Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

-20%

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia obejmujące różnego rodzaju instytucje prawne o funkcji zabezpieczającej:


poręczenie,
weksel in blanco,
przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym,
zastaw,
hipoteka,
przewłaszczenie na zabezpieczenie,
kaucja.


Autorka odpowiada na pytanie, czy oraz w jakiej formie i zakresie pracodawcy mogą sięgać po cywilnoprawne formy zabezpieczenia w celu wzmocnienia przysługujących im wierzytelności. Rozważania dotyczą zarówno podstawy prawnej, jak i praktyki stosowania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.


Adresaci:
Książka zainteresuje przedstawicieli zawodów prawniczych: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów prawa wyższych lat. Ponadto będzie stanowić cenne źródło wiedzy dla osób zawodowo zajmujących się prawem pracy (ekonomiści, księgowi, pracownicy HR, menedżerowie) oraz pracowników naukowych zainteresowanych omawianą tematyką.


Liczba stron299
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-790-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział I
  Wierzytelności pieniężne pracodawcy | str.    19
  1. Uwagi wstępne | str.    19
  2. Pojęcie wierzytelności pieniężnej pracodawcy | str.    20
  3. Stosunki prawne między pracodawcą i pracownikiem | str.    24
  3.1. Stosunek pracy | str.    24
  3.2. Stosunki prawne związane ze stosunkiem pracy | str.    31
  3.3. Stosunki prawne o charakterze cywilnoprawnym | str.    33
  4. Wierzytelności pracodawcy z tytułu pracowniczej odpowiedzialności materialnej | str.    35
  5. Wierzytelności z umowy o zakazie konkurencji i innych umów kreujących zobowiązanie pracownika do powstrzymania się od określonych działań na niekorzyść pracodawcy | str.    42
  6. Wierzytelności z umów szkoleniowych | str.    54
  7. Wierzytelności z umowy pożyczki | str.    66
  8. Inne wierzytelności pieniężne pracodawcy | str.    71
  9. Wnioski | str.    78
  
  Rozdział II
  Podstawy stosowania zabezpieczeń wierzytelności pracodawcy | str.    81
  1. Uwagi wstępne | str.    81
  2. Prawne zabezpieczenie wierzytelności | str.    82
  2.1. Pojęcie zabezpieczeń wierzytelności | str.    82
  2.2. Systematyka zabezpieczeń wierzytelności | str.    88
  2.3. Instytucje prawa pracy o funkcji zabezpieczającej | str.    96
  3. Zabezpieczenia wierzytelności pracodawcy a art. 300 k.p. | str.    108
  3.1. Związki prawa pracy z prawem cywilnym | str.    108
  3.2. Stosowanie zabezpieczeń wierzytelności pracodawcy na podstawie art. 300 k.p. | str.    115
  4. Zabezpieczenie wierzytelności pracodawcy w świetle zasady swobody umów | str.    133
  4.1. Swoboda umów jako podstawa umów zabezpieczających wierzytelności pracodawcy | str.    133
  4.2. Znaczenie zasady uprzywilejowania pracownika dla zabezpieczeń wierzytelności pracodawcy | str.    139
  4.3. Przepisy prawa pracy ograniczające swobodę kreowania zabezpieczeń wierzytelności pracodawcy | str.    150
  5. Koncepcja stosowania zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych pracodawcy | str.    152
  
  Rozdział III
  Formy zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy | str.    157
  1. Uwagi wstępne | str.    157
  2. Wybrane zabezpieczenia osobiste | str.    159
  2.1. Poręczenie | str.    159
  2.2. Zabezpieczenie wekslowe | str.    172
  2.2.1. Pojęcie oraz cechy zobowiązania wekslowego | str.    172
  2.2.2. Weksel gwarancyjny in blanco zabezpieczający wierzytelność pracodawcy | str.    179
  2.2.3. Poręczenie wekslowe | str.    196
  2.3. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie | str.    202
  2.4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym – tzw. „777” | str.    210
  3. Wybrane zabezpieczenia rzeczowe | str.    226
  3.1. Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności pieniężnych pracodawcy a ochrona danych osobowych pracownika | str.    226
  3.2. Zastaw zwykły | str.    233
  3.3. Zastaw rejestrowy | str.    246
  3.4. Hipoteka umowna | str.    249
  3.5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str.    253
  3.6. Kaucja | str.    254
  4. Uwagi końcowe | str.    262
  
  Zakończenie | str.    267
  
  Bibliografia | str.    275
  
  Wykaz orzeczeń | str.    291
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    297
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia