Psychologia języka i komunikacji

-20%

Psychologia języka i komunikacji

3 oceny

Autor:

Ida Kurcz

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

32,80  41,00 (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 32,80 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsze wydanie Psychologii języka uzyskało w 2004 roku Nagrodę im. Władysława Witwickiego, przyznawaną przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk Rozważania tej książki koncentrują się na dwóch podstawowych funkcjach języka: reprezentatywnej w stosunku do rzeczywistości i komunikacyjnej służącej porozumiewaniu się. Każda z nich ma swe korzenie w biologicznej ewolucji gatunku Homo sapiens. Te funkcje języka realizowane są przez dwie kompetencje naszego umysłu: ściśle językową i komunikacyjną. W książce przedstawiono ich charakterystykę, filogenezę i ontogenezę, podstawy neurofizjologiczne, jak też związki z myśleniem i komunikowaniem się niewerbalnym. Książka adresowana jest do psychologów, językoznawców, dziennikarzy i szerzej do osób zainteresowanych procesami komunikacji społecznej.


Rok wydania2005
Liczba stron266
KategoriaPsychologia społeczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-153-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO    9
  ROZDZIAŁ I. PSYCHOLOGIA JĘZYKA A PSYCHOLINGWISTYKA I SOCJOLINGWISTYKA. UWAGI WSTĘPNE    11
  ROZDZIAŁ 2. PODSTAWOWE POJĘCIA, HISTORIA I METODY PSYCHOLINGWISTYKI    16
    2.1. Podstawowe pojęcia psycholingwistyki    16
    2.2. Historia psycholingwistyki    17
    2.3. Metody psycholingwistyki    20
  ROZDZIAŁ 3. FUNKCJE JĘZYKA: REPREZENTATYWNA I KOMUNIKACYJNA ORAZ ICH ODNIESIENIE DO KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ    22
    3.1. Różne użycia języka    22
    3.2. Charakterystyka językowej funkcji reprezentatywnej    25
    3.3. Charakterystyka językowej funkcji komunikacyjnej    30
    3.4. Relacje między kompetencją językową a kompetencją komunikacyjną    32
    3.5. Konkluzja    37
  ROZDZIAŁ 4. POCHODZENIE JĘZYKA    38
    4.1. Czym język ludzki różni się od "języków" zwierzęcych?    38
    4.2. Protojęzyk a język naturalny    43
    4.3. Filogeneza języka    47
      4.3.1. Powstanie języka a dobór naturalny    50
      4.3.2. Język a teoria umysłu    51
      4.3.3. Dwustopniowość ewolucji języka    53
      4.3.4. Po co powstał język?    55
  ROZDZIAŁ 5. NEUROFIZJOLOGICZNE PODŁOŻE JĘZYKA    57
    5.1. Uwagi wstępne    57
    5.2. Metody badań neurofizjologicznych mózgu    58
    5.3. Lokalizacja mózgowa funkcji językowych    59
    5.4. Specjalizacja półkul mózgowych w funkcjach językowych    62
  ROZDZIAŁ 6. WYTWARZANIE I PERCEPCJA DZWIĘKÓW MOWY    67
    6.1. Uwagi wstępne    67
    6.2. Wytwarzanie dźwięków mowy    68
    6.3. Percepcja dźwięków mowy    72
  ROZDZIAŁ 7. PRZYSWAJANIE JĘZYKA PRZEZ MAŁE DZIECKO    80
    7.1. Wprowadzenie    80
    7.2. Metody badania rozwoju języka małego dziecka    80
    7.3. Fazy rozwoju języka    84
    7.4. Przyswajanie poszczególnych składników wiedzy językowej    87
      7.4.1. Rozwój składnika fonologicznego    87
      7.4.2. Rozwój słownika umysłowego    88
      7.4.3. Rozwój aspektu syntaktycznego wiedzy językowej    91
      7.4.4. Rozwój aspektu pragmatycznego wiedzy językowej    93
    7.5. Zaburzenia rozwoju językowego    94
    7.6. Główne podejścia teoretyczne w badaniu rozwoju językowego u dziecka    95
      7.6.1. Dowody na biologiczne uwarunkowania języka    95
      7.6.2. Dowody na społeczne uwarunkowania języka    69
      7.6.3. Inne problemy kontrowersyjne    97
  ROZDZIAŁ 8. CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ    100
    8.1. Ustalenia terminologiczne    100
    8.2. Główne założenia leżące u podstaw kompetencji językowej    101
    8.3. Rys historyczny generatywistycznych koncepcji kompetencji językowej    103
    8.4. Istota UG w świetle różnych koncepcji generatywistycznych    108
    8.5. Inne modele UG    111
    8.6. Współczesne podejścia do kompetencji językowej    114
    Dodatek. Kompetencja językowa ludzi niesłyszących    118
  ROZDZIAŁ 9. SŁOWNIK UMYSŁOWY    119
    9.1. Uwagi wstępne    119
    9.2. Znaczenie słów    120
    9.3. Metody badania słownika umysłowego    122
    9.4. Organizacja słownika umysłowego    125
      9.4.1. Aspekt semantyczny    129
      9.4.2. Aspekt syntaktyczny    132
      9.4.3. Aspekt fonologiczny i ortograficzny    134
    9.5. Dostęp leksykalny    135
    9.6. Słowotwórstwo i fleksja (regóły morfologiczne)    141
  ROZDZIAŁ 10. KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA    143
    10.1. Uwagi wstępne    143
    10.2. Akty mowy    144
    10.3. Znaczenie zdania a znaczenie wypowiedzi    147
    10.4. Zasady efektywnej komunikacji    149
    10.5. Rozmowa jako podstawowa forma realizacji kompetencji komunikacyjnej    152
    10.6. Główne koncepcje teoretyczne w badaniach nad kompetencją komunikacyjną    153
      10.6.1. Etnografia komunikowania się    153
      10.6.2. Wspólny grunt: wspólne działanie, wspólne czynności    154
    10.7. Społeczne aspekty używania języka    157
    10.8. Siła tkwiąca w ludzkiej kompetencji komunikacyjnej    159
  ROZDZIAŁ 11. DYSKURS    161
    11.1. Czym jest dyskurs?    161
    11.2. Dyscypliny zajmujące się dyskurcem    163
    11.3. Metody analizy dyskursu    164
      11.3.1. Metody jakościowe    164
      11.3.2. Metody ilościowe    165
    11.4. Dyskurs konwersacyjny    166
    11.5. Kulturowe uwarunkowania dyskursu konwersacyjnego    168
      11.5.1. Konwencje konwersacyjne    168
      11.5.2. Konwencje otwierania i zamykania dyskursu    169
    11.6. Dyskurs tekstowy    170
    11.7. Teoretyczne podejścia do analizy dyskursu    172
      11.7.1. Pragmatyzm    172
  11.7.2. Socjolingwistyczne analizy konwersacji     173
   11.7.3. Psychologia dyskursywna     173
   11.7.4. Krytyczna analiza dyskursu     173
   11.7.5. Psychologia polityczna     174
   11.8. Psycholingwistyczne analizy strategii językowych w sytuacjach społecznych     175
  ROZDZIAŁ 12. JĘZYK A MYŚLENIE     178
   12.1. Uwagi wstępne     178
   12.2. Niezależność myślenia od języka     180
   12.2.1. Argumenty za stanowiskiem kognitywnym, czyli łączącym myśl z językiem     181
   12.2.1. Argumenty za stanowiskiem nie utożsamiającym języka z myśleniem     182
   12.3. Relatywizm językowy     185
   12.4. Badania nad związkiem języka z myśleniem     187
   12.4.1. Badania międzyjęzykowe     187
   12.4.2. Badania wewnątrzjęzykowe     191
   12.5. Podobieństwa w funkcjonowaniu obu kompwtencji: językowej i poznawczej     194
  ROZDZIAŁ 13. DWUJĘZYCZNOŚĆ     196
   13.1. Rodzaje dwujęzyczności     196
   13.2. Dwujęzyczność u dzieci     198
   13.2.1. Rodzaje dwujęzyczności u dzieci     198
   13.2.2. Znaczenie okresu krytycznego dla przyswajania L2     198
   13.2.3. Submersja versus immersja     199
   13.2.4. Korzyści poznawcze z dwujęzyczności u dzieci     202
   13.3. Dwujęzyczność u ludzi dorosłych     204
   13.3.1. Rola zdolności językowych w nabywaniu L2     204
   13.3.2. Rola motywacji w nabywaniu L2     204
   13.3.3. Transfer między L1 i L2     206
   13.3.4. Wiek a dwujęzyczność     210
   13.4. Dwujęzyczny umysł     211
   13.4.1. Interjęzyk, czyli język mieszany     211
   13.4.2. Modele dwujęzycznego umysłu     213
   13.4.3. Dane neuropsychologiczne w badaniach dwujęzyczności     214
   13.4.3.1. Dane z neuroobrazowania mózgu     214
   13.4.3.2. Dane z badań nad afazją     215
   13.5. Społeczne problemy związane z dwujęzycznością     215
  ROZDZIAŁ 14. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA     218
   14.1. Komunikacja niewerbalna czy komunikacja niejęzykowa?     218
   14.2. Formy komunikacji niewerbalnej     219
   14.3. Funkcje komunikacji niewerbalnej     221
   14.4. Uniwersalne i kulturowo specyficzne cechy komunikacji niewerbalnej     222
   14.5. Porównywanie komunikacji niewerbalnej z werbalną     225
   14.6. Psychologia kłamstwa     228
  SŁOWO KOŃCOWE     233
  LITERATURA     235
  INDEKS NAZWISK     259
RozwińZwiń