Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych

-20%

Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,0012,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W przeciągu ostatnich dwóch dekad obserwujemy zmiany w zarządzaniu sprawami publicznymi. Istotą tych zmian jest przechodzenie od stylu rządzenia charakterystycznego dla szczebla narodowego, regionalnego, lokalnego, politycznego, hierarchicznego i biurokratycznego (government) do partnerskiego (governance), opartego na współpracy między różnymi podmiotami.


Partnerstwo nie jest pojęciem jednoznacznie pojmowanym i definiowanym. Najczęściej pojęcie to odnosi się do współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności.


Na podstawie badań wtórnych literatury przedmiotu, których celem był przegląd istniejącego stanu literatury w zakresie relacji między teorią zarządzania publicznego i ekonomii społecznej, a szczegółowo zasad wspierania rozwoju społecznego, partycypacji społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej, stwierdzono występowanie luk w teorii, które doprowadziły do wyróżnienia trzech głównych obszarów eksplorowanych w badaniach, których wyniki zostały zamieszczone w niniejszej publikacji, a to:


- identyfikacja podmiotów wchodzących w skład partnerstw realizujących cele i zadania związane z kreowaniem rozwoju społecznego gminy,


- diagnoza zakresu stosowania narzędzia i instrumentów zarządzania publicznego i partycypacji społecznej wśród podmiotów współrealizujących cele i zadania partnerstwa,


- wyjaśnienie czy, a jeśli tak, to do jakiego stopnia zastosowanie narzędzi i instrumentów zarządzania publicznego i partycypacji społecznej w podmiotach tworzących partnerstwo przyczynia się do skutecznej realizacji integracji społecznej.


Badania zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu metodologii studium przypadku. Wybór ten został podyktowany słabym rozpoznaniem w istniejącej literaturze przedmiotu obszarów tematycznych poruszanych w niniejszym opracowaniu, a jego metodologicznie poprawną konsekwencją była rezygnacja z postawienia hipotez badawczych. Temat partnerstw lokalnych i strategii rozwiązywania problemów społecznych jest w naszym kraju zagadnieniem nowym, niezbadanym, który zasługuje na zainteresowanie ze strony badaczy. Tytuł i treść książki wpisują się w aktualny dyskurs naukowy obecny w Polsce, ale przede wszystkim omawiany w zachodniej literaturze przedmiotu.


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-633-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  1. NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE JAKO PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE RAMY ODNIESIENIA DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Aldona Frączkiewicz-Wronka    13
    1.1. Uwarunkowania zmiany w sposobie realizowania zadań przez sektor publiczny    13
    1.2. Nowa rola regionów i społeczności lokalnych    25
    1.3. Podstawy koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego    33
    1.4. Percepcja metod, narzędzi i instrumentów przez zarządzających w instytucjach pomocy społecznej    40
  2. ZASTOSOWANIE KONCEPCJI SIECI DO WZMACNIANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM – Agata Austen    61
    2.1. Koncepcja sieci    61
    2.2. Wykorzystanie sieci do działań podejmowanych w sektorze publicznym    71
    2.3. Efektywność sieci    77
  3. DECENTRALIZACJA JAKO PODSTAWA SKUTECZNEGO ROZWIĄZYWANIA LOKALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – Wiesław Koczur    85
    3.1. Decentralizacja – pojęcie i formy    85
    3.2. Problemy społeczne i ich diagnozowanie    99
    3.3. Strategiczne podejście do rozwiązywania problemów społecznych    104
  4. PARTNERSTWO LOKALNE W KONTEKŚCIE IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – Sławomir Kantyka    111
    4.1. Rozwój zrównoważony: pojęcie, aspekty, wskaźniki    111
      4.1.1. Pojęcie zrównoważonego rozwoju    111
      4.1.2. Aspekty zrównoważonego rozwoju    113
      4.1.3. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju    124
    4.2. Partnerstwo jako forma rozwoju lokalnego    128
      4.2.1. Partnerstwo lokalne    128
      4.2.2. Podstawy prawne partnerstwa lokalnego    134
    4.3. Partnerstwo lokalne jako instrument rozwiązywania problemów społecznych    137
  5. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA POZIOMIE LOKALNYM W OPARCIU O PARTYCYPACJĘ SPOŁECZNĄ – Dariusz Polakowski    143
    5.1. Partycypacja społeczna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych    143
    5.2. Zasady przygotowywania i tworzenia uspołecznionej strategii rozwiązywania problemów społecznych    148
    5.3. Przebieg i zakres merytoryczny warsztatów partycypacyjnych    154
    5.4. Struktura lokalnych Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych    158
  6. CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA OCENY FUNKCJONOWANIA PARTNERSTWA I REZULTATY BADAŃ EMPIRYCZNYCH – Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austen, Martyna Wronka    167
    6.1. Warunki efektywnego funkcjonowania partnerstwa    167
    6.2. Charakterystyka 7s - narzędzia oceny funkcjonowania partnerstwa    171
    6.3. Omówienie rezultatów badań brytyjskich    177
    6.4. Studium przypadku: Moja dzielnica - moje miejsce    190
      6.4.1. Ocena funkcjonowania partnerstwa w opinii przedstawicieli podmiotów uczestniczących w partnerstwie    190
      6.4.2. Ocena funkcjonowania partnerstwa w opinii lidera partnerstwa    208
  ZAKOŃCZENIE    217
  ANEKS    223
    7. ZASTOSOWANE NARZĘDZIE DO SAMOOCENY PARTNERSTWA    223
      7.1. Pytania do oceny w obszarze: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych    223
      7.2. Pytania do oceny w obszarze: Personel i jego umiejętności (Przywództwo i kultura organizacyjna)    225
      7.3. Pytania do oceny w obszarze: Style (metody pracy)    229
      7.4. Pytania do oceny w obszarze: Synergia. Zespołowe współdziałanie    234
      7.5. Pytania do oceny w obszarze: Zarządzanie. Umożliwianie    238
      7.6. Pytania do oceny w obszarze: Standardy. Regulacje prawne, normy i wartości    241
      7.7. Pytania do oceny w obszarze: Systemy. Odpowiedzialność i polityka informacyjna wobec interesariuszy    245
  SPIS LITERATURY    249
  SPIS RYSUNKÓW    267
  SPIS TABEL    269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia