Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

1 ocena

Redakcja:

Wiesław Koczur

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja ta, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół autorów z różnych ośrodków akademickich Polski, poświęcona jest osobom, których funkcjonowanie w społeczeństwie napotyka często wiele ograniczeń. Prezentuje różne aspekty i konsekwencje niepełnosprawności w odniesieniu do zaspokajania potrzeb życiowych. Odnoszą się one do środowiska pracy, edukacji, zamieszkania.


Opracowanie poświęcono tym instytucjom polityki społecznej, które składają się na polski system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem jednak problematyki wspierania zatrudnienia tych osób, która stanowiła przedmiot analizy w publikacji Niepełnosprawni a praca. Dokonano w nim diagnozy sytuacji socjalno-bytowej osób niepełnosprawnych (L. Frąckiewicz), przedstawiono konstytucyjno-prawne zasady zabezpieczenia społecznego wskazanej kategorii osób (M. Baron-Wiaterek), a następnie zaprezentowano formy realizacji owego zabezpieczenia według klasycznego już podziału na techniki administracyjno-finansowe. Odnajdujemy tu zatem kolejno problematykę: zasad i trybu przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych (W. Koczur), roli i znaczenia rehabilitacji przedrentowej w tym systemie (A. Wilmowska-Pietruszyńska), zasad realizacji świadczeń rentowych z tytułu niezdolności do pracy w ubezpieczeniu społecznym rolników (H. Szewczyk), zasad i trybu przyznawania renty socjalnej (Z. Muczko), ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych (A. Przybyłka), w tym także ochrony zdrowia psychicznego (S. Waszczak), zasad realizacji wybranych świadczeń rodzinnych (B. Szatur-Jaworska), a także świadczeń z pomocy społecznej adresowanych do interesującej nas kategorii osób (M. Grządziel). Istotne, jak się wydaje, uzupełnienie prezentacji tej niezwykle złożonej, zarówno w sensie prawnym, jak i organizacyjno-finansowym, materii stanowią opracowania traktujące o zagranicznych rozwiązaniach w zakresie zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych (O. Kowalczyk) oraz wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sferze świadczeń dla tej kategorii osób (G. Uścińska). Przedkładany tom zamyka opracowanie poświęcone doniosłej społecznie i ekonomicznie problematyce mierników antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym (W. Szkutnik), mających, jak wiadomo, fundamentalne znaczenie w zakresie prognozowania zasad organizacji i finansowania zabezpieczenia społecznego.


Rok wydania2010
Liczba stron237
KategoriaPolityka społeczna
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-590-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  Lucyna Frąckiewicz. SYTUACJA SOCJALNO-BYTOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    9
  Małgorzata Baron-Wiaterek. KONSTYTUCYJNOPRAWNE ASPEKTY ZABEZPIECZENIA PRAW SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    27
  Wiesław Koczur. RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W POWSZECHNYM SYSTEMIE    45
  Anna Wilmowska-Pietruszyńska. ROLA ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO I REHABILITACJI W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ W POZAROLNICZYM UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM    71
  Helena Szewczyk. RENTA ROLNICZA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK WYPADKU    91
  Zofia Muczko. RENTA SOCJALNA    105
  Arkadiusz Przybyłka. OCHRONA ZDROWIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    121
  Stanisław Waszczak. OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO    137
  Barbara Szatur-Jaworska. ŚWIADCZENIA RODZINNE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    151
  Małgorzata Grządziel. ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    163
  Olga Kowalczyk. ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KRAJACH    189
  Gertruda Uściska. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. ŚWIADCZENIA    205
  Włodzimierz Szkutnik. MIERNIKI ANTYCYPACJI PEŁNOSPRAWNOŚCI W ZNACZENIU OCENY LAT ŻYCIA W STANIE PEŁNOSPRAWNYM    217
RozwińZwiń