Stereotypy kobiet w badaniach psychosemantycznych

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 17,50 zł  


17,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Od kilkudziesięciu lat stereotypy stanowią przedmiot nieustającego zainteresowania przedstawicieli wielu dziedzin nauki i źródło inspiracji intensywnych badań, wzbogacających wiedzę psychologiczną, społeczną i kulturową. W ujęciu psychosemantycznym, plasującym się na pograniczu perspektywy poznawczej i językoznawczej, stereotyp traktowany jest jako rodzaj umysłowej reprezentacji kategorii, z wyrazistym aspektem ewaluacyjno-afektywnym, wpływający, często w sposób niekontrolowany, na różne procesy poznawcze, w tym na proces spostrzegania społecznego i komunikacji interpersonalnej.


Książka prezentuje rekonstrukcję ponadindywidualnych reprezentacji złożonych kategorii stereotypowych, powstających w wyniku połączenia płci jako czynnika kategoryzacji oraz czynników typu naród, religia, zawód i dysfunkcja (np. inwalidka, chrześcijanka, kobieta-polityk, Hiszpanka) oraz szczegółowe porównania stereotypów różniących się jednym czynnikiem kategoryzacji (np. inwalidka a kobieta, inwalidka a kobieta niewidoma, Hiszpanka a Hiszpan, chrześcijanka a muzułmanka). Materiał do rekonstrukcji stanowiły dane z badań przeprowadzonych za pomocą baterii technik werbalnych wśród w sumie ponad 1400 osób, przedstawicieli różnych narodowości.


Rok wydania2014
Liczba stron344
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2644-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie 11
  
  ROZDZIAŁ 1. Stereotypy – perspektywa psychosemantyczna – Nawoja Mikołajczak-Matyja 15
  
  1.1. Wpływ podejścia poznawczego na badanie stereotypów     15
  1.2. Stereotyp a pojęcie     18
  1.3. Stereotyp a język Stereotyp językowy a mentalny     22
  1.4. Werbalne metody badania stereotypów     26
  1.5. Wybrane problemy związane z analizą wyników     29
  1.6. Stereotyp kobiety w wybranych pracach polskich     33
  1.7. Stereotypy kategorii złożonych     37
  1.8. Sprecyzowanie przedmiotu i celu badań własnych     40
  
  ROZDZIAŁ 2. Kobieta + dysfunkcja – Nawoja Mikołajczak-Matyja 43
  
  2.1. Wstęp     43
  2.2. But-test     52
  2.2.1. Zasady interpretacji     52
  2.2.2. Analiza treści     54
  2.2.3. Dyskusja i podsumowanie     58
  2.3. Budowanie zdań     60
  2.3.1. Analiza formalna     60
  2.3.2. Analiza treści     62
  2.3.3. Dyskusja i podsumowanie     66
  
  2.4. Test skojarzeń swobodnych     68
  2.4.1. Analiza liczbowa: bogactwo obrazów skojarzeniowych i wewnętrzna zgodność grup     68
  2.4.2. Kategorie gramatyczne     70
  2.4.3. Stopień podobieństwa zbiorów reakcji     71
  2.4.4. Wymiary obrazów skojarzeniowych: porównanie     73
  2.4.5. Dyskusja i podsumowanie     77
  
  2.5. Podawanie określeń oceniających (test skojarzeń kierowanych)     80
  2.5.1. Analiza liczbowa: wewnętrzna zgodność grup     80
  2.5.2. Kategorie gramatyczne     81
  2.5.3. Stopień podobieństwa zbiorów reakcji     82
  2.5.4. Wymiary ewaluacyjnych aspektów kategorii: porównanie     84
  2.5.5. Proporcje ocen pozytywnych i negatywnych     86
  2.5.6. Dyskusja i podsumowanie     88
  
  2.6. Test wyboru cech     89
  2.6.1. Liczba wyborów     90
  2.6.2. Cechy silne i słabe     91
  2.6.3. Ewaluacja kategorii     96
  2.6.4. Dyskusja i podsumowanie     98
  
  2.7. Test skal     99
  2.7.1. Wyniki     100
  2.7.2. Dyskusja i podsumowanie     103
  2.8. Podsumowanie     105
  2.8.1. Obrazy poszczególnych kategorii: synteza     105
  2.8.2. Porównania między kategoriami: synteza     108
  2.8.3. Wyniki badań a sytuacje komunikacji: hipotezy     113
  
  ROZDZIAŁ 3. Kobieta + narodowość – Joanna Anders 115
  
  3.1. Heterostereotyp odległy: badania polskie     115
  3.1.1. Wstęp     115
  3.1.2. Test skojarzeń swobodnych     119
  3.1.2.1. Analiza liczbowa: bogactwo obrazów skojarzeniowych i wewnętrzna zgodność grup     119
  3.1.2.2. Kategorie gramatyczne     121
  3.1.2.3. Wymiary obrazów skojarzeniowych: porównanie     122
  3.1.2.4. Dyskusja i podsumowanie     125
  3.1.3. Budowanie zdań     126
  3.1.3.1. Analiza formalna     126
  3.1.3.2. Analiza treści     127
  3.1.3.3. Dyskusja i podsumowanie     130
  3.1.4. Podawanie cech (test skojarzeń kierowanych)     131
  3.1.4.1. Analiza liczbowa: bogactwo obrazów skojarzeniowych i wewnętrzna zgodność grup     131
  3.1.4.2. Kategorie gramatyczne     132
  3.1.4.3. Stopień podobieństwa zbiorów reakcji     133
  3.1.4.4. Ewaluacja kategorii     134
  3.1.4.5. Wymiary obrazów skojarzeniowych: porównanie     135
  3.1.4.6. Dyskusja i podsumowanie     138
  3.1.5. Test wyboru cech     139
  3.1.5.1. Liczba wyborów     140
  3.1.5.2. Cechy silne i słabe     141
  3.1.5.3. Porównanie wymiarów     144
  3.1.5.4. Ewaluacja kategorii     146
  3.1.5.5. Dyskusja i podsumowanie     147
  3.1.6. Podsumowanie     148
  
  3.2. Autostereotyp i heterostereotyp bliski: badania hiszpańskie     151
  3.2.1. Wstęp     151
  3.2.2. Test skojarzeń swobodnych     156
  3.2.2.1. Analiza liczbowa: bogactwo obrazów skojarzeniowych i wewnętrzna zgodność grup     157
  3.2.2.2. Kategorie gramatyczne     158
  3.2.2.3. Stopień podobieństwa zbiorów reakcji     159
  3.2.2.4. Wymiary obrazów skojarzeniowych: porównanie     160
  3.2.2.5. Cechy najsilniejsze     162
  3.2.2.6. Dyskusja i podsumowanie     163
  3.2.3. Budowanie zdań     165
  3.2.3.1. Analiza formalna     165
  3.2.3.2. Analiza treści     167
  3.2.3.3. Dyskusja i podsumowanie     169
  3.2.4. Test wyboru cech     171
  3.2.4.1. Liczba wyborów     172
  3.2.4.2. Cechy silne i słabe     173
  3.2.4.3. Porównanie wymiarów     176
  3.2.4.4. Ewaluacja kategorii     178
  3.2.4.5. Dyskusja i podsumowanie     180
  3.2.5. Podsumowanie     181
  
  ROZDZIAŁ 4. Kobieta + zawód – Bożena Niećko-Bukowska 186
  
  4.1. Kobieta-polityk     186
  4.1.1. Wstęp     186
  4.1.2. But-test     189
  4.1.2.1. Zasady interpretacji     189
  4.1.2.2. Analiza treści     190
  4.1.2.3. Dyskusja i podsumowanie     194
  4.1.3. Opis typowego X     196
  4.1.3.1. Analiza liczbowa: bogactwo obrazów i wewnętrzna zgodność grup     196
  4.1.3.2. Kategorie gramatyczne     197
  4.1.3.3. Stopień podobieństwa zbiorów reakcji     199
  4.1.3.4. Wymiary obrazów: porównanie     200
  4.1.3.5. Dyskusja i podsumowanie     203
  4.1.4. Podawanie określeń oceniających (test skojarzeń kierowanych)     204
  4.1.4.1. Analiza liczbowa: bogactwo obrazów skojarzeniowych i wewnętrzna zgodność grup     204
  4.1.4.2. Kategorie gramatyczne     205
  4.1.4.3. Stopień podobieństwa zbiorów reakcji     206
  4.1.4.4. Wymiary ewaluacyjnych aspektów kategorii: porównanie     207
  4.1.4.5. Proporcje ocen pozytywnych i negatywnych     209
  4.1.4.6. Dyskusja i podsumowanie     211
  4.1.5. Test wyboru cech     212
  4.1.5.1. Liczba wyborów     212
  4.1.5.2. Cechy silne i słabe     213
  4.1.5.3. Ewaluacja kategorii     217
  4.1.5.4. Dyskusja i podsumowanie     219
  4.1.6. Test skal     220
  4.1.6.1. Wyniki     220
  4.1.6.2. Dyskusja i podsumowanie     222
  4.1.7. Podsumowanie     224
  
  4.2. Nauczycielka     227
  4.2.1. Wstęp     227
  4.2.2. But-test     228
  4.2.2.1. Zasady interpretacji     229
  4.2.2.2. Analiza treści     229
  4.2.2.3. Dyskusja i podsumowanie     232
  4.2.3. Test wyboru cech     233
  4.2.3.1. Liczba wyborów     233
  4.2.3.2. Cechy silne i słabe     234
  4.2.3.3. Ewaluacja kategorii     237
  4.2.3.4. Dyskusja i podsumowanie     238
  4.2.4. Podsumowanie     239
  
  ROZDZIAŁ 5. Kobieta + religia– Nawoja Mikołajczak-Matyja 241
  
  5.1. Wstęp     241
  5.2. Badania podstawowe: CHRZEŚCIJANKA i MUZUŁMANKA w reakcjach werbalnych użytkowniczek języka polskiego     247
  5.2.1. Budowanie zdań     247
  5.2.1.1. Analiza formalna     247
  5.2.1.2. Analiza treści     249
  5.2.1.3. Dyskusja i podsumowanie     251
  5.2.2. Test skojarzeń swobodnych     252
  5.2.2.1. Analiza liczbowa: bogactwo obrazów skojarzeniowych i wewnętrzna zgodność grup     252
  5.2.2.2. Kategorie gramatyczne     253
  5.2.2.3. Stopień podobieństwa zbiorów reakcji     254
  5.2.2.4. Podstawowe relacje semantyczne     255
  5.2.2.5. Wymiary obrazów skojarzeniowych: porównanie     256
  5.2.2.6. Dyskusja i podsumowanie     258
  5.2.3. Podawanie cech (test skojarzeń kierowanych)     259
  5.2.3.1. Analiza liczbowa: bogactwo obrazów skojarzeniowych i wewnętrzna zgodność grup     260
  5.2.3.2. Kategorie gramatyczne     260
  5.2.3.3. Stopień podobieństwa zbiorów reakcji     261
  5.2.3.4. Analiza treści: porównanie     262
  5.2.3.5. Dyskusja i podsumowanie     265
  5.2.4. Test skal     265
  5.2.4.1. Wyniki     266
  5.2.4.2. Dyskusja i podsumowanie     269
  5.2.5. Podsumowanie badań podstawowych     270
  5.3. Badania uzupełniające: CHRZEŚCIJANKA a CHRZEŚCIJANIN i porownania międzykulturowe
       273
  5.3.1. Test skojarzeń swobodnych: CHRZEŚCIJANKA a CHRZEŚCIJANIN     273
  5.3.1.1. Analiza liczbowa: bogactwo obrazów skojarzeniowych i wewnętrzna zgodność grup     273
  5.3.1.2. Kategorie gramatyczne     274
  5.3.1.3. Stopień podobieństwa zbiorów reakcji     275
  5.3.1.4. Wymiary obrazów skojarzeniowych: porównanie     276
  5.3.1.5. Dyskusja i podsumowanie     277
  5.3.2. Test skojarzeń swobodnych: CHRZEŚCIJANKA w skojarzeniach użytkowniczek języka polskiego i tadżyckiego: porównanie     277
  5.3.3. Test skojarzeń swobodnych: MUZUŁMANKA w skojarzeniach użytkowniczek języka polskiego i tadżyckiego: porównanie     280
  5.4. Wyniki badań uzupełniających a podstawowych: podsumowanie     282
  
  ROZDZIAŁ 6. Uwagi końcowe – Nawoja Mikołajczak-Matyja 285
  
  Załączniki     295
  
  Literatura     326
  
  Stereotypes of Women in Psychosemantic Studies: Comparative Images of Conceptual Representations of Complex Categories (Summary) 341
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia