Dydaktyka specjalna

Od wzorca do interpretacji

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy do rąk Czytelników podręczniki akademickie z zakresu dydaktyki specjalnej – jedyne na rynku kompletne źródło wiedzy na ten temat. Poszczególne rozdziały publikacji Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji Autorka ukierunkowała na dookreślanie znaczeń (definicje, klasyfikacje) oraz budowanie systematyki dydaktyki specjalnej i opracowanie założeń do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Daje to podstawy wyjaśniania rzeczywistości edukacyjnej także przez rozważanie inspirujących badawczo obszarów dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej kanonów, formułowanie prawidłowości dydaktycznych oraz rozpoznawanie swoistości dydaktyki specjalnej. Przyjęte w tej publikacji definicje i systematyka dydaktyki specjalnej stały się pewnego rodzaju wykładnią dla analiz i przeglądu dydaktyk specjalistycznych, które zostały zaprezentowane w publikacji pt. Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych.


Joanna Głodkowska - profesor zwyczajny nauk społecznych, dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, redaktor naczelna czasopisma naukowego Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, inicjatorka pierwszego w Polsce kierunku kształcenia „Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością”. W działalności naukowej podejmuje analizy koncepcyjne i badawcze związane z pedagogiką specjalną, dydaktyką specjalną, diagnostyką psychopedagogiczną. Autorka licznych książek i artykułów, redaktor naukowy publikacji zbiorowych podejmujących problematykę wielokontekstowego odczytywania fenomenu niepełnosprawności w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia.


Liczba stron314
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-011-9446-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE Dookreślanie znaczeń i budowanie systematyki dydaktyki specjalnej     9
  
  ROZDZIAŁ 1 Dydaktyka specjalna w poszukiwaniu wzorców – współczesne tendencje w edukacji źródłem uogólniających inspiracji     13
    1.1. Wzorzec pierwszy – edukacja z równym prawem dostępu     16
    1.2. Wzorzec drugi – edukacja zróżnicowana     17
    1.3. Wzorzec trzeci – edukacja do uczestniczenia     20
    1.4. Wzorzec czwarty – edukacja diagnostyczna     23
    1.5. Wzorzec piąty – edukacja ku podmiotowości     25
    1.6. Wzorzec szósty – edukacja w integrującej przestrzeni     26
    1.7. Wzorzec siódmy – edukacja w harmonizowaniu     28
    1.8. Wzorzec ósmy – edukacja profesjonalna     29
    1.9. Wzorzec dziewiąty – edukacja wyzwalająca     30
    1.10. Wzorzec dziesiąty – edukacja z optymizmem pedagogicznym     33
  
  ROZDZIAŁ 2 Wzorce dydaktyki specjalnej – budowanie konstruktu wyjaśniającego rzeczywistość edukacyjną     34
    2.1. Wzorce dydaktyki specjalnej w kategorii UCZEŃ – potrzeby edukacyjne, uczestniczenie, podmiotowość, dynamizm rozwojowy     38
      2.1.1. Edukacja diagnostyczna     39
      2.1.2. Edukacja do uczestniczenia     42
      2.1.3. Edukacja ku podmiotowości     46
      2.1.4. Edukacja wyzwalająca     49
    2.2. Wzorce dydaktyki specjalnej w kategorii WARUNKI – podstawy prawne, zróżnicowane formy kształcenia, integrująca przestrzeń     51
      2.2.1. Edukacja z równym prawem dostępu     52
      2.2.2. Edukacja zróżnicowana     56
      2.2.3. Edukacja w integrującej przestrzeni     65
    2.3. Wzorce dydaktyki specjalnej w kategorii NAUCZYCIEL – profesjonalizm, relacje edukacyjne, optymizm pedagogiczny     69
      2.3.1. Edukacja profesjonalna     69
      2.3.2. Edukacja w harmonizowaniu     78
      2.3.3. Edukacja z optymizmem pedagogicznym     82
  
  ROZDZIAŁ 3 Kanony dydaktyki specjalnej – wyłonienie, nazwanie i implikacja badawcza     85
    3.1. RÓŻNICOWANIE – z perspektywy kategorii edukacyjnej UCZEŃ     86
    3.2. DOSTOSOWYWANIE – ze względu na kategorię edukacyjną WARUNKI     88
    3.3. HARMONIZOWANIE – z perspektywy kategorii edukacyjnej NAUCZYCIEL     90
    3.4. Wzorce i kanony dydaktyki specjalnej – systematyzacja przestrzeni edukacyjnej i obszary poszukiwań badawczych     92
      3.4.1. RÓŻNICOWANIE – przykładowe obszary badawcze w kategorii UCZEŃ     94
      3.4.2. DOSTOSOWYWANIE – przykładowe obszary badawcze w kategorii WARUNKI     95
      3.4.3. HARMONIZOWANIE – przykładowe obszary badawcze w kategorii NAUCZYCIEL     97
  
  ROZDZIAŁ 4 Prawidłowości dydaktyczne i różnorodność w edukacji – od źródeł do aktualnych koncepcji     100
    4.1. Dydaktyka jako obszar poznawania prawidłowości procesu nauczania–uczenia się – tradycja i aktualne poszukiwania     101
      4.1.1. Konstruktywistyczna wizja edukacji – budowanie reprezentacji świata w umysłach uczniów     105
      4.1.2. Uczenie się w aspekcie procesów regulacji – uczenie się jako sterowanie poznawcze     111
      4.1.3. Poznawanie stylu uczenia się – źródła świadomego podnoszenia jakości działań dydaktycznych     115
      4.1.4. Neurodydaktyka, dydaktyka kognitywistyczna – rozpoznawanie uczenia się przyjaznego umysłowi     118
      4.1.5. Socjologia edukacji – uczeń w kontekstach społecznych     123
    4.2. Kilka wątków historycznych – od praktyki wychowania do wypracowywania paradygmatu pedagogiki specjalnej jako dyscypliny naukowej     126
    4.3. Trudności w uczeniu się a potrzeby specjalnych świadczeń edukacyjnych – między 1978 a 2005 rokiem     133
    4.4. Specjalne potrzeby edukacyjne – próba redefinicji i zarysowania koncepcji     140
    4.5. Jedność w różnorodności – zróżnicowany system edukacji dla wszystkich     148
  
  ROZDZIAŁ 5 Stałość i zmienność w dydaktyce specjalnej – obszary interpretacji     158
    5.1. Potrzeby edukacyjne – propozycja wyjaśnienia w kategoriach stałości w dydaktyce specjalnej     159
      5.1.1. Ciekawość poznawcza – potrzeba aktywności poznawczej     166
      5.1.2. Poczucie własnej wartości – potrzeba akceptacji siebie     167
      5.1.3. Komunikacja interpersonalna – potrzeba porozumiewania się     169
      5.1.4. Eksploracja poznawcza – potrzeba badania i eksperymentowania     170
      5.1.5. Podatność zadaniowa – potrzeba rozwoju i satysfakcji zadaniowej     170
    5.2. Dydaktyka specjalna – początki, definicje     171
    5.3. Przedmiot dydaktyki specjalnej     174
    5.4. Zasady dydaktyki specjalnej – jedność w różnorodności edukacyjnej     175
      5.4.1. Zasada różnicowania potrzeb edukacyjnych uczniów     178
      5.4.2. Zasada dostosowywania procesu nauczania–uczenia się     180
      5.4.3. Zasada harmonizowania relacji i kontekstów edukacyjnych     182
  
  ROZDZIAŁ 6 Swoistość dydaktyki specjalnej – odniesienia, relacje i poszukiwania empiryczne     185
    6.1. Wyłanianie się obszarów dydaktyki specjalnej     187
    6.2. Dydaktyka specjalna – rozpoznawanie relacji i nadawanie znaczeń    190
      6.2.1. Pedagogika specjalna i dydaktyka specjalna a pedagogika ogólna i dydaktyka ogólna     190
      6.2.2. Pedagogika specjalna a dydaktyka specjalna     193
      6.2.3. Dydaktyka ogólna a dydaktyka specjalna     195
    6.3. Konstrukt naukowego poznawania rzeczywistości edukacyjnej     197
    6.4. Niektóre obszary dydaktyczne w zrealizowanych projektach badawczych młodych naukowców     207
      6.4.1. Różnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów     207
      6.4.2. Dostosowywanie procesu nauczania–uczenia się     214
      6.4.3. Harmonizowanie relacji i kontekstów edukacyjnych     220
  
  ROZDZIAŁ 7 Systematyka dydaktyki specjalnej – propozycje konwencji dla projektowania dydaktyk specjalistycznych     230
    7.1. Uczestnicy procesu kształcenia specjalnego – niektóre klasyfikacje ze względu na kanon RÓŻNICOWANIE     231
    7.2. Populacja uczniów objętych specjalnymi potrzebami różnicowania, dostosowywania i harmonizowania     234
    7.3. Stopień segregacyjności uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych     236
    7.4. Systematyka – dydaktyka specjalna a dydaktyki specjalistyczne     241
      7.4.1. Dydaktyki specjalistyczne zdefiniowane     243
      7.4.2. Dydaktyki specjalistyczne niezdefiniowane     247
      7.4.3. Dydaktyki specjalistyczne niedookreślone     250
    7.5. Dydaktyka specjalna – istotne parametry kanonu DOSTOSOWYWANIE procesu nauczania–uczenia się     255
    7.6. Dydaktyka specjalna – ujęcie z perspektywy kanonu HARMONIZOWANIE relacji i kontekstów edukacyjnych     265
  
  ROZDZIAŁ 8 Wybrane koncepcje pogłębiające interpretacje wzorców dydaktyki specjalnej     269
    8.1. Afirmujący model niepełnosprawności – doświadczanie pozytywnego poczucia siebie jako osoby z niepełnosprawnością     270
    8.2. Edukacja włączająca – rozszerzenie uczestnictwa w powszechnej edukacji     274
    8.3. Kultura niepełnosprawności – odkrywanie prawdziwego życia osób z niepełnosprawnością, ich nadziei, poczucia szczęścia i pomyślności życiowej     277
    8.4. Normalizacja – zwiększanie świadomości społecznej, niwelowanie uprzedzeń, stygmatów, marginalizacji osób z niepełnosprawnością     279
    8.5. Paradygmat niepełnosprawności – poszukiwanie rzetelnych konstruktów zespalających psychologię pozytywną i niepełnosprawność     283
  
  REKAPITULACJA Definicje i niektóre tezy do refleksji dydaktycznej     287
  
  BIBLIOGRAFIA     297
  
  O AUTORCE     314
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia