1. Pojęcie oraz przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego    90
    3.2. Objawy - postacie kliniczne mózgowego porażenia dziecięcego    92
      3.2.1. Piramidowe postacie mózgowego porażenia dziecięcego    93
      3.2.2. Pozapiramidowe postacie mózgowego porażenia dziecięcego    96
      3.2.3. Móżdżkowa postać mózgowego porażenia dziecięcego (ataktyczna)    97
      3.2.4. Inne klasyfikacje mózgowego porażenia dziecięcego    98
    3.3. Rozwój dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym    101
    3.4. Diagnoza dzieci z porażeniem mózgowym    105
    3.5. Rehabilitacja - leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym    109
  4.2. Kryteria rozpoznawania i opisu afazji / dysfazji rozwojowej    120
    4.1. Ustalenia terminologiczne    119
    4.2. Kryteria rozpoznawania i opisu afazji / dysfazji rozwojowej    120
    4.3. Diagnoza specyficznych zaburzeń językowych    124
    4.4. Przyczyny afazji / dysfazji rozwojowej    126
    4.5. Obraz kliniczny afazji / dysfazji rozwojowej    128
      4.5.1. Afazja / dysfazja rozwojowa typu ekspresyjnego    128
      4.5.2. Afazja / dysfazja rozwojowa typu percepcyjno- -ekspresyjnego    131
      4.5.3. Inne klasyfikacje afazji dziecięcej    133
  Rozdział 5. Specyficzne trudności szkolne w opanowywaniu czytania i pisania (Urszula Oszwa, Aneta R. Borkowska)    139
    5.1. Pojecie trudności szkolnych    140
    5.2. Definicja specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu    140
    5.3. Mózgowa organizacja czynności czytania i pisania    142
      5.3.1. Mózgowa struktura czynności czytania    143
      5.3.2. Mózgowa struktura czynności pisania    144
      5.3.3. Asymetria funkcjonalna a czynność czytania    145
    5.4. Klasyfikacje objawów trudności w czytaniu i pisaniu    146
    5.5. Poglądy na mechanizmy zaburzeń czytania i pisania    147
      5.5.1. Koncepcje genetyczne    148
      5.5.2. Podejście psychologiczne    148
      5.5.3. Koncepcje neuropsychologiczne    149
      5.5.4. Koncepcje lingwistyczne    154
  Blok rozszerzający. Związek dysleksji z zaburzeniami emocjonalnymi    157
  Rozdział 6. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki u dzieci (Urszula Oszwa)    159
    6.1. Definicja i kryteria diagnostyczne    160
    6.2. Mózgowa organizacja posługiwania się liczbami    162
      6.2.1. Systemy reprezentacji liczbowych    163
      6.2.2. Model potrójnego kodowania    163
    6.3. Neuropsychologia dyskalkulii rozwojowej    164
    6.4. Dyskalkulia rozwojowa i nabyta    171
  Blok rozszerzający. Możliwe błędy diagnostyczne    175
  Rozdział 7. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Aneta R. Borkowska)    177
    7.1. Sposoby definiowania nadpobudliwości psychoruchowej    178
    7.2. Objawy behawioralne ADHD    179
      7.2.1. Objawy kryterialne    179
      7.2.2. Objawy pozakryterialne    180
    7.3. Kryteria diagnostyczne ADHD    181
    7.4. Mechanizmy neuropsychologiczne ADHD    182
      7.4.1. Model dysfunkcji hamowania    182
      7.4.2. Model kognitywno-energetyczny    187
      7.4.3. Model BIS i BAS    189
      7.5. Mózgowe podłoże zespołu ADHD    190
        7.5.1. Wyniki badań neuroobrazowania w zespole ADHD    190
        7.5.2. Wyniki neuroobrazowania a jakość wykonania zadań    191
        7.5.3. Deficyty równowagi neurochemicznej w zespole ADHD    192
    7.6. Znaczenie diagnozy neuropsychologicznej w ocenie dziecka z ADHD    193
  Blok rozszerzający I. Badania genetyczne osób z zespołem ADHD    197
  Blok rozszerzający II. Rozwojowe zaburzenie koordynacji motorycznej    198
  Rozdział 8. Psychospołeczne aspekty rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi (Stanisław Siwek, Ewa Zawadzka)    201
    8.1. Problemy w funkcjonowaniu społecznym osób z dysfunkcjami mózgu    202
    8.2. Dziecko z dysfunkcjami mózgu w rodzinie    205
    8.3. Edukacyjne problemy osób z dysfunkcjami mózgu    209
  Indeks nazwisk    213
  Indeks rzeczowy    216
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia