Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t. 2

Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t. 2

Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa

1 ocena

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny i przekrojowy wykład o diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazie mózgu!


Atutem pracy jest połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu (przede wszystkim teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczną chorego po urazie mózgu.


Zakres tematyczny książki obejmuje:


kompleksowe podejście do diagnozy zaburzeń poznawczych (w tym językowych), emocjonalnych i behawioralnych;


szczegółowe, oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym autorki, opisy technik, metod, programów i podejść terapeutycznych.


Problematyka kliniczna jest zaprezentowana w każdym rozdziale zgodnie z przejrzystym i logicznym układem: teoretyczne wprowadzenie, metody diagnostyczne, ukierunkowana terapia.


W tomie drugim autorka omawia problemy związane z wyższymi funkcjami, takimi jak myślenie, mowa i język, tożsamość i osobowość oraz trudności z reintegracją pacjenta po urazie mózgu w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Wskazuje także na najpilniejsze potrzeby oraz na kierunki dalszych badań w zakresie diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazach mózgu.


Książka przeznaczona jest głównie dla studentów psychologii, neuropsychologii, logopedii i neurologopedii, a także terapeutów i psychologów specjalizujących się w terapii poznawczej.


Opinia o książce: Nierzadko to klinicysta musi objąć całokształt życia pacjenta, zanim okaże się skuteczny jakikolwiek, nawet najlepszy program rehabilitacji. [...] Żadna znana mi książka na temat rehabilitacji pacjentów po urazach mózgu nie traktuje tej tematyki tak efektywnie, z tak głęboką znajomością problemu, jak niniejszy podręcznik profesor Marii Pąchalskiej. (z Przedmowy prof. Jasona W. Browna)


Rok wydania2007
Liczba stron400
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14978-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    10
    Cel książki    12
    Teoria mikrogenetyczna    14
    Co zaprezentowano w książce    15
    Dla kogo jest ta książka    17
    Podziękowania    17
  Rozdział 1. Wyobraźnia i myślenie    20
    1.1. Istota wyobraźni i myślenia    20
      1.1.1. Co to jest wyobraźnia    22
      1.1.2. Myślenie, rozwiązywanie problemów i inteligencja    24
    1.2. Wyobraźnia    25
      1.2.1. Wyobrażenie ruchu    29
      1.2.2. Rodzaje wyobrażeń ruchu    31
      1.2.3. Wyobraźnia a pamięć    32
      1.2.4. Wyobraźnia a emocje    34
      1.2.5. Neuronalne podstawy wyobrażeń    35
      1.2.6. Ku teorii wyobraźni    37
    1.3. Abstrakcyjne myślenie    44
      1.3.1. Zaburzenia abstrakcyjnego myślenia    46
    1.4. Logiczne myślenie    48
      1.4.1. Zaburzenia zdolności logicznego myślenia    50
    1.5. Diagnostyka zaburzeń wyobraźni i myslenia    52
      1.5.1. Testy wyobraźni    52
      1.5.2 Prosty Test Neurolingwistyczny - Zrewidowany    54
      1.5.3. Testy inteligencji    55
      1.5.4. Badanie płynności myślenia dywergencyjnego    59
    1.6. Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami wyobraźni i myślenia    62
      1.6.1. Program porównywania przedmiotów parami    63
      1.6.2. Program rozwiązywania problemów    64
      1.6.3. Terapia mitem    65
      1.6.4. Terapia sztuką    68
  Rozdział 2. Pourazowa afazja    74
    2.1. Wstęp    74
    2.2. Problematyka komunikacji    75
      2.2.1. Definicja komunikacji    80
      2.2.2. Inne problemy definicyjne    82
    2.3. Zaburzenia komunikacji u osób po urazie mózgu    86
      2.3.1. Zaburzenia procesów przedjęzykowych    86
      2.3.2. Zaburzenia procesów językowych    93
      2.3.3. Afazja pourazowa    96
    2.4. Neuropsychologiczna ocena zaburzeń procesów językowych    103
      2.4.1. Nieformalne metody oceny afazji pourazowej    104
      2.4.2. Metody badania afazji pourazowej    105
    2.5. Rehabilitacja chorych z afazją pourazową    107
      2.5.1. Spontaniczne wyzdrowienie z afazji przez chorych po urazie mózgu    107
      2.5.2. Programy rehabilitacji chorych z afazją    108
      2.5.3. Terapia ukierunkowana na rozumienie wypowiedzi    108
      2.5.4. Terapia stosowana przy zaburzeniach mówienia    110
      2.5.5. Terapia zaburzeń syntaktycznych    113
  Rozdział 3. Pourazowa dyspragmatyka i aprozodia    117
    3.1. Wstęp    117
      3.1.1. Pragmatyka, tekst, dyskurs    119
      3.1.2. Genre    121
      3.1.3. Procesy pragmatyczne    122
      3.1.4. Pragmatyka a prawa półkula mózgu    122
    3.2. Zaburzenia komunikacji o charakterze pragmatycznym    125
      3.2.1. Zaburzenia pragmatyki u osób z pourazowym uszkodzeniem płatów czołowych    125
      3.2.2. Dyspragmatyka pourazowa    126
      3.2.3. Aprozodia pourazowa    129
    3.3. Metody badania dyspragmatyki i aprozodii    132
      3.3.1. Jakościowe badanie dyspragmatyki    133
      3.3.2. Ku taksonomii błędów pragmatycznych    137
    3.4. Metody terapii    140
      3.4.1. Strategie poznawcze    140
      3.4.2. "Modelowanie" zachowania terapeuty    141
  Rozdział 4. Pourazowe zaburzenia pisania i czytania    145
    4.1. O istocie zaburzeń pisania    145
    4.2. Neuropsychologiczna ocena pourazowych zaburzeń pisania    146
      4.2.1. Poznawczy model pisania    147
      4.2.2. Pourazowe zaburzenia pisania    149
      4.2.3. Proces neuropsychologicznej oceny agrafii    153
    4.3. Techniki terapii agrafii    154
      4.3.1. Wzmocnienie konwersji fonem-grafem    154
      4.3.2. Wzmocnienie skojarzeń semantyczno-ortograficznych    155
      4.3.3. Terapia agrafii związanej z innymi zaburzeniami neurologicznymi    155
    4.4. Neuropsychologiczna ocena pourazowych zaburzeń czytania    157
      4.4.1. Istota aleksji    157
      4.4.2. Podejście modelowe    158
      4.4.3. Techniki diagnozy pourazowych zaburzeń czytania    160
    4.5. Techniki terapii aleksji    163
      4.5.1. Terapia czystej aleksji    163
      4.5.2. Terapia patologicznego literowania    164
      4.5.3. Terapia aleksji związanej z pomijaniem stronnym    165
      4.5.4. Terapia aleksji głębokiej    165
      4.5.5. Terapia aleksji powierzchniowej    167
      4.5.6. Podsumowanie    167
  Rozdział 5. Dysartria pourazowa    169
    5.1. Istota dysartrii    169
      5.1.1. Definicja dysartrii    169
      5.1.2. Głębokość dysartrii    172
    5.2. Diagnoza dysartrii    173
      5.2.1. Techniki diagnostyczne    177
    5.3. Terapia dysartrii    179
      5.3.1. Techniki terapeutyczne    179
      5.3.2. Podejścia terapeutyczne    181
  Rozdział 6. Zaburzenia tożsamości    190
    6.1. Uwagi wstępne    190
      6.1.1. Neuropsychologia tożsamości    192
      6.1.2. Mikrogenetyczne podejście do tożsamości i osobowości    195
    6.2. Diagnozowanie zaburzeń tożsamości    199
      6.2.1. Zmiany tożsamości u pacjentów po urazie mózgu    201
    6.3. Terapia zaburzeń    215
      6.3.1. Terapia zaburzeń tożsamości    215
      6.3.2. Metody rehabilitacji    219
  Rozdział 7. Zaburzenia osobowości    225
    7.1. Psychologia i patopsychologia osobowości    225
      7.1.1. Definicja osobowości    225
    7.2. Diagnozowanie zaburzeń osobowości    236
      7.2.1. Zmiany osobowości w zależności od głębokości i miejsca urazu mózgu    237
      7.2.2. Testy osobowości    251
      7.2.3. Kwestionariusz Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym    257
      7.2.4. Utrzymywanie się zaburzeń    259
    7.3. Terapia zaburzeń osobowości    261
      7.3.1. Program rehabilitacji pacjentów z zespołem czołowym    261
  Rozdział 8. Mikrogenetyczny model rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów po urazach mózgu    268
    8.1. Wstęp    268
    8.2. Podejście procesowe w praktyce klinicznej    269
      8.2.1. Proces zdrowienia    274
    8.3. Ogólne ramy pojęciowe podejścia mikrogenetycznego do rehabilitacji neuropsychologicznej    276
      8.3.1. Cykliczność procesu terapii    277
      8.3.2. Rehabilitacja ukierunkowana na cel    278
      8.3.3. Stymulacja metafunkcji pośredniczących    279
    8.4. Rehabilitacja neuropsychologiczna według podejścia mikrogenetycznego    280
      8.4.1. Rehabilitacja pacjentów z lekkimi i umiarkowanymi urazami mózgu    280
      8.4.2. Rehabilitacja pacjentów z ciężkimi, bardzo ciężkimi i niezwykle ciężkimi urazami mózgu    281
      8.4.3. Ustalenie realnych celów wczesnej rehabilitacji neuropsychologicznej    282
      8.4.4. Strategie poznawcze stosowane w rehabilitacji neuropsychologicznej    283
    8.5. Neuropsychoterapia    285
      8.5.1. Kryzys w rodzinie    286
      8.5.2. Rola rodziny w procesie rehabilitacji    291
      8.5.3. Zespół opiekuna    293
      8.5.4. Terapia rodzinna    294
    8.6. Podsumowanie    295
  Rozdział 9. Powrót do społeczeństwa    297
    9.1. Reintegracja społeczna chorych po urazach mózgu    297
      9.1.1. Przystosowanie do zaistniałej niepełnosprawności    299
      9.1.2. Bariery społeczne    302
      9.1.3. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym    303
      9.1.4. Umiejętności społeczne    307
      9.1.5. Powrót do zdolności celowego działania    310
    9.2. Powodzenie w rehabilitacji neuropsychologicznej    312
      9.2.1. Skale pomiaru poprawy    317
      9.2.2. Czas rozpoczęcia i intensywność prowadzonej rehabilitacji jako czynniki warunkujące powodzenie w rehabilitacji    319
  Rozdział 10. Jakość życia pacjentów po urazach mózgu     327
    10.1. Pojęcie jakości życia    327
      10.1.1. Ku definicji jakości życia    327
    10.2. Jakość życia jako miara sukcesu w rehabilitacji neuropsychologicznej    328
      10.2.1. Jakość życia a występowanie cech zespołu czołowego    330
      10.2.2. Jakość życia a zaburzenia wyobraźni i myślenia    332
      10.2.3. Inne czynniki warunkujące jakość życia    334
    10.3. Studia przypadków    336
      10.3.1. Pacjent M.S.    336
      10.3.2. Pacjent R.B.    338
    10.4. Uwagi końcowe    338
  Rozdział 11. Kierunki dalszych poszukiwań    341
    11.1. Ku przyszłości    340
    11.2. Kierunki badań    341
      11.2.1. Zaburzenia tożsamości a pamięć autobiograficzna    341
      11.2.2. Konieczność sprecyzowania definicji osobowości u pacjentów po urazach mózgu    342
      11.2.3. Zmiany systemu wartości    343
      11.2.4. Wyodrębnienie zespołów pourazowych    344
      11.2.5. Opracowanie programów terapii dla pacjentów z zaburzeniami zachowania    347
    11.3. Postulaty    348
      11.3.1. Zbieranie wiarygodnych danych na temat urazów mózgu w Polsce    348
      11.3.2. Podniesienie w społeczeństwie poziomu świadomości dotyczącej urazów mózgu    349
      11.3.3. Opracowanie programów ukierunkowanych na ułatwienie życia chorym po urazie mózgu w zakresie prawa i administracji    350
      11.3.4. Włączanie rodziny chorego do procesu rehabilitacji    352
      11.3.5. Stosowanie komputerów w procesie diagnozy i terapii chorych po urazach mózgu    354
    11.4. Zakończenie    355
  Piśmiennictwo    356
  Indeks nazwisk    378
  Indeks rzeczowy    384
RozwińZwiń