Problemy społeczne

Problemy społeczne

Teoria, metodologia, badania

2 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 12,00 zł  


12,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi studium teorii problemów społecznych wraz z empiryczną aplikacją. Wskazuje na sposób połączenia socjologii teoretycznej i stosowanej. Praca składa się z dwóch części, z których pierwsza zawiera analizę miejsca pojęcia „problem społeczny” i kontekstów, w których było używane w przeszłości i obecnie. Znaczna część książki dotyczy prezentacji konstrukcjonizmu społecznego w socjologii amerykańskiej jako teorii problemów społecznych. Podejście to zdominowano myślenia o trudnych kwestiach życia zbiorowego w czasie ostatnich trzydziestu lat. Autor zwrócił uwagę na związki między socjologią a pracą socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (Solution Focused Approach).


Druga część książki to opracowanie empiryczne, które opracowania odnosi się do „drugiej fali bezrobocia” w Polsce. Wykorzystując odmienne perspektywy teoretyczne, omówione w pierwszej części pracy, autor analizuje przyczyny, warunki, skutki i rozwiązania problemu kryzysu rynku pracy w latach 1999-2003 w kategoriach obiektywistycznych i subiektywistycznych.


Praca traktuje o najważniejszych problemach stojących przez współczesnym społeczeństwem polskim. Zdecydowana większość sondaży opinii publicznej w ostatnich 15 latach pokazywała wagę kwestii zatrudnienia dla Polaków. Książka łączy nieszablonowe podejście do tematu cyklicznych trudności na rynku pracy w gospodarce kapitalistycznej oraz dorobek teoretyczny socjologii stosowanej i pracy socjalnej.


Rok wydania2007
Liczba stron312
KategoriaPodstawy socjologii
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2349-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    13
  CZĘŚĆ I. SOCJOLOGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH    19
    ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE PROBLEMU SPOŁECZNEGO W HISTORII SOCJOLOGII I PRACY SOCJALNEJ    19
      1.1. Pojęcie problemów społecznych w socjologii i pracy socjalnej    19
      1.2. Konstruowanie pojęć „problem społeczny” i „problemy społeczne”    25
      1.3. Badanie problemów społecznych. Paradygmat amerykańskiej socjologii problemów społecznych lat 60. i 70. XX wieku    29
      1.4. Problemy społeczne jako zachowania zbiorowe    31
      1.5. Problemy społeczne w socjologii Amitai Etzioniego    32
      1.6. Definiowanie problemów społecznych przez socjologów i opinię publiczną – propozycja Roberta H. Lauera    37
      1.7. Problemy społeczne a praca socjalna. Pragmatyzm amerykański i idea planowania    39
        1.7.1. Rozwiązywanie problemów w pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem    39
        1.7.2. Rozwiązywanie problemów w pracy socjalnej ze środowiskiem    40
          1.7.2.1. Przykład: model racjonalny w rozwiązywaniu problemów miejskich    41
      1.8. Problemy społeczne a polityka społeczna    43
      1.9. Typologia Earla Rubingtona i Martina S. Weinberga: Teoria problemów społecznych na tle rozwoju socjologii amerykański    45
        1.9.1. Perspektywa patologii społecznej    49
        1.9.2. Perspektywa dezorganizacji społecznej    49
        1.9.3. Perspektywa konfliktu wartości    52
        1.9.4. Perspektywa zachowań dewiacyjnych    54
          1.9.4.1. Problemy społeczne a socjologiczne    56
        1.9.5. Perspektywa naznaczania (etykietowania)    58
        1.9.6. Perspektywa krytyki społeczeństwa    60
      1.10. Modele teoretyczne problemów społecznych według Normana K. Denzina i Yvonny S. Lincoln    61
      1.11. Podsumowanie    63
    ROZDZIAŁ 2. PERSPEKTYWA KONSTRUKCJONISTYCZNA W TEORII PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH    68
      2.1. Problemy społeczne a konstrukcjonizm    68
      2.2. Od kłopotów do warunków – zastosowanie idiomów retorycznych    73
      2.3. Organizacja rozmowy a problemy społeczne    76
      2.4. Praca w obszarze problemów społecznych (poziom interakcji osobistych i publicznych). Krytyka statystyki społecznej    77
      2.5. Konstruowanie „bezproblemowości”    83
      2.6. Pojęcie ramy    84
        2.6.1. Definicje ram i ramowania    85
        2.6.2. Obramowanie problemu społecznego: dyskurs elit i rozumienie potoczne    87
          2.6.2.1. Rama „prywatyzacji” jako sposobu rozwiązywania problemów społecznych    88
      2.7. Narracje a struktura społeczna    90
        2.7.1. Narracje na temat pracy i bezrobocia w walce angielskich partii politycznych o narzucenie dominującej ramy    94
        2.7.2. Narracja na temat kryzysu społecznego i politycznego – przykład „zimy niezadowolenia”    97
      2.8. Na co zwracają uwagę konstrukcjoniści? Obszary szczególnej uwagi badawczej konstrukcjonistów    98
        2.8.1. Konstruowanie rodziny. Praktyka opisowa i ład domowy według Jamesa A. Holsteina i Jabera F. Gubrium    99
        2.8.2. Symboliczne znaczenia pojęcia i problemu „księży pedofilów”    100
          2.8.2.1. Panika moralna    101
      2.9. Kwestia przestępczości    105
        2.9.1. Slogan „bezpieczne domy, niebezpieczne ulice” w debatach na temat bezpieczeństwa    106
        2.9.2. Ramy przestępczości i ich obrońcy    108
      2.10. Problem wielokulturowej edukacji i rekrutacji na studia    109
      2.11. Problemy zdrowia publicznego    113
        2.11.1. Problem bezdomnych chorych psychicznie i przymusowej hospitalizacji    115
      2.12. Socjologia problemów społecznych a terapia skoncentrowana na rozwiązaniu    117
        2.12.1. Problemy osobiste a gry językowe    119
        2.12.2. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu a problemy społeczne    120
      2.13. Konstruowanie pojęcia „postkomunizmu” w dyskursie problemów społecznych w Estonii    121
      2.14. Synteza konstrukcjonizmu w ujęciu Donileen Loseke    123
      2.15. Analiza krytyczna konstrukcjonizmu    128
    ROZDZIAŁ 3. SOCJOLOGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WERSJI OBIEKTYWISTYCZNEJ. TEORIA KONWERSJI REZYDUALNEJ ADAMA JAMROZIKA I LOUISY NOCELLI    132
      3.1. Przykład teorii obiektywistycznej – teoria problemów społecznych Jamrozika i Nocelli    132
      3.2. Mechanizm konwersji rezydualnej w problemach społeczeństwa australijskiego: wielokulturowości, wykorzystywaniu dzieci i opieki nad nimi oraz hazardzie    136
      3.3. Problemy społeczne a nierówności społeczne    139
      3.4. Uwagi krytyczne na temat koncepcji Jamrozika i Nocelli    143
  CZĘŚĆ II. BIWALENTNA ANALIZA PROBLEMU BEZROBOCIA    147
    ROZDZIAŁ 4. SONDAŻOWE BADANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH    147
      4.1. Początki i współczesność sondażowych badań nad „najważniejszym problemem kraju (USA)”    147
      4.2. Problemy społeczne USA w badaniach innych ośrodków    154
      4.3. Badania najważniejszych problemów społecznych w Polsce przez ośrodki badania opinii społecznej (OBOP, CBOS) w Polsce    155
      4.4. Wyniki badań Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP), OBOP i SP i TNS OBOP    155
      4.5. Badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na temat głównych problemów kraju    156
      4.6. Polskie problemy społeczne w świetle badań sondażowych    160
        4.6.1. Uzupełnienie: problemy społeczne w opiniach i pracach socjologów na przełomie wieków    161
      4.7. Polskie problemy na tle innych krajów świata    163
      4.8. Uwagi na temat rozwiązywania problemów globalnych    166
    ROZDZIAŁ 5. ANALIZA PROBLEMU BEZROBOCIA W POLSCE W KATEGORIACH OBIEKTYWISTYCZNYCH    169
      5.1. Zatrudnienie i bezrobocie we współczesnej socjologii problemów społecznych    169
      5.2. Otoczenie makroekonomiczne i polityczne przemian rynku pracy w Polsce w okresie drugiej fali bezrobocia    172
      5.3. Globalizacja rynku pracy    175
      5.4. Istota problemu bezrobocia. Rozmiary i podstawowe cechy bezrobocia    176
      5.5. Bezrobocie a rynek pracy    179
      5.6. Liczba i charakterystyka bezrobotnych w latach 1990–2005    182
      5.7. Przyczyny wzrostu bezrobocia    185
      5.8. Problem bezrobocia w programach partii politycznych w latach 1997–2005    189
      5.9. Reakcja instytucji prawnych i kontrolnych na wzrost bezrobocia w latach 1999–2004    195
        5.9.1. Bezrobocie w sprawozdaniach Rzecznika Praw Obywatelskich    195
        5.9.2. Raporty Najwyższej Izby Kontroli na temat przeciwdziałania bezrobociu    195
        5.9.3. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bezrobocia    197
      5.10. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec wzrostu bezrobocia w latach 2000–2003    199
      5.11. Konsekwencje finansowe bezrobocia dla społeczeństwa (zasiłki i świadczenia przedemerytalne) w latach0–2004    200
      5.12. Konsekwencje zdrowotne bezrobocia    203
      5.13. Rozwiązania problemu rekomendowane przez ekspertów    204
      5.14. Teoria i praktyka rozwiązywania problemu bezrobocia    205
      5.15. Zastosowanie teorii konwersji rezydualnej Jamrozika i Nocelli do wyjaśnienia problemu bezrobocia    211
    ROZDZIAŁ 6. ANALIZA PROBLEMU BEZROBOCIA W POLSCE W KATEGORIACH SUBIEKTYWISTYCZNYCH    216
      6.1. Rola środków masowego przekazu w tworzeniu i upowszechnianiu ram    216
      6.2. Wybrane badania nad funkcjonowaniem ram problemów społecznych w środkach masowego przekazu    219
      6.3. Konstruowanie warunków    221
      6.4. Programy informacyjne o problemach społecznych    222
      6.5. Porównanie liczby wypowiedzi na tematy społeczne w latach 1999–2000 i 2002–2005    227
      6.6. Wypowiedzi o bezrobociu w programach informacyjnych TVP1 i TVN w wybranych latach    231
      6.7. Ramy problemu bezrobocia w serwisach informacyjnych TVN i TVP1    240
    ROZDZIAŁ 7. SOCJOLOGIA I ANALIZA BEZROBOCIA    249
      7.1. Socjologia jako krytyczna teoria problemów społecznych    249
      7.2. Globalne i lokalne przemiany na rynkach pracy    251
      7.3. Druga fala bezrobocia i działania podejmowane na rzecz zahamowania masowego bezrobocia    255
      7.4. Wykorzystanie schematu analizy problemów społecznych Rubingtona i Weinberga do charakterystyki masowego bezrobocia w latach 1999–2004    262
      7.5. Wymiary problemu najważniejszego dla opinii publicznej w latach 1992–2005    271
      7.6. Metodologiczne dylematy socjologii problemów społecznych    275
  ZAKOŃCZENIE    278
  ANEKS    285
  Summary    291
  Bibliografia    295
  Spis tablic    19
    Rozdział 1    19
      Tablica 1. Różnice między problemami a ruchami społecznymi    21
      Tablica 2. Perspektywy teoretyczne w definiowaniu problemów społecznych według Amitai Etzioniego    34
      Tablica 3. Typologia problemów planistycznych według Karen Christensen    43
      Tablica 4. Perspektywy teoretyczne problemów społecznych według Earla Rubingtona i Martina S. Weinberga (1995)    46
      Tablica 5. Teorie problemów społecznych na tle okresów rozwojowych socjologii amerykańskiej w XX wieku według Rubingtona i Weinberga (1995)    48
      Tablica 6. Podstawowe pytania i odpowiedzi w socjologii problemów społecznych    66
    Rozdział 2    68
      Tablica 7. Rodzaje retoryki stosowanej wobec problemów społecznych    75
      Tablica 8. Melodramatyczny ład moralny    111
      Tablica 9. Dramat moralny edukacji wielokulturowej    112
    Rozdział 4    147
      Tablica 10. Lista odpowiedzi na pytanie o najważniejszy problem stojący przed krajem (USA) w I kwartale 2004 roku i odsetki ważniejszych odpowiedzi (powyżej 1%)    149
      Tablica 11. Najważniejszy problem stojący przed krajem według sondaży Gallupa w latach 1939–2005    151
      Tablica 12. Najważniejszy problem kraju według badań OBOP i CBOS w latach 1973–2005    158
      Tablica 13. Problemy ważne dla Polski i Polaków według badań CBOS w latach 1984–1989    159
      Tablica 14. Publikacje z słowem „problem społeczny” w tytule w pracach socjologów polskich w latach 1999–2004    162
      Tablica 15. Porównanie problemów w 2002 roku według badań TNS OBOP i Pew Research Center    164
    Rozdział 5    169
      Tablica 16. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 1999–2004    174
      Tablica 17. Stopa standaryzowanego bezrobocia w Polsce i krajach OECD    177
      Tablica 18. Stopa zatrudnienia według płci i wieku w Polsce w latach 1999–2004    178
      Tablica 19. Przyczyny wzrostu bezrobocia według wybranych autorów    186
      Tablica 20. Bezrobocie w programach partii politycznych w 1997 roku    190
      Tablica 21. Bezrobocie w programach partii politycznych w 2001 roku    193
      Tablica 22. Bezrobocie w programach partii politycznych w 2005 roku    194
      Tablica 23. Zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne w latach 1995–2004    201
      Tablica 24. Świadczenia pomocy społecznej w wybranych latach    202
      Tablica 25. Kategorie rozwiązań proponowane przez różnych autorów    206
      Tablica 26. Bezrobotni zarejestrowani korzystający z form przeciwdziałania bezrobociu oraz ofert pracy    209
      Tablica 27. Teoria konwersji rezydualnej a działania wobec bezrobocia    214
    Rozdział 7    249
      Tablica 28. Bezrobocie i inne problemy społeczne według typu potrzeb i rozmiarów populacji    255
      Tablica 29. Aktorzy zbiorowi uczestniczący w rozwiązaniu problemu    256
      Tablica 30. Konsekwencje bezrobocia według respondentów CBOS    268
    Aneks    285
      Tablica 31. Działania podejmowane w celu zahamowania lub przeciwdziałania bezrobociu    286
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia