Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków

-20%

Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,20  39,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,2039,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Maryla Goszczyńska swą książkę poświęciła zagadnieniom współczesnej psychologii ekonomicznej, odnoszącym się do zjawisk i procesów po wielkim przełomie ustrojowym w 1989 roku. Autorka stworzyła przekonującą syntezę wiedzy o szeroko rozumianych procesach przystosowywania się społeczeństwa polskiego do zmian zachodzących w ciągu ostatnich kilkunastu lat. (…) Można przewidywać, że monografia szybko zniknie z półek księgarskich, by znaleźć się na biurkach wielu czytelników: przede wszystkim studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz przedstawicieli biznesu. Takiej książki nam bardzo brakowało, a jej wydanie wypełni oczywistą lukę w literaturze przedmiotu”.
z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak
„Bez wątpienia to pierwsza praca tego typu w polskiej literaturze psychologicznej. Książka w korzystny sposób łączy walory analityczne z syntezą wiedzy przedstawionej w szerszej skali. (…) Powstała książka prezentująca determinanty i warunki kształtujące różne zachowania ekonomiczne Polaków: stosunek do pieniędzy i skłonność do oszczędzania, adaptację do zmian na rynku pracy i bezrobocia, poczucie niesprawiedliwości społecznej i przedsiębiorczość. (…) Jest to solidna monografia naukowa z zakresu psychologii ekonomicznej. Maryla Goszczyńska przedstawia w niej umysłowość ekonomiczną Polaków w świetle badań empirycznych, a uzyskane rezultaty konfrontuje z ważniejszymi koncepcjami światowymi”.
z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Czesława S. Nosala


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-415-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     13
  Wprowadzenie     17
  Rozdział    1
  Percepcja zjawisk i działań ekonomicznych     23
  1.1. Struktura relacji pomiędzy pojęciami ekonomicznymi     24
  1.2. Mechanizm kształtowania się wiedzy (pojęciowej) o ekonomii     28
  1.3. Kryteria oceny działań ekonomicznych     34
  1.4. Postrzeganie ryzyka ekonomicznego. Punkt widzenia laików i profesjonalistów     39
  Rozdział    2
  Postawy wobec pieniędzy a zachowania ekonomiczne     52
  2.1. Formy pieniądza i ich percepcja     52
  2.1.1. Typowość egzemplarzy pieniędzy a ocena ryzykowności różnych form inwestowania finansowego     59
  2.2. Postawy wobec pieniędzy – sposoby definiowania i narzędzia pomiaru     63
  2.3. Uwarunkowania postaw wobec pieniędzy i ich związek z zachowaniami ekonomicznymi     70
  2.3.1. Rola zmiennych demograficznych i ekonomicznych     71
  2.3.2. Rola zmiennych społeczno-kulturowych     75
  2.3.3. Rola zmiennych psychologicznych     75
  2.3.4. Związek postaw wobec pieniędzy z zachowaniami ekonomicznymi     81
  2.4. Percepcja wspólnej europejskiej waluty – euro i czynniki wpływające na akceptację jej wprowadzenia     85
  Rozdział    3
  Skłonność do oszczędzania jako przejaw myślenia perspektywicznego     89
  3.1. Czym jest oszczędzanie? Punkt widzenia ekonomistów i psychologów     89
  3.2. Wkład teorii ekonomicznych i psychologicznych w zrozumienie, dlaczego ludzie są skłonni do zapobiegliwości finansowej     91
  3.3. Motywy oszczędzania, czyli w jakim celu ludzie ograniczają swoje bieżące wydatki    97
  3.4. Czy Polacy są skłonni do oszczędzania?     100
  3.4.1. Dlaczego Polacy byli nieufni wobec instytucji finansowych?     100
  3.4.2. Struktura oszczędności Polaków, czyli kto i w jaki sposób lokuje swoje nadwyżki finansowe     101
  3.4.3. Czy światowy kryzys finansowy zmieni zachowania oszczędnościowe Polaków?     107
  3.4.4. Czynniki skłaniające Polaków do oszczędzania     109
  3.4.5. Związek skłonności do oszczędzania ze zmiennymi społeczno-demograficznymi oraz psychologicznymi     113
  Rozdział    4
  Adaptacja zachowań pracowników do radykalnych zmian na rynku pracy     120
  4.1. Zmiana znaczenia pracy w życiu jednostki oraz wartości zaspokajanych przez pracę     120
  4.1.1. Jak zmieniało się znaczenie pracy w ciągu ostatniego dwudziestolecia     120
  4.1.2. Lęk przed utratą pracy jako źródło zagrożenia     123
  4.1.3. Praca jako źródło utrzymania     124
  4.1.4. Praca jako źródło samorealizacji     124
  4.1.5. Sukces zawodowy jako wartość i miernik osiągnięć życiowych jednostki     125
  4.2. Odmienność strategii działania pracowników u pracodawcy państwowego vs. prywatnego     134
  4.2.1. Strategie defensywne i ich skutki     134
  4.2.2. Strategie ofensywne i ich skutki     135
  4.3. Wpływ przemian w środowisku pracy na funkcjonowanie pracowników i organizacji     136
  4.4. Pozytywne i negatywne konsekwencje nietypowych form zatrudnienia dla pracownika i firmy (organizacji)     140
  4.5. Psychologiczne koszty dążenia do sukcesu zawodowego i patologiczne formy funkcjonowania jednostki w środowisku pracy     143
  Rozdział    5
  
  Psychospołeczne skutki bezrobocia, czyli co ludzie czują, myślą i robią, gdy nie mają pracy     151
  5.1. Początki bezrobocia w Polsce     151
  5.2. Analiza struktury bezrobocia     152
  5.3. Zjawisko bezrobocia w Polsce jako przedmiot badań psychologicznych. Zakres problematyki badawczej     159
  5.4. Percepcja bezrobocia przez młodzież. Ocena szans znalezienia pracy i odniesienia sukcesu zawodowego     161
  5.5. Sposoby postrzegania sytuacji utraty pracy i ich związek z ponoszonymi przez bezrobotnych kosztami psychologicznymi     163
  5.6. Uwarunkowania skuteczności poszukiwania pracy i rodzaje zachowań zaradczych wśród osób długotrwale     165
  5.7. Pozytywne i negatywne skutki otrzymywania wsparcia społecznego     170
  5.8. Stres bezrobocia i sposoby radzenia sobie z nim w świetle analizy pamiętników bezrobotnych     172
  Rozdział    6
  Zachowania przedsiębiorcze – uwarunkowania psychologiczne, społeczne i kulturowe     176
  6.1. Czym jest przedsiębiorczość?     176
  6.2. Rozumienie przedsiębiorczości w ekonomii i psychologii     177
  6.3. Kontekst teoretyczny badań nad przedsiębiorczością     180
  6.4. Obraz polskiego przedsiębiorcy i osób przedsiębiorczych w świetle badań psychologicznych     186
  6.4.1. Motywy podejmowania działalności przedsiębiorczej i uwarunkowania osiągania w niej sukcesu     186
  6.4.2. Nasilenie przedsiębiorczości wśród przedsiębiorców i bezrobotnych     192
  6.4.3. Jak postrzegani i oceniani są polscy przedsiębiorcy?     197
  Rozdział    7
  Psychologiczne i społeczne uwarunkowania poczucia nierówności statusu materialnego     205
  7.1. Czy istnienie nierówności w stanie posiadania jest nieuniknione? Koncepcja sprawiedliwości społecznej w ujęciu egalitarnym i merytokratycznym     206
  7.2. Zasięg i przejawy bogactwa we współczesnym społeczeństwie polskim     209
  7.3. Postrzeganie obszaru bogactwa i kryteria uznawania kogoś za osobę bogatą     211
  7.4. Treść pojęcia bogactwo i sposoby dochodzenia do bogactwa     216
  7.5. Miejsce bogactwa wśród innych wartości życiowych     220
  7.6. Stosunek Polaków do bogacenia się – uwarunkowania nietolerancji wobec bogatych     223
  7.7. Mechanizmy psychologiczne wyjaśniające niechęć i/lub nietolerancję wobec ludzi bogatych     227
  7.8. Konsekwencje negatywnego stosunku do bogactwa i perspektywy zmian w postrzeganiu osób zamożnych     231
  Rozdział    8
  Proces socjalizacji ekonomicznej     234
  8.1. Problematyka badań nad socjalizacją ekonomiczną i metody ich prowadzenia     235
  8.2. Rola środowiska, stylu wychowania oraz cech demograficznych w nabywaniu wiedzy i umiejętności ekonomicznych     238
  8.3. Atrybucja przyczyn nierówności społecznych w opinii dzieci i młodzieży     246
  8.4. Dziecięce oszczędzanie – jego motywy i formy     250
  8.4.1. Przegląd dotychczasowych badań nad dziecięcym oszczędzaniem     251
  8.4.2. Najnowsze polskie badania nad dziecięcym oszczędzaniem     253
  Zakończenie     262
  Bibliografia     264
  Indeks nazwisk     289
  Indeks rzeczowy     297
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia