Kwestionariusze osobowości

-20%

Kwestionariusze osobowości

Strategie i procedura konstruowania

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,60  37,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,6037,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka ta stanowi wartościowe, monograficzne opracowanie powszechnie stosowanej w środowisku psychologów metody kwestionariuszy osobowości. Nie jest ona tylko zreferowaniem stanu literatury przedmiotu, lecz także autorskim ujęciem problematyki kwestionariuszy osobowości. O jej szczególnej wartości świadczy to, że Autor odwołuje się do swoich bogatych doświadczeń – użytkownika kwestionariuszy, badacza konstruującego (lub współkonstruującego) oryginalne kwestionariusze oraz specjalisty od kulturowych adaptacji zagranicznych kwestionariuszy. W Polsce od wielu już lat nie opublikowano monografii poświęconej kwestionariuszom i ich znaczeniu w diagnostyce psychologicznej oraz badaniach naukowych. Z tego względu prezentowana książka stanowi unikatową pozycję w polskim piśmiennictwie psychologicznym, bardzo potrzebną dla podniesienia kultury tworzenia narzędzi psychometrycznych. Będzie ona stanowiła wartościową lekturę tak dla psychologów zajmujących się diagnostyką osobowości, jak i wszystkich specjalistów, zainteresowanych problematyką konstruowania standaryzowanych narzędzi diagnostycznych.


Liczba stron306
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-194-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  ROZDZIAŁ 1. KWESTIONARIUSZ JAKO METODA BADANIA OSOBOWOŚCI    13
    1.1. WPROWADZENIE    13
    1.2. ZARYS HISTORII INWENTARZY OSOBOWOŚCI    16
      1.2.1. Kwestionariusze osobowości w Polsce    23
    1.3. KWESTIONARIUSZE OSOBOWOŚCI – OPIS METODY    25
      1.3.1. Specyfika budowy kwestionariusza osobowości    29
      1.3.2. Kwestionariusz jako narzędzie do pomiaru cechy (syndromu) osobowości    37
      1.3.3. Interpretacja wyników kwestionariusza    43
      1.3.4. Zastosowania badawcze i rodzaje inwentarzy osobowości    49
    1.4. GŁÓWNE PROBLEMY METODOLOGICZNE ORAZ WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA INWENTARZY OSOBOWOŚCI    52
    1.5. PROBLEMY ETYCZNE KONSTRUOWANIA i STOSOWANIA KWESTIONARIUSZY OSOBOWOŚCI    69
  ROZDZIAŁ 2. STRATEGIE KONSTRUOWANIA INWENTARZY OSOBOWOŚCI    77
    2.1. WPROWADZENIE    77
    2.2. STRATEGIA TEORETYCZNA (DEDUKCYJNA)    82
      2.2.1. Cel strategii    82
      2.2.2. Podstawy teoretyczne    82
      2.2.3. Zalety i wady podejścia teoretycznego    83
      2.2.4. Kluczowy aspekt procedury    85
      2.2.5. Analiza psychometryczna    86
      2.2.6. Specyfika diagnostyczna kwestionariuszy dedukcyjnych    88
      2.2.7. Kwestionariusz Temperamentu PTS jako przykład inwentarza skonstruowanego według strategii teoretycznej    89
    2.3. STRATEGIA WEWNĘTRZNA (INDUKCYJNA)    96
      2.3.1. Cel strategii    96
      2.3.2. Podstawy teoretyczne    96
      2.3.3. Zalety i wady podejścia indukcyjnego    97
      2.3.4. Kluczowy aspekt procedury    101
      2.3.5. Analiza psychometryczna    103
      2.3.6. Specyfika diagnostyczna kwestionariuszy indukcyjnych    105
      2.3.7. Polska Lista Przymiotnikowa (PLP) jako przykład inwentarza skonstruowanego według strategii indukcyjnej    106
    2.4. STRATEGIA KRYTERIALNA (ZEWNĘTRZNA)    110
      2.4.1. Cel strategii    110
      2.4.2. Podstawy teoretyczne    110
      2.4.3. Zalety i wady podejścia kryterialnego    111
      2.4.4. Kluczowy aspekt procedury    117
      2.4.5. Analiza psychometryczna    119
      2.4.6. Specyfika diagnostyczna kwestionariuszy kryterialnych    122
      2.4.7. Kwestionariusz Objawowy „S” jako przykład inwentarza skonstruowanego według strategii kryterialnej    123
    2.5. STRATEGIE ŁĄCZĄCE RÓŻNE PODEJŚCIA    127
      2.5.1. Inwentarz Wzorów Osobowości (IWO) jako przykład kwestionariusza skonstruowanego według strategii połączonych    128
    2.6. ANALIZA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYKI PSYCHOMETRYCZNEJ SKAL SKONSTRUOWANYCH W RAMACH RÓŻNYCH STRATEGII    130
  ROZDZIAŁ 3. PROCEDURA KONSTRUOWANIA INWENTARZY OSOBOWOŚCI    137
    3.1. WPROWADZENIE    137
    3.2. ETAP I – WYBÓR STRATEGII KONSTRUKCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE PLANU PRAC KONSTRUKCYJNYCH    138
    3.3. ETAP II – ANALIZA PODSTAW TEORETYCZNYCH INWENTARZA: TEORII PSYCHOLOGICZNEJ, WIEDZY LUB METODOLOGII    138
      3.3.1. Analiza czynników zniekształcających wyniki kwestionariuszowe oraz podjęcie decyzji o opracowaniu skali kontrolnych    146
    3.4. ETAP III – TWORZENIE POZYCJI KWESTIONARIUSZOWYCH    153
      3.4.1. Wybór procedury odpowiadania oraz formy pozycji kwestionariuszowych    154
      3.4.2. Generowanie wskaźników cech    155
      3.4.3. Zapisywanie pozycji kwestionariuszowych    163
        3.4.3.1. Zrozumiałość treści pozycji a ich własności językowe    165
        3.4.3.2. Wieloznaczność interpretacyjna – „niejasność” treści pozycji    173
        3.4.3.3. Ogólność – konkretność treści pozycji    175
        3.4.3.4. Dostępność zachowań w osobistym doświadczeniu    175
        3.4.3.5. Podatność pozycji na czynniki zniekształcające: tendencję do dysymulowania (aprobatę społeczną), symulowania oraz style odpowiadania    176
          3.4.3.5.1. Podatność pozycji na tendencję do dysymulowania (aprobatę społeczną)    176
          3.4.3.5.2. Podatność pozycji na tendencję do symulowania    182
          3.4.3.5.3. Własności pozycji a style odpowiadania    184
        3.4.3.6. Kontrola zrównoważenia puli pozycji pod względem klucza odpowiedzi    196
        3.4.3.7. Ocena formalnych własności pozycji    198
      3.4.4. Wprowadzanie opcji odpowiedzi do pozycji    202
      3.4.5. Przekształcanie odpowiedzi w wyniki liczbowe – problem ważenia pozycji oraz opcji odpowiedzi    211
      3.4.6. Przygotowanie skal kontrolnych    214
        3.4.6.1. Kwestionariusz Aprobaty Społecznej jako przykład skali do badania tendencji do dysymulowania/symulowania    214
        3.4.6.2. Skala „nieuważności” Kwestionariusza Objawowego „SII” jako przykład skali do badania indywidualnych stylów odpowiadania    222
    3.5. ETAP IV – PRZYGOTOWANIE INWENTARZA DO BADAŃ    228
      3.5.1. Kwestie administracyjne kwestionariusza    228
      3.5.2. Instrukcja kwestionariuszowa    230
      3.5.3. Ustalenie kolejności pozycji w kwestionariuszu    232
      3.5.4. Przygotowanie arkusza odpowiedzi    233
    3.6. ETAP V – OPRACOWANIE WERSJI KOŃCOWEJ KWESTIONARIUSZA: BADANIE INWENTARZEM ORAZ ANALIZA PSYCHOMETRYCZNA    235
      3.6.1. Sposób doboru osób badanych oraz skład demograficzny i liczebność próby    235
      3.6.2. Analiza psychometryczna wyników    240
    3.7. ETAP VI – WERYFIKACJA WŁASNOŚCI PSYCHOMETRYCZNYCH INWENTARZA: ANALIZA RZETELNOŚCI I TRAFNOŚCI POMIARU    247
    3.8. ETAP VII – OPRACOWANIE NORM WYNIKÓW SKAL INWENTARZA    258
    3.9. ETAP VIII – OPRACOWANIE PODRĘCZNIKA    264
    3.10. UNIWERSALIZACJA KULTUROWA – NOWY TREND W PROCEDURZE KONSTRUOWANIA INWENTARZY OSOBOWOŚCI    274
      3.10.1. Studia leksykalne – uniwersalizacja poprzez konstruowanie kulturowo specyficznych kwestionariuszy osobowości    278
      3.10.2. Badania pawłowowskich wymiarów temperamentu – uniwersalizacja poprzez konstruowanie wspólnych/specyficznych kulturowo inwentarzy    279
      3.10.3. Badania cech ujmowanych przez Regulacyjną Teorię Temperamentu – uniwersalizacja poprzez konstruowanie wspólnych kulturowo inwentarzy    280
  ZAMIAST ZAKOŃCZENIA    287
  BIBLIOGRAFIA    289
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia