Usługi

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Turystyka

 
Redakcja: Włodzimierz Kurek

Formaty plików: ibuk

Pierwsze polskie opracowanie zawierające poszerzoną syntezę zagadnień z zakresu turystyki, a także najważniejsze teorie i pojęcia odnoszące się do zjawisk turystycznych, z wykorzystaniem dorobku naukowego różnych dyscyplin badawczych.... więcej

Współczesna ekonomika usług

 
Redakcja: Aleksander Panasiuk, Grażyna Rosa, Stanisław Flejterski, Józef Perenc

Formaty plików: ibuk

Pierwsze na rynku polskim, tak obszerne i kompleksowe kompendium wiedzy na temat usług - najdynamiczniej rozwijającego się obecnie sektora gospodarki. Zawiera przegląd 15 głównych rodzajów usług, omawianych w aspektach: teoretycznym,... więcej
Podręcznik akademicki do hotelarstwa jest kierowany do wykładowców i studentów uczelni wyższych na kierunkach turystyka i rekreacja oraz hotelarstwo, jak również do praktyków gospodarczych zajmujących się na co dzień zarządzaniem i... więcej

Kompendium wiedzy o logistyce
Nowe wydanie

 
Redakcja: Elżbieta Gołembska

Formaty plików: ibuk

Fenomen rozwoju współczesnej logistyki, zwłaszcza logistyki globalnej, wynika między innymi z faktu, iż traktuje się ją jako epicentrum transformacji biznesu. Globalizujące się systemy gospodarcze, w trudnych warunkach XXI wieku,... więcej

Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej

 
Redakcja: Kazimierz Rogoziński, Monika Dobska

Formaty plików: ibuk

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Publikacja obejmuje następujące zagadnienia: - krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania usług medycznych w Polsce, - tendencje w... więcej

Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie

 
Redakcja: Aleksander Panasiuk, Beata Filipiak

Formaty plików: ibuk

Podręcznik stanowi drugą część wykładu na temat przedsiębiorstwa usługowego, poświęconą procesowi zarządzania. Kierowany jest do studentów, wykładowców i doktorantów uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych oraz do praktyków... więcej

Kompendium wiedzy o handlu

 
Redakcja: Maria Sławińska

Formaty plików: ibuk

Kompendium stanowi znakomitą podstawę do dalszych studiów, może też służyć jako repetytorium ułatwiające przygotowanie do egzaminu. Autorzy znakomicie łączą w nim prostotę wykładu z profesjonalną wiedzą. Do głównych zalet... więcej
Książka zawiera kompleksową, nowoczesną wiedzę o metodach, sposobach pomiaru, oceny jakości oraz efektywności usług hotelarskich w warunkach polskich. Wywody teoretyczne poparte są licznymi przykładami z praktyki. Podręcznik... więcej

Zagospodarowanie turystyczne

 
Redakcja: Andrzej Kowalczyk, Marta Derek

Formaty plików: ibuk

Pierwsza od lat na rynku polskim publikacja całościowo omawiająca problematykę zagospodarowania turystycznego! Książka omawia szczegółowo: podział urządzeń i usług turystycznych, podstawowe koncepcje zagospodarowania... więcej

Marketing usług turystycznych

 
Redakcja: Andrzej Panasiuk

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Podręcznik akademicki skierowany do studentów uczelni wyższych na kierunku Turystyka i rekreacja, na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością turystyczną oraz znakomita lektura dla praktyków gospodarczych zajmujących się organizacją i... więcej

Turystyka w naukach humanistycznych

 
Redakcja: Ryszard Winiarski

Formaty plików: ibuk

Książka jest podręcznikiem humanistycznych podstaw turystyki, kierowanym do studentów i wykładowców kierunku turystyka i rekreacja oraz kierunków ekonomicznych i humanistycznych ze specjalnościami związanymi z problematyką turystyczną.... więcej

Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika

 
Redakcja: Aleksander Panasiuk, Beata Filipiak

Formaty plików: ibuk

Podręcznik akademicki stanowiący pierwszą część wykładu na temat przedsiębiorstwa usługowego, przeznaczony dla studentów, wykładowców i doktorantów na kierunkach ekonomicznych uczelni wyższych. W sposób wyczerpujący prezentuje... więcej

Obsługa ruchu turystycznego

 
Redakcja: Beata Meyer

Formaty plików: ibuk

Podręcznik akademicki do obsługi ruchu turystycznego – przedmiotu wykładanego na turystyce i rekreacji oraz na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością związaną z turystyką. Prezentuje ogół zagadnień związanych z obsługą ruchu... więcej
Niniejsza publikacja nie wyczerpuje bogatej problematyki kryjącej się pod pojęciem gospodarki turystycznej. Podejmuje szereg tematów, które stanowią ważny przyczynek do lepszego zrozumienia funkcjonowania tej gospodarki w regionach... więcej

Ekonomika turystyki

 
Redakcja: Andrzej Panasiuk

Formaty plików: ibuk

Podręcznik akademicki do ekonomiki turystyki, kierowany do studentów uczelni wyższych na kierunku turystyka i rekreacja oraz na kierunkach ekonomicznych na specjalnościach turystycznych, jak również znakomita lektura dla praktyków... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: