Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

-24%

Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Podręcznik dla studentów

6 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,25  39,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 39,80 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 30,25 zł  


30,25

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Edukacja społeczno-przyrodnicza jako jeden z obszarów zintegrowanej edukacji dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym obejmuje wiele różnorodnych treści: biologicznych, społecznych, geograficznych, historycznych, fizycznych, związanych z higieną i bezpieczeństwem i wiele innych. Nauczyciel dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, chcąc w sposób rzetelny wprowadzić podstawy wiedzy z wymienionych dziedzin i przygotować fundament dla kształcenia systematycznego, winien odpowiednio przygotować się do swej pracy.


Ze względu na rozległość treści edukacji społeczno-przyrodniczej, obejmującej tak wiele różnorodnych zagadnień z – czasem bardzo odległych – dyscyplin wiedzy, przygotowanie nauczyciela dzieci w wieku 3-10 lat wymaga uwzględnienia w programie studiów równie wszechstronnego materiału merytorycznego i metodycznego.


Niniejszy podręcznik, opracowany z myślą o studentach kierunków pedagogicznych, przygotowujących się do pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, podręcznik zawiera zagadnienia teoretyczne, obejmujące podstawy nauczania o otaczającym dziecko środowisku (przyrodniczym, geograficznym, społecznym i in.) oraz propozycje metodyczne związane z przedszkolną i wczesnoszkolną edukacją środowiskową. Zakres materiału kształcenia studentów obejmuje w sposób uporządkowany zagadnienia teoretyczne poznane w trakcie realizacji różnorodnych przedmiotów kształcenia w szkole średniej, z punktu widzenia ich przydatności w pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w wieku 3-10 lat, prezentację tych informacji w takich powiązaniach, by jako nauczyciel mógł je wykorzystać w kształtowaniu u dzieci zintegrowanego obrazu świata; ponadto w podręczniku zawarto metodyczne podstawy edukacji środowiskowej dzieci. Z


e względu na założony cel podręcznika – konieczność połączenia zarówno podstaw nauczania o środowisku, jak i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji środowiskowej treści pomieszczone w podręczniku dotyczą obu zakresów przygotowania studentów do zawodu nauczycielskiego: merytorycznego i metodycznego. Po wyjaśnieniu i scharakteryzowaniu komponentów środowiska człowieka, tekst podręcznik przybliża zagadnienia związane z poznawaniem przyrody przez dzieci: podstawowe cele, zasady, metody i formy poznawania przyrody, omawia treści edukacji środowiskowej realizowane w przedszkolu i klasach początkowych, planowanie zajęć zintegrowanych uwzględniających edukację środowiskową oraz wykorzystywanie mediów dydaktycznych. Dalsza część podręcznika przybliża kolejne zakresy treści edukacji środowiskowej takie, jak: higiena i bezpieczeństwo dziecka, zagadnienia geograficzne, ekologiczne i sozologiczne, historyczne, zawodoznawcze, fizyczne i inne, omawiając zarówno zagadnienia programowe realizowane w pracy z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym, jak i ich znaczenie w edukacji dziecka.


Praktyczne przygotowanie studentów do pracy z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym będzie się opierało na zawartych w niniejszym podręczniku zagadnieniach teoretycznych w trakcie ćwiczeń, podczas których studenci będą opracowywać metodyczne przykłady, praktyczne rozwiązania i zadania dotyczące poszczególnych tematów (niektóre pomysły ćwiczeń metodycznych zamieszczone zostały w postaci Zadań do wykonania w poszczególnych rozdziałach podręcznika).


Podręcznik kieruję do nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz studentów kierunków pedagogicznych, szczególnie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Rok wydania2009
Liczba stron306
KategoriaEdukacja
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-174-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Środowisko i człowiek    17
    1.1. Środowisko – wyjaśnienie pojęć    17
    1.2. Składniki środowiska i ich charakterystyka    19
    1.3. Środowisko a zdrowie    30
    Zadania    31
  Rozdział 2. Poznawanie przyrody – edukacja o środowisku, w środowisku i dla środowiska    33
    2.1. Poznawanie przyrody przez dzieci    33
    2.2. Fazy poznawania przyrody    37
    2.3. Zasady nauczania o środowisku    42
    Zadania    43
  Rozdział 3. Cele, zadania i treści edukacji środowiskowej. Planowanie zajęć zintegrowanych    45
    3.1. Cele edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach początkowych    45
    3.2. Zadania edukacji środowiskowej    53
    3.3. Porównanie tradycyjnej i holistycznej edukacji środowiskowej    54
    3.4. Przygotowanie nauczyciela do zajęć    57
    3.5. Planowanie zajęć edukacji środowiskowej    58
    3.6. Sytuacje edukacyjne i ich elementy składowe    61
    3.7. Treści edukacji przyrodniczej jako czynnik integrujący w edukacji początkowej    66
    Zadania    72
  Rozdział 4. Metody edukacji środowiskowej i ich charakterystyka. Formy aktywności dzieci w kontaktach ze środowiskiem. Pomoce dydaktyczne w edukacji społeczno-przyrodniczej    75
    4.1. Metody edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej    75
    4.2. Wybrane klasyfikacje metod    77
    4.3. Strategia wielostronnego kształcenia    78
    4.4. Cechy charakterystyczne wybranych metod edukacji społeczno-przyrodniczej    80
    4.5. Formy zajęć edukacji środowiskowej wykorzystywane w przedszkolu i klasach I–III    85
    4.6. Wycieczka i spacer w edukacji przyrodniczej i społecznej    87
    4.7. Prace domowe o tematyce społeczno-przyrodniczej    94
    4.8. Rola pomocy dydaktycznych w edukacji społeczno-przyrodniczej    98
    Zadania    104
  Rozdział 5. Poznawanie otoczenia społecznego    107
    5.1. Dziecko wśród ludzi    107
    5.2. Przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie    112
    5.3. Praca ludzi w różnych zawodach – produkcja i wytwarzanie    115
    5.4. Poznawanie przeszłości – treści historyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej    117
    5.5. Przedmioty w otoczeniu dziecka i ich poznawanie    120
    5.6. Tradycje, zwyczaje i obrzędy jako przykład wrastania w kulturę    121
    Zadania    125
  Rozdział 6. Higiena osobista i otoczenia dziecka. Odżywianie    127
    6.1. Zdrowie, higiena – podstawowe pojęcia    127
    6.2. Czynniki warunkujące zdrowie    130
    6.3. Wychowanie zdrowotne i edukacja zdrowotna    131
    6.4. Zasady edukacji zdrowotnej    133
    6.5. Edukacja zdrowotna dzieci    134
    6.6. Treści edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym    137
    Zadania    141
  Rozdział 7. Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym, w przedszkolu, szkole, w czasie zabaw    143
    7.1. Przygotowanie dziecka do przestrzegania norm i zasad bezpieczeństwa    143
    7.2. Problematyka bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym    145
    7.3. Cele i zadania edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci w wieku 3–10 lat    150
    7.4. Bezpieczeństwo dzieci w domu, przedszkolu, szkole i w czasie zabaw    155
    Zadania    157
  Rozdział 8. Poznawanie roślin i zwierząt przez dzieci    159
    8.1. Poznawanie roślin i zwierząt w ujęciu programu    159
    8.2. Znaczenie poznawania świata roślin i zwierząt przez dzieci    161
    8.3. Znaczenie hodowli roślin i zwierząt w edukacji    167
    Zadania    173
  Rozdział 9. Ochrona przyrody i krajobrazu    175
    9.1. Zasoby przyrody a człowiek    175
    9.2. Ochrona środowiska – ustalenia terminologiczne    176
    9.3. Tradycje ochrony przyrody na świecie i w Polsce    178
    9.4. Formy ochrony przyrody w Polsce    185
    9.5. Tematy związane z ochroną przyrody i krajobrazu realizowane w przedszkolu i klasach początkowych    189
    Zadania    192
  Rozdział 10. Edukacja ekologiczna dzieci młodszych a zagrożenia środowiska naturalnego    193
    10.1. Pojęcie ekologii i jej cechy charakterystyczne jako nauki    193
    10.2. Zagrożenia środowiska a człowiek    199
    10.3. Cele i zadania edukacji ekologicznej    202
    10.4. Treści, metody i formy edukacji ekologicznej w przedszkolu i klasach początkowych    212
    10.5. Kształtowanie postaw proekologicznych    213
    Zadania    217
  Rozdział 11. Pogoda i klimat. Obserwacja pogody    219
    11.1. Pogoda, klimat, mikroklimat – meteorologia i klimatologia    219
    11.2. Elementy pogody i sposoby ich pomiaru    221
    11.3. Obserwowanie pogody z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym    225
    11.4. Fenologiczne, klimatyczne i astronomiczne pory roku    227
    11.5. Specyfika klimatu Polski    229
    Zadania    232
  Rozdział 12. Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje zjawisk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych    233
    12.1. Konieczność stosowania doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych w pracy z dziećmi w wieku 3–10 lat    233
    12.2. Kształtowanie umiejętności obserwacji    236
    12.3. Badanie otaczającego świata – rola doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych w poznawaniu praw rządzących przyrodą    240
    12.4. Podstawowe wskazówki metodyczne dotyczące organizacji działań eksperymentalnych dzieci młodszych    243
    Zadania    246
  Rozdział 13. Turystyka i krajoznawstwo w edukacji dzieci młodszych    247
    13.1. Znaczenie turystyki i krajoznawstwa    247
    13.2. Wyznaczanie kierunków w terenie i na mapie    248
    13.3. Mapa i plan – znaki umowne na planie i mapie    250
    13.4. Rodzaje map i ich wykorzystanie w edukacji    251
    13.5. Krajobrazy i ich charakterystyka    253
    13.6. Treści gospodarcze i administracyjne w programach edukacji wczesnoszkolnej    256
    Zadania    257
  Spis schematów i tabel    259
  Aneks    261
    Załącznik 1. Pytania dzieci    261
    Załącznik 2. Wynalazki    267
    Załącznik 3. Rośliny    269
    Załącznik 4. Zwierzęta    271
    Załącznik 5. Zjawiska pogodowe    273
    Załącznik 6. Przykładowy konspekt (scenariusz) zajęć zintegrowanych dla klasy I    274
    Załącznik 7. Wykaz literatury na temat doświadczeń i eksperymentów dla dzieci młodszych    280
    Załącznik 8. Wykaz literatury na temat wynalazków    284
    Załącznik 9. Wykaz literatury zawierającej odpowiedzi na dziecięce pytania    286
    Załącznik 10. Wykaz literatury na temat bezpieczeństwa dzieci    289
  Bibliografia    291
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia