Motywacja i osobowość

Motywacja i osobowość

15 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kluczowa praca Abrahama Maslowa, uważanego za jednego z najbardziej kreatywnych psychologów XX wieku, wciąż wykorzystywana nie tylko w szeroko pojętych naukach humanistycznych i społecznych. Zaletą drugiego wydania tej książki jest rzetelna organizacja materiału. We wprowadzeniu, autorstwa Roberta Fragera, można odnaleźć dokładną charakterystykę zawartości publikacji wraz z notą biograficzną o autorze oraz wypunktowane główne kategorie koncepcji Maslowa, pomocne w dalszej lekturze.


Tekst główny podzielony jest na 4 odrębne części.


Pierwsza część jest jego oryginalnym wykładem z teorii motywacji, będącym krytyką podejść behawioralnych. Opiera się on na koncepcji hierarchicznie ułożonych potrzeb, których dynamiką rządzą określone prawidłowości decydujące o kolejności ich pojawiania się i gratyfikacji.


Druga część, w której Maslow analizuje przyczyny destruktywności oraz wskazuje na psychoterapeutyczny charakter "dobrych" relacji międzyludzkich, poświęcona jest rozważaniom wokół psychopatologii i normalności.


W trzeciej części Maslow na przykładzie postaci mu współczesnych i historycznych buduje jeden ze swoich najbardziej znanych modeli: osoby samorealizującej się, dużo miejsca poświęcając cesze kreatywności.


Całość zamyka  część 4, rozdział o metodologii nauk humanistycznych, w którym postuluje przyjęcie całościowej, holistycznej perspektywy w podejściu do człowieka.


Dodatkowym atutem tego wydania jest zamieszczona na końcu analiza recepcji myśli Maslowa w ramach różnych dyscyplin wraz z dostępną literaturą oraz całościowa bibliografia prac autora.


Rok wydania2006
Liczba stron403
KategoriaPsychologia osobowości
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-809-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do trzeciego wydania    7
  Podziękowania    13
  Przedmowa do drugiego wydania    15
  Słowo wstępne. Wpływ Abrahama Maslowa    35
    Wprowadzenie    35
    Wpływ Maslowa    35
    Krótka biografia    38
    Bibliografia    44
  CZĘŚĆ I. Teoria motywacji    47
    1. Wstęp do teorii motywacji    47
      Podejście holistyczne    47
      Paradygmat dla stanów motywacyjnych    48
      Środki i cele    49
      Motywacja nieświadoma    50
      Powszechność ludzkich pragnień    50
      Motywacje wielorakie    51
      Stany motywujące    51
      Zaspokajanie pragnień generuje nowe motywy    52
      Niemożność sporządzenia listy popędów    53
      Klasyfikowanie motywów według podstawowych celów    54
      Nieadekwatność danych z badań prowadzonych na zwierzętach    55
      Środowisko    56
      Działanie zintegrowane    57
      Zachowania niemotywowane    58
      Możliwość osiągnięcia celu    58
      Rzeczywistość a nieświadomość    59
      Motywacja najwyższych możliwości ludzkich    60
    2. Teoria ludzkiej motywacji    62
      Hierarchia potrzeb podstawowych    62
      Podstawowe potrzeby poznawcze    72
      Cechy potrzeb podstawowych    76
    3. Zaspokajanie potrzeb podstawowych    84
      Konsekwencje zaspokojenia potrzeby podstawowej    85
      Uczenie się zaspokajania potrzeb    87
      Zaspokajanie potrzeb a kształtowanie charakteru    89
      Zaspokajanie potrzeb a zdrowie    92
      Zaspokajanie potrzeb a patologia    94
      Implikacje teorii zaspokajania potrzeb    95
      Wpływ zaspokojenia potrzeb    98
    4. Rewizja teorii instynktu    102
      Doniosłe znaczenie ponownej oceny    102
      Krytyka tradycyjnej teorii instynktu    104
      Potrzeby podstawowe w teorii instynktu    110
    5. Hierarchia potrzeb    115
      Różnice między potrzebami wyższymi a niższymi    115
      Konsekwencje hierarchii potrzeb    119
    6. Zachowanie niemotywowane    123
      Zachowanie instrumentalne a ekspresja    125
      Zachowania ekspresywne    132
  CZĘŚĆ II. Psychopatologia i normalność    139
    7. Geneza patologii    139
      Deprywacja i zagrożenie    139
      Konflikt i zagrożenie    141
      Indywidualna definicja zagrożenia    143
      Uraz i choroba jako zagrożenie    144
      Zahamowanie samorealizacji jako zagrożenie    145
      Źródło patologii    145
      Podsumowanie    146
    8. Czy destrukcyjność jest instynktowna?    147
      Zwierzęta    148
      Dzieci    151
      Antropologia    154
      Doświadczenia kliniczne    155
      Endokrynologia i genetyka    155
      Rozważania teoretyczne    156
      Destrukcyjność – instynktowna czy wyuczona?    158
    9. Psychoterapia jako dobre relacje międzyludzkie    160
      Psychoterapia a zaspokajanie potrzeb    163
      Dobre relacje międzyludzkie    167
      Dobre społeczeństwo    176
      Profesjonalna psychoterapia    180
    10. Sposoby podejścia do normalności i zdrowia    185
      Standardowe pojęcia    186
      Nowe pojęcia    189
      Jakimi ludźmi możemy się stać?    191
      Właściwa natura ludzka    193
      Odróżnienie tego, co właściwe, od tego, co przypadkowe    195
      Warunki korzystne dla zdrowia    196
      Środowisko a osobowość    197
      Utopia psychologiczna    198
      Natura normalności    199
  CZĘŚĆ III. Samorealizacja    203
    11. Ludzie samorealizujący się: studium zdrowia psychicznego    203
      Badanie    204
      Obserwacje    207
    12. Miłość u ludzi samorealizujących się    235
      Otwartość    235
      Kochać i być kochanym    236
      Seksualność    237
      Przekraczanie granic ego    239
      Zabawa i radość    240
      Szacunek dla innych    240
      Miłość jako nagroda dla samej siebie    241
      Miłość altruistyczna    242
      Dystansowanie się i indywidualność    243
    13. Twórczość u ludzi samorealizujących się    245
      Przedwczesne sądy    245
      Nowe modele    246
      Twórczość samorealizowania się    247
      Rozwiązanie dychotomii    249
      Brak lęku    250
      Doświadczenia szczytowe    251
      Poziomy twórczości    253
      Twórczość a samorealizacja    256
  CZĘŚĆ IV. Metodologia nauk humanistycznych    259
    14. Pytania do nowej psychologii    259
      Uczenie się    259
      Percepcja    260
      Emocje    261
      Motywacja    262
      Inteligencja    263
      Poznanie i myślenie    264
      Psychologia kliniczna    265
      Psychologia zwierząt    266
      Psychologia społeczna    267
      Osobowość    270
    15. Psychologiczne podejście do nauki    273
      Badania nad uczonym    273
      Nauka a ludzkie wartości     274
   Zrozumienie wartości     274
   Prawa ludzkie a prawa naturalne     275
   Socjologia nauki     276
   Różne podejścia do rzeczywistości     276
   Zdrowie psychiczne     278
   16. Koncentracja na środkach a koncentracja na problemie     280
   Nadmierny nacisk na technikę     280
   Koncentracja na środkach a ortodoksja naukowa     283
   17. Stereotypizacja a prawdziwe poznanie     288
   Uwaga     289
   Percepcja     293
   Uczenie się     295
   Myślenie     300
   Język     306
   Teoria     307
   18. Holistyczne podejście do psychologii     310
   Podejście holistyczno-dynamiczne     310
   Pojęcie syndromu osobowości     318
   Cechy syndromów osobowości     323
   Badanie syndromu osobowości     331
   Poziom i jakość syndromów osobowości     336
   Syndromy osobowości a zachowanie     337
   Logiczne i matematyczne sposoby przedstawiania danych dotyczących syndromów     340
  Bibliografia     345
  Posłowie. Bogaty plon Abrahama Maslowa     351
   Wprowadzenie     351
   Psychologia humanistyczna     355
   Psychologia transpersonalna     358
   Edukacja: wartości humanistyczne i nowe sposoby uczenia się     361
   Wpływ Maslowa na pracę i zarządzanie     365
   Zdrowie a osoba jako całość     368
   Teoria motywacji i samorealizacji a psychologia kobiet     370
   Społeczeństwo synergiczne     371
   Nieustające żniwa     375
   Przegląd cytatów z Motywacji i osobowości     375
   Bibliografia i wybrana lektura     377
  Bibliografia pism Abrahama Maslowa     383
  Indeks nazwisk     394
RozwińZwiń