Filozofie psychologii

Filozofie psychologii

Naturalistyczne i antynaturalistyczne podstawy psychologii współczesnej

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Filozofie psychologii to książka adresowana do wszystkich, których zainteresowanie wykraczają poza ścisłe i konkretne zagadnienia psychologiczne, obejmując szerszy kontekst filozoficzny czy psychologiczny, rzutujący na kształt tej dyscypliny (i dyscyplin pokrewnych). Publikacja ta może też stanowić pomoc dla studentów borykających się z filozofią nauki, ogólnie pojmowaną metodologią czy historią psychologii, przybliża bowiem i oswaja stanowiska i pojęcia dotąd obce i niekoniecznie łatwe. W tym sensie jednym z jej podstawowych celów jest zaprezentowanie rozmaitych tradycji myślenia, przy założeniu, że może to sprzyjać pobudzeniu czy pogłębieniu własnej refleksji.


Z wprowadzenia


Rok wydania2006
Liczba stron176
KategoriaPsychologia stosowana
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2242-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie: Filozofia nauki i psychologia a problem naturalizmu i antynaturalizmu    7
  
  Rozdział I: Pozytywizm logiczny: źródła i charakterystyka    19
    1. Pozytywizm i pozytywizm logiczny – wprowadzenie    19
    2. Inspiracje LudwikiemWittgensteinem: Traktat logiczno-filozoficzny (1922)    24
    3. Recepcja Ludwika Wittgensteina i podstawowe tezy pozytywizmu logicznego    30
    4. Neopozytywistyczna filozofia nauki    38
    5. Operacjonalizacja i jej znaczenie w nauce    43
  
  Rozdział II: Pozytywizm logiczny jako kierunek naturalistyczny    47
    1. Język ilościowy a język jakościowy w nauce. Czy wszystko jest liczbą?    48
    2. „Izmy” pozytywizmu logicznego. Naturalizm, fizykalizm, redukcjonizm    52
    3. Fizykalizm a problem psychiczności    56
    4. Behawioryzm Burrhusa Frederica Skinnera: przykład naturalizmu neopozytywistycznego w psychologii    62
    5. Pozytywizm logiczny – podsumowanie    65
  
  Rozdział III: Trudności i ewolucja pozytywizmu logicznego: w kierunku alternatywnych wersji filozofii nauki    69
    1. Jeszcze raz o zdaniach protokolarnych – problem bazy empirycznej    69
    2. Niefizykalistyczna alternatywa empiryzmu logicznego: Alfred Ayer i Béla von Juhos    73
    3. Ewolucja neopozytywizmu    79
    4. Alternatywna filozofia nauk przyrodniczych: anarchizm metodologiczny Paula Carla Feyerabenda    84
    5. Empirystyczna filozofia nauki a psychologia    88
  
  Rozdział IV: Hermeneutyka jako metodologia nauk humanistycznych: antynaturalizm Wilhelma Diltheya    95
    1. Czym jest hermeneutyka?    95
    2. Podstawowe pojęcia hermeneutyki humanistycznej Wilhelma Diltheya: życie, doświadczenie, dzieje    97
    3. Teoria światopoglądów    101
    4. Antynaturalizm Wilhelma Diltheya. Przeżywanie i rozumienie jako metoda nauk humanistycznych    104
    5. Podstawowe kategorie humanistyki. Problem obiektywności    111
    6. Hermeneutyka Wilhelma Diltheya – refleksje końcowe    116
  
  Rozdział V: Hermeneutyka rozmowy Hansa-Georga Gadamera    119
    1. Doświadczenie hermeneutyczne i humanistyczne a poznanie naukowe    119
    2. Hermeneutyka i język    123
    3. Rozmowa jako metafora postawy hermeneutycznej    127
    4. Problem przedrozumienia i jego znaczenie w naukach humanistycznych    129
    5. Koło hermeneutyczne    132
  
  Rozdział VI: Jürgen Habermas i program nauk hermeneutyczno-krytycznych. Miejsce psychologii    137
    1. Swoistość nauk społecznych i ich metodologiczne rozdarcie    137
    2. Działalność i racjonalność komunikacyjna jako podłoże nauk hermeneutyczno-krytycznych    140
    3. Nauki hermeneutyczno-krytyczne i ich rola emancypacyjna. Refleksje końcowe    145
    4. Zamiast podsumowania: hermeneutyka jako podstawa dla nauk humanistycznych a neopozytywistyczna filozofia nauki    149
    5. Perspektywa hermeneutyczna w psychologii – możliwe źródła trudności    154
  
  Zakończenie    161
  Bibliografia    169
RozwińZwiń