Edukacja alternatywna w XXI wieku

-24%

Edukacja alternatywna w XXI wieku

4 oceny

Format:

epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,40  40,00

Format: epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 40,00 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 25,60 zł  


30,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Edukacja alternatywna rodzi liczne dylematy zarówno w teorii, jak i w praktyce, dlatego każda okazja do wymiany poglądów, idei, prezentacji rozwiązań teoretycznych i praktycznych, do prowadzenia porów czy wzmacniania własnych celów i rodzajów zaangażowania – będzie wpisywać się w dobro wspólne, z którego w kolejnych latach będą mogli korzystać inni, choć i nam zapewne ten udział przyda się do czegoś istotnego (zapewne tu i teraz trudnego do wymienienia). Spór o pedagogikę i edukację alternatywną jest podtrzymywany w wielu publikacjach teoretyków i praktyków oświatowych, podczas konferencji, sesji, w mediach oraz w programach i w treściach kształcenia nauczycieli czy wychowawców, ponieważ jest on symptomem nieustającej walki o wolność w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.


Upominanie się różnych podmiotów oświatowych o prawo do niezależnej myśli i praktyki edukacyjnej jest dla jednych dopominaniem się przede wszystkim o podstawowe prawo człowieka do bycia sobą w każdej sytuacji, do bycia prawdziwym, indywiduum; dla innych zaś – wołaniem o powrót do źródeł i tradycji szkoły jako instytucji wszechwładzy i wszechwiedzy. […]


Mamy nadzieję, że kolejny monograficzny tom studiów z pedagogiki alternatywnej uruchomi i podtrzyma debatę na jej temat. Zachęcamy do dyskusji, wymiany myśli, poglądów i nowych podejść do edukacji.


Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski


Rok wydania2010
Liczba stron650
KategoriaEdukacja
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-582-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Spory teoretyczne    16
    Czesław Kupisiewicz Szkoła alternatywna – definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju    17
    Zlatica Hul’ová Alternatywne koncepcje jako podstawa dla innowacyjnych działań edukacyjnych trendów w kontekście badań eksperymentalnych    27
    Amadeusz Krause Pedagogika pobocza – złudzenia i nadzieje alternatywności w pedagogice specjalnej    39
    Mirosław Kowalski Daniel Falcman Edukacyjne kierunkowskazy. Refleksje o współczesnej teorii pedagogicznej    51
  Modele i praktyki edukacji alternatywnej    72
    Inetta Nowosad Przemiany koncepcji autonomii szkół publicznych w Europie    73
    Hein Retter John Dewey jako pedagog reform i wychowania do demokracji    91
    Johannes Kiersch Tradycja i postęp w pedagogice waldorfskiej    101
    Tomasz Gmerek Edukacja i procesy asymilacji mniejszości etnicznych na dalekiej Północy. Studium przypadku Saamów w Norwegii i Nieńców w Rosji    109
    Karolina Domagalska-Nowak Szkolnictwo średnie w Norwegii. Wybrane aspekty funkcji selekcyjnej    139
    Jarema Drozdowicz Edukacja językowa w Gwatemali – alternatywa edukacyjna, polityczna czy kulturowa?    157
    Aleksandra Maj Koncepcja edukacji przedszkolnej w Reggio Emilia we Włoszech    165
    Mirosława Cylkowska-Nowak Ijime, hikikomori i edukacja alternatywna w Japonii    175
    Sylwia Grzegorzewska Alternatywne sposoby realizowania edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie kształcenia zróżnicowanego – prezentacja wyników badań eksperymentalnych    195
    Iwona Paszenda Myślenie i działania twórcze jako forma alternatywnej edukacji studentów pedagogiki    207
    Anna Buła Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych w kształceniu zintegrowanym    221
    Daria Hejwosz Społeczne funkcje Uniwersytetu Harvarda    235
    Krzysztof Wawrzyn Edukacja alternatywna jako forma wspierania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną    249
    Maciej J. Wielobób System wychowawczy jogi klasycznej    259
    Kamila Kocoń, Marta Hold Wykorzystanie gier symulacyjnych w edukacji międzykulturowej    265
    Janusz Moos, Małgorzata Sienna Kształcenie modułowe, standaryzacja kwalifikacji zawodowych we współczesnej szkole zawodowej    273
    Joanna Cukras-Stelągowska Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce    283
  Uwarunkowania edukacji alternatywnej    294
    Zbyszko Melosik Słoneczne (pozakulturowe) wakacje – tożsamość typu all inclusive    295
    Agnieszka Cybal-Michalska Społeczeństwo przyszłości w wyobrażeniach młodzieży: indywidualistyczna vs. kolektywistyczna koncepcja społeczeństwa    315
    Jarosław Bąbka Ciągłość i zmiana w zakresie idei uczenia we współpracy    333
    Marek Gawrysiak Wytresowany pies czy autonomiczny kot? O edukacji komputacjonalistycznej, konstruktywistycznej i konektywistycznej    345
    Jolanta Bonar Czy szkoła jest miejscem twórczości rzeczywiście stymulowanej?    357
    Krystyna Kusiak Program kształcenia – obszar obowiązków i wolności    369
    Mirosława Nyczaj-Drąg „Sukcesowi trzeba pomóc”, czyli o edukacji dziecka w rodzinie klasy średniej    381
    Marek Budajczak Metoda Carden – klasyczna amerykańska alternatywa edukacyjna    393
    Andrzej Murzyn Pomiędzy rodziną i szkołą – w poszukiwaniu sensu pedagogiki alternatywnej    411
    Wojciech Kołodziej Edukacja polityczno-prawna społeczeństwa polskiego wobec współczesnych realiów    425
  Edukacja w świetle badań    438
    Olga Czerniawska Andragogika z perspektywy badań biograficznych    439
    Aleksandra Nowak, Marcin Ograbek, Katarzyna Świniarska E-przedszkole – analiza skutków rozprzestrzeniania się e-learningu w nauczaniu dzieci    445
    Wiesława Martyniuk Alternatywy dla formalnego obrazu szkoły jako instytucji w uczniowskich metaforach    451
    Anita Famuła-Jurczak Pejzaż gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia    467
    Beata Bednarczuk Doświadczanie uczenia się w relacjach absolwent? klas Montessori – (przed)wstępne rozpoznanie    481
    Renata Machalska Czy szkoły ogólnodostępne rzeczywiście są alternatywą dla kształcenia segregacyjnego? Z opinii nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych    495
    Piotr Plichta Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną    511
    Katarzyna Zatorska Warunki i możliwości zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole. Z opinii dyrektorów szkół ogólnodostępnych    529
    Lucyna Telka Ideologia w przekształcaniu przestrzeni społecznej placówki    541
    Ewa Tłuczek-Tadla Edukacja obywatelska w oddolnych stowarzyszeniach młodzieżowych na przykładzie stowarzyszenia „Parlament Młodzieży” z Przemyśla (komunikat z badań)    553
    Katarzyna Bocheńska-Włostowska W poszukiwaniu umiejętności i doświadczenia. Idea Otwartej Akademii Umiejętności jako przykład edukacji alternatywnej    565
    Danuta Michałowska Kształtowanie wrażliwości na wartości etyczne metodami dramy i psychodramy    577
    Joanna Przybyszewska Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego na etapie kształcenia przedszkolnego i podstawowego w opiniach rodziców    593
    Paulina Wierzba Homoseksualizm jako alternatywny styl życia. Wybrane problemy i kontrowersje    599
    Mateusz Melosik Kohabitacja jako alternatywa dla małżeństwa. Wybrane problemy i kontrowersje    619
    Bogusław Śliwerski Ostrzeżenie zamiast zakończenia, czyli o toksycznych doświadczeniach wychowanków Odenwaldschule    643
  Noty o autorach    647
RozwińZwiń