Nadwaga i otyłość

Nadwaga i otyłość

Interwencje psychologiczne

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 27,00 zł  


27,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka:

- przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące nadwagi i otyłości,
- krytycznie analizuje koncepcje teoretyczne stosowane jako podstawy interwencji psychologicznych służących leczeniu i prewencji otyłości,
- przybliża standardy przeprowadzania eksperymentów, służących testowaniu wpływu określonych czynników na ludzkie zdrowie,
- zawiera opisy interwencji psychologicznych oraz ocenę ich efektywności.

Gwałtowny wzrost częstości występowania otyłości i nadwagi w ostatnich latach sprawił, że problemy związane z nadmierną wagą znalazły się w centrum zainteresowania praktyków zajmujących się zdrowiem, jakością życia, funkcjonowaniem społecznym i psychicznym. Proponowana książka zawiera przegląd najnowszych badań światowych dotyczących tego, jak psychologowie oddziałują na ludzi, by rozpoczęli i utrzymali aktywny tryb życia oraz zalecaną dietę.


Rok wydania2007
Liczba stron312
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15321-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorki    11
  Część I. Nadwaga i otyłość jako problem biopsychospołeczny. Zachowania prowadzące do zmiany wagi    13
    Rozdział 1. Otyłość i nadwaga: konsekwencje, uwarunkowania, czynniki ryzyka    15
      1.1. Otyłość i nadwaga: definicja, pomiar i występowanie    15
      1.2. Konsekwencje zdrowotne nadwagi i otyłości    19
      1.3. Otyłość a zdrowie psychiczne: zaburzenia nastroju    25
      1.4. Nadwaga i otyłość a zaburzenia jedzenia    28
      1.5. Otyłość i nadwaga a inne zaburzenia psychiczne    32
      1.6. Konsekwencje społeczne nadwagi i otyłości    33
      1.7. Socjodemograficzne korelaty (i czynniki ryzyka dla) otyłości i nadwagi    35
      1.8. Praca zawodowa a otyłość i nadwaga    37
      1.9. Czynniki ryzyka dla otyłości i nadwagi dotyczące okresu ciąży, dzieciństwa i adolescencji    38
    Rozdział 2. Aktywność fizyczna i dieta a funkcjonowanie biopsychiczne, otyłość i nadwaga    42
      2.1. Skład posiłków i wpływ różnego typu diet na funkcjonowanie psychiczne i somatyczne    44
      2.2. Częstotliwość jedzenia posiłków i poszczenie a otyłość i nadwaga    50
      2.3. Wzory odżywiania się a rozwój otyłości i zaburzeń jedzenia    51
      2.4. Definicje aktywności fizycznej i zalecenia dotyczące jej stosowania    52
      2.5. Aktywność fizyczna, pobieranie i wydatkowanie energii a rozwój nadwagi i otyłości    53
      2.6. Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie somatyczne, psychologiczne i społeczne    55
  Część II. Teorie psychologiczne wyjaśniające zmianę zachowania oraz problemy związane z planowaniem i ewaluacją interwencji    61
    Rozdział 3. Psychologiczne modele teoretyczne wykorzystywane w przygotowaniu interwencji mających na celu zmianę diety, aktywności fizycznej i wagi ciała    63
      3.1. Model społeczno-poznawczy    64
        3.1.1. Własna skuteczność    65
        3.1.2. Oczekiwania dotyczące zysków i strat wynikających z działania    71
        3.1.3. Cele, czynniki ułatwiające oraz utrudniające działanie    72
        3.1.4. Operacjonalizacja teorii społeczno-poznawczej    73
      3.2. Model transteoretyczny    74
      3.3. Implementacja intencji i planowanie a zmiana zachowania    80
        3.3.1. Planowanie: automatyczna czy świadoma regulacja zachowań    83
      3.4. Teorie wyjaśniające zmianę diety i aktywności fizycznej: podsumowanie    85
    Rozdział 4. Ewaluacja efektów interwencji: typowe problemy i ich rozwiązania    86
      4.1. Zasady dotyczące planowania interwencji: jawność procedur i rezultatów    87
      4.2. Zasady dotyczące planowania interwencji: ile osób zbadać i jak je przyporządkować do grup    89
      4.3. Jakie wskaźniki efektywności wybrać    90
      4.4. Techniki wykorzystywane w interwencjach    92
  Część III. Interwencje    95
    Rozdział 5. Zapobieganie otyłości i redukcja nadmiernej wagi ciała wśród dzieci i adolescentów    97
      5.1. Prewencja nadwagi i redukcja otyłości przez zwiększanie poziomu aktywności fizycznej dzieci: działania oparte na teorii społeczno-poznawczej, modelu transteoretycznym i implementacji intencji    99
      5.2. Badania własne: wpływ interwencji mającej na celu implementację intencji na aktywność fizyczną adolescentów    105
        5.2.1. Wpływ implementacji intencji na aktywność fizyczną wśród adolescentów: metoda badań    106
        5.2.2. Wpływ implementacji intencji na aktywność fizyczną wśród adolescentów: wyniki i dyskusja    108
      5.3. Prewencja nadwagi i redukcja otyłości wśród dzieci i adolescentów przez zmianę diety: przykłady interwencji opartych na teorii społeczno-poznawczej, modelu transteoretycznym i implementacji intencji    111
      5.4. Badania własne: prewencja nadwagi wśród adolescentów przez zmianę diety: indukcja nastroju pozytywnego i jej wpływ na liczbę zjadanych ciastek z czekoladą    117
        5.4.1.Wpływ nastroju na spożywanie ciastek z czekoladą: metoda badań    118
        5.4.2. Wpływ nastroju na spożywanie ciastek z czekoladą przez adolescentów: wyniki badań    119
      5.5. Prewencja i leczenie otyłości i nadwagi wśród dzieci i adolescentów a zaburzenia jedzenia    122
      5.6. Moderatory efektywności programów interwencyjnych dla dzieci i adolescentów    125
    Rozdział 6. Leczenie otyłości i nadwagi wśród zdrowych osób dorosłych    128
      6.1. Leczenie nadwagi i otyłości: programy komercyjne, ich efektywność i ograniczenia    129
      6.2. Leczenie otyłości i nadwagi zdrowych osób dorosłych: interwencje wieloczynnikowe oparte na teoriach psychologicznych    133
        6.2.1. Interwencje wieloczynnikowe służące leczeniu otyłości, wykorzystujące techniki poznawczo-behawioralne    133
        6.2.2. Wieloczynnikowe interwencje służące leczeniu osób z otyłością, wykorzystujące teorię społeczno-poznawczą, model transteoretyczny i implementację intencji    138
        6.2.3. Badania własne: wpływ interwencji mającej na celu implementację intencji na zmianę wagi ciała wśród osób z nadwagą lub otyłością    146
          6.2.3.1. Wpływ implementacji intencji na zmianę wagi ciała wśród osób z nadwagą lub otyłością: metoda badań    148
          6.2.3.2. Wpływ implementacji intencji na zmianę wagi ciała wśród osób z nadwagą lub otyłością: wyniki i dyskusja    150
        6.2.4. Determinanty efektywności interwencji mających na celu leczenie otyłości, opartych na teoriach społeczno-poznawczych i poznawczo-behawioralnych    155
    Rozdział 7. Prewencja otyłości wśród zdrowych osób dorosłych: interwencje oparte na teoriach psychologicznych, mające na celu zmianę diety    159
      7.1. Prewencja otyłości i nadwagi a dieta – interwencje społeczno-poznawcze    160
      7.2. Prewencja otyłości i nadwagi za pomocą zmiany diety – interwencje oparte na modelu transteoretycznym    169
      7.3. Prewencja otyłości za pomocą zmiany diety – interwencje oparte na modelu implementacji intencji    177
      7.4. Badania własne: dieta zdrowych dorosłych a interwencja budująca własną skuteczność versus interwencja wzmacniająca implementację intencji i własną skuteczność    180
        7.4.1. Dieta zdrowych dorosłych a interwencja budująca własną skuteczność versus interwencja wzmacniająca implementację intencji i własną skuteczność: metoda badań    181
        7.4.2. Dieta zdrowych dorosłych a interwencja budująca własną skuteczność versus interwencja wzmacniająca implementację intencji i własną skuteczność: rezultaty i dyskusja    183
      7.5. Badania własne: powtarzanie implementacji intencji a spożywanie soli i słonych przekąsek, zmiany w planowaniu i własnej skuteczności    188
        7.5.1. Powtarzanie implementacji intencji a spożywanie soli i słonych przekąsek, zmiany w planowaniu i własnej skuteczności: metoda badań    189
        7.5.2. Powtarzanie implementacji intencji a spożywanie soli i słonych przekąsek, zmiany w planowaniu i własnej skuteczności: wyniki i dyskusja badań    191
      7.6. Czynniki wpływające na efektywność interwencji mających na celu prewencję nadwagi i otyłości przez stosowanie zalecanej diety przez zdrowych dorosłych    195
    Rozdział 8. Prewencja otyłości wśród zdrowych osób dorosłych: interwencje oparte na teoriach psychologicznych, mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej    197
      8.1. Interwencje oparte na teorii społeczno-poznawczej, mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej    198
      8.2. Interwencje oparte na modelu transteoretycznym i implementacji intencji, mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej wśród zdrowych dorosłych    204
      8.3. Badania własne: czy planowanie wykorzystywania zasobów może wpływać na utrzymanie aktywnego trybu życia wśród zdrowych dorosłych    213
        8.3.1. Czy planowanie wykorzystywania zasobów wpływa na utrzymanie aktywnego trybu życia wśród zdrowych dorosłych: metoda    214
        8.3.2. Czy planowanie wykorzystywania zasobów wpływa na utrzymanie aktywnego trybu życia wśród zdrowych dorosłych: wyniki badań i dyskusja    216
    Rozdział 9. Prewencja i leczenie nadwagi i otyłości a dieta i aktywność fizyczna wśród osób przewlekle chorych    220
      9.1. Dieta i aktywność fizyczna wśród osób przewlekle chorych: interwencje oparte na teorii społeczno-poznawczej    223
      9.2. Badania własne: wpływ interwencji oddziałującej na własną skuteczność w inicjacji działania na wykonywanie ćwiczeń przez osoby ze zwyrodnieniową chorobą kręgosłupa    230
        9.2.1. Wpływ interwencji oddziałującej na własną skuteczność w inicjacji działania na wykonywanie ćwiczeń przez osoby ze zwyrodnieniową chorobą kręgosłupa: metoda    232
        9.2.2. Wpływ interwencji oddziałującej na własną skuteczność w inicjacji działania na wykonywanie ćwiczeń przez osoby ze zwyrodnieniową chorobą kręgosłupa: wyniki badań i dyskusja    234
      9.3. Dieta i aktywność fizyczna wśród osób przewlekle chorych: interwencje oparte na modelu transteoretycznym    238
      9.4. Dieta i aktywność fizyczna wśród osób z chorobami przewlekłymi: interwencje oparte na modelu implementacji intencji    243
      9.5. Badania własne: czy procedura wspomagania implementacji intencji wpływa na dietę osób z nadmierną wagą, które przeżyły zawał serca    245
        9.5.1. Procedura wspomagania implementacji intencji a dieta osób z nadmierną wagą, które przeżyły zawał serca: metoda badań    247
        9.5.2. Procedura wspomagania implementacji intencji a dieta osób z nadmierną wagą, które przeżyły zawał serca: wyniki badań i ich dyskusja    249
  Część IV. Od teorii do praktyki i od praktyki do teorii: podsumowanie    255
    Rozdział 10. Ogólne ograniczenia efektywności interwencji opartych na teorii    257
      10.1. Wieloczynnikowość interwencji: im więcej, tym lepiej?    259
      10.2. Nieefektywne oddziaływania: zmiana zachowań wśród dzieci w wieku 9-11 lat    260
    Rozdział 11. Implikacje dla teorii: co po zweryfikowaniu w badaniach pozostaje z teorii i co możemy stosować w praktyce    262
      11.1. Weryfikacja teorii społeczno-poznawczej: jej przydatność w prewencji i redukcji nadwagi i otyłości    263
      11.2. Weryfikacja teorii implementacji intencji: jej przydatność w prewencji i redukcji nadwagi i otyłości    265
      11.3. Weryfikacja modelu transteoretycznego: jego przydatność w prewencji i redukcji nadwagi i otyłości    266
      11.4. Od empirii do teorii: model zweryfikowany w badaniach, wyznaczający efektywne działania    268
  Bibliografia    271
  Streszczenie    299
  Abstract    301
  Indeks nazwisk    303
  Indeks rzeczowy    310
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia