Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów

Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,38

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problem zasygnalizowany w tytule pracy odnosi się do przypadku integracji społecznej, która na tle doświadczeń krajów Zachodu okazuje się dosyć skuteczna. Założenia teoretyczne wypracowane w ciągu kilku dekad, weryfikowane przez rzeczywistość oraz łączone z dobrą organizacją i zarządzaniem, sprawiają, że szwedzka polityka integracyjna może uchodzić za efektywną. Konkretne dane wskazują na relatywnie niski poziom alienacji społecznej grup napływowych. Otwarty dostęp do rynku pracy to podstawowy, obok nauki języka szwedzkiego, element w procesie integracji społecznej. Praca na swój użytek oraz na rzecz społeczeństwa staje się tą płaszczyzną, na której rozpoczynają się dialog i kooperacja jednostek napływowych z autochtonami.


Szwedzki przykład integrowania imigrantów przyciąga uwagę badaczy: socjologów, antropologów społecznych, politologów, kulturoznawców i językoznawców. Staje się tematem dyskursów i analiz naukowych, a także obiektem zainteresowania zagranicznych polityków, którzy liczą się z wymuszoną przez realia współczesnej Europy koniecznością stosowania rozwiązań integracyjnych wzmacniających spójność społeczeństw, dziś już coraz rzadziej monoetnicznych.


Polska w czasie narastania ruchów migracyjnych nie uniknie spotkania z wzbierającą falą, a nawet falami imigrantów. Część uczestników tych migracji zatrzyma się w naszym kraju na dłużej lub na krócej. Niektórzy zdecydują się osiąść tu na stałe. Jak zatem stworzyć odpowiednie warunki do obustronnie korzystnej współpracy gospodarzy i gości? Jakie zaplecze finansowe, polityczne, społeczne i socjalne należy zbudować, aby uczynić integrację (nie asymilację) efektywnym modelem aplikowalnym do regionu, kilku regionów czy całego kraju? Odpowiedzi na część tych pytań można odnaleźć w już realizowanych i wdrażanych mechanizmach integracyjnych. Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów tworzy zbiór praktyk, które mogą stanowić źródło inspiracji do tworzenia narodowych wariantów polityki integracyjnej, tak potrzebnej we współczesnej Europie.


Liczba stron302
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3120-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
    Tematyka i cel pracy. Kompozycja tekstu    11
    Metoda badawcza oraz wykorzystane źródła informacji    14
  Rozdział 1. Państwo i społeczeństwo w dobie masowych migracji – kilka uwag teoretycznych    17
    1.1. Państwo i kulturowo zróżnicowane społeczeństwo – dyskusje przełomu XX i XXI wieku    17
    1.2. Główne pojęcia dyskursu: procesy migracyjne, integracja versus asymilacja, polityka migracyjna, polityka integracyjna    37
      1.2.1. Procesy migracyjne – różnorodność definiowania oraz opisów zjawiska migracji    37
      1.2.2. Integracja versus asymilacja    40
      1.2.3. Polityka migracyjna i polityka integracyjna – dwie strony jednej monety    44
  Rozdział 2. Zarys specyfiki współczesnych procesów migracyjnych i integracyjnych w Europie    53
    2.1. Współczesne migracje europejskie w kontekście migracji globalnych    53
    2.2. Migracje europejskie po 1989 roku    66
    2.3. W poszukiwaniu europejskiego wymiaru wielokulturowości    77
    2.4. Modele programów integracyjnych dotyczące imigrantów. Przykład wybranych krajów europejskich    84
      2.4.1. Dawne mocarstwa kolonialne    85
      2.4.2. Inne kraje wieloetniczne    94
      2.4.3. Kraje nordyckie    99
  Rozdział 3. Szwecja – współczesny kształt społeczno-polityczny państwa    109
    3.1. Folkhemmet    109
    3.2. Cztery poziomy zarządzania państwem. Trzy plus jeden    113
    3.3. Powstawanie kulturowej mozaiki a kwestia wielokulturowości Szwecji    118
    3.4. Czynniki wpływające na zmianę współczesnej struktury etniczno--demograficznej szwedzkiego społeczeństwa początku XXI wieku    122
  Rozdział 4. Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów    139
    4.1. Od polityki migracyjnej do polityki integracyjnej    139
    4.2. Migrationsverket, län, kommuner – główne podmioty w procesie realizowania założeń polityki integracji imigrantów    150
      4.2.1. Struktura organizacyjna i obszary działalności podmiotów    153
    4.3. Skuteczność działań integracyjnych    155
      4.3.1. Rynek pracy    155
      4.3.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji    156
      4.3.3. Polityka    156
      4.3.4. Łączenie rodzin    156
      4.3.5. Pobyt wydłużony    157
      4.3.6. Obywatelstwo    157
  Rozdział 5. Obszary integracji    159
    5.1. Dystrybucja przestrzenna    159
      5.1.1. Miejsce zamieszkania a pochodzenie etniczne    159
      5.1.2. Dyskryminacja „mieszkalna” imigrantów    162
      5.1.3. Polityka antysegregacyjna w mieszkalnictwie    165
    5.2. Edukacja dzieci i młodzieży    168
      5.2.1. Poziomy kształcenia    168
        5.2.1.1. Szkoły podstawowe i średnie    168
        5.2.1.2. Szkoły wyższe i uniwersytety    171
      5.2.2. Rezultaty w nauce uczniów i studentów    172
        5.2.2.1. Poziom podstawowy i średni    172
        5.2.2.2. Poziom wyższy    176
      5.2.3. Integracyjna rola szkoły i uniwersytetu – jak to osiągnąć?    178
    5.3. Kształcenie dorosłych i ewaluacja kompetencji    181
      5.3.1. Formy kształcenia i dokształcania osób dorosłych    181
      5.3.2. Sposoby weryfikacji kompetencji zawodowych    182
    5.4. Rynek pracy    185
      5.4.1. Charakterystyka ogólna    186
      5.4.2. Imigranci – pracownicy napływowi    188
      5.4.3. Samodzielni przedsiębiorcy – imigranci i autochtoni – różnice i podobieństwa w prowadzeniu działalności gospodarczej    197
      5.4.4. Programy stymulujące przedsiębiorczość imigrantów    214
    5.5. Ochrona zdrowia    218
      5.5.1. Integracja a ochrona zdrowia    218
        5.5.1.1. Założenia teoretyczne    219
        5.5.1.2. Wymiar praktyczny    223
      5.5.2. Polityka wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych    226
  Rozdział 6. Dobre praktyki. Przykłady wybranych gmin    229
    6.1. Rinkeby-Kista    231
    6.2. Södertälje    236
    6.3. Malmö    244
    6.4. Växjö    254
  Zakończenie    265
  Posłowie    277
  Bibliografia    279
  Indeks    297
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia