Socjologia ekonomiczna

Socjologia ekonomiczna

3 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy w Polsce podręcznik socjologii ekonomicznej. Przedstawione są w nim zasadnicze problemy badawcze dyscypliny (pojęcia, wydarzenia, zjawiska), ramy teoretyczno-analityczne, w których problemy są opisywane i wyjaśniane (naświetlenie wybranego problemu z punktu widzenia różnych stanowisk, także stanowiska autora), oraz przykłady i ilustracje empiryczne (ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji postsocjalistycznej). Dopełnieniem podręcznika są tabele, wykresy, diagramy, bibliografia oraz indeksy.


Rok wydania2012
Liczba stron396
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-13389-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp. Socjologia ekonomiczna i jej problemy    11
    Definicja dyscypliny    12
    Problemy badawcze    15
    Cele podręcznika    19
  Rozdział 1. Trzy koncepcje człowieka w gospodarce    23
    1.Indywidualizm metodologiczny    24
    2.Człowiek ekonomiczny (homo oeconomicus)    25
    3.Człowiek socjologiczny (homo sociologicus)    29
    4.Człowiek społeczno-ekonomiczny (zakorzeniony instytucjonalnie)    34
    5.Typologia Amitaia Etzioniego a polskie organizacje przemysłowe    37
    6.Ramy teoretyczne trzech koncepcji człowieka    40
  Rozdział 2. Od organizacji do instytucji    47
    1.Maszynowy model organizacji jako wcielenie racjonalności    49
    2.Dysfunkcje modelu maszynowego. Postweberyzm    52
    3.W kierunku antyweberyzmu    53
      Władza    54
      Konflikt    57
      Nauka i technika    57
    4.Instytucje a organizacje    58
    5.Ogólny model procesu instytucjonalizacji    61
    6.Przykład instytucjonalizacji. Profesjonalizacja    62
    7.Stary i nowy instytucjonalizm    67
  Rozdział 3. Narodziny kapitalizmu. Analiza instytucjonalna    73
    1.Pojęcie kapitalizmu    74
    2.Teoria powstania kapitalizmu Maxa Webera    76
    3.Teoria powstania kapitalizmu Douglassa C. Northa    83
    4.Rynek a inne systemy alokacji dóbr. Karl Polanyi    88
    5.Kapitalizm i kultura. David S. Landes    93
  Rozdział 4. Rozwój społeczno-gospodarczy. Siły napędowe    97
    1.Trajektoria rozwojowa. Zarys ogólny    98
    2.Cztery ujęcia społeczeństwa    101
      Ujęcie funkcjonalne    102
      Ujęcie elitystyczne    104
      Ujęcie marksistowskie i neomarksistowskie    106
      Ujęcie instytucjonalne. Uwagi dodatkowe    107
    3.Gospodarka jako czynnik rozwoju    109
    4.Polityka jako czynnik rozwoju    113
    5.Industrializacja socjalistyczna. Cechy i strategia    116
  Rozdział 5. Rynek, państwo i społeczeństwo. Jak pogodzić odmienne logiki funkcjonowania systemów?    119
    1.Dwie wizje porządku społecznego. Thomas Hobbes i Adam Smith    120
    2.O odmiennościach racjonalności w funkcjonowaniu systemów    124
    3.O sprzecznościach dojrzałego kapitalizmu    17
    4.O patologiach dominacji polityki w socjalizmie państwowym    130
    5.Fala poszukiwań systemów mieszanych    133
    6.Powrót samoregulacji rynkowej w latach siedemdziesiątych–dziewięćdziesiątych    137
    7.Epistemologiczna zagadka czeka na rozwiązanie    141
  Rozdział 6. Państwo w gospodarce. Ile czy jakie?    145
    1.Perspektywa porównawczohistoryczna a perspektywa esencjalistyczna    146
    2.Ile państwa w gospodarce?    149
      Państwo dóbr publicznych    150
      Państwo stabilizacji makroekonomicznej    151
      Państwo praw socjalnych    153
      Państwo rozwojowe    153
      Państwo socjalistyczne    154
    3.Funkcje aparatu państwowego w gospodarce    155
    4.Państwo w gospodarce socjalistycznej    159
    5.Opinia publiczna o państwie w postsocjalistycznej Polsce    163
  Rozdział 7. Welfare state. Powstanie, rozwój i kryzys    169
    1.Przyczyny powstania welfare state    170
      Wizje dobrego życia    170
      Prawa obywatelskie    171
      Modernizacja kapitalistyczna    172
      Teorie marksistowskie    174
      Teoria dyfuzji    176
      Nowoczesny liberalizm    176
    2.Odmiany welfare state    178
      Rezydualne i instytucjonalne welfare state    178
      Liberalne, konserwatywne i socjaldemokratyczne welfare state    179
      Transferowe welfare state    181
    3.Argumenty przeciw welfare state    181
      Argumenty ekonomiczne    182
      Argumenty polityczne    184
      Argumenty społeczno-kulturowe    185
    4. Kryzys czy kontynuacja    185
    5.Welfare state w postsocjalistycznej Polsce    188
  Rozdział 8. Stosunki pracy. Konflikt, kooperacja, gra    197
    1.Cztery fazy, cztery orientacje    198
    2.Liberalizm klasyczny. Adam Smith    198
    3.Orientacja konfliktowa. Karol Marks i inni    200
    4.Orientacja kooperacyjna. Frederick W Taylor i inni    202
    5.Gra jako konfiguracja konfliktu i kooperacji    205
    6.Mechanizm rynku i polityki. Albert O. Hirschman    208
    7.Konflikt i jego instytucjonalizacja    211
      System konfliktowy    212
      System pluralistyczny    213
      System neokorporacjonistyczny    214
      System monokratyczny    215
    8.Instytucjonalizacja konfliktu przemysłowego w USA    215
    9.Stosunki pracy w Polsce    216
      System monokratyczny    218
      Radykalno-konfliktowa wizja Solidarności    220
      System pluralistyczny (neoliberalny)    222
      Polski wariant neokorporacjonizmu (gospodarka negocjowana)    223
    10.Wyzwania przyszłości    224
  Rozdział 9. Własność i prawa własności    227
    1.Uzasadnienia i usprawiedliwienia własności prywatnej    228
    2.Wymiar filozoficzny    229
    3.Encyklika Laborem exercens a własność    233
    4.Prawa i formy własności    236
    5.Wymiar ekonomiczny    239
    6.Wymiar polityczno-ekonomiczny    243
    7.Wymiar socjologiczny    249
  Rozdział 10. Instytucjonalizacja rynkowa w postsocjalizmie    257
    1.Trzy perspektywy. Pierwsze przybliżenie    258
    2.Perspektywa globalizacyjno-imitacyjna, czyli jak łączyć konstruktywizm ze spontanicznością    261
    3.Perspektywa ewolucyjno-regulacyjna, czyli projekty i ludzie    267
    4.Perspektywa dziedzictwa strukturalnego    276
      Wariant fatalistyczny    277
      Wariant umiarkowany    279
    5.Porządek społeczny a zmiana systemowa    281
  Rozdział 11. Sprawiedliwość dystrybucyjna    283
    1.Sprawiedliwość społeczna. Argumenty zaczerpnięte z historii    284
    2.Koncepcje sprawiedliwości społecznej. Robert Nozick, John Rawls, Michael Walzer    291
      Uprawnienia. Robert Nozick    291
      Godzenie wolności i równości. John Rawls    292
      Sfery sprawiedliwości. Michael Walzer    294
    3.Schemat analizy uczuć sprawiedliwościowych. Raymond Boudon    296
    4.Typologia zasad sprawiedliwości społecznej    298
    5.Amerykańskie poczucie sprawiedliwości. Rynek a państwo    301
    6.Ekonomiczne orientacje sprawiedliwościowe w Polsce    302
  Rozdział 12. Gospodarka a wyzwania cywilizacyjne    311
    1.Strukturalna adaptacja do świata zewnętrznego    312
    2.Transformacja postsocjalistyczna a wyzwania cywilizacyjne    313
    3.Odrabianie zaległości. Doświadczenia z przeszłości    315
    4.Globalizacja rynkowa jako nowa teoria konwergencji    319
    5.Wcześniejsze teorie konwergencji    327
    6.Argumenty na rzecz tezy o dywergencji    330
    7.Ekonomiczne systemy współczesnego kapitalizmu    333
    8.Wielość kultur kapitalizmu    335
  Bibliografia    343
  Źródła mott i cytatów w ramkach    374
  Indeks osób    377
  Spis tabel    389
  Spis diagramów    391
  Contents    392
RozwińZwiń