Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym

Aspekty ekonomiczne, finansowe i menadżerskie

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

57,85  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

57,8589,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wyjątkowo aktualna publikacja dotycząca zachowań przedsiębiorstw w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej.


Cechą dzisiejszej gospodarki rynkowej jest względnie swobodny przepływ towarów i usług w skali międzynarodowej. Decydującą rolę w tych procesach odgrywają przedsiębiorstwa, które coraz częściej oprócz prowadzenia działalności na ich macierzystych rynkach wewnętrznych podejmują ekspansję na rynki zagraniczne.


Książka jest dobrze osadzona w najważniejszych koncepcjach teoretycznych wyjaśniających ekspansję zagraniczną firm oraz uwzględnia najnowszą literaturę światową. Autor omawia m.in.: czynniki skłaniające firmy do wychodzenia na rynki zagraniczne, możliwe formy podejmowania działalności oraz metody służące do wyboru optymalnej formy ekspansji zagranicznej. Jest to nieocenione źródło wiedzy dla studentów studiujących na kierunkach związanych z międzynarodową współpracą gospodarczą (międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes międzynarodowy, logistyka międzynarodowa). Książka przydatna jest również dla nauczycieli prowadzących dydaktykę w tym zakresie.


Publikacja stanowi wartość wykraczającą poza dotychczasowe naukowe oceny procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W polskiej literaturze ekonomicznej jest jedną z nielicznych kompleksowych analiz wieloaspektowej zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ujęciu interdyscyplinarnym, w której – co bardzo istotne – przyjęto inkrementalną metodę prezentowania treści. Pracę cechuje konsekwencja badawcza, a także spójność i przejrzystość, co ma duże znaczenie dla rozprzestrzeniania jej treści zarówno w środowisku akademickim, jak również wśród pracowników firm działających w obszarze biznesu międzynarodowego. (…) stanowi doskonały materiał analityczny oraz drogowskaz przy planowaniu metod i sposobów ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.
Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska


Liczba stron504
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21621-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     13
  Część I. Przedsiębiorstwo jako przedmiot poznania w biznesie międzynarodowym - zagadnienia teoretyczno-metodologiczne     23
  1. Przedsiębiorstwo jako podmiot realnej gospodarki i przedmiot poznania naukowego     25
    1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot sfery realnej     25
    1.2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot poznania w naukach ekonomicznych     32
  2. Zakres pojęcia biznesu międzynarodowego     41
  3. Interdyscyplinarny charakter biznesu międzynarodowego     49
  4. Zagadnienie ekspansji zagranicznej a teorie przedsiębiorstwa     61
  Zakończenie części I     69
  Część II. Uwarunkowania kontekstualne zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw - poziom globalny, regionalny i mezoekonomiczny     71
  5. Kontekst zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw - globalizacja, antyglobalizacja, deglobalizacja, regionalizacja     73
    5.1. Uwagi terminologiczne i metodologiczne     73
    5.2. Przyczyny, przejawy i skutki globalizacji     77
    5.3. Przyszłość globalizacji     80
    5.4. Podsumowanie     85
  6. Mezoekonomiczne uwarunkowania zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw 89
    6.1. Konkurencja na (wewnętrznym) rynku branżowym - model Portera     90
    6.2. Koncepcja diamentu Portera     93
    6.3. Czynniki internacjonalizacji i globalizacji branż - model Yipa     96
    6.4. Synteza modeli Portera i Yipa     99
  Zakończenie części II     101
  Część III. Główne obszary refleksji nad zagraniczną ekspansją przedsiębiorstw w naukach ekonomicznych     103
  7. Zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw a teoria handlu międzynarodowego i teoria zagranicznych inwestycji bezpośrednich     107
    7.1. Teoria handlu międzynarodowego a zagadnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa     108
      7.1.1. Paradygmat międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa (internacjonalizacji przedsiębiorstwa) a teoria handlu międzynarodowego     109
      7.1.2. Przedsiębiorstwo w klasycznej teorii handlu międzynarodowego     110
      7.1.3. Przedsiębiorstwo we współczesnej teorii wymiany międzynarodowej (teorii handlu międzynarodowego) - nowa teoria handlu międzynarodowego i nowa nowa teoria handlu międzynarodowego     113
    7.2. Teoria zagranicznych inwestycji bezpośrednich a zagadnienie zagranicznej ekspansji (internacjonalizacji) przedsiębiorstwa - paradygmat zagranicznych inwestycji bezpośrednich a paradygmat zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa     118
      7.2.1. Paradygmat zagranicznych inwestycji bezpośrednich     119
      7.2.2. Przedsiębiorstwo w koncepcjach zagranicznych inwestycji bezpośrednich     120
        7.2.2.1. Model cyklu życia produktu     121
        7.2.2.2. Teoria oligopolu międzynarodowego     121
        7.2.2.3. Teoria internalizacji     124
        7.2.2.4. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej    126
        7.2.2.5. Teoria międzynarodowej transmisji zasobów     126
        7.2.2.6. Teoria horyzontów globalnych     127
        7.2.2.7. Teoria konkurencji globalnej     128
        7.2.2.8. Teoria geobiznesu     129
        7.2.2.9. Podsumowanie     131
    7.3. Integracja teorii handlu międzynarodowego i teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich     131
  8. Przegląd koncepcji teoretycznych przedsiębiorstwa międzynarodowego (PM) z perspektywy historycznej     133
    8.1. Oczekiwania w stosunku do koncepcji teoretycznych PM     134
    8.2. Co to jest przedsiębiorstwo międzynarodowe?     135
    8.3. Pierwotne/tradycyjne teorie/koncepcje PM     137
    8.4. Nowoczesne/współczesne teorie/koncepcje przedsiębiorstwa międzynarodowego na podstawie Pitelisa, Sugdena [eds. 1991]     139
    8.5. Wczesne, niszowe, przejściowe teorie/koncepcje przedsiębiorstw międzynarodowych     149
    8.6. Współczesne teorie przedsiębiorstw międzynarodowych na podstawie letto-Gillies [2005, 2011, 2019]     149
    8.7. Współczesne teorie przedsiębiorstw międzynarodowych na podstawie Forsgrena [2008, 2013, 2017]     159
    8.8. Podsumowanie     170
    8.9. Współczesne teorie przedsiębiorstwa międzynarodowego na podstawie Cassona [2018]     175
    8.10. Inne ujęcia istoty przedsiębiorstwa międzynarodowego     177
  9. Współczesne teorie internacjonalizacji przedsiębiorstwa     179
    9.1. Model sekwencyjny i jego rozwinięcia     179
    9.2. Internacjonalizacja niekonwencjonalna, internacjonalizacja symultaniczna     191
    9.3. Internacjonalizacja w ujęciu podejścia sieciowego     194
    9.4. Internacjonalizacja w ujęciu przedsiębiorczości międzynarodowej - międzynarodowe nowe przedsięwzięcia i firmy born global     203
    9.5. Internacjonalizacja - perspektywa zasobów, wiedzy, umiejętności, kompetencji, zdolności i uczenia się     206
  Zakończenie części III     208
  Część IV. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw - motywy, definicje, poziomy, rodzaje i mierniki oraz pojęcie strategii globalnej     209
  10. Motywy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw     211
  11. Koncepcje i definicje strategii przedsiębiorstwa     219
  12. Poziomy strategii przedsiębiorstwa     225
  13. Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa i strategia dezinternacjonalizacji oraz reinternacjonalizacji     227
  14. Rodzaje strategii internacjonalizacji     231
  15. Strategia konkurencyjna na rynkach zagranicznych     235
  16. Strategie funkcjonalne a ekspansja zagraniczna     241
    16.1. Strategie lokalizacji działalności     243
    16.2. Strategie marketingowe     244
    16.3. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym     244
    16.4. Strategie finansowe i rachunkowości     245
    16.5. Strategie w zakresie organizowania działalności przedsiębiorstwa międzynarodowego     246
  17. Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa     249
  18. Strategia globalna przedsiębiorstwa     251
  Zakończenie części IV     257
  Część V. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw - sposoby wejścia na rynki zagraniczne     259
  19. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne - przegląd ogólny i typologie     261
  20. Eksport     265
  21. Kooperacja niekapitalowa - licencjonowanie     273
  22. Kooperacja niekapitalowa - franczyza     283
  23. Kooperacja niekapitalowa - kontrakty menedżerskie     287
  24. Kooperacja niekapitalowa - kontrakty na inwestycje pod klucz     291
  25. Kooperacja niekapitalowa - kontrakty na poddostawy     295
  26. Kooperacja kapitalowa - joint ventures     297
  27. Międzynarodowe sojusze strategiczne     301
  28. Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą - własne filie i oddziały na rynkach zagranicznych     307
  29. Zróżnicowanie form zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw     315
  30. Ewolucja form obsługi rynku zagranicznego     321
  31. Kombinacja sposobów obsługi rynku zagranicznego - alternatywa (substytucja) czy komplementarność (współwystępowanie)     323
  Zakończenie części V     324
  Aneks 1. Przykład zastosowania teorii kosztów transakcyjnych do analizy kwestii pośrednictwa w handlu zagranicznym     327
    A1.1. Wstęp     327
    A1.2. Charakterystyka teorii kosztów transakcyjnych     328
    A1.3. Problem pośrednictwa w handlu zagranicznym w ujęciu teorii kosztów transakcyjnych     330
    A1.4. Propozycje rozwiązania problemu w tradycyjnej literaturze ekonomicznej i marketingowej - kryteria alokacji funkcji w układzie eksportowym     332
    A1.5. Wpływ czynnika skali działalności na strukturę układu eksportowego     336
      A1.5.1. Czynnik skali w odniesieniu do wielkości obrotów jednym towarem (czynnik koncentracji obrotów)     336
      A1.5.2. Czynnik skali w znaczeniu szerokości asortymentu     338
      A1.5.3. Czynnik skali w ujęciu transakcyjno-informacyjnym     340
      A1.5.4. Czynnik skali w ujęciu finansowo-kredytowym     342
    A1.6. Propozycja rozwiązania problemu z wykorzystaniem teorii kosztów transakcyjnych     343
      A1.6.1. Specyficzność zasobów     344
      A1.6.2. Niepewność     347
      A1.6.3. Częstotliwość     348
  Część VI. Metody wyboru sposobu wejścia na rynki zagraniczne     353
  32. Podstawowe modele, reguły i podejścia do wyboru strategii wejścia     355
  33. Kryteria wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne     361
  34. Metody wyboru oparte na rachunku ekonomicznym     367
    34.1. Rachunek kosztów produkcji eksportowej i kosztów produkcji za granicą - model Vernona     367
    34.2. Wybór między eksportem zagranicznym a produkcją zagraniczną - model Hirscha     368
    34.3. Skala działań za granicą - model Buckleya i Cassona     368
    34.4. Model wyboru między eksportem, licencjonowaniem i inwestycją zagraniczną na bazie teorii eklektycznej - model Roota     370
    34.5. Prosta formalizacja wyboru sposobu prowadzenia działalności na rynku zagranicznym - model Welcha, Benito i Petersena     372
    34.6. Rachunek kosztów i korzyści kooperacji - model Contractora i Lorange’a     373
    34.7. Model wyboru między licencją, aliansem strategicznym i filią - model Contractora i Blake’a     375
    34.8. Rachunek kosztów transakcyjnych - model Anderson i Gatignona     379
    34.9. Kalkulacja opłacalności - procedura Jeanneta i Hennesseya     383
    34.10. Analiza strategii wejścia na rynki zagraniczne według Buckleya i Cassona - rozszerzenie podejścia do internalizacji     385
  35. Metody wyboru na podstawie etapu rozwoju i fazy internacjonalizacji     395
    35.1. Faza cyklu życia produktu/branży - model Vernona     396
    35.2. Procedura wyboru adekwatnej fazy internacjonalizacji - drzewo decyzyjne Brooke’a     398
  36. Metody wyboru wielokryteriowego     401
    36.1. Model uproszczony - Stonehouse’a, Hamilla, Campbella, Purdiego    402
    36.2. Procedura Roota     402
    36.3. Procedura Strathclyde     406
  Zakończenie części VI     408
  Część VII. Wątki normatywne i prospektywne zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw     411
  37. Ogólnogospodarcze konsekwencje internacjonalizacji przedsiębiorstw w sferze innowacyjności, produktywności i konkurencyjności gospodarki oraz rekomendacje dla polityki gospodarczej sprzyjającej zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw     413
    37.1. Założenia wstępne     414
    37.2. Kanały wpływu: triada a współpraca gospodarcza z zagranicą - mapa możliwości     415
    37.3. Co na to teoria? Mapa wyjaśnień teoretycznych     418
    37.4. Mapa wyników badań empirycznych     422
    37.5. Mapa rekomendacji dla polityki gospodarczej     428
    37.6. Podsumowanie     434
  38. Perspektywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw i zalecenia dla strategii firm podejmujących ekspansję zagraniczną     435
    38.1. Perspektywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw     435
    38.2. Zalecenia dla strategii firm podejmujących ekspansję zagraniczną    439
  39. Kryzysy gospodarcze a biznes międzynarodowy na przykładzie pandemii COVID-19 - refleksje na gorąco     445
    39.1. Jak poradzić sobie z koronawirusem?     445
    39.2. Koronawirus niejeden ma wymiar     449
    39.3. Przyszłość globalizacji - czy pandemia COVID-19 zabije globalizację?     452
      39.3.1. Istota globalizacji     452
      39.3.2. Scenariusze rozwoju globalizacji     455
  40. Kierunki dalszych badań     461
  Zakończenie części VII     464
  Bibliografia     467
  Indeks     493
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia