Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,19  23,65

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,1923,65

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądowych, nie uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały się natomiast w oczy liczne wzmianki o areszcie, głównie kładzionym przez wierzycieli na majątku dłużników. Postanowiliśmy się temu zjawisku bliżej przyjrzeć, zwłaszcza że niewiele informacji o nim można znaleźć w literaturze. Tematyczny areszt, już choćby dlatego, że był zabezpieczeniem interesów wierzyciela, miał wiele wspólnego z zastawem, zwłaszcza z powszechnie w miastach stosowanym zastawem ruchomości. I tu również poza zasygnalizowanie problemu wyjść nie można. Brakuje nam zatem odpowiednika dla stosunków miejskich – zastawu w prawie ziemskim. Uzyskany przez nas obraz aresztu – zabezpieczenia w prawie miast polskiego średniowiecza pozostawia wrażenie niedosytu. Zbyt często, wobec milczenia źródeł, badacz skazany jest na hipotezy czy znaki zapytania. Mimo wszystko sądzimy, że warto czytelnikowi przedstawić ciekawą instytucję prawną, w której jak w zwierciadle odbija się, choć w zamglonym tle, żywo pulsujące życie mieszkańców polskich miast epoki średniowiecznej.


Liczba stron227
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-533-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz źródeł z oznaczeniem skrótów stosowanych w pracy    14
  Inne skróty    16
  Wykaz literatury    18
  Wstęp    22
  1. Okoliczności podjęcia tematu    22
  2. Stan badań    22
  3. Areszt instytucja wielofunkcyjna    25
  4. Areszt jako instytucja prawa niemieckiego    26
  5. Podstawa źródłowa    29
  6. Ramy chronologiczne    30
  7. Zasięg terytorialny    32
  8. Zasób informacji    32
  9. Inne formy zabezpieczenia wierzytelności    35
  10. Areszt ius dispositivum    36
  11. Konstrukcja pracy    38
  12. Metoda badawcza    38
  Rozdział 1. Terminologia aresztu    40
  1. Terminologia aresztu w księgach sądowych    41
  1.1. Terminologia łacińska    41
  1.2. Terminologia polska    43
  1.3. Terminologia niemiecka    44
  2. Terminologia aresztu w innych przekazach źródłowych    44
  3. Wieloznaczność terminów    45
  Rozdział 2. Kim byli aresztujący    49
  1. Dominuje czynnik miejscowy    49
  2. Inni    51
  3. Problem z nieletnimi    52
  4. Pełnomocnicy    54
  Rozdział 3. Adresaci oświadczeń o areszcie    56
  1. Nakaz wstrzemięźliwości niestosowany w praktyce    56
  2. Adresat nie musiał być dłużnikiem    58
  3. Chłopi    60
  4. Kupcy    61
  5. Uchylający się od jurysdykcji miejskiej    62
  6. Dziedzice dorośli zmarłego dłużnika    62
  7. Nieletni    63
  8. Inne osoby chronione    66
  9. Sytuacje szczególne    66
  10. Brak adresata    68
  Rozdział 4. Przedmiot aresztu    69
  1. Stanisława Płazy kierunki rozwoju    69
  2. Processus iuris Cracoviensis i Groicki    70
  3. Areszt kładziono na całym majątku dłużnika    71
  4. Sumy depozytowe    76
  5. Areszt na rzeczach dłużnika znajdujących się u osoby trzeciej    78
  6. Zmiana przedmiotu aresztu    79
  Rozdział 5. Cel aresztu    80
  1. Groicki i inni    80
  2. Cel aresztu w księgach sądowych    82
  Rozdział 6. W jakich okolicznościach następował areszt    86
  1. Luki w informacjach    86
  2. Śmierć dłużnika    87
  3. Różnorodność okoliczności    88
  Rozdział 7. Tytuł prawny aresztu    93
  1. Często nieznany    93
  2. Areszt pro debito    94
  3. Różnorodność tytułów    95
  Rozdział 8. Kwoty wierzytelności zabezpieczone aresztem    96
  1. Często brak danych    96
  2. Dane niekompletne    97
  3. Dominują niskie kwoty    98
  Rozdział 9. Miejsce w szeregu wierzycieli    100
  1.1. Podmioty uprzywilejowane    100
  1.2. Zapiski bez informacji o kolejności    100
  1.3. Zapiski z informacją o kolejności    101
  2. Kto ustalał miejsce wierzyciela    107
  2.1. Umowne regulacje    108
  2.2. Decyzja sądu    109
  2.3. Wierzyciel    111
  2.4. Nie wiemy kto    112
  3. Kryteria    112
  3.1. Według literatury i aktów prawnych    112
  3.2. W źródłach praktyki sądowej    114
  3.2.1. Dominuje milczenie    114
  3.2.2. Pierwszeństwo zgłoszenia    116
  3.2.3. Wysokość wierzytelności    118
  3.2.4. Wartość dowodów    118
  3.2.5. Zmiana kolejności    119
  3.2.6. Inne    119
  4. Wnioski    120
  Rozdział 10. Cesja    121
  Rozdział 11. Ugoda    123
  Rozdział 12. Postępowanie aresztowe nieprocesowe    124
  Wprowadzenie    124
  1. Monit    125
  2. Areszt    127
  2.1. Stanowisko sądu    127
  2.2. Stanowisko miasta    129
  2.3. Areszt kładziony w sądzie    130
  2.3.1. Areszt bez wzmianki o woźnym    130
  2.3.2. Areszt dokonany w sądzie z udziałem woźnego    131
  2.3.3. Woźny w miejskich księgach sądowych    132
  2.3.4. Co znaczy arestare cum precone    133
  2.3.5. Szczególny tryb postępowania    135
  2.3.6. Dowodzenie roszczeń    136
  2.3.7. Publikacja aresztu    138
  2.4. Areszt kładziony poza sądem    139
  2.5. Wielokrotne zgłaszanie aresztu    141
  2.5.1. Groicki i prawo stanowione    141
  2.5.2. Księgi sądowe    142
  2.5.3. Kilka zgłoszeń w jednym    143
  2.5.4. Ciągłość zgłoszeń    143
  2.5.5. W jakim terminie należało zgłaszać kolejny areszt    146
  2.6. Miejsce zgłaszania oświadczenia o areszcie. Problem forum    147
  2.7. Treść i forma oświadczenia    149
  2.8. Kto polecał wpisać areszt do ksiąg    151
  2.9. W jakim terminie należało dokonać aresztu    152
  2.10. Opłaty za zgłoszenie aresztu    152
  2.11. Opłaty za wpis aresztu do ksiąg sądowych    154
  2.12. Sądowe potwierdzenie aresztu    155
  2.13. Czas trwania aresztu    155
  2.14. Stanowisko dłużnika wobec aresztu    156
  2.14.1. Skąd dłużnik wiedział o areszcie    156
  2.14.2. Uznanie długu    157
  2.14.3. Zgoda dłużnika na areszt    158
  2.14.4. Spłata długu    159
  2.14.5. Śmierć dłużnika    162
  2.15. Rezygnacja z aresztu    162
  2.16. Śmierć wierzyciela    164
  2.17. Sprzeciw osób trzecich    164
  2.18. Dawność    166
  Rozdział 13. Proces aresztowy    167
  1. Generalia    167
  2. Groicki i inni    169
  3. Czy proces?    171
  3.1. Niejasne zapiski    171
  3.2. Proces aresztowy bez pozywania    172
  3.3. Pozew    173
  3.3.1. Wierzyciel pozywa dłużnika    173
  3.3.2. Dłużnik pozywa wierzyciela    174
  3.3.3. Treść i forma pozwu    176
  3.3.4. Kto wykonywał pozwanie    176
  3.3.5. Dowody w procesie aresztowym    177
  3.3.6. Nieletni w procesie aresztowym    180
  3.3.7. Wielokrotność pozywania    182
  3.3.8. Zgoda dłużnika na pozew    184
  3.3.9. Pozew przed aresztem    186
  3.4. Rozprawa sądowa    186
  3.4.1. Wierzyciel na rozprawie    188
  3.4.1.1. Żałoba    188
  3.4.1.2. Nieobecność    189
  3.4.2. Dłużnik na rozprawie    189
  3.4.2.1. Ius dare et ius recipere, recht geben und recht nehmen    189
  3.4.2.2. Szczególny tryb postępowania    190
  3.4.2.3. Nieobecność dłużnika    191
  3.4.2.4. Ucieczka dłużnika    193
  3.5. Wyrok    196
  3.5.1. Generalia    196
  3.5.2. Wyroki uwalniające z aresztu    198
  3.5.3. Wyroki na korzyść wierzyciela    201
  3.5.3.1. Zasądzenie nieruchomości. Wwiązanie    201
  3.5.3.2. Odzyskiwanie wierzytelności    204
  3.5.3.3. Zasądzenie ruchomości    206
  3.6. Długotrwałe procesy    208
  3.7. Pomoc prawna    210
  Rozdział 14. Areszt nieprawy    212
  1. Groicki i Processus iuris    212
  2. Księgi sądowe. Areszt samowolny    213
  3. Areszt położony w niewłaściwym czasie    215
  4. Areszt złożony mimo uprzedniej zgody na czynność prawną    216
  5. Areszt more predonio    217
  Rozdział 15. Charakter prawny aresztu    218
  Zakończenie    221
  Der Sachenarrest als Instrument zur Sicherung von Forderungen in mittelalterlichen polnischen Städten    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia