Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Komentarz do art. 627-639 k.p.c.

-20%

Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Komentarz do art. 627-639 k.p.c.

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz przedstawia praktyczne i teoretyczne aspekty dotyczące dokonywania przez komornika zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza.


Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany kodeksu cywilnego, w tym dotyczące m.in.:


odpowiedzialności za długi spadkowe,
instytucji wykazu inwentarza, spisu inwentarza.
Wyjaśniono kolejne etapy procedury w zakresie dokonywania zabezpieczenia spadku oraz spisu inwentarza (zarówno czynności dokonywanie przez sąd jak i komornika sądowego).


Adresaci:
Książka skierowana jest do praktyków, w tym pełnomocników procesowych, jak również do stron i uczestników postępowania. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.


Liczba stron140
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-240-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |9
  
  Od Autorów |11
  
  Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r . poz. 1822; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) |13
  
  Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego |15
  Przepisy wstępne |15
  Art. 627. [Kognicja sądu] |15
  Art. 628. [Właściwość sądu] |17
  Art. 629–632 (skreślone) |21
  Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza |21
  Art. 633. [Właściwość sądu w sprawach o zabezpieczenie spadku] |21
  Art. 634. [Przesłanki] |26
  Art. 635. [Zabezpieczenie spadku na wniosek lub z urzędu] |29
  Art. 636. [Środki zabezpieczenia] |41
  Art. 636 1. [Zmiana lub uchylenie środka zabezpieczenia] |47
  Art. 636 2. [Zabezpieczenie przedmiotu zapisu windykacyjnego] |49
  Art. 636 3. [Złożenie wykazu inwentarza; protokół obejmujący wykaz inwentarza] |50
  Art. 637. [Spis inwentarza] |57
  Art. 637 1. [Zgłoszenie komornikowi wniosku o sporządzenie spisu inwentarza] |69
  Art. 638. (uchylony) |75
  Art. 638 1. [Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza lub o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza] |75
  Art. 638 2. [Polecenie dokonania zabezpieczenia spadku, zmiany środka zabezpieczenia lub sporządzenia spisu inwentarza] |79
  Art. 638 3. [Powiadomienie o zastosowanym środku zabezpieczenia; depozyt sądowy] |82
  Art. 638 4. [Spis majątku ruchomego] |84
  Art. 638 5. [Środki tymczasowe] |86
  Art. 638 6. [Pokrycie kosztów pogrzebu; koszty utrzymania członków rodziny spadkodawcy] |86
  Art. 638 7. [Zawiadomienie o terminie sporządzenia spisu inwentarza] |88
  Art. 638 8. [Treść spisu inwentarza] |89
  Art. 638 9. [Uzupełnienie spisu inwentarza przez inny sąd] |92
  Art. 638 10. [Posiadanie rzeczy zamieszczonych w spisie inwentarza] |94
  Art. 638 11. [Uzupełniający spis inwentarza] |95
  Art. 638 12. [Przesłanie akt sądowi spadku po sporządzeniu spisu inwentarza] |97
  Art. 639. [Tryb postępowania] |99
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku (Dz. U. poz. 1643) |103
  
  Wzory pism i dokumentów |107
  1. Wniosek o zabezpieczenie spadku |109
  2. Postanowienie o zabezpieczeniu spadku |111
  3. Zarządzenie sędziego |114
  4. Wniosek komornika o zmianę sposobu zabezpieczenia |115
  5. Postanowienie o zmianie sposobu zabezpieczenia spadku |117
  6. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza |119
  7. Zawiadomienie sądu o złożeniu wniosku o sporządzenie spisu inwentarza |121
  8. Zarządzenie sędziego |122
  9. Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza |123
  10. Złożenie wykazu inwentarza do sądu |126
  12. Przesłanie wykazu inwentarza .130
  13. Zarządzenie sędziego |131
  14. Wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki |132
  15. Zawiadomienie o terminie spisu |134
  16. Wezwanie do wskazania aktywów i pasywów spadku |135
  
  Bibliografia |137
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia