Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców

Podejście porównawcze

1 opinia

Wydawca:

Universitas

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Propozycja dla studentów, nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego zainteresowanych rolą oraz miejscem realiów i kultury w kształceniu językowym. Opracowana w formie podręcznika metodycznego publikacja prezentuje ewolucję polskiej i europejskiej myśli dydaktycznej w zakresie rozwijania kompetencji kulturowych uczących się. Omawia założenia teoretyczne poszczególnych podejść i metod oraz ukazuje ich realizację w praktyce. Zawiera szereg ćwiczeń i zadań do wykorzystania na zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Uwzględnia założenia Europejskiego profilu kształcenia nauczycieli języków.


Liczba stron232
WydawcaUniversitas
ISBN-13978-83-242-1415-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redaktora serii    9
  0. Wstęp    11
  1. Kultura jako integralna część praktycznej nauki języka    17
  1.1. Dziesięć założeń koncepcyjnych i dydaktycznych pracy    17
  1.2. Rozważania terminologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
  1.2.1. Kultura – realia    21
  1.2.2. Dydaktyka – metodyka – glottodydaktyka –
  dydaktyka kultury    22
  2. Nauczanie kultury i realiów w dydaktykach języków światowych    26
  2.1. Niemiecka Landeskunde    27
  2.1.1. Tezy ABCD    30
  2.1.2. Koncepcja D-A-CH(-L)    33
  POWIĄZANIA
  W STRONĘ PODRĘCZNIKÓW REGIONALNYCH
  Tübinger Modell einer integrativen Landeskunde    34
  2.1.3. Profile Deutsch    35
  POWIĄZANIA
  NIEMIECKIE PROPOZYCJE PROGRAMOWE
  Rahmenrichtlinien für den Mittelstufenunterricht am Goethe-Institut    36
  2.2. Francuska civilisation .    38
  2.2.1. Leksykultura w ujęciu Roberta Galissona    39
  2.3. Standardy europejskie nauczania kultury według ESOKJ    42
  2.4. Podsumowanie    45
  3. Kultura i realia w polskich pracach neofilologicznych    47
  3.1. Rozważania teoretyczne i metodologiczne    47
  3.2. Propozycje programowe    57
  3.2.1. Curriculum für Fremdsprachenlehrerkollegs    58
  3.2.2. Rahmencurriculum für Fremdsprachenlektorate Deutsch
  als Fremdsprache    61
  3.3. Podsumowanie    63
  4. Kultura i realia w glottodydaktyce polonistycznej.
  Prace teoretyczne i metodologiczne    64
  4.1. Racjonalny empiryzm pierwszych prac    66
  4.2. Podejście komunikacyjne    69
  4.2.1. Grundbaustein Polnisch...    70
  4.3. Prace monograficzne poświęcone nauczaniu kultury    72
  4.3.1. Świat języka polskiego oczami cudzoziemców    72
  4.3.2. Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego
  jako obcego    74
  4.3.3. Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy...    77
  4.3.4. Kompetencja komunikacyjna Niemców w polskich aktach
  grzeczności językowej    78
  4.4. Komunikacja międzykulturowa    79
  4.4.1. Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się
  cudzoziemców przyswajających język polski    79
  4.4.2. Kurs komunikacji międzykulturowej jako element
  studiów polskich    80
  4.4.3. Etnocentryzm, polonocentryzm, wielokulturowość,
  wielogłosowość...    82
  POWIĄZANIA
  METODY UŁATWIAJĄCE BADANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ
  Analiza konwersacji oraz analiza dyskursu jako metody przydatne
  w określeniu kompetencji komunikacyjnej    82
  4.4.4. Opis pedagogiki zorientowanej na rozwój kompetencji
  i wrażliwości interkulturowej    83
  4.5. Kultura polska oczyma socjologów kultury    85
  4.6. Kultura w procesie certyfikacji języka polskiego jako obcego    87
  4.6.1. Kanon wiedzy o Polsce    88
  4.6.2. Kompetencja socjokulturowa    91
  4.7. Pierwsze propozycje programowe    93
  4.7.1. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
  Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne    93
  4.8. Podsumowanie    94
  5. Od faktografii do perspektywy zadaniowej. Etapy rozwoju koncepcji
  nauczania kultury i realiów    98
  5.1. Podejście faktograficzne    98
  5.2. Podejście komunikacyjne    101
  5.3. Podejście międzykulturowe    104
  POWIĄZANIA
  Kurs komunikacji międzykulturowej GRAŻYNY Zarzyckiej a podej ście międzykulturowe    111
  5.4. Bilans podejść    112
  5.5. Ujęcie eklektyczne    113
  5.6. Perspektywa zadaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
  POWIĄZANIA
  Portfolio kulturow E    117
  6. Kultura i realia w podręcznikach do nauki języka polskiego
  jako obcego    120
  POWIĄZANIA
  Analizy podręczników i materiałó w dydaktycznych do języka polskiego jako obcego    124
  6.1. Podejście faktograficzne    128
  6.1.1. Uczymy się polskiego    128
  6.1.2. Chcę mówić po polsku    130
  6.1.3. Podręczniki dla zaawansowanych    133
  6.2. Podejście komunikacyjne    135
  6.2.1. Cześć, jak się masz?    136
  6.2.2. Hurra!!! Po polsku    139
  6.2.3. Spotkania    142
  6.2.4. Witam! Der Polnischkurs    144
  6.2.5. Kurs wideo Uczmy się polskiego...    147
  6.3. Podejście międzykulturowe    149
  6.3.1. Coś wam powiem...    150
  6.3.2. Tandem językowy...    151
  6.3.3. Cześć, jak się masz? (wydanie dwuczęściowe)    153
  POWIĄZANIA
  REGIONALIZACJA PODRĘCZNIKÓW POLSKICH
  Cześć, jak się masz? Polones para iniciantes (wersja brazylijska)    156
  6.3.4. Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów
  niemieckojęzycznych    158
  6.4. Materiały pomocnicze prezentujące kulturę i realia polskie    161
  6.5. Ewaluacja treści kulturowych w materiałach glottodydaktycznych    168
  6.6. Podsumowanie    172
  POWIĄZANIA
  Nowe media w nauczaniu kultury i realió w polskich    174
  7. Podstawy autorskiego programu nauczania kultury i realiów
  w ramach praktycznej nauki języka    178
  7.1. Założenia glottodydaktyczne programu    179
  7.2. Podstawy glottodydaktyczne    179
  7.3. Cele ogólne    180
  7.4. Cele szczegółowe    181
  POWIĄZANIA
  METODA OPRACOWANIA PROGRAMU    181
  7.5. Warunki realizacji programu    183
  7.5.1. Lektorzy    185
  7.5.2. Profil uczących się    185
  7.6. Treści nauczania i kryteria ich doboru    186
  7.6.1. Katalog tematyczny    186
  7.6.1.1. Poziom podstawowy: A1 (Breakthrough)
  i A2 (Waystage)    187
  7.6.1.2. Poziom średni: B1 (Threshold) i B2 (Vantage)    191
  7.6.1.3. Poziom biegłości językowej (C1 i C2)    195
  7.7. Realizacja programu    199
  7.7.1. Metody i formy pracy    199
  7.7.2. Typologia zadań    199
  7.7.2.1. Przykładowe formy zadań    200
  7.7.3. Nauczanie zorientowane na działanie    205
  7.8. Kontrola i ocena wyników nauczania    205
  7.9. Podsumowanie    206
  8. Zakończenie    209
  Bibliografia    213
  1. Prace teoretyczne i metodologiczne    213
  2. Podręczniki i materiały pomocnicze do nauki języka polskiego
  jako obcego    223
  Aneks    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia