X

  Wprowadzenie (Anna Karwińska) 9
    Dlaczego socjologia? 9
    Dlaczego i dla kogo napisaliśmy ten podręcznik? 13
    Problemy do rozważenia 14
  Rozdział 1. Socjologia jako dyscyplina naukowa 15
    1.1. Klasyczne teorie socjologiczne (Andrzej Słaboń) 15
    1.2. Socjologia a inne nauki społeczne (Anna Karwińska) 24
    Przykład 1. Podejmowanie decyzji o studiowaniu (Anna Karwińska) 29
    1.3. Typy wiedzy o społeczeństwie. Wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna (Ewa Cierniak-Szóstak) 29
    Przykład 2. Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym (Ewa Cierniak-Szóstak) 33
    Problemy do rozważenia 35
    Wskazówki co do dalszych lektur 35
  Rozdział 2. Socjologiczne badanie rzeczywistości. Możliwości i ograniczenia (Anna Karwińska) 36
    2.1. Perspektywa socjologiczna w ujmowaniu zjawisk i procesów 36
    Przykład 3. Ważność wzorów kulturowych i społecznego usytuowania dla wyjaśniania zachowań i opinii 42
    2.2. Założenia dotyczące badanej rzeczywistości 42
    Problemy do rozważenia 46
    Wskazówki co do dalszych lektur 47
  Rozdział 3. Narzędzia socjologii. Metody i techniki badawcze (Przemysław Kisiel) 48
    3.1. Trochę metodologii 49
    3.2. Ogólny przebieg procesu badawczego 51
    3.3. Metody i techniki badań socjologicznych 54
    3.4. Etyka badacza społecznego 56
    Przykład 4. Zastosowanie narzędzi socjologicznych w badaniach nad bezrobociem 58
    Problemy do rozważenia 60
    Wskazówki co do dalszych lektur 60
  Rozdział 4. Kultura i jej społeczne znaczenie 61
    4.1. Antropologiczne i socjologiczne ujęcie kultury (Andrzej Słaboń) 61
    4.2. Elementy kultury i ich historyczna zmienność (Przemysław Kisiel) 65
    4.3. Społeczne funkcje kultury (Anna Karwińska) 71
    Przykład 5. O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej (Ewa Cierniak-Szóstak) 80
    Problemy do rozważenia 83
    Wskazówki co do dalszych lektur 84
  Rozdział 5. Poziom mikrospołeczny 85
    5.1. Działania społeczne (Andrzej Słaboń) 85
      5.1.1. Zachowania a działania społeczne 85
      5.1.2. Typy działań społecznych 87
      5.1.3. Działanie społeczne a wyjaśnianie 88
      5.1.4. Koncepcja definicji sytuacji 90
    5.2. Interakcje. Tworzenie się powiązań społecznych i sieci (Andrzej Słaboń) 91
      5.2.1. Interakcje społeczne i ich rodzaje 91
      5.3.2. Patologie ról zawodowych 101
      5.3.3. Rola społeczna a osobowość 102
      Przykład 7. Role żebracze (Ewa Cierniak-Szóstak) 103
      5.4. Małe grupy społeczne (Ewa Cierniak-Szóstak) 104
        5.4.1. Znaczenie małych grup 104
        5.4.2. Problemy definicyjne 106
        5.4.3. Struktury wewnątrzgrupowe 107
        5.4.4. Wpływ społeczny 111
        Przykład 8. Zespół w organizacji (Ewa Cierniak-Szóstak) 113
        Problemy do rozważenia 114
        Wskazówki co do dalszych lektur 115
  Rozdział 6. Poziom mezospołeczny (Anna Karwińska) 116
    6.1. Wspólnoty. Społeczności lokalne. Grupy etniczne 116
      6.1.1. Rozumienie wspólnoty. Procesy przekształcania się wspólnot kulturowych 116
      6.1.2. Dawne i współczesne społeczności lokalne 118
      6.1.3. Lokalne zasoby rozwojowe i możliwości ich wzbogacania 122
      6.1.4. Zbiorowości etniczne na poziomie mezospołecznym. Podstawy wyodrębnienia 125
      6.1.5. Tożsamość etniczna i jej kształtowanie 129
      6.1.6. Pejzaż etniczny w społeczeństwach współczesnych. Problemy relacji wzajemnych 132
    Przykład 9. Związki między tożsamością etniczną, przynależnością do grup etnicznych a przedsiębiorczością 135
    6.2. Organizacje 137
    Problemy do rozważenia 141
    Wskazówki co do dalszych lektur 141
  Rozdział 7. Poziom makrospołeczny 142
    7.1. Typy ładu społecznego a charakter systemu gospodarczego (Andrzej Słaboń) 142
    7.2. Dawne i nowe płaszczyzny zróżnicowania społecznego w makroskali (Andrzej Słaboń) 147
      7.2.1. Typy ujęć struktury społecznej 147
      7.2.2. Problem podziałów klasowych 149
      7.2.3. Przemiany struktury współczesnego społeczeństwa polskiego 151
    7.3. Przemiany struktury zawodowej (Andrzej Słaboń) 155
    7.4. Marginalizacja i wykluczenie społeczne (Anna Karwińska) 158
      7.4.1. Problemy definicyjne 158
      7.4.2. Bieda jako czynnik sprzyjający marginalizacji społecznej w Polsce 161
      7.4.3. Możliwości przeciwdziałania procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego 164
    Przykład 10. Nierówności globalne (Anna Karwińska) 166
    7.5. Wielkie całości społeczne (Ryszard Dyoniziak) 167
      7.5.1. Naród jako wspólnota kulturowa 167
      7.5.2. Państwo jako organizacja prawno-polityczna 171
    Przykład 11. Nowe rozumienie suwerenności państwa (Anna Karwińska) 175
    Problemy do rozważenia 176
    Wskazówki co do dalszych lektur 176
  Rozdział 8. Procesy społeczne 177
    8.1. Czynniki zmiany społecznej (Przemysław Kisiel) 177
    8.2. Zmiana, rozwój, modernizacja (Przemysław Kisiel) 179
    8.3. Teorie zmian (Przemysław Kisiel) 180
      8.3.1. Model cykliczny 180
      8.3.2. Model ewolucyjny 182
      8.3.3. Model konfliktowy 186
    8.4. Współczesne procesy zmieniające życie społeczne i kulturę (Przemysław Kisiel) 188
    Przykład 12. Reprywatyzacja i prywatyzacja a zmiany w funkcjonowaniu miasta w Polsce (Anna Karwińska) 190
    8.5. Socjalizacja w perspektywie indywidualnej i społecznej (Anna Karwińska) 192
      8.5.1. Pojęcie socjalizacji i jej rodzaje 192
      8.5.2. Instytucje socjalizujące 196
      8.5.3. Wyzwania dla socjalizacji we współczesnej Polsce 198
    Przykład 13. Socjalizacja do roli konsumenta i posiadacza (Anna Karwińska) 201
    8.6. Aktywność zbiorowa (Ewa Cierniak-Szóstak) 203
      8.6.1. Specyfika aktywności zbiorowej i jej rodzaje 203
      8.6.2. Działania masowe 204
      8.6.3. Zachowania zbiorowe 207
      8.6.4. Działania zbiorowe: ruchy społeczne 208
    Przykład 14. Ruch antyglobalistyczny (Ewa Cierniak-Szóstak) 211
    Problemy do rozważenia 212
    Wskazówki co do dalszych lektur 212
  Rozdział 9. Gospodarka w perspektywie socjologicznej 213
    9.1. Homo oeconomicus czy homo socius. Człowiek jako producent, konsument i posiadacz (Ewa Cierniak-Szóstak) 213
    9.2. Społeczny wymiar gospodarowania (Ewa Cierniak-Szóstak) 220
      9.2.1. Socjologia gospodarki 220
      9.2.2. Kultura a gospodarka 222
    Przykład 15. Wielowymiarowość analizy socjologicznej: narodziny kapitalizmu (Ewa Cierniak-Szóstak) 225
    9.3. Socjologiczne aspekty pracy (Andrzej Słaboń) 226
    9.4. Style życia i style konsumpcji (Ewa Cierniak-Szóstak) 230
      9.4.1. Typologie stylów życia 232
      9.4.2. Społeczeństwo konsumpcyjne 233
      9.4.3. Style życia jako narzędzie marketingowe 235
    Przykład 16. Szlachta i mieszczaństwo: dwa style życia (Ewa Cierniak-Szóstak) 235
    Problemy do rozważenia 236
    Wskazówki co do dalszych lektur 237
  Rozdział 10. Problemy społeczne 238
    10.1. Powstawanie problemów społecznych i sposoby ich rozwiązywania (Andrzej Słaboń) 238
    10.2. Bezrobocie jako problem społeczny i jako przedmiot rozważań socjologii (Andrzej Słaboń) 241
    Przykład 17. Ekonomiczne i socjologiczne podejście do bezrobocia (Anna Karwińska) 245
    10.3. Zjawiska patologii społecznej i ich socjologiczne interpretacje (Andrzej Słaboń) 248
    Przykład 18. Przestępstwa ,,białych kołnierzyków’’ i korupcja – plagi życia gospodarczego (Andrzej Słaboń) 252
    Problemy do rozważenia 253
    Wskazówki co do dalszych lektur 253
  Zakończenie. Społeczne funkcje wiedzy socjologicznej (Przemysław Kisiel) 254
  Bibliografia 256
  Indeks 266
Odkrywanie socjologii
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

268

Kategoria

Podstawy socjologii

ISBN-13

978-83-01-16869-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

epub - 2,23 MB
mobi - 3,14 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Anna Karwińska
4.5 / 5 (2 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(epub ,
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
mobi
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

35,90

25,13

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Podstawowym celem przyświecającym autorom jest wyposażenie przyszłych profesjonalistów, działających w sferze gospodarki, w wiedzę dotyczącą funkcjonowania społeczeństwa, procesów, jakie w nim zachodzą, złożoności społecznego świata i związków między rozmaitymi poziomami integracji zjawisk społecznych itp. Autorzy ilustrują poszczególne problemy przykładami zaczerpniętymi z życia gospodarczego, co pozwoli zrozumieć przyszłym ekonomistom, że znajomość koncepcji i pojęć odnoszących się do takich sfer, jak kultura, rozwój społeczny, rodzaje zbiorowości i patologii społecznych, będzie im pomocna w przyszłej pracy zawodowej.


Książka przeznaczona dla studentów wyższych szkół ekonomicznych (państwowych i prywatnych), kierunków ekonomicznych na uniwersytetach, politechnikach i akademiach rolniczych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
1
1
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!