FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Wydawca:

Wydawnictwo BEL Studio

Znaleziono: 147 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Niniejsza książka jest skierowana do studentów pierwszego roku kierunków technicznych, która swoim zakresem obejmuje wybrane zagadnienia ze wstępu do matematyki, algebry liniowej oraz geometrii analitycznej. Książka została napisana w... więcej >

Publikacja „Teatr w działaniu ‒ od aktora do człowieka. Kultura ‒ Interpretacje ‒ Praktyka” pomyślana jako poradnik metodyczny, przeznaczona jest dla pedagogów teatru, animatorów kultury, polonistów, wychowawców, bibliotekarzy,... więcej >

Niniejsza publikacja zawiera rozdziały poświęcone różnym aspektom związanym z przechowywaniem sprzętu wojskowego. Są tu rozważania o charakterze ogólnym, gdzie na tle powszechnie znanych treści opisywana jest rzeczywistość. Wskazywane... więcej >

Niniejsza monografia jest poświęcona problematyce rozwoju konstrukcji pojazdów stosowanych w Siłach Zbrojnych. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawili wyniki badań, obserwacji oraz analizy stanu wiedzy w zakresie szeroko rozumianych... więcej >

W publikacji opisany jest podsystem zabezpieczenia technicznego, w aspekcie ogólnym oraz w kontekście funkcjonowania polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Iraku i Islamskiej Republice Afganistanu. Należy zauważyć, że udział w... więcej >

Niniejsza praca dotyczy problematyki prognozowania gotowości operacyjnej samochodów na daną chwilę ich użycia w systemie transportowym z wyczekiwaniem na funkcjonowanie.Taką specyficzną własnością charakteryzuje się proces eksploatacji... więcej >

Siły Zbrojne stoją u progu kluczowych decyzji w zakresie odbudowy potencjału środków transportu. Nieodłącznym elementem podejmowanych działań jest problematyka ekonomiki zakupu środków transportu. Zakupy bowiem stanowią jeden z... więcej >

Rozwój zabezpieczenia technicznego dotyka wielu aspektów i wymaga wielu analiz. Zabezpieczenie techniczne powinno mieć silne podstawy merytoryczne (nawet naukowe). Powinno być wydolne a przy tym zbilansowane ekonomicznie. Publikacja, którą... więcej >

Mówiąc o rozwoju środków transportu przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP należy mieć na uwadze prowadzenie systematycznego monitorowania tendencji rozwojowych w obszarze pojazdów wojskowych, zarówno w odniesieniu do zabezpieczenia potrzeb... więcej >

Przedstawiona publikacja poświęcona jest pojazdom kołowym oraz gąsienicowym zabezpieczenia technicznego dla sprzętu czołgowo-samochodowego. Na ponad dwustu stronach tekstu, uzupełnianego o liczne fotografie, schematy, rysunki, czy... więcej >

W książce zaprezentowano podstawy teoretyczne związane z zagadnieniami zwrotności pojazdów, zwłaszcza wieloosiowych.Przedstawiono w ujęciu analitycznym zagadnienia zwrotności samochodów ciężarowych wykorzystywanych w sektorach: przemysłu... więcej >

Rozwój, eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportu – nowe trendy – jest ukierunkowana i powinna dążyć do wyposażenia sił zbrojnych w odpowiednie zdolności transportowe, które będą gotowe w każdym stanie... więcej >

Znaleziono: 147 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: