Imperceptywność w języku macedońskim i polskim

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

19,64  23,10 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 13,86 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia stanowi podsumowanie stanu badań nad kategorią imperceptywności. Adresowana jest do slawistów i językoznawców, a także translatologów – dydaktyków języka macedońskiego. W pracy zawarta jest charakterystyka kategorii imperceptywności pod względem semantycznym, a także opis poszczególnych przypadków gramatykalizacji tej kategorii oraz leksykalnych sposobów jej wyrażania. Analiza kategorii imperceptywności we współczesnym języku macedońskim i polskim ma charakter ujęcia synchronicznego i zarazem kontrastywno - konfrontatywnego. Jako że badana problematyka językowa pozostaje w znacznej dysproporcji w zakresie wyrazistości czyli stopnia gramatykalizacji tej kategorii – na korzyść języka macedońskiego, sytuacja taka znajduje także odbicie ilościowe w całej monografii, język macedoński jest traktowany nieprzypadkowo jako wyjściowy w opisie i analizie, a język polski stawiany na drugim planie ze względu na brak gramatykalizacji rozpatrywanej kategorii.


Rok wydania2014
Liczba stron170
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-325-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  
  Rozdział I
  Semantyczna kategoria imperceptywności /    15
   • Miejsce imperceptywności w ramach kategorii /    15
   • O naturze kategorii imperceptywności /    17
  System temporalny języka macedońskiego /    27
  
  Rozdział II
  Wykładniki imperceptywności w języku macedońskim /    41
  Wykładniki imperceptywności w języku polskim /    54
  Morfologiczne wykładniki kategorii świadka w języku macedońskim /    65
  
  Rozdział III
  Realizacja kategorii świadka w dialektach języka macedońskiego /    75
  
  Rozdział IV
  Cechy macedońskiego i polskiego zdania nacechowanego imperceptywnie /    85
  Zdanie imperceptywne a tekst /    95
  
  Rozdział V
  Realizacja kategorii świadka w różnych stylach języka macedońskiego /    101
   • Realizacja kategorii świadka w gatunkach stylu publicystycznego w języku macedońskim /    105
   • Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej na język polski /    128
  
  Zakończenie /    141
  
  Wykaz źródeł /    145
  Bibliografia /    147
  
  Summary /    155
  Резиме /    159
  Резюме /    165
RozwińZwiń