Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków

-20%

Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,20  39,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

31,2039,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Maryla Goszczyńska swą książkę poświęciła zagadnieniom współczesnej psychologii ekonomicznej, odnoszącym się do zjawisk i procesów po wielkim przełomie ustrojowym w 1989 roku. Autorka stworzyła przekonującą syntezę wiedzy o szeroko rozumianych procesach przystosowywania się społeczeństwa polskiego do zmian zachodzących w ciągu ostatnich kilkunastu lat. (…) Można przewidywać, że monografia szybko zniknie z półek księgarskich, by znaleźć się na biurkach wielu czytelników: przede wszystkim studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz przedstawicieli biznesu. Takiej książki nam bardzo brakowało, a jej wydanie wypełni oczywistą lukę w literaturze przedmiotu”.
z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak
„Bez wątpienia to pierwsza praca tego typu w polskiej literaturze psychologicznej. Książka w korzystny sposób łączy walory analityczne z syntezą wiedzy przedstawionej w szerszej skali. (…) Powstała książka prezentująca determinanty i warunki kształtujące różne zachowania ekonomiczne Polaków: stosunek do pieniędzy i skłonność do oszczędzania, adaptację do zmian na rynku pracy i bezrobocia, poczucie niesprawiedliwości społecznej i przedsiębiorczość. (…) Jest to solidna monografia naukowa z zakresu psychologii ekonomicznej. Maryla Goszczyńska przedstawia w niej umysłowość ekonomiczną Polaków w świetle badań empirycznych, a uzyskane rezultaty konfrontuje z ważniejszymi koncepcjami światowymi”.
z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Czesława S. Nosala


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-415-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  Wprowadzenie    17
[]Rozdział    1
  Percepcja zjawisk i działań ekonomicznych    23
  1.1. Struktura relacji pomiędzy pojęciami ekonomicznymi    24
  1.2. Mechanizm kształtowania się wiedzy (pojęciowej) o ekonomii    28
  1.3. Kryteria oceny działań ekonomicznych    34
  1.4. Postrzeganie ryzyka ekonomicznego. Punkt widzenia laików i profesjonalistów    39
  Rozdział    2
  Postawy wobec pieniędzy a zachowania ekonomiczne    52
  2.1. Formy pieniądza i ich percepcja    52
  2.1.1. Typowość egzemplarzy pieniędzy a ocena ryzykowności różnych form inwestowania finansowego    59
  2.2. Postawy wobec pieniędzy – sposoby definiowania i narzędzia pomiaru    63
  2.3. Uwarunkowania postaw wobec pieniędzy i ich związek z zachowaniami ekonomicznymi    70
  2.3.1. Rola zmiennych demograficznych i ekonomicznych    71
  2.3.2. Rola zmiennych społeczno-kulturowych    75
  2.3.3. Rola zmiennych psychologicznych    75
  2.3.4. Związek postaw wobec pieniędzy z zachowaniami ekonomicznymi    81
  2.4. Percepcja wspólnej europejskiej waluty – euro i czynniki wpływające na akceptację jej wprowadzenia    85
  Rozdział    3
  Skłonność do oszczędzania jako przejaw myślenia perspektywicznego    89
  3.1. Czym jest oszczędzanie? Punkt widzenia ekonomistów i psychologów    89
  3.2. Wkład teorii ekonomicznych i psychologicznych w zrozumienie, dlaczego ludzie są skłonni do zapobiegliwości finansowej    91
  3.3. Motywy oszczędzania, czyli w jakim celu ludzie ograniczają swoje bieżące wydatki    97
  3.4. Czy Polacy są skłonni do oszczędzania?    100
  3.4.1. Dlaczego Polacy byli nieufni wobec instytucji finansowych?    100
  3.4.2. Struktura oszczędności Polaków, czyli kto i w jaki sposób lokuje swoje nadwyżki finansowe    101
  3.4.3. Czy światowy kryzys finansowy zmieni zachowania oszczędnościowe Polaków?    107
  3.4.4. Czynniki skłaniające Polaków do oszczędzania    109
  3.4.5. Związek skłonności do oszczędzania ze zmiennymi społeczno-demograficznymi oraz psychologicznymi    113
  Rozdział    4
  Adaptacja zachowań pracowników do radykalnych zmian na rynku pracy    120
  4.1. Zmiana znaczenia pracy w życiu jednostki oraz wartości zaspokajanych przez pracę    120
  4.1.1. Jak zmieniało się znaczenie pracy w ciągu ostatniego dwudziestolecia    120
  4.1.2. Lęk przed utratą pracy jako źródło zagrożenia    123
  4.1.3. Praca jako źródło utrzymania    124
  4.1.4. Praca jako źródło samorealizacji    124
  4.1.5. Sukces zawodowy jako wartość i miernik osiągnięć życiowych jednostki    125
  4.2. Odmienność strategii działania pracowników u pracodawcy państwowego vs. prywatnego    134
  4.2.1. Strategie defensywne i ich skutki    134
  4.2.2. Strategie ofensywne i ich skutki    135
  4.3. Wpływ przemian w środowisku pracy na funkcjonowanie pracowników i organizacji    136
  4.4. Pozytywne i negatywne konsekwencje nietypowych form zatrudnienia dla pracownika i firmy (organizacji)    140
  4.5. Psychologiczne koszty dążenia do sukcesu zawodowego i patologiczne formy funkcjonowania jednostki w środowisku pracy    143
  Rozdział    5
  Psychospołeczne skutki bezrobocia, czyli co ludzie czują, myślą i robią, gdy nie mają pracy    151
  5.1. Początki bezrobocia w Polsce    151
  5.2. Analiza struktury bezrobocia    152
  5.3. Zjawisko bezrobocia w Polsce jako przedmiot badań psychologicznych. Zakres problematyki badawczej    159
  5.4. Percepcja bezrobocia przez młodzież. Ocena szans znalezienia pracy i odniesienia sukcesu zawodowego    161
  5.5. Sposoby postrzegania sytuacji utraty pracy i ich związek z ponoszonymi przez bezrobotnych kosztami psychologicznymi    163
  5.6. Uwarunkowania skuteczności poszukiwania pracy i rodzaje zachowań zaradczych wśród osób długotrwale    165
  5.7. Pozytywne i negatywne skutki otrzymywania wsparcia społecznego    170
  5.8. Stres bezrobocia i sposoby radzenia sobie z nim w świetle analizy pamiętników bezrobotnych    172
  Rozdział    6
  Zachowania przedsiębiorcze – uwarunkowania psychologiczne, społeczne i kulturowe    176
  6.1. Czym jest przedsiębiorczość?    176
  6.2. Rozumienie przedsiębiorczości w ekonomii i psychologii    177
  6.3. Kontekst teoretyczny badań nad przedsiębiorczością    180
  6.4. Obraz polskiego przedsiębiorcy i osób przedsiębiorczych w świetle badań psychologicznych    186
  6.4.1. Motywy podejmowania działalności przedsiębiorczej i uwarunkowania osiągania w niej sukcesu    186
  6.4.2. Nasilenie przedsiębiorczości wśród przedsiębiorców i bezrobotnych    192
  6.4.3. Jak postrzegani i oceniani są polscy przedsiębiorcy?    197
  Rozdział    7
  Psychologiczne i społeczne uwarunkowania poczucia nierówności statusu materialnego    205
  7.1. Czy istnienie nierówności w stanie posiadania jest nieuniknione? Koncepcja sprawiedliwości społecznej w ujęciu egalitarnym i merytokratycznym    206
  7.2. Zasięg i przejawy bogactwa we współczesnym społeczeństwie polskim    209
  7.3. Postrzeganie obszaru bogactwa i kryteria uznawania kogoś za osobę bogatą    211
  7.4. Treść pojęcia bogactwo i sposoby dochodzenia do bogactwa    216
  7.5. Miejsce bogactwa wśród innych wartości życiowych    220
  7.6. Stosunek Polaków do bogacenia się – uwarunkowania nietolerancji wobec bogatych    223
  7.7. Mechanizmy psychologiczne wyjaśniające niechęć i/lub nietolerancję wobec ludzi bogatych    227
  7.8. Konsekwencje negatywnego stosunku do bogactwa i perspektywy zmian w postrzeganiu osób zamożnych    231
  Rozdział    8
  Proces socjalizacji ekonomicznej    234
  8.1. Problematyka badań nad socjalizacją ekonomiczną i metody ich prowadzenia    235
  8.2. Rola środowiska, stylu wychowania oraz cech demograficznych w nabywaniu wiedzy i umiejętności ekonomicznych    238
  8.3. Atrybucja przyczyn nierówności społecznych w opinii dzieci i młodzieży    246
  8.4. Dziecięce oszczędzanie – jego motywy i formy    250
  8.4.1. Przegląd dotychczasowych badań nad dziecięcym oszczędzaniem    251
  8.4.2. Najnowsze polskie badania nad dziecięcym oszczędzaniem    253
  Zakończenie    262
  Bibliografia    264
  Indeks nazwisk    289
  Indeks rzeczowy    297
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia