Strategie zmian

Strategie zmian

Refleksje nad praktyką

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Zmiana jest stałą cechą współczesnej rzeczywistości. Kiedyś o zmianie mówiono jako o zdarzeniu, obecnie mówi się raczej o procesie. W dostępnej na polskim rynku literaturze przedmiotu dominowało dotychczas podejście technokratyczne, oparte na zarządzaniu zmianą , co często prowadziło do uprzedmiotowienia pracowników. Skutkowało to fiaskiem wprowadzanych rozwiązań organizacyjnych w wyniku wywołanego oporu i poczucia manipulacji. Ta książka jest inna. Na jej kartach Autor prezentuje podejście nastawione na upodmiotowienie wszystkich uczestników procesu zmiany, a zwłaszcza pracowników, i tym samym twórcze włączenie ich w cały proces.


Liczba stron276
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-8928-111-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Ogólne koncepcje i kategorie porządkujące problematykę zmiany społeczno-organizacyjnej a podmiotowość jej uczestników    19
    Czym jest zmiana organizacyjna    19
    1. 1. Kompleksowa koncepcja czterech wielkich paradygmatów procesu zmian    19
      1. 1. 1. Ogólna prezentacja koncepcji    20
      1. 1. 2. Cztery paradygmaty a podmiotowość uczestnictwa w zmianie    21
      1. 1. 3. Tryb zmiany    24
    1. 2. Typologia zmian z zastosowaniem metafor organizacyjnych Morgana    25
      1. 2. 1. Zmiana w organizacji będącej systemem eksploatatorskim    26
      1. 2. 2. Zmiana w organizacji będącej „psychicznym więzieniem”    27
      1. 2. 3. Zmiana w formule mechanistycznej    30
      1. 2. 4. Zmiana w organizacji będącej tworem kulturowym    33
      1. 2. 5. Zmiana w formule stałej autokreacji i permanentnych zmian – organizacja jako proces    35
      1. 2. 6. Zmiana w organizacji rozumianej jako system polityczny    37
      1. 2. 7. Zmiana w formule systemu otwartego (żywego organizmu w otoczeniu)    39
      1. 2. 8. Zmiana w systemie przetwarzającym informacje – organizacja jako mózg    42
    1. 3. Społeczno-organizacyjne obszary zmiany    44
      1. 3. 1. Zmiana organizacyjna na poziomie biznesowym (firma w środowisku)    45
      1. 3. 2. Zmiana organizacyjna na poziomie instytucjonalnym (całość i podstruktury)    51
      1. 3. 3 Zmiana organizacyjna na poziomie grupowym    55
    1. 4. Treści zmian    59
      1. 4. 1. Biznesowe warunki działania    60
      1. 4. 2. Istota realizowanego biznesu    61
      1. 4. 3. Restrukturyzacja procesów biznesowych (BPR)    61
      1. 4. 4. Nowe produkty i technologie wytwarzania    62
      1. 4. 5. Technologie informacyjne    62
      1. 4. 6. Systemy finansowe    65
      1. 4. 7. Zachowania rynkowe    65
      1. 4. 8. Systemy i procedury organizacyjne    66
      1. 4. 9. Systemy i procedury zarządzania ludźmi    66
      1. 4. 10. Przemiany kulturowe    67
    1. 5. Aktorzy zmian    67
      1. 5. 1. Kadra kierownicza    68
      1. 5. 2. Przedsiębiorcy    70
      1. 5. 3. Pracownicy szeregowi – robotnicy    70
      1. 5. 4. Interakcje aktorów zmian    72
  Rozdział 2. Niektóre kompleksowe teorie zmiany organizacyjnej    76
    2. 1. Koncepcja stadiów i kryzysów Greinera    76
    2. 2. Koncepcja „Wielkiej Trójki” Kanter i współpracowników    78
    2. 3. Koncepcja cybernetyczno-ekologiczna Nizarda    81
  Rozdział 3. Dynamika zmian w organizacji    82
    Uniwersalne procesy zmian ( we wszystkich obszarach)    82
    3. 1. Stadium oczekiwania na zmiany    84
      3. 1. 1. Sygnały potrzeby zmian z zewnątrz    84
      3. 1. 2. Sygnały z wewnątrz organizacji    85
      3. 1. 3. Reakcja organizacji na sygnały o nadchodzących zmianach    86
      3. 1. 4. Reakcje ludzi    87
    3. 2. Stadium analizy sytuacji i określania potrzeby dokonywania zmian    89
    3. 3. Stadium formułowania wizji, budowania koalicji i podejmowania decyzji o kierunku zmian    91
      3. 3. 1. Formułowanie wizji przyszłości    91
      3. 3. 2. Osoba naczelnego szefa    92
      3. 3. 3. Lider zmiany (koalicji zmian)    93
      3. 3. 4. Tworzenie się nastawień do zmiany    100
      3. 3. 5. Opory wobec nadchodzącej zmiany    104
      3. 3. 6. Powstawanie koalicji promotorów zmian    110
      3. 3. 7. Decydowanie o kierunkach zmian    114
    3. 4. Stadium formułowania celów i opracowywania strategii zmian    114
      3. 4. 1. Strategie merytoryczne (biznesowe)    114
      3. 4. 2. Strategie społeczno-organizacyjne (wdrożeniowe)    118
    3. 5. Stadium przygotowywania rozwiązań merytorycznych i planów przeprowadzenia zmiany    121
    3. 6. Stadium rozpoczęcia zmian    123
    3. 7. Stadium realizacji planu    123
      3. 7. 1. Strategia wdrożeniowa    123
      3. 7. 2. Interakcja procesów    124
      3. 7. 3. Procesy sterowania    127
      3. 7. 4. Krzywa efektywności zmienianego systemu    128
      3. 7. 5. Egocentryzm realizatorów    129
      3. 7. 6. FIuktuacje poparcia i oporu    130
      3. 7. 7. Kryzys    133
    3. 8. Sladium kończenia wdrożenia – przekazywanie zmiany użytkownikom    135
    3. 9. Stadium „wbudowywania” zmiany w działający „organizm” przedsiębiorstwa    136
  Rozdział 4. Dynamika zmiany osobistej    138
    4. 1. Prawidłowości uniwersalne    138
    4. 2. Koncepcje mechanizmów zmiany osobistej w obrębie różnych paradygmatów psychologicznych    144
      4. 2. 1. Zmiana w koncepcji behawiorystycznej    145
      4. 2. 2. Zmiana w koncepcji psychodynamicznej    147
      4. 2. 3. Zmiana w koncepcji poznawczej    149
      4. 2. 4. Zmiana w koncepcji humanistycznej    163
  Rozdział 5. Sterowanie zmiana organizacyjna w sposob podmiotowy    165
    5. 1. Strategie uniwersalne    165
    5. 2. Formuła „liderska”    166
    5. 3. Formuła „zarządzania zmiana”    170
    5. 4. Formuła struktur paralelnych    173
    5. 5. Od koncepcji uprzedmiotowiających do podmiotowych    174
    5. 6. Ogólna propozycja podmiotowa    182
    5. 7. Rekomendacje sposobów podmiotowej realizacji zmiany organizacyjnej i stwarzania uczestnikom warunków do podmiotowej zmiany własnej    185
      5. 7. 1. Działania w stadium oczekiwania na zmianę    185
      5. 7. 2. Analiza sytuacji i określanie potrzeby dokonywania zmian    187
      5. 7. 3. Formułowanie wizji, budowanie koalicji i podejmowanie decyzji o kierunku zmian    192
      5. 7. 4. Formułowanie celów i opracowywanie strategii zmian    203
      5. 7. 5. Przygotowywanie rozwiązań merytorycznych i planów przeprowadzenia zmiany    205
      5. 7. 6. Rozpoczęcie procesu zmiany    219
      5. 7. 7. Realizacja planu zmian w modelu badanie w działaniu (action-research)    236
      5. 7. 8. Kończenie wdrożenia, przekazywanie zmiany użytkownikom (hand-over)    260
      5. 7. 9. „Wbudowywanie” zmiany w działający organizm przedsiębiorstwa (follow-up)    262
  Rozdział 6. O konsultantach    264
  Literatura cytowana    270
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia