Socjologia

14 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

161,10  179,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 179,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 161,10 zł  


161,10

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie Socjologii – jednego z najbardziej znanych i wykorzystywanych na całym świecie podręczników – to lektura obowiązkowa nie tylko dla adeptów socjologii i osób myślących o podjęciu studiów socjologicznych, ale również dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.


W ciągu ostatnich 10 lat od opublikowania poprzedniego polskiego wydania zmieniło się bowiem niemal wszystko: doszło do olbrzymiego rozwoju wiedzy socjologicznej, co znalazło swoje odzwierciedlenie na kartach książki, zmienił się również świat, dlatego konieczne okazały się gruntowne uzupełnienia, aktualizacje dotychczasowych treści, dodanie nowych materiałów na temat wojen i terroryzmu czy zagrożeń ekologicznych. Na prośby czytelników z różnych stron świata autorzy wprowadzili również wiele nowych elementów dydaktycznych, akcentując szczególnie wpływy i współzależności w ramach globalizującego się świata.


Jedną z najbardziej ekscytujących cech socjologii jest jej nieustanne zaangażowanie we wciąż zmieniający się świat społeczny. Zdarzenia, które trudno nam zrozumieć lub które wywołują w nas lęk – takie jak zmiany klimatyczne czy terroryzm – są bez wyjątku przedmiotami zainteresowania socjologów. W obecnym, szóstym wydaniu tej książki, podobnie jak w poprzednich pięciu, starałem się oddać to poczucie ekscytacji, które przenika najlepsze prace socjologiczne, i zainspirować nowe pokolenie socjologów. Książkę pisałem z niezłomną wiarą w to, że socjologia ma do odegrania istotną rolę we współczesnej kulturze intelektualnej i że zajmuje centralne miejsce w naukach społecznych. Nie próbuję w niej wprowadzać nadmiernie wyrafinowanych koncepcji ani popisywać się socjologicznym żargonem. W każdym rozdziale odwołuję się jednak do najnowszych osiągnięć dyscypliny oraz do współczesnych problemów i danych. Nawiązuję również, rzecz jasna, do własnych prac, pisząc o nich zawsze w pierwszej osobie, aby czytelnicy mieli jasność, kiedy mówię o moich własnych dokonaniach socjologicznych. Tam, gdzie to konieczne, przytaczam również poglądy krytyków. Mam nadzieję, że udało mi się uniknąć zbytniej stronniczości. Jak zwykle starałem się opisać główne perspektywy socjologiczne i najważniejsze wyniki współczesnych badań w wyważony, chociaż nie bezkrytyczny sposób.


(Fragment O książce)


Rok wydania2012
Liczba stron1196
KategoriaPodstawy socjologii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16956-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do szóstego wydania XIX
  Podziękowania XX
  O książce XXI
  Główne zagadnienia XXI
  Nowe elementy XXII
  Struktura książki XXV
  Spis rysunków XXVI
  Spis tabel XXIX
  Spis ramek XXXI
  
  Rozdział 1. Co to jest socjologia? 3
  
  Wyobraźnia socjologiczna 6
  Badanie ludzi i społeczeństwa 8
  Rozwój myśli socjologicznej 9
  Teorie i perspektywy teoretyczne 9
  Klasycy socjologii 11
  Współczesne teorie socjologiczne 22
  Myślenie teoretyczne w socjologii 26
  Poziomy analizy: mikrosocjologia i makrosocjologia 27
  Dlaczego warto studiować socjologię? 28
  Podsumowanie 30
  Dalsze lektury 31
  Polecane strony internetowe 31
  
  Rozdział 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi 33
  
  Podmioty ludzkie i problemy etyczne 37
  Socjologiczne pytania 38
  Czy socjologia jest nauką? 40
  Proces badawczy 41
  Rozumienie związków przyczynowo-skutkowych 44
  Przyczynowość a korelacja 44
  Metody badawcze 48
  Badania etnograficzne 48
  Badania sondażowe 50
  Eksperymenty 54
  Badania biograficzne 55
  Badania porównawcze 55
  Analizy historyczne 57
  Łączenie badań porównawczych i analiz historycznych 58
  Badania socjologiczne w praktyce 58
  Udowadnianie oczywistości? 59
  Wpływ socjologii 59
  Podsumowanie 62
  Dalsze lektury 63
  Polecane strony internetowe 63
  
  Rozdział 3. Teorie i perspektywy socjologiczne 65
  
  Prekursorzy socjologii 70
  Pozytywizm i ewolucja społeczna 70
  Karol Marks: rewolucja kapitalistyczna 72
  Twórcy socjologii 76
  Émile Durkheim: społeczny poziom rzeczywistości 76
  Max Weber: kapitalizm i religia 81
  Dylematy teoretyczne 85
  Struktura społeczna a ludzkie działanie 86
  Konsens czy konflikt? 88
  Problematyka płci kulturowej 89
  Kierunki zmiany społecznej 90
  Przemiany społeczeństw i socjologii 92
  Równość płci i teoria feministyczna 92
  Poststrukturalizm i postmodernizm 94
  Globalizacja, ryzyko i zemsta natury 97
  Zakończenie: między starym a nowym 102
  Podsumowanie 102
  Dalsze lektury 103
  Polecane strony internetowe 103
  
  Rozdział 4. Globalizacja i zmieniający się świat 105
  
  Typy społeczeństw 109
  Zanikający świat: los społeczeństw przednowoczesnych 109
  Świat nowoczesny: społeczeństwa przemysłowe 114
  Rozwój globalny 117
  Zmiana społeczna 120
  Czynniki zmiany społecznej 120
  Zmiana w epoce nowoczesnej 124
  Globalizacja 127
  Czynniki sprzyjające globalizacji 128
  Spór o globalizację 136
  Wpływ globalizacji 140
  Zakończenie: potrzeba globalnego rządzenia 147
  Podsumowanie 148
  Dalsze lektury 149
  Polecane strony internetowe 149
  
  Rozdział 5. Środowisko 151
  
  Natura, środowisko i socjologia 155
  Definicja natury i środowiska 155
  Socjologia i środowisko 156
  Czym są problemy środowiskowe? 160
  Skażenie środowiska i odpady 160
  Wyczerpywanie się zasobów 167
  Żywność modyfikowana genetycznie 170
  Globalne ocieplenie 175
  Teorie socjologiczne a zrównoważony rozwój 184
  Konsumpcjonizm a niszczenie środowiska 184
  Granice wzrostu a zrównoważony rozwój 187
  Życie w globalnym społeczeństwie ryzyka 190
  Modernizacja ekologiczna 193
  Sprawiedliwość środowiskowa i obywatelstwo ekologiczne 195
  Zakończenie 197
  Podsumowanie 198
  Dalsze lektury 200
  Polecane strony internetowe 201
  
  Rozdział 6. Miasta i życie miejskie 203
  
  Teorie urbanizmu 206
  Szkoła chicagowska 207
  Urbanizm a środowisko sztuczne 211
  Ocena 215
  Rozwój miast 216
  Miasta w społeczeństwach tradycyjnych 216
  Industrializacja i urbanizacja 218
  Rozwój nowoczesnych ośrodków miejskich 218
  Kierunki przemian miast w krajach rozwiniętych 219
  Urbanizacja w krajach rozwijających się 230
  Miasta a globalizacja 233
  Miasta globalne 233
  Nierówności w miastach globalnych 236
  Zarządzanie miastami w dobie globalizacji 237
  Zakończenie: miasta a rządy globalne 242
  Podsumowanie 243
  Dalsze lektury 244
  Polecane strony internetowe 245
  
  Rozdział 7. Interakcja społeczna i życie codzienne 247
  
  Badanie życia codziennego 251
  Komunikacja niewerbalna 252
  Wyraz twarzy, gesty i emocje 252
  Płeć i ciało 254
  Ucieleśnienie i tożsamość 255
  Społeczne reguły interakcji 258
  Podzielane znaczenia 258
  Wandalizm interakcyjny 258
  Wykrzyknienia 262
  Twarz, ciało i mowa w interakcji 263
  Spotkania 263
  Manipulowanie wrażeniami 265
  Przestrzeń prywatna 270
  Interakcja w czasie i przestrzeni 270
  Czas zegarowy 271
  Porządek czasowy i przestrzenny 271
  Życie codzienne w perspektywie kulturowej i historycznej 273
  Społeczne tworzenie rzeczywistości: debata socjologiczna 274
  Interakcje społeczne w cyberprzestrzeni 275
  Zakończenie: potrzeba bliskości? 278
  Podsumowanie 278
  Dalsze lektury 279
  Polecane strony internetowe 279
  
  Rozdział 8. Bieg życia 281
  
  Kultura, społeczeństwo a socjalizacja dzieci 284
  Teorie rozwoju dziecka 284
  Instytucje socjalizacji 288
  Socjalizacja do ról płciowych 291
  Reakcje rodziców i dorosłych 291
  Uczenie się płci kulturowej 291
  Debata socjologiczna 293
  Bieg życia 295
  Dzieciństwo 297
  Nastoletniość i kultura młodzieżowa 299
  Wczesna dorosłość 301
  Późna dorosłość 301
  Starość 302
  Starzenie się 303
  Starzenie się społeczeństw 304
  Jak starzeją się ludzie? 306
  Starzenie się: konkurencyjne wyjaśnienia socjologiczne 309
  Cechy starzenia się 311
  Polityka starzenia się 317
  Śmierć, umieranie i żałoba 321
  Socjologia śmierci i umierania 321
  Śmierć w społeczeństwach nowoczesnych 323
  Zmiany stosunku do śmierci 324
  Podsumowanie 325
  Dalsze lektury 326
  Polecane strony internetowe 327
  
  Rozdział 9. Rodziny i związki intymne 329
  
  Podstawowe pojęcia 333
  Rodzina w kontekście historycznym 335
  Przemiany życia rodzinnego 335
  Mit tradycyjnej rodziny 335
  Rodzina w kontekście globalnym 338
  Rodziny i związki intymne 341
  Przemiany i różnorodność form rodziny 342
  Nierówność w rodzinie 344
  Przemoc w rodzinie 348
  Rozwód i separacja 352
  Zmiany postaw wobec życia rodzinnego 360
  Nowe związki, wielorodziny i więzy rodzinne 361
  Alternatywne (wobec tradycyjnego małżeństwa) modele rodziny 366
  Rodziny i związki w teoriach socjologicznych 372
  Funkcjonalizm 372
  Teorie feministyczne 372
  Przemiany miłości i intymności 374
  Zakończenie: spór o wartości rodzinne 378
  Podsumowanie 381
  Dalsze lektury 382
  Polecane strony internetowe 383
  
  Rozdział 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność 385
  
  Socjologia ciała 388
  Socjologia zdrowia i choroby 391
  Socjologiczne spojrzenie na medycynę 393
  Medycyna i zdrowie w zmieniającym się świecie 401
  HIV i AIDS w perspektywie globalnej 402
  Socjologiczne teorie zdrowia i choroby 405
  Społeczne podstawy zdrowia 407
  Zdrowie a klasa społeczna 407
  Zdrowie a płeć 414
  Zdrowie a przynależność etniczna 415
  Zdrowie a spójność społeczna 416
  Socjologia niepełnosprawności 418
  Indywidualny model niepełnosprawności 418
  Społeczny model niepełnosprawności 418
  Niepełnosprawność, prawo i polityka społeczna 424
  Niepełnosprawność na świecie 425
  Podsumowanie 427
  Dalsze lektury 428
  Polecane strony internetowe 429
  
  Rozdział 11. Stratyfikacja i klasa społeczna 431
  
  Systemy stratyfikacji 434
  Niewolnictwo 436
  Kasty 436
  Stany 439
  Klasy 439
  Teorie klas i stratyfikacji 440
  Karol Marks: teoria konfliktu klasowego 441
  Max Weber: klasa, status i partia 441
  Erik Olin Wright: teoria klas 444
  Operacjonalizacja pojęcia klasy 445
  Ocena modelu klas Goldthorpe’a 445
  Struktura klasowa współczesnych społeczeństw zachodnich 449
  Pytanie o klasę wyższą 449
  Powiększająca się klasa średnia 453
  Nowe oblicze klasy robotniczej 454
  Czy istnieje podklasa? 456
  Klasa a styl życia 460
  Stratyfikacja a płeć 462
  Ruchliwość społeczna 464
  Ruchliwość społeczna w badaniach porównawczych 465
  Ruchliwość w dół 466
  Ruchliwość społeczna w Wielkiej Brytanii 467
  Ruchliwość społeczna a płeć 469
  Czy Wielka Brytania jest merytokracją? 470
  Zakończenie: klasa społeczna ma znaczenie 471
  Podsumowanie 471
  Dalsze lektury 473
  Polecane strony internetowe 473
  
  Rozdział 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze 475
  
  Ubóstwo 480
  Co to jest ubóstwo? 480
  Badanie ubóstwa 483
  Kim są ludzie biedni? 491
  Skąd bierze się ubóstwo? 493
  Ubóstwo a ruchliwość społeczna 496
  Wykluczenie społeczne 498
  Czym jest wykluczenie społeczne? 498
  Formy wykluczenia społecznego 500
  Wykluczenie społeczne a przestępczość 505
  Państwo opiekuńcze 507
  Teorie państwa opiekuńczego 507
  Brytyjskie państwo opiekuńcze 509
  Ubóstwo i opieka społeczna w zmieniającym się świecie 517
  Podsumowanie 518
  Dalsze lektury 519
  Polecane strony internetowe 519
  
  Rozdział 13. Globalne nierówności 521
  
  Globalne nierówności ekonomiczne 527
  Kraje o wysokim dochodzie 529
  Kraje o średnim dochodzie 529
  Kraje o niskim dochodzie 529
  Czy globalne nierówności ekonomiczne rosną? 530
  Nierówne szanse życiowe 532
  Zdrowie 533
  Głód i niedożywienie 534
  Edukacja, piśmienność oraz praca dzieci 537
  Czy biedne kraje mogą stać się bogate? 541
  Teorie rozwoju 548
  Ocena teorii rozwoju 555
  Organizacje międzynarodowe a globalne nierówności 555
  Globalne nierówności ekonomiczne w zmieniającym się świecie 559
  Wzrost populacji a globalne nierówności 563
  Demografia 565
  Dynamika zmian populacyjnych 565
  Przejście demograficzne 569
  Prognozy na XXI wiek 569
  Podsumowanie 571
  Dalsze lektury 573
  Polecane strony internetowe 573
  
  Rozdział 14. Seksualność i płeć 575
  
  Seksualność człowieka 578
  Biologia a zachowania seksualne 579
  Formy seksualności 579
  Orientacja seksualna 580
  Seksualność, religia i moralność 582
  Homoseksualizm 584
  Badanie seksualności 591
  Prostytucja i usługi seksualne 597
  Prostytucja 597
  Usługi seksualne 598
  Globalny rynek usług seksualnych 600
  Płeć kulturowa 601
  Płeć kulturowa a biologia: różnice naturalne? 602
  Socjalizacja do ról związanych z płcią 602
  Technologie reprodukcyjne 604
  Społeczne tworzenie płci 609
  Typy męskości i kulturowe relacje płci 611
  Kulturowy porządek płci 612
  Teorie nierówności płci 615
  Podejścia funkcjonalistyczne 615
  Podejścia feministyczne 616
  Ruchy kobiece 623
  Płeć kulturowa a globalizacja 624
  Podsumowanie 624
  Dalsze lektury 625
  Polecane strony internetowe 625
  
  Rozdział 15. Rasa, etniczność i migracja 627
  
  Podstawowe pojęcia 631
  Rasa 631
  Etniczność 633
  Grupy mniejszościowe 635
  Uprzedzenia i dyskryminacja 636
  Czym jest rasizm? 638
  Od starych do nowych form rasizmu 639
  Socjologiczne interpretacje rasizmu 642
  Integracja etniczna, zróżnicowanie i konflikt 643
  Modele integracji etnicznej 643
  Zróżnicowanie etniczne 647
  Mniejszości etniczne na rynku pracy 649
  Sytuacja mieszkaniowa 651
  System sprawiedliwości 653
  Konflikt etniczny 654
  Migracja w dobie globalizacji 655
  Migracja a upadek imperium: Wielka Brytania od lat sześćdziesiątych XX wieku 659
  Migracja a Unia Europejska 663
  Migracja a stosunki etniczne 664
  Migracja a globalizacja 667
  Globalne diaspory 667
  Zakończenie 668
  Podsumowanie 669
  Dalsze lektury 670
  Polecane strony internetowe 671
  
  Rozdział 16. Religia 673
  
  Socjologiczne teorie religii 677
  Czym jest religia? 677
  Religia w klasycznych teoriach socjologicznych 679
  Religie na świecie 685
  Totemizm i animizm 685
  Judaizm, chrześcijaństwo i islam 686
  Religie Dalekiego Wschodu 687
  Organizacje religijne 688
  Chrześcijaństwo, płeć i seksualność 693
  Sekularyzacja i odrodzenie religijne 695
  Sekularyzacja 695
  Religia w Europie 699
  Religia w Stanach Zjednoczonych 702
  Ocena tezy o sekularyzacji 707
  Fundamentalizm religijny 709
  Zakończenie 715
  Podsumowanie 716
  Dalsze lektury 717
  Polecane strony internetowe 717
  
  Rozdział 17. Media 719
  
  Media w epoce globalnej 723
  Rewolucja cyfrowa 723
  Internet i World Wide Web 724
  Film 729
  Telewizja 730
  Muzyka 736
  Prasa 740
  Teorie mediów 742
  Funkcjonalizm 742
  Teorie konfliktu 743
  Interakcjonizm symboliczny 751
  Teorie postmodernistyczne 754
  Odbiorcy i przedstawienia medialne 757
  Badanie widowni 757
  Przedstawianie klasy, płci, etniczności i niepełnosprawności 759
  Kontrolowanie globalnych mediów 762
  Imperializm mediów? 764
  Własność megakoncernów medialnych 767
  Kontrola polityczna 772
  Opór wobec globalnych mediów i inne możliwości 772
  Zakończenie 774
  Podsumowanie 774
  Dalsze lektury 776
  Polecane strony internetowe 777
  
  Rozdział 18. Organizacje i sieci 779
  
  Organizacje 783
  Organizacje biurokratyczne 784
  Fizyczna strona organizacji 791
  Organizacje ponadnarodowe 795
  Organizacje gospodarcze 798
  Co zamiast biurokracji? 807
  Zmiana organizacyjna: model japoński 808
  Zmiana sposobu zarządzania 809
  Badanie sposobów zarządzania 812
  Badanie sieci 815
  Sieci społeczne 815
  Sieci a technologie informacyjne 817
  Kapitał społeczny: więzy które łączą 818
  Nowe więzy społeczne? 821
  Zakończenie 824
  Podsumowanie 826
  Dalsze lektury 827
  Polecane strony internetowe 827
  
  Rozdział 19. Edukacja 829
  
  Teorie roli edukacji 833
  Edukacja jako socjalizacja 834
  Edukacja a kapitalizm 836
  Ukryty program nauczania 837
  Edukacja a reprodukcja kulturowa 839
  Edukacja a podziały społeczne 849
  Debata na temat ilorazu inteligencji 849
  Edukacja a płeć 854
  Edukacja a przynależność etniczna 860
  Edukacja w kontekście globalnym 864
  Szkolnictwo podstawowe na świecie 865
  Umiejętność czytania i pisania a analfabetyzm 868
  Zmieniające się oblicze edukacji 870
  Technologia w klasie szkolnej 873
  E-uniwersytety 876
  Przyszłość edukacji 877
  Zakończenie 879
  Podsumowanie 880
  Dalsze lektury 881
  Polecane strony internetowe 881
  
  Rozdział 20. Praca i życie gospodarcze 883
  
  Jak zdefiniować pracę? 886
  Przemiany społecznej organizacji pracy 891
  Tayloryzm i fordyzm 893
  Globalizacja i postfordyzm 894
  Zmiany w systemie pracy 898
  Kryzys związków zawodowych? 900
  Płeć i feminizacja pracy 902
  Nowy podział obowiązków domowych 910
  Automatyzacja a kwalifikacje 911
  Koniec ze stałą posadą i system pracowników z portfolio 921
  Niepewność zatrudnienia, bezrobocie i społeczne znaczenie pracy 922
  Społeczne znaczenie pracy 923
  Spadek bezpieczeństwa zatrudnienia 923
  Bezrobocie 928
  Zakończenie: korozja charakteru? 932
  Podsumowanie 934
  Dalsze lektury 935
  Polecane strony internetowe 935
  
  Rozdział 21. Przestępczość i dewiacja 937
  
  Podstawowe pojęcia 941
  Socjologiczne teorie przestępczości i dewiacji 942
  Teorie funkcjonalistyczne 943
  Teorie interakcjonistyczne 947
  Teorie konfliktu i „nowa kryminologia” 951
  Teorie kontroli 954
  Wnioski teoretyczne 958
  Struktura przestępczości w Wielkiej Brytanii 959
  Przestępczość a statystyki przestępstw 961
  Ofiary i sprawcy przestępstw 963
  Przestępczość a płeć i seksualność 963
  Przestępczość a młodzież 968
  Przestępczość białych kołnierzyków 970
  Przestępczość w kontekście globalnym 973
  Przestępczość zorganizowana 973
  Cyberprzestępczość 975
  Więzienia i kara 977
  Zakończenie: dewiacja, przestępczość a porządek społeczny 983
  Podsumowanie 984
  Dalsze lektury 985
  Polecane strony internetowe 985
  
  Rozdział 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne 987
  
  Podstawowe pojęcia socjologii polityki 990
  Polityka, rządzenie i państwo 990
  Władza 991
  Autorytaryzm i demokracja 993
  Rozwój demokracji na świecie 997
  Upadek komunizmu 998
  Demokratyzacja i jej krytycy 1000
  Stare i nowe partie polityczne 1005
  Globalne rządzenie 1009
  Ruchy społeczne i zmiana społeczna 1012
  Czym są ruchy społeczne? 1012
  Teorie ruchów społecznych 1013
  Globalizacja i „społeczeństwo ruchów społecznych” 1021
  Zakończenie 1028
  Podsumowanie 1029
  Dalsze lektury 1030
  Polecane strony internetowe 1031
  
  Rozdział 23. Narody, wojny i terroryzm 1033
  
  Narody i nacjonalizm 1038
  Nacjonalizm a społeczeństwo nowoczesne 1039
  Narody bez państwa 1042
  Mniejszości narodowe w Unii Europejskiej 1043
  Narody i nacjonalizmy w krajach rozwijających się 1044
  Państwo narodowe, tożsamość narodowa i globalizacja 1046
  Konflikty, wojny i ludobójstwo 1048
  Teorie na temat wojny i ludobójstwa 1050
  Zmieniające się oblicze wojny 1050
  Wojny stare i nowe 1055
  Terroryzm 1059
  Czym jest terroryzm? 1059
  Stary i nowy terroryzm 1061
  Wojna i terroryzm w dobie globalizacji 1065
  Podsumowanie 1067
  Dalsze lektury 1068
  Polecane strony internetowe 1068
  
  Słownik terminów 1069
  Bibliografia 1099
  Indeks nazwisk 1145
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia