FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Tag:

pedagogika specjalna

Znaleziono: 79 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Oficyna Wydawnicza „Impuls“ zaprasza Czytelników do wyjątkowej monografii i podręcznika akademickiego autorstwa prof. Iwony Chrzanowskiej „Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności".Publikacja, którą oddajemy do rąk... więcej >

Publikacja z powodzeniem może być wykorzystana w kręgach naukowych, studenckich i zawodowo zajmujących się niepełnosprawnymi... więcej >

           Książka jest podręcznikiem z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma charakter propedeutyczny zapoznający czytelnika z podstawami tej wiedzy. Przedstawia zagadnienia w sposób jasny, zwięzły oraz syntetyczny. Uwzględnia... więcej >

Przedstawiamy Czytelnikom książkę, będącą propozycją swoistej mapy paradygmatycznej. Ma ona charakter dezaktualizacji i aktualizacji kluczowych dla pedagogiki specjalnej zagadnień, a jej konstrukcja wyznacza autorską wizję rozwoju... więcej >

Książka „Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia” podkreśla potrzebę przeciwdziałania patologiom związanym z procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego. Możemy w niej... więcej >

Aktualna współcześnie tytułowa duma niepełnosprawności nawiązuje do zrodzonej w latach 90. XX w. w USA idei Disability Pride. Jest ona rewolucyjną zmianą społecznego myślenia o ograniczeniach człowieka. Ukazano ją na tle wieloletniego... więcej >

Ukazanie przez autorkę w sposób wieloaspektowy problematyki pedagogiki specjalnej z uwzględnieniem jej tradycyjnych kanonów w połączeniu z aktualnie zarysowującymi się trendami umożliwia czytelnikom usystematyzowanie wiedzy dotyczącej... więcej >

Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Przedstawiły wielość ujęć oraz podejść teoretycznych, badawczych i praktycznych, przeciwdziałających... więcej >

Książkę tę chcielibyśmy polecić pedagogom specjalnym, nauczycielom praktykom, studentom kierunków pedagogicznych i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką niepełnosprawności. Rozważania w niej podjęte zmierzają do znalezienia... więcej >

Słownik zawiera hasła z zakresu:- diagnozy i stymulacji rozwoju dzieci z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności;- patologii i profilaktyki rozwoju; - edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji oraz terapii medycznej i... więcej >

Powstanie i rozwój szkolnictwa specjalnego w Polsce przypadają na okres XIX i początki XX wieku. Rozwój pedagogiki specjalnej jako dyscypliny naukowej przypada natomiast na okres dwudziestolecia międzywojennego i ściśle wiąże się z... więcej >

Dialog był i jest stałą właściwością akademickiego charakteru kształcenia. Jest obecny w treściach kształcenia, w twórczości, w dyskursie naukowym i edukacyjnym. Podkreślić należy, że społeczna wartość i pozycja dialogu ma swoją... więcej >

Znaleziono: 79 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: