Wykluczenie społeczne

Wykluczenie społeczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wykluczenie społeczne jest tematem bardzo szerokim. W ostatnich latach stało się przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin. Nie jest więc przypadkiem, że autorami prezentowanego zbioru są nie tylko ekonomiści-politycy społeczni, lecz również socjologowie, prawnicy, politolodzy. Problem wykluczenia społecznego i związanych z tym zagrożeń stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych zagadnień, które nie tylko wpływają na obniżenie jakości życia, ale w skrajnych przypadkach mogą wywołać mniej lub bardziej groźne niepokoje społeczne znajdujące epilog w strajkach, niekiedy w aktach przemocy. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jest procesem wymagającym wieloletnich i wieloaspektowych działań, których efekty nie zawsze są skuteczne, zależą bowiem od zachodzących przemian społeczno-gospodarczych, a także od postawy osób zagrożonych lub już objętych zagrożeniem społecznym. Postęp społeczny, ogólny rozwój społeczeństw, wysokie aspiracje powodują coraz większe dysproporcje między grupami ludzi zamożnych i ubogich, co przekłada się na wzrost liczby osób objętych wykluczeniem społecznym w ujęciu subiektywnym. Jak wynika z treści opracowań, pomiar wykluczenia społecznego jest trudny, wzbudza wiele wątpliwości, trudno jest znaleźć w pełni wiarygodne zobiektywizowane metody pomiaru. Stosowane wskaźniki odnoszą się najczęściej do makroskali (skala kraju), ewentualnie regionu, rzadko są dostępne informacje dla skali lokalnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że skuteczne zapobieganie wykluczeniu społecznemu wymaga nie tylko dobrych diagnoz, monitoringu dokonujących się zmian, ale przede wszystkim działań podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie warunków sprzyjających spójności społecznej traktowanej jako środek zaradczy przeciw wykluczeniu społecznym. Nie dziwi zatem fakt, że szczególnie dużo uwagi poświęcono problemom bezrobocia i ubóstwa jako głównym „sprawcom” wykluczenia społecznego, problemom rodziny i opieki nad dziećmi oraz kształtowania kapitału, widząc w tym ostatnim szansę zapobiegania szeroko traktowanej marginalizacji.


Liczba stron398
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-929-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     9
  
  Lucyna Frąckiewicz: WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W SKALI MAKRO I MIKROREGIONALNEJ     11
  
  Ryszard Szarfenberg: OD TRZECH ELEMENTARNYCH STRATEGII BADAWCZYCH DO PROGRAMU BADAŃ WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO     27
  
  Ludmiła Dziewięcka-Bokun: ZROZUMIEĆ EKSKLUZJĘ SPOŁECZNĄ     35
  
  Jerzy Krzyszkowski: DLA KOGO INKLUZJA, DLA KOGO EKSKLUZJA. INSTYTUCJA POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC PROBLEMU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO     43
  
  Teresa Astramowicz-Leyk: PRAWA CZŁOWIEKA WOBEC WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO     59
  
  Barbara Skrzyńska: WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W NAUCZANIU JANA PAWŁA II     77
  
  Małgorzata Baron-Wiaterek: PODSTAWY PRAWNE WSPIERANIA INKLUZJI     85
  
  Lucyna Machol-Zajda: WWW.WYKLUCZENI.COM, CZYLI RZECZ O WYKLUCZENIU INFORMACYJNYM     101
  
  Agnieszka Lorek: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A PROBLEM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA     113
  
  Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki: WYKLUCZENIE SPOŁECZNE A KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ     129
  
  Paweł Poławski: KONTROLA I PRZECIWDZIAŁANIE SPOŁECZNEJ MARGINALNOŚCI: FUNKCJE KONTRAKTÓW W POMOCY SPOŁECZNEJ     149
  
  Anna Kiersztyn: MARGINALNOŚĆ POZA MARGINESEM, CZYLI O SKUTKACH ZMIAN NA RYNKU PRACY     165
  
  Iwona Kukulak-Dolata: DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WYKLUCZENI?     181
  
  Marek Leszczyński: KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO A WALKA Z MARGINALIZACJĄ NA RYNKU PRACY     199
  
  Anna Lipka: KOSZTY JAKOŚCI DZIAŁAŃ PERSONALNYCH W ZAPOBIEGANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO     207
  
  Witold Ratajczyk: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE – BARIERY DOSTĘPU DO PRACY     219
  
  Piotr Szukalski: OKRES PRACY, BEZROBOCIA I BIERNOŚCI ZAWODOWEJ A POZIOM WYKSZTAŁCENIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE     231
  
  Monika Stanny-Burak: MARGINALIZACJA NA OBSZARACH POPEGEEROWSKICH – SPOŁECZNA KONSEKWENCJA TRANSFORMACJI     245
  
  Iwona Wieczorek: AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W GMINACH WIEJSKICH POWIATU ZGIERSKIEGO     261
  
  Elżbieta Trafiałek: ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA WSI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. REORIENTACJA ZAWODOWA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH     277
  
  Mariola Racław-Markowska: SYSTEM POMOCY RODZINOM I DZIECIOM JAKO NARZĘDZIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU W ŚRODOWISKACH LOKALNYCH     293
  
  Joanna Dybowska: WYKLUCZENIE SPOŁECZNE A TWORZENIE I ROZPAD RODZINY     305
  
  Grażyna Magnuszewska-Otulak: MARGINALIZACJA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SYSTEMIE EDUKACJI     317
  
  Justyna Godlewska: POMIĘDZY ASYMILACJĄ A MARGINALIZACJĄ. IMIGRANCI JAKO GRUPA ZAGROŻONA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM     329
  
  Kazimierz Szczygielski: POTENCJALNE UWARUNKOWANIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE GMIN O WYSOKIM UDZIALE LUDNOŚCI NIEPOLSKIEJ     337
  
  Felicjan Bylok: ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO W ŚWIETLE BADAŃ     361
  
  Danuta M. Piekut-Brodzka: MARGINALIZACJA ORAZ WYKLUCZENIE OSOBNICZE I SPOŁECZNE BEZDOMNYCH     383
  
  Informacja o autorach     397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia