Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej

Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 46,00 zł  


46,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka w systematyczny sposób przedstawia psychologiczne aspekty politycznego myślenia i działania. Analizuje źródła preferencji i niechęci wobec różnych politycznych opcji, motywy aktywności politycznej oraz związki między przekonaniami, rodzajem przeżywanych emocji i stałymi właściwościami psychologicznymi, a stylem uprawiania polityki (sposobem funkcjonowania w konflikcie, stosunkiem do opozycji, skłonnością do współpracy międzynarodowej lub eskalowania sporów, konformizmem vs. niezależnością wobec własnej grupy partyjnej itp.). Autorka ukazuje także wpływ najbliższego otoczenia (rodziny, bliskich znajomych, środowiska pracy) i szerszego klimatu społecznego, w jakim żyje człowiek (m.in. tradycji kulturowych, systemu politycznego) oraz mediów na przekonania, postawy i zachowania polityczne, zwłaszcza na akceptowane kryteria sprawiedliwości, oczekiwania wobec państwa i wagę różnych spraw w polityce państwa. Omawiane pojęcia i prawidłowości myślenia oraz działania w świecie polityki są odnoszone do aktualnych wydarzeń politycznych tak krajowych, jak i międzynarodowych. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów nauk społecznych i humanistycznych, choć każdy, kto chce zrozumieć skąd się biorą różnice w politycznym myśleniu i działaniu – znajdzie coś dla siebie.


Rok wydania2005
Liczba stron464
KategoriaPsychologia społeczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-166-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Psychologia polityczna jako nauka. Czym się zajmuje i jak się rozwija    11
    1.1. Psychika i polityka: bliskie związki    11
    1.2. Psychologia polityczna: różne podejścia, ważniejsze dokonania i fazy rozwoju    13
    1.3. Rozwój psychologii politycznej w Polsce    19
    1.4. "Upolitycznienie" psychologii politycznej czy jej apolityczność?    20
    Cele i struktura książki    23
  Rozdział 2. Myślenie polityczne: podstawowe kategorie rozumienia i oceny zjawisk politycznych    25
    2.1. Relacje między jednostką a grupą: indywidualizm i kolektywizm    26
      2.1.1. Kolektywizm i indywidualizm jako przekonania normatywne - teoria Janusza Reykowskiego    28
      2.1.2. Geneza orientacji kolektywistycznej i indywidualistycznej    31
      2.1.3. Wartości i cele życiowe jako elementy orientacji kolektywistycznej i indywidualistycznej    33
    Blok rozszerzający 2a Orientacje indywidualistyczne i kolektywistyczne a postawy i zachowania polityczne w Polsce    38
    2.2. Relacje między jednostkami oraz między grupami: orientacja równościowa i hierarchiczna    41
      2.2.1. Normatywne przekonania    41
      2.2.2. Autorytaryzm    43
    Blok rozszerzający 2b Autorytaryzm a orientacja kolektywistyczna - badanie warszawskich studentów    47
      2.2.3. Autorytaryzm a preferencje i postawy polityczne    50
      2.2.4. Orientacja na dominację społeczną    52
      2.2.5. Zagrożenie a autorytaryzm i orientacja na społeczną dominację    56
      2.2.6. Autorytaryzm i wartości samokierowania a zmiana systemu politycznego    57
    2.3. Orientacja prawicowa i lewicowa    58
    Blok rozszerzający 2c Jak widzą lewicę i prawicę jej zwolennicy i przeciwnicy    60
      2.3.1. Lewica-prawica jako wymiar osobowości: rola skryptów afektywnych    63
    2.4. Formalne cechy systemu przekonan    65
      2.4.1. Otwartość–zamkniętość poznawcza, czyli poziom dogmatyzmu    65
      2.4.2. Myślenie ideologiczne – polaryzacja afektywna    68
    2.5. Zaufanie do ludzi    70
    2.6. Psychologiczne powody błędów w myśleniu politycznym    76
      2.6.1. Nieostrość pojęć politycznych    76
      2.6.2. Złożoność i integracja w myśleniu    77
      2.6.3. Schematy atrybucyjne    79
      2.6.4. Atrybucja odpowiedzialności    81
      2.6.5. Atrybucja odpowiedzialności a schematy płci    84
      2.6.6. Błąd fałszywej powszechności, czyli złudzenie konsensusu    85
    2.7. Emocje w myśleniu politycznym    86
    2.8. Myślenie grupowe    91
  Rozdział 3. Sprawiedliwość    94
    3.1. "Każdemu według zasług", czyli sprawiedliwość merytokratyczna    95
      3.1.1. Słuszna wymiana - teoria słuszności (equity theory)    96
      3.1.2. Co jest "zasługą", - czyli co może być podstawą słusznych roszczeń    98
    3.2. "Każdemu według potrzeb": jakie potrzeby i kiedy powinny być uwzględnione w sprawiedliwym podziale dóbr    103
    Blok rozszerzający 3a Czy w Polsce zmieniają się kryteria sprawiedliwego wynagradzania    108
    3.3. "Każdemu tyle samo", czyli reguła równości    109
    Blok rozszerzający 3b Kiedy względna równość i uwzględnianie potrzeb są bardziej sprawiedliwe niż czyste uwzględnianie zasług. Nowe podejścia badawcze    110
    3.4. Sprawiedliwość proceduralna    113
    3.5. Poczucie niesprawiedliwości: powstawanie    114
    3.6. Konsekwencje poczucia niesprawiedliwości    117
    3.7. Poczucie krzywdy odniesione do własnej grupy narodowej    119
    3.8. Ocena sprawiedliwości systemu społecznego    121
  Rozdział 4. Socjalizacja polityczna. Rozwój zainteresowań , przekonań i zachowań politycznych    126
    4.1. Dzieciństwo jako okres kształtowania się trwałych postaw politycznych    126
    Blok rozszerzający 4a Postawy polityczne dorastającej młodzieży i jej rodziców w okresie ostrego konfliktu politycznego w Polsce    131
    4.2. Przekonania i postawy polityczne a rozwój jednostki w ciągu całego życia    135
    4.3. Przekonania i postawy polityczne jako efekt doświadczeń politycznych    137
    Blok rozszerzający 4b Polityczne dzieciństwo polskich polityków średniego pokolenia    142
    4.4. Nowe problemy i zaskakujące wyniki    144
  Rozdział 5. Zainteresowanie polityką i aktywność polityczna    149
    5.1. Systemowe i historyczno-kulturowe uwarunkowania zaangażowania politycznego    149
    5.2. Formy aktywności politycznej    157
      5.2.1. Aktywność skierowana na wywieranie wpływu politycznego    160
    Blok rozszerzający 5a Posłowie sejmu kontraktowego (1989–1991). Typy ról poselskich    162
      5.2.2. Aktywność konwencjonalna i niekonwencjonalna    163
      5.2.3. Intensywność aktywności    164
      5.2.4. Kolektywność aktywności politycznej    166
    5.3. Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej    169
      5.3.1. 6 Wartości i motywy związane z aktywnością polityczną    169
    Blok rozszerzający 5b Wartości młodej elity politycznej w Polsce    171
      5.3.2. Rozwój moralny a aktywność polityczna    173
      5.3.3. Potrzeby realizowane poprzez aktywność polityczna a sposób działania w polityce    175
    Blok rozszerzający 5c Motywy aktywności politycznej a zachowania i przekonania polityczne młodych aktywistów polskich partii    179
      5.3.4. Czynniki psychologiczne zwiększające subiektywne prawdopodobieństwo sukcesu w polityce: oczekiwania wpływu, skuteczność, odporność na stres i sposób funkcjonowania poznawczego    182
    5.4. Aktywność polityczna jako efekt indywidualnej decyzji    188
    5.5. Procesy grupowe związane z aktywnością polityczną    191
    5.6. Konsekwencje partycypacji politycznej dla jednostki    194
    5.7. Kobiety w polityce    198
  Rozdział 6. Zachowania wyborcze    204
    6.1. Dlaczego ludzie głosują lub nie głosują?    204
      6.1.1. Tradycje kulturowe, historyczne i społeczne    205
      6.1.2. Cechy sytuacji wyborczej a frekwencja    208
      6.1.3. Indywidualne cechy osób głosujących i niegłosujących: miejsce w strukturze społecznej, poglądy i cechy mentalności .    212
      6.1.4. Zróżnicowanie osób niegłosujących    218
    6.2. Typy zaangażowania w wyborach a zagrożenia dla demokracji    220
    6.3. Na kogo głosować? Czynniki wpływające na decyzje o poparciu wyborczym    220
    6.4. Decyzje racjonalne, analityczne czy raczej heurystyczne?    221
    6.5. Głosowanie tematyczne: postawa jako heurystyka    223
    Blok rozszerzający 6a Stosunek do różych problemów jako wyznacznik preferencji wyborczych młodych Polaków    224
      6.5.1. Dostęność postawy a jej wpływ na zachowania wyborcze    225
    6.6. Interes ekonomiczny czy zinternalizowane wartości?    227
      6.6.1. Portfel czy ideologia w wyborach Polaków?    230
      6.6.2. Identyfikacja ideologiczna a preferencje wyborcze w Polsce    232
    6.7. Identyfikacja z partią jako podstawa zachowań wyborczych    233
      6.7.1. Identyfikacja partyjna a ocena działań partii i jej programu    235
    6.8. Głosowanie skoncentrowane na osobie kandydata    238
    6.9. Sekwencyjne modele zachowań wyborczych    247
  Rozdział 7. Konflikty: przebieg i sposoby ich rozwiązywania    249
    7.1. Sytuacje konfliktowe w polityce i ich znaczenie    249
    7.2. Orientacje wobec konfliktu politycznego    255
    7.3. Procesy prowadzące do destruktywnego przebiegu konfliktu    259
    Blok rozszerzający 7a Przekonania utrudniające porozumienie izraelsko-palestyńskie: likwidowanie osiedli żydowskich w Strefie Gazy    262
    7.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów politycznych    264
    7.5. Kultura a stosunek do konfliktów i style ich rozwiązywania    269
  Rozdział 8. Nacjonalizm, patriotyzm i relacje międzynarodowe    272
    8.1. Nacjonalizm jako ideologia    273
    8.2. Nacjonalizm jako ruch polityczny    274
    Blok rozszerzający 8a Postawy narodowe wśród członków polskich partii politycznych    276
    8.3. Nacjonalizm jako proces budowania państwowości    277
    8.4. Orientacje narodowe jednostek: nacjonalizm i patriotyzm    279
    Blok rozszerzający 8b Jak mierzyć patriotyzm i nacjonalizm    282
    8.5. Hierarchiczna struktura postaw narodowych: psychospołeczna geneza    285
    Blok rozszerzający 8c Rodzaje dumy narodowej a nacjonalizm i ksenofobia    286
    8.6. Postawy wobec własnego narodu a postawy wobec obcych    290
    8.7. Typy postaw narodowych, spostrzeganie Unii Europejskiej a stosunek do integracji europejskiej    296
    8.8. Uprzedzenia i stereotypy narodowe (etniczne) jako zjawisko społecznie podzielane    299
  Rozdział 9. Media: czy i jak wpływają na przekonania, postawy i zachowania polityczne    306
    9.1. Czy media mogą destabilizować i zmieniać systemy polityczne    306
    9.2. Mechanizmy oddziaływania mediów na jednostki    308
      9.2.1. Wpływy informacyjne. Selektywność odbioru i selektywność nadawania    308
      9.2.2. Obraz świata użytkowników mediów: efekty kultywacji    310
      9.2.3. Wpływy normatywne: nadawanie politycznego sensu bieżącym zdarzeniom – tworzenie ram (framing) i ustalanie, co jest ważne (agenda setting)    314
      9.2.4. Media jako źródło "społecznego dowodu słuszności"    319
    Blok rozszerzający 9a Efekty podawania rozkładu opinii na postawy widzów    319
      9.2.5. Wpływy emocjonalne: media wzbudzają emocje odbiorców    321
    Blok rozszerzający 9b Negatywne reklamy polityczne: nielubiane, ale pamiętane    323
      9.2.6. Techniki wytwarzania emocji: kreowanie obrazów poruszających odbiorców    324
    Blok rozszerzający 9c Jacy politycy są "medialni"    326
      9.2.7. "Peryferyjne" droga oddziaływania mediów    330
    9.3. Iluzja odporności na oddziaływanie mediów: efekt osoby trzeciej    334
    Blok rozszerzający 9d Spostrzegany wpływ telewizji na decyzje wyborcze różnych elektoratów: kampania prezydencka w Polsce roku 2000    336
    9.4 Zjawisko wrogich mediów    339
    Bibliografia    342
    Indeks nazwisk    393
    Indeks rzeczowy    409
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia