„Chowanna” 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

22,68  37,80 (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 22,68 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Alicja Żywczok


Intencją redaktora części monograficznej ("Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego", red. Alicja Żywczok) było włączenie się w dyskusję dotyczącą funkcji oraz przedmiotu badań etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego w obecnych warunkach społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych i ekonomicznych, z nadzieją, że dyskusja zainspiruje odbiorców kultury do refleksji nad tradycyjnymi i nowoczesnymi zasobami kultury etycznej, wzorcami postępowania, jakością życia moralnego i stylem wychowania moralnego. Część ta tworzona była z przekonaniem o istotnej funkcji etyki w konstruktywnej zmianie obyczajów, poprawie relacji międzyludzkich, samokontroli i samodoskonaleniu. Strukturę części tworzy siedem artykułów przedstawicieli różnych nauk (pedagogiki, psychologii, filozofii) i ośrodków uniwersyteckich, zarówno naukowców znanych w kraju, jak i młodszych pracowników naukowych, jednak mających już w swej dziedzinie pewne osiągnięcia. Zastosowanie dedukcyjnego układu treści pozwala czytelnikowi przeanalizować w pierwszej kolejności artykuły o dużym znaczeniu teoretycznym, by następnie zwrócić uwagę na szczegółowe kwestie pedagogiczne przydatne zwłaszcza nauczycielom, wychowawcom, opiekunom i pedagogom; treść zainteresować również przedstawicieli nauk pokrewnych pedagogiki: filozofów, antropologów, socjologów i psychologów.


Tematyka części tekstów tematycznie rozproszonych tomu oscyluje wokół takich zagadnień, jak: młodzież i kara pozbawienia wolności, wykorzystanie metafory stołu dla poszerzania myślenia andragogicznego, kategoria duchowości w pedagogice kontemplatywnej, percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania, psychologiczne mechanizmy moralności czy sens życia jako wyznacznik zdrowia oraz kategoria badawcza.


Rok wydania2016
Liczba stron374
KategoriaPedagogika ogólna
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Stanisław Juszczyk: Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2016). Rodowód – instytucjonalizacja – rozwój – zamierzenia /    9
  
  Część monograficzna
  Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego
  (pod redakcją Alicji Żywczok)
  
  Wstęp (Alicja Żywczok) /    57
  
  Alicja Żywczok: Moralne i edukacyjne konsekwencje intelektualizmu etycznego /    69
  
  Rafał Godoń: Etyka i kształcenie. O integralności doświadczenia pedagogicznego /    89
  
  Beata Ecler-Nocoń: Etyczne dylematy związane ze zmianą dotyczącą postrzegania ról płciowych podejmowanych przez kobiety i mężczyzn w rodzinie /    101
  
  Ewa Szadzińska: Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju /    117
  
  Edyta Widawska: Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączającej. Studium przypadku /    133
  
  Małgorzata Kitlińska-Król: Preferencje aksjologiczne studentów pedagogiki /    153
  
  Joanna Góźdź: Ściąganie w szkole – pomiędzy etyką a społeczną /    175
  
  Studia i rozprawy
  
  Marta Znaniecka: Kategoria duchowości w pedagogice kontemplatywnej /    195
  
  Monika Sulik: W poszukiwaniu wiedzy przy stole, na stole, a może pod stołem – konteksty andragogiczne /    213
  
  Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista: Percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania w perspektywie pacjentów, ich rodziców i przyjaciół /    227
  
  Agata Chudzicka-Czupała, Lidia Baran: Skłonność do moralnego dystansowania się studentów a ich intencje nieuczciwego zachowania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych /    251
  
  Petr Juříček: Specifika institucionálního zacházení s mladými dospělými v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody /    273
  
  Jolanta Spętana: Sens życia jako wyznacznik zdrowia oraz kategoria badawcza w obszarze nauk społecznych /    301
  
  Małgorzata Bereźnicka: Sources of Knowledge about Parenting and Causes of Lack Thereof at the Birth of a First Child from Parents’ Perspective /    319
  
  Recenzje, komunikaty, polemiki
  
  Barbara Ostafińska-Molik: Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, 368 s., ISBN 978-83-233-3768-3 (Barbara Adamczyk) /    341
  
  Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna. Red. naukowa Barbara Juraś-Krawczyk, Elżbieta Woźnicka. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2015, 196 s., ISBN 978-83-7405-630-4 (Monika Sulik) /    345
  
  Gregory Bateson w Polsce. Sprawozdanie z I Sympozjum Batesonowskiego pt. Niewidzialne środowisko: ekologia jako dyskurs w humanistyce (Dąbrowa Górnicza, 13–15 maja 2016 r.) (Sławomir Pasikowski) /    349
  
  Kronika
  
  Wspomnienie. Stephen Walker (1944–2015) (Andrzej Radziewicz-Winnicki) /    359
  
  Smutek i żal. Pożegnanie z moim Przyjacielem (Andrzej Radziewicz-Winnicki) /    367
RozwińZwiń