Turystyka w naukach humanistycznych

Turystyka w naukach humanistycznych

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest podręcznikiem humanistycznych podstaw turystyki, kierowanym do studentów i wykładowców kierunku turystyka i rekreacja oraz kierunków ekonomicznych i humanistycznych ze specjalnościami związanymi z problematyką turystyczną. Osobną grupę czytelników mogą stanowić pracownicy branży turystycznej, dla których wiedza humanistyczna stanowi ważny element przygotowania zawodowego (np. piloci wycieczek, przewodnicy, specjaliści do spraw marketingu i reklamy).

Podręcznik składa się z 9 rozdziałów, w których autorzy omawiają specyfikę poszczególnych dziedzin wiedzy, ukazując sposób, w jaki ujmują one problematykę związaną z turystyką.

Do dziedzin tych należą m.in.:

- filozofia,
- historia,
- psychologia,
- socjologia,
- pedagogika,
- teologia.

Książka zawiera pierwszą w Polsce próbę syntetycznego i zwięzłego ujęcia dorobku nauk humanistycznych w zakresie turystyki, podkreślając jej kulturowe i społeczne znaczenie w globalizującym się świecie. Łącząc różne ujęcia tego zjawiska, ukazuje jego interdyscyplinarny charakter.


Liczba stron178
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15608-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie. Turystyka jako zjawisko humanistyczne (Ryszard Winiarski)    9
  ROZDZIAŁ 1. Filozofia turystyki (Józef Lipiec)    13
   1.1. Ontologia turystyki    13
   1.2. Epistemologia turystyki    17
   1.3. Aksjologia turystyki    20
   1.4. Typologia turystyki    24
   1.5. W stronę istoty turystyki    27
   Pytania    32
   Literatura zalecana    32
  ROZDZIAŁ 2. Historia turystyki (Janusz Ślusarczyk)    33
   2.1. Historia turystyki wśród nauk historycznych    33
   2.2. Miejsce historii turystyki wśród nauk    34
   2.3. Geneza i dorobek badawczy historii turystyki    34
   2.4. Metody i techniki badawcze w historii turystyki    35
   2.4.1. Gatunki pisanych źródeł historiograficznych    36
   2.4.2. Gatunki pisanych źródeł dokumentacyjnych    37
   2.5. Historia turystyki historią kultury    38
   Pytania    47
   Literatura zalecana    47
  ROZDZIAŁ 3. Antropologia turystyki (Krzysztof Podemski)    48
   3.1. Wstęp: antropologia a socjologia    48
   3.2. Podróż i turystyka a antropologia    49
   3.3. Antropologia turystyki jako część antropologii    52
   3.4. Główne metody badawcze i kierunki antropologicznej refleksji nad turystyką    53
   3.5. Turystyka jako czynnik akulturacji, zmiany i rozwoju    54
   3.6. Turystyka jako proces wewnętrznej przemiany jednostki    58
   3.7. Turystyka jako rodzaj społecznej nadbudowy    61
   3.8. Zakończenie    62
   Pytania    64
   Literatura zalecana    64
  ROZDZIAŁ 4. Socjologia turystyki (Krzysztof Przecławski)    65
   4.1. Socjologia turystyki wśród innych nauk    65
   4.2. Geneza, dorobek, kierunki dalszych badań    66
   4.3. Przedmiot badań, metody i techniki badawcze    68
   4.4. Koncepcje teoretyczne    70
   4.4.1. Badania nad turystami    70
   4.4.2. Badania nad turystyką    71
   4.4.3. Badania nad stosunkami społecznymi    72
   4.5. Główne ośrodki w kraju i za granicą    73
   4.6. Sposób wykorzystania wyników badań    74
   Pytania    75
   Literatura zalecana    75
  ROZDZIAŁ 5. Psychologia turystyki (Janusz Zdebski)    76
   5.1. Kilka refleksji o definicjach    76
   5.2. Aktywność turystyczna człowieka jako przedmiot badań psychologicznych    77
   5.3. Model turysty i turystyki Jafara Jafari    80
   5.4. Problemy metodologiczne badań nad turystyką    84
   Pytania    86
   Literatura zalecana    86
  ROZDZIAŁ 6. Pedagogika turystyki (Andrzej Matuszyk)    87
   6.1. Geneza pedagogiki turystyki    87
   6.2. Aksjonormatywna wiedza o „człowieku wędrującym”    89
   6.3. Aksjologia turystyki jako epistemologiczna perspektywa pedagogicznego    90
   6.4. Zróżnicowanie i integralność pedagogiki turystyki    92
   6.5. Funkcje pedagogiki turystyki we współczesnej kulturze    93
   6.6. Obszar badawczy pedagogiki turystyki    94
   6.6.1. Struktura sytuacji turystycznej jako sytuacji wychowawczej    94
   6.6.2. Swoistość sytuacji turystycznej jako sytuacji wychowawczej    96
   6.7. O celach „dalekiego zasięgu” współczesnego wychowania przez turystykę    98
   Pytania    101
   Literatura zalecana    101
  ROZDZIAŁ 7. Teologia turystyki (Maciej Ostrowski)    102
   7.1. Czy można mówić o teologii turystyki?    102
   7.2. Historia teologii turystyki    104
   7.3. Chrześcijańskie spojrzenie na turystykę    105
   7.3.1. Podstawy teologiczne    105
   7.3.2. Rozwój osobowy człowieka    107
   7.3.3. Tworzenie międzyludzkiej wspólnoty    109
   7.3.4. Kontakt ze światem natury i kultury    111
   7.3.5. Droga ku Bogu    112
   7.4. Etyczne implikacje    113
   7.5. Duszpasterskie inicjatywy    114
   Pytania    116
   Literatura zalecana    116
  ROZDZIAŁ 8. Semiotyka turystyki (Sabina Owsianowska)    117
   8.1. Uwagi wstępne    117
   8.2. Semiotyka – podstawowe informacje    118
   8.2.1. Ferdinand de Saussure i nurt semiologiczny    119
   8.2.2. Charles S. Peirce – nurt logiczny, triadyczna koncepcja znaku    120
   8.2.3. Metody semiotyczne    121
   8.3. Relacje turystyki i kultury – u podstaw semiotycznych badań nad turystyką    122
   8.4. Przykłady wykorzystania metod semiotycznych w badaniach nad turystyką    124
   8.4.1. Uniwersalny system komunikacji w turystyce    125
   8.4.2. Semiotyka atrakcji turystycznej    126
   8.4.3. Semiotyczna funkcja przedmiotów    128
   8.4.4. Semiotyka przekazu informacyjno-promocyjnego w turystyce    130
   8.4.5. Socjolingwistyczna koncepcja języka turystyki    133
   8.4.6. Semiotyka przestrzeni (miejsca) w turystyce    134
   8.4.7. Wizualna konsumpcja miejsca a polisensualność doświadczenia turystycznego    135
   8.5. Znaczenie semiotyki w badaniach nad turystyką    137
   Pytania    139
   Literatura zalecana    139
  ROZDZIAŁ 9. Metodologia badań w turystyce (Wiesław Alejziak)    140
   9.1. Wprowadzenie    140
   9.2. Ogólna metodologia badań a metodologie szczegółowe    141
   9.3. Epistemologiczny wymiar procesu badawczego w turystyce    142
   9.3.1. Podstawowe paradygmaty badań naukowych    144
   9.3.2. Podejście pozytywistyczne    145
   9.3.3. Podejście interpretacyjne    146
   9.4. Paradygmat humanistyczny w badaniach nad turystyką    147
   9.5. Matryca dyscyplinarna badań nad turystyką    150
   9.6. Podejścia stosowane w badaniach nad turystyką    154
   9.7. Rola i znaczenie metod statystycznych w badaniach turystycznych    156
   9.8. Kwestia autonomizacji „nauk o turystyce”    159
   9.9. Perspektywy rozwoju metodologii badań nad turystyką    162
   Pytania    164
   Literatura zalecana    164
  Bibliografia    165
  Indeks    176
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia