X

  Przedmowa 9
  Wstęp 11
  Rozdział 1. Agresja w świetle literatury. Przegląd wybranych badań i stanowisk 15
    1.1. Problemy definicyjno-pojęciowe 15
      1.1.1. Agresja 16
      1.1.2. Agresywność 19
      1.1.3. Przemoc 20
    1.2. Teorie agresji w świetle badań i poglądów 22
      1.2.1. Teorie biologiczne agresji 22
        1.2.1.1. Neurofizjologiczne i organiczne teorie agresji 22
        1.2.1.2. Popędowo-instynktywistyczne teorie agresji 26
      1.2.2. Psychospołeczne teorie agresji 28
        1.2.2.1. Agresja jako reakcja na frustrację 28
        1.2.2.2. Teoria społecznego uczenia się agresji 32
      1.2.3. Teorie socjologiczne 36
    1.3. Rodzaje agresji 38
    1.4. Uwarunkowania zachowań agresywnych 44
      1.4.1. Uwarunkowania indywidualno-osobowościowe 44
      1.4.2. Uwarunkowania rodzinne 51
      1.4.3. Uwarunkowania tkwiące w środowisku szkolnym i rówieśniczym 57
  Rozdział 2. Upośledzenie umysłowe 61
    2.1. Niepełnosprawność – ustalenia terminologiczne 61
    2.2. Upośledzenie umysłowe 69
      2.2.1. Perspektywy badawcze upośledzenia umysłowego 69
      2.2.2. Przemiany w definiowaniu upośledzenia umysłowego 71
      2.2.3. Kryteria i klasyfikacje upośledzenia umysłowego 78
      2.2.4. Wielowymiarowość upośledzenia umysłowego 83
        2.2.4.1. Wymiar organiczny 84
        2.2.4.2. Wymiar psychiczny 86
        2.2.4.3. Wymiar społeczny 88
      2.2.5. Zachowania agresywne osób lekko upośledzonych umysłowo w świetle dotychczasowych badań 90
  Rozdział 3. Metodologia badań własnych 99
    3.1. Przedmiot i cel badań 99
    3.2. Problemy i hipotezy 99
    3.3. Zmienne i ich wskaźniki 103
    3.4. Metody, techniki i narzędzia badań 105
    3.5. Dobór próby i organizacja badań 110
    3.6. Zastosowana procedura statystyczna 113
  Rozdział 4. Zjawisko agresji u uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w świetle podstawowych danych 115
    4.1. Przejawy zachowań agresywnych 115
      4.1.1. Przejawy zachowań agresywnych w zależności od płci 115
      4.1.2. Przejawy zachowań agresywnych w zależności od typu szkoły 120
    4.2. Umiejscowienie zdarzeń występowania zachowań agresywnych 124
  Rozdział 5. Sytuacja osobista badanych uczniów w świetle wyników badań własnych 129
    5.1. Obraz samego siebie 129
      5.1.1. Ja realne 130
      5.1.2. Ja idealne 134
      5.1.3. Samoakceptacja 137
    5.2. Motywy zachowań agresywnych 139
  Rozdział 6. Sytuacja rodzinna badanych uczniów w świetle wyników badań własnych 145
    6.1. Struktura rodziny 146
    6.2. Warunki materialno-bytowe rodzin 154
    6.3. Atmosfera domu rodzinnego 156
    6.4. Styl wychowania 162
    6.5. Postawy rodzicielskie 167
      6.5.1. Górowanie 168
      6.5.2. Koncentracja 171
      6.5.3. Bezradność 173
      6.5.4. Dystans 174
  Rozdział 7. Sytuacja szkolna badanych uczniów w świetle wyników badań własnych 181
    7.1. Wyniki w nauce 183
    7.2. Przystosowanie społeczne 187
      7.2.1. Motywacja do nauki 187
      7.2.2. Uspołecznienie 192
    7.3. Pozycja w zespole klasowym 198
    7.4. Klimat szkoły 200
  Rozdział 8. Podsumowanie badań 205
  Rozdział 9. Implikacje dla praktyki 221
    9.1. Profilaktyka agresywnych zachowań uczniów 221
    9.2. Poziomy oddziaływań profilaktycznych 224
      9.2.1. Oddziaływania ukierunkowane na jednostkę 224
      9.2.2. Oddziaływania ukierunkowane na rodzinę 226
      9.2.3. Oddziaływania ukierunkowane na szkołę 228
      9.2.4. Oddziaływania wiążące się z konsekwencjami zachowań agresywnych 230
  Bibliografia 233
  Spis schematów i wykresów 255
  Spis tabel 257
Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

258

Kategoria

Pedagogika specjalna

ISBN-13

978-83-7850-330-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 5,98 MB

Słowa kluczowe

Pedagogika, Impuls, Edukacja, Wychowanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

38,00

26,60

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

           W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele doniesień z badań dotyczących zachowań agresywnych osób w normie intelektualnej, podczas gdy niewiele jest badań empirycznych traktujących zagadnienie w sposób interdyscyplinarny, odnoszących się do zachowań agresywnych osób lekko upośledzonych umysłowo w kontekście ich sytuacji osobistej rodzinnej i szkolnej. Ważne jest zatem wypełnienie tej luki w badaniach nad agresją jednostek lekko upośledzonych umysłowo i praca ta stanowi podjęcie próby realizacji tego celu.


          Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, z których dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast pozostałe są prezentacją wyników badań własnych Autorki. Poprowadzone zostały rozważania terminologiczne, zaprezentowano też koncepcje wyjaśniające przyczyny agresji, ujęte w dwa nurty: biologiczny i psychospołeczny a także teorie socjologiczne. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu rodzajów agresji i wielości form ich wyrażania oraz zagadnieniom związanym z uwarunkowaniami zachowań agresywnych omawiając je w trzech aspektach: indywidualno - osobowościowym, rodzinnym oraz środowiska szkolnego i rówieśniczego. Analizie poddano również zagadnienie niepełnosprawności intelektualnej. Sytuacja osobista, rodzinna i szkolna uczniów została omówiona na podstawie analizy obrazu siebie, motywów zachowań agresywnych, struktury rodziny, warunków materialno - bytowych, atmosfery domu rodzinnego, stylu wychowania, postaw rodzicielskich, wyniki w nauce, motywacja do nauki szkolnej, uspołecznienie, pozycja w zespole klasowym oraz klimat społeczny szkoły. Pozycja zawiera też implikacje dla praktyki wynikające z przeprowadzonych badań.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!