Psychologia kliniczna, t. 2

Psychologia kliniczna, t. 2

1 ocena

Redakcja:

Helena Sęk

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny, polski podręcznik do psychologii klinicznej!

Drugi tom
podręcznika omawia obszary zastosowań psychologii klinicznej oraz jej subdyscypliny. Przedstawia wybrane zagadnienia psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii nerwic i zaburzeń osobowości. Prezentuje obraz kliniczny schizofrenii oraz sposoby jej leczenia, a także zaburzeń afektywnych i depresyjnych, tak często spotykanych w naszych czasach przemian. Nie pominięto też wybranych zagadnień psychologii sądowo-penitencjarnej.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów psychologii i pedagogiki.

2 października 2006 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrodę zespołową autorom tego podręcznika.


Rok wydania2008
Liczba stron364
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14489-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Helena Sęk)    13
  Rozdział 1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne (Helena Sęk)    17
    1.1. Zmiany w zakresie zastosowań psychologii klinicznej    18
      1.1.1. Społeczno-cywilizacyjne czynniki przemian zakresu psychologii klinicznej    18
      1.1.2. Wewnętrzne czynniki przemian w psychologii i psychologii klinicznej    19
    1.2. Utrwalanie się tradycyjnych dziedzin a rozwój nowych subdyscyplin w psychologii klinicznej    20
      1.2.1. Powody utrwalania się dziedzin tradycyjnych    20
      1.2.2. Powstawanie nowych subdyscyplin a rozwój psychologii klinicznej    21
    1.3. Podsumowanie    23
  Rozdział 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia (Irena Obuchowska)    25
    2.1. Ujęcia teoretyczne    26
    2.2. Rozumienie dziecka jako osoby    29
    2.3. Uwarunkowania problemów klinicznych    32
    2.4. Wybrane problemy kliniczne z uwzględnieniem okresów rozwoju    34
      2.4.1. Okres wczesnego dzieciństwa (okres niemowlęcy i poniemowlęcy)    35
      2.4.2. Okres średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny)    37
      2.4.3. Okres późnego dzieciństwa (wiek szkolny)    38
      2.4.4. Okres adolescencji (wiek młodzieńczy)    40
    2.5. Kierunki i rodzaje pomocy psychologicznej    42
    2.6. Zmiany w rozumieniu problemów klinicznych dzieci i młodzieży    44
    2.7. Podsumowanie    45
  Rozdział 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych (Lidia Cierpiałkowska)    47
    3.1. Psychopatologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych    48
      3.1.1. Zaburzenia osobowości    48
      3.1.2. Zaburzenia lękowe    52
      3.1.3. Epidemiologia    54
    3.2. Perspektywa psychologiczna - odrębnośc objawów, wspólnota patomechanizmów    55
    3.3. Psychoanaliza a zaburzenia osobowości    56
      3.3.1. Psychoanaliza charakteru    57
      3.3.2. Dwa modele patomechanizmu zaburzeń osobowości    58
    3.4. Poznawcze koncepcje zaburzeń osobowości i zaburzeń na tle lękowym    64
      3.4.1. Poznawczo-interpersonalny cykl zachowania a psychopatologia    64
    3.5. Zaburzenia osobowości w teorii społecznego uczenia się    69
      3.5.1. Ewolucyjno-biospołeczna koncepcja zaburzeń osobowości    69
      3.5.2. Zaburzenia osobowości typu borderline    70
    3.6. Podsumowanie    73
  Rozdział 4. Psychologia schizofrenii (Krystyna Drat-Ruszczak)    75
    4.1. Schizofrenia. Obraz kliniczny    76
      4.1.1. Objawy i ich klasyfikacje    76
      4.1.2. Perspektywa „pierwszej osoby”: choroba w relacjach pacjentów    77
    4.2. Psychologiczne mechanizmy schizofrenii    82
      4.2.1. Procesy poznawcze: specyfika oddolnego i odgórnego przetwarzania informacji    82
      4.2.2. Dynamika emocji    85
      4.2.3. Indywiduacja i tożsamość    89
      4.2.4. Relacja poznanie-afekt-indywiduacja    95
    4.3. Niektóre aspekty terapii i rehabilitacji chorych    96
    4.4. Podsumowanie    98
  Rozdział 5. Psychologia zaburzeń afektywnych (Helena Sęk)    100
    5.1. Dane opisowe dotyczące zaburzeń nastroju    101
      5.1.1. Zaburzenia afektywne w świetle psychopatologii opisowej    101
      5.1.2. Zaburzenia afektywne w świetle klasyfikacji zaburzeń    104
    5.2. Koncepcje wyjaśniajace mechanizm i patogenezę zaburzeń afektywnych    107
      5.2.1. Biologiczne modele zaburzeń afektywnych    108
      5.2.2. Psychoanalityczne koncepcje zaburzeń nastroju    108
      5.2.3. Poznawczo-behawioralne podejście do zaburzeń nastroju    110
      5.2.4. Stresowe wydarzenia a depresja - modele podatność-stres    112
      5.2.5. Podejście interpersonalne do zaburzeń depresyjnych    113
    5.3. Wybrane zagadnienia terapii zaburzeń afektywnych metodami psychologicznymi    114
      5.3.1. Leczenie depresji zorientowane psychoanalitycznie    114
      5.3.2. Poznawczo-behawioralna terapia depresji    115
      5.3.3. Podejście interpersonalne w terapii depresji    117
      5.4. Podsumowanie    118
  Rozdział 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego (Maja Lis-Turlejska)    120
    6.1. Zaburzenie po stresie traumatycznym    121
    6.2. Historia odkrywania psychologicznych następstw skrajnego stresu    122
    6.3. Kryteria diagnostyczne PTSD    124
      6.3.1. Zdarzenie traumatyczne - zmiany sposobu definiowania    125
    6.4. Diagnozowanie PTSD    126
      6.4.1. Pomiar ekspozycji na zdarzenia traumatyczne    127
      6.4.2. Pomiar PTSD w badaniach epidemiologicznych    127
    6.5. Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń i zaburzenia po stresie traumatycznym    128
      6.5.1. Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń w populacji ogólnej    128
      6.5.2. Rozpowszechnienie PTSD    130
    6.6. Czynniki ryzyka PTSD    131
      6.6.1. Warunkowe ryzyko PTSD    131
    6.7. Terapia potraumatyczna    132
    6.8. Podsumowanie    133
  Rozdział 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej (Stanisław Kowalik)    135
    7.1. Krótka historia rozwoju poglądów na niepełnosprawność umysłową    136
      7.1.1. Oligofrenia    136
      7.1.2. Niedorozwój umysłowy i upośledzenie umysłowe    137
      7.1.3. Niepełnosprawność umysłowa    140
    7.2. Trzy nurty współczesnych badań nad niepełnosprawnością umysłową    142
      7.2.1. Psychobiologiczne ujęcie niepełnosprawności umysłowej    142
      7.2.2. Psychorozwojowe ujęcie niepełnosprawności umysłowej    147
      7.2.3. Psychospołeczne ujęcie niepełnosprawności umysłowej    152
    7.3. Podsumowanie    155
  Rozdział 8. Psychologia uzależnień (Lidia Cierpiałkowska)    157
    8.1. Nadużywanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych    158
      8.1.1. Rodzaje substancji psychoaktywnych i ich rozpowszechnienie    158
      8.1.2. Obraz kliniczny nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych    158
      8.1.3. Neurobiologiczne działanie substancji psychoaktywnych    164
    8.2. Koncepcje i modele uzależnienia    165
      8.2.1. Genetyczno-behawioralne modele uzależnienia    166
      8.2.2. Psychologiczne koncepcje i modele uzależnienia    170
      8.2.3. Społeczne czynniki ryzyka narkomanii    175
    8.3. Programy leczenia uzależnienia    176
      8.3.1. Modele i programy leczenia alkoholików    177
      8.3.2. Modele leczenia narkomanów    179
    8.4. Podsumowanie    181
  Rozdział 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna (Anna Herzyk)    183
    9.1. Kształtowanie się przedmiotu badań w neuropsychologii klinicznej    184
      9.1.1. Ujęcia statyczne, neuroanatomiczne, skoncentrowane na pytanie „gdzie”    185
      9.1.2. W kierunku wyjaśnień dynamicznych - ujęcia strukturalno-funkcjonalne    186
      9.1.3. Współczesne modele wyjaśniające    187
      9.1.4. Mechanizmy adaptacyjne i dezadaptacyjne w uszkodzeniach i dysfunkcjach mózgu    188
    9.2. Charakterystyka wybranych zaburzeń neuropsychologicznych    190
      9.2.1. Objawy globalnej reakcji mózgu na działanie czynników patogennych    192
      9.2.2. Specyficzne zespoły zaburzeń neuropsychologicznych i ich mózgowe podłoże    192
      9.2.3. Neuropsychologiczna analiza demencji (otępienia)    193
      9.2.4. Neuronalne podłoże zaburzeń osobowości i emocji    194
      9.2.5. Dysocjacja wiedzy jawnej i ukrytej w zaburzeniach neuropsychologicznych    196
    9.3. Obszary zastosowań neuropsychologii klinicznej    198
      9.3.1. Cele i przebieg diagnozy neuropsychologicznej    198
      9.3.2. Terapia neuropsychologiczna - założenia, cele, przebieg    199
    9.4. Podsumowanie    200
  Rozdział 10. Psychologia zaburzeń seksualnych (Maria Beisert)    202
    10.1. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych    203
    10.2. Zaburzenia tożsamości płciowej    203
      10.2.1. Geneza zaburzeń tożsamości    203
      10.2.2. Niektóre rodzaje zaburzeń tożsamości    204
      10.2.3. Interwencja    205
    10.3. Kształtowanie się orientacji seksualnej    205
      10.3.1. Definicja orientacji homoseksualnej    205
      10.3.2. Geneza orientacji seksualnej    206
      10.3.3. Społeczne konsekwencje orientacji homoseksualnej    210
      10.3.4. Interwencja wobec osób zorientowanych homoseksualnie    211
    10.4. Zaburzenia preferencji seksualnych    212
      10.4.1.Pojęcie i charakterystyka preferencji seksualnych    212
      10.4.2. Klasyfikacje i kryteria diagnostyczne parafilii    214
      10.4.3. Interwencja    216
    10.5. Realizacja roli płciowej    217
    10.6. Dysfunkcje seksualne    217
      10.6.1. Pojęcie dysfunkcji seksualnej    217
      10.6.2. Przyczyny dysfunkcji seksualnych    218
      10.6.3. Typy dysfunkcji seksualnych    218
      10.6.4. Terapia dysfunkcji seksualnych    219
    10.7. Podsumowanie    219
  Rozdział 11. Kliniczna psychologia zdrowia (Irena Heszen)    222
    11.1. Choroba w paradygmacie stresu psychologicznego    223
      11.1.1. Współczesne ujęcia stresu psychologicznego    223
      11.1.2. Wielowymiarowa analiza zjawiska stresu a podejście do problemów zdrowotnych we współczesnej psychologii zdrowia    225
      11.1.3. Dwustronne zależności pomiędzy stresem a chorobą: stres jako przyczyna i jako następstwo problemów zdrowotnych    225
      11.1.4. Radzenie sobie jako specyficzna forma aktywności w obliczu stresu i jej znaczenie dla następstw stresu    225
    11.2. Psychologiczne uwarunkowania choroby ze szczególnym uwzględnieniem stresu    227
      11.2.1. Rodzaje stresorów - podział ze względu na siłę i zakres oddziaływania    227
      11.2.2. Skutki zdrowotne utrapień życiowych    228
      11.2.3. Wydarzenia życiowe a choroby    228
      11.2.4. Polietiologiczny model chorób somatycznych    228
    11.3. Psychologiczne następstwa choroby jako źródła stresu    230
      11.3.1. Charakterystyka psychologiczna zmian w sytuacji człowieka w następstwie choroby    230
      11.3.2. Emocjonalne ustosunkowanie się do choroby i związanej z nią sytuacji    231
      11.3.3. Poznawcze ustosunkowanie się do choroby - obraz własnej choroby i jego komponenty    232
    11.4. Zachowanie wobec własnej choroby i jego organizacja    232
      11.4.1. Specyficzne dla sytuacji choroby formy radzenia sobie z emocjami    233
      11.4.2. Choroba jako zadanie i zachowania chorego ukierunkowane    234
      11.4.3. Zależności między dwoma nurtami radzenia sobie z chorobą    235
    11.5. Psychologiczna problematyka relacji lekarz-pacjent    235
      11.5.1. Relacja lekarz-pacjent jako zagadnienie interdyscyplinarne. Znaczenie aspektów wychowawczych    236
      11.5.2. Podejmowanie decyzji o udaniu się do lekarza i lęk przed wizytš    237
      11.5.3. Komunikacja między lekarzem a pacjentem    238
      11.5.4. Wykonywanie zaleceń lekarskich przez pacjentów    239
    11.6. Człowiek w systemie opieki zdrowotnej    240
      11.6.1. Człowiek chory w przychodni    241
      11.6.2. Człowiek chory w szpitalu    242
    11.7. Podsumowanie    242
  Rozdział 12. Interwencja kryzysowa (Dorota Kubacka-Jasiecka)    244
    12.1. Kryzys emocjonalny    245
      12.1.1. Kryzys a wydarzenia krytyczne    247
      12.1.2. Klasyczne modele i charakterystyki kryzysu    247
      12.1.3. Kryzys emocjonalny jako szansa rozwoju    248
      12.1.4. Stres a kryzys    250
      12.1.5. Kryzysy w stresie chronicznym    250
      12.1.6. Kryzys w paradygmacie psychosocjokulturowym    251
    12.2. Rodowód interwencji w kryzysie    252
    12.3. Założenia i zróżnicowany kontekst interwencji kryzysowej    255
      12.3.1. Założenia interwencji kryzysowej    255
      12.3.2. Interwencja kryzysowa - kontekst i znaczenie terminu    255
    12.4. Indywidualna pomoc w kryzysie    258
      12.4.1. Cele i zadania interwencji kryzysowej    258
      12.4.2. Zasady interwencji kryzysowej    259
      12.4.3. Przebieg interwencji kryzysowej    263
      12.4.4. Strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej    268
    12.5. Trudności i dylematy interwencji kryzysowej    270
    12.6. Podsumowanie    271
  Rozdział 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji (Stanisław Kowalik)    273
    13.1. Niepełnosprawność jako zjawisko wieloaspektowe    274
    13.2. Niepełnosprawność w świetle teorii i badań psychologicznych    276
      13.2.1. Relacja „uszkodzenie organizmu - niepełnosprawność”    277
      13.2.2. Relacja: „niepełnosprawność - upośledzenie społeczne”    278
      13.2.3. Sytuacja psychologiczna osoby niepełnosprawnej    281
    13.3. Psychologiczne aspekty procesu rehabilitacji    283
    13.4. Podsumowanie    286
  Rozdział 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia (Wojciech Poznaniak)    287
    14.1. Prawa i obowiązki biegłego psychologa w świetle Kodeksu postępowania karnego    288
    14.2. Rola psychologa w sprawach cywilnych    291
    14.3. Rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych    292
      14.3.1. Sądowo-psychologiczne ocenianie małżeństwa i sytuacji dziecka po ewentualnym orzeczeniu rozwodu    293
      14.3.2. Stosunki między rodzicami a dziećmi władza rodzicielska i obowiązek wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci    294
      14.3.3. Dobro dziecka    297
    14.4. Psycholog jako biegły sądowy w sprawach karnych    299
      14.4.1. Problem poczytalności sprawcy przestępstwa    299
      14.4.2. Przestępstwo zabójstwa popełnione w stanie silnego wzburzenia    299
      14.4.3. Ocena pobudek działania sprawcy przestępstwa i jego warunków osobistych    300
      14.4.4. Ocena wiarygodności zeznań - postrzeganie, zapamiętywanie i odtwarzanie inkryminowanych zdarzeń    301
    14.5. Nowe zadania dla psychologa sądowego    303
      14.5.1. Psycholog jako mediator sądowy    303
      14.5.2. Prewencja psychologiczna (na przykładzie gwałtu seksualnego)    307
      14.5.3. Przeciwwskazania psychologiczne do ubiegania się o prawo do posiadania broni palnej    309
      14.5.4. Przeciwwskazania psychologiczne do świadczenia usług detektywistycznych    310
    14.6. Podsumowanie    311
  Bibliografia    313
  Indeks osób    343
  Indeks rzeczowy    352
  O Autorach    360
RozwińZwiń