Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku

Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku

1 opinia

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja istotnych czynników wpływających na rozwój zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku w długim okresie trwania. Żadnego bowiem zjawiska nie da się zadowalająco opisać i wyjaśnić bez uwzględniania jego genezy i potraktowania jako fragmentu dłuższego bądź krótszego ciągu rozwojowego, który tworzy charakterystyczne dla każdego społeczeństwa „podłoże historyczne”. Należy też mieć na uwadze, iż pewne kwestie, które początkowo były przełomowe społecznie, z czasem mogą zostać zmarginalizowane, a w końcu nawet całkowicie wyparte.


Niewątpliwie górnicy byli jedną z grup zawodowych, w której najwcześniej pojawiły się różne zabezpieczenia socjalne i wiele z nich ma swoją proweniencję w starych tradycjach. Działania socjalne w procesie historycznym zmieniały swój charakter od dobrowolnych inicjatyw samych górników po rozwiązania zagwarantowane prawem. W okresie rozwoju górnictwa węglowego w regionie za tę sferę odpowiadali pracodawcy, głównie zaś wielkie koncerny węglowe, które gwarantowały pracownikom różne uprawnienia opisane w niniejszej pracy. Z czasem inne grupy zawodowe również zaczęły uzyskiwać podobne uprawnienia, które następnie zostały zagwarantowane obowiązującym prawem. W okresie PRL-u państwo, jako właściciel przedsiębiorstw, stało się gwarantem zabezpieczenia socjalnego górników. Współcześnie natomiast można zauważyć ograniczenie tych świadczeń. Wiele z omówionych uprawnień dziś już nie istnieje. Działania podejmowane w zakresie omówionej ochrony zdrowia, mieszkalnictwa czy też edukacji zostały wyłączone z gestii przemysłu węglowego, podobnie jak urządzenia infrastruktury społecznej, które warunkowały te działania.


Identyfikacja czynników wpływających na rozwój zabezpieczeń socjalnych górników ma duże znaczenie poznawcze (rozszerza naszą wiedzę w obszarze polityki społecznej) oraz praktyczne (może stanowić tworzywo do konstruowania współczesnych zabezpieczeń socjalnych w branży).


Rok wydania2011
Liczba stron290
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-643-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD AUTORA    9
  WSTĘP    11
  Rozdział I. WĘGIEL KAMIENNY ŹRÓDŁEM ROZWOJU EKONOMICZNEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA    17
    1. Wpływ uwarunkowań geopolitycznych na rozwój ekonomiczny regionu    20
    2. Rozwój górnictwa węgla kamiennego    33
      2.1. Historyczny rozwój górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku    34
      2.2. Prawo górnicze jako regulator pracy w górnictwie oraz źródło przywilejów socjalnych    45
  Rozdział II. ELEMENTY KSZTAŁTUJĄCE POPULACJĘ GÓRNICZĄ REGIONU    54
    1. Rozwój układu gospodarczego w górnictwie    55
    2. Zasoby pracy w górnictwie    69
      2.1. Nabór pracowników do górnictwa    70
      2.2. Płaca jako element kształtujący poziom życia środowiska górniczego    80
      2.3. Wpływ bezrobocia na status ekonomiczny górników    91
    3. Rozwój ruchu związkowego w górnośląskim górnictwie węgla kamiennego    99
  Rozdział III. INICJATYWY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE POPULACJI GÓRNICZEJ    114
    1. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych    115
    2. Ochrona zdrowia górników na przestrzeni dziejów    125
    3. Polityka mieszkaniowa branży    139
    4. Rozwój edukacji w środowisku górniczym    149
    5. Inne formy pomocy socjalnej dla populacji górniczej    158
      5.1. Doraźne formy opieki socjalnej    159
        5.1.1. Okres do 1914 roku    161
        5.1.2. Okres I wojny światowej    162
        5.1.3. Okres międzywojenny    163
        5.1.4. Okres II wojny światowej    164
        5.1.5. Okres PRL-u    166
        5.1.6. Okres gospodarki rynkowej    170
      5.2. Rola Pracowniczych Ogródków Działkowych    172
      5.3. Działalność sportowo-rekreacyjna    178
      5.4. Działalność wczasowo-kolonijna    183
  Rozdział IV. WPŁYW ŚRODOWISKA GÓRNICZEGO NA SPOŁECZEŃSTWO GÓRNEGO ŚLĄSKA I JEGO PERSPEKTYWY W XXI WIEKU    197
    1. Oddziaływanie środowiska górniczego na życie społeczeństwa Górnego Śląska    198
    2. Perspektywy górnictwa i populacji górniczej w XXI wieku    203
      2.1. Perspektywy przemysłu węgla kamiennego w XXI wieku dla gospodarki polskiej i regionu Górnego Śląska    204
      2.2. Wpływ perspektyw przemysłu węgla kamiennego na dalsze losy środowiska górniczego regionu Górnego Śląska    211
    3. Współczesne przywileje górnicze w Polsce    223
  Rozdział V. ZMIANY W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO I TOWARZYSZĄCE IM DZIAŁANIA W SFERZE SOCJALNEJ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH    228
    1. Doświadczenia w procesie restrukturyzacji wybranych krajów UE    233
      1.1. Niemcy    233
      1.2. Wielka Brytania    239
      1.3. Francja    245
    2. Kraje byłego RWPG    249
      2.1. Rosja    250
      2.2. Ukraina    251
      2.3. Czechy    253
  PODSUMOWANIE    255
  BIBLIOGRAFIA    263
  SŁOWNICZEK    285
  SPIS RYSUNKÓW    289
  SPIS TABEL    289
RozwińZwiń