Socjologia

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

69,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie Socjologii – jednego z najbardziej znanych i wykorzystywanych na całym świecie podręczników – to lektura obowiązkowa nie tylko dla adeptów socjologii i osób myślących o podjęciu studiów socjologicznych, ale również dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.


W ciągu ostatnich 10 lat od opublikowania poprzedniego polskiego wydania zmieniło się bowiem niemal wszystko: doszło do olbrzymiego rozwoju wiedzy socjologicznej, co znalazło swoje odzwierciedlenie na kartach książki, zmienił się również świat, dlatego konieczne okazały się gruntowne uzupełnienia, aktualizacje dotychczasowych treści, dodanie nowych materiałów na temat wojen i terroryzmu czy zagrożeń ekologicznych. Na prośby czytelników z różnych stron świata autorzy wprowadzili również wiele nowych elementów dydaktycznych, akcentując szczególnie wpływy i współzależności w ramach globalizującego się świata.


Jedną z najbardziej ekscytujących cech socjologii jest jej nieustanne zaangażowanie we wciąż zmieniający się świat społeczny. Zdarzenia, które trudno nam zrozumieć lub które wywołują w nas lęk – takie jak zmiany klimatyczne czy terroryzm – są bez wyjątku przedmiotami zainteresowania socjologów. W obecnym, szóstym wydaniu tej książki, podobnie jak w poprzednich pięciu, starałem się oddać to poczucie ekscytacji, które przenika najlepsze prace socjologiczne, i zainspirować nowe pokolenie socjologów. Książkę pisałem z niezłomną wiarą w to, że socjologia ma do odegrania istotną rolę we współczesnej kulturze intelektualnej i że zajmuje centralne miejsce w naukach społecznych. Nie próbuję w niej wprowadzać nadmiernie wyrafinowanych koncepcji ani popisywać się socjologicznym żargonem. W każdym rozdziale odwołuję się jednak do najnowszych osiągnięć dyscypliny oraz do współczesnych problemów i danych. Nawiązuję również, rzecz jasna, do własnych prac, pisząc o nich zawsze w pierwszej osobie, aby czytelnicy mieli jasność, kiedy mówię o moich własnych dokonaniach socjologicznych. Tam, gdzie to konieczne, przytaczam również poglądy krytyków. Mam nadzieję, że udało mi się uniknąć zbytniej stronniczości. Jak zwykle starałem się opisać główne perspektywy socjologiczne i najważniejsze wyniki współczesnych badań w wyważony, chociaż nie bezkrytyczny sposób.


(Fragment O książce)


Liczba stron1196
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16956-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Co to jest socjologia?    3
  Wyobraźnia socjologiczna    6
  Badanie ludzi i społeczeństwa    8
  Rozwój myśli socjologicznej    9
  Teorie i perspektywy teoretyczne    9
  Klasycy socjologii    11
  Współczesne teorie socjologiczne    22
  Myślenie teoretyczne w socjologii    26
  Poziomy analizy: mikrosocjologia i makrosocjologia    27
  Dlaczego warto studiować socjologię?    28
  Podsumowanie    30
  Dalsze lektury    31
  Polecane strony internetowe    31
  Rozdział 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi    33
  Podmioty ludzkie i problemy etyczne    37
  Socjologiczne pytania    38
  Czy socjologia jest nauką?    40
  Proces badawczy    41
  Rozumienie związków przyczynowo-skutkowych    44
  Przyczynowość a korelacja    44
  Metody badawcze    48
  Badania etnograficzne    48
  Badania sondażowe    50
  Eksperymenty    54
  Badania biograficzne    55
  Badania porównawcze    55
  Analizy historyczne    57
  Łączenie badań porównawczych i analiz historycznych    58
  Badania socjologiczne w praktyce    58
  Udowadnianie oczywistości?    59
  Wpływ socjologii    59
  Podsumowanie    62
  Dalsze lektury    63
  Polecane strony internetowe    63
  Rozdział 3. Teorie i perspektywy socjologiczne    65
  Prekursorzy socjologii    70
  Pozytywizm i ewolucja społeczna    70
  Karol Marks: rewolucja kapitalistyczna    72
  Twórcy socjologii    76
  Émile Durkheim: społeczny poziom rzeczywistości    76
  Max Weber: kapitalizm i religia    81
  Dylematy teoretyczne    85
  Struktura społeczna a ludzkie działanie    86
  Konsens czy konflikt?    88
  Problematyka płci kulturowej    89
  Kierunki zmiany społecznej    90
  Przemiany społeczeństw i socjologii    92
  Równość płci i teoria feministyczna    92
  Poststrukturalizm i postmodernizm    94
  Globalizacja, ryzyko i zemsta natury    97
  Zakończenie: między starym a nowym    102
  Podsumowanie    102
  Dalsze lektury    103
  Polecane strony internetowe    103
  Rozdział 4. Globalizacja i zmieniający się świat    105
  Typy społeczeństw    109
  Zanikający świat: los społeczeństw przednowoczesnych    109
  Świat nowoczesny: społeczeństwa przemysłowe    114
  Rozwój globalny    117
  Zmiana społeczna    120
  Czynniki zmiany społecznej    120
  Zmiana w epoce nowoczesnej    124
  Globalizacja    127
  Czynniki sprzyjające globalizacji    128
  Spór o globalizację    136
  Wpływ globalizacji    140
  Zakończenie: potrzeba globalnego rządzenia    147
  Podsumowanie    148
  Dalsze lektury    149
  Polecane strony internetowe    149
  Rozdział 5. Środowisko    151
  Natura, środowisko i socjologia    155
  Definicja natury i środowiska    155
  Socjologia i środowisko    156
  Czym są problemy środowiskowe?    160
  Skażenie środowiska i odpady    160
  Wyczerpywanie się zasobów    167
  Żywność modyfikowana genetycznie    170
  Globalne ocieplenie    175
  Teorie socjologiczne a zrównoważony rozwój    184
  Konsumpcjonizm a niszczenie środowiska    184
  Granice wzrostu a zrównoważony rozwój    187
  Życie w globalnym społeczeństwie ryzyka    190
  Modernizacja ekologiczna    193
  Sprawiedliwość środowiskowa i obywatelstwo ekologiczne    195
  Zakończenie    197
  Podsumowanie    198
  Dalsze lektury    200
  Polecane strony internetowe    201
  Rozdział 6. Miasta i życie miejskie    203
  Teorie urbanizmu    206
  Szkoła chicagowska    207
  Urbanizm a środowisko sztuczne    211
  Ocena    215
  Rozwój miast    216
  Miasta w społeczeństwach tradycyjnych    216
  Industrializacja i urbanizacja    218
  Rozwój nowoczesnych ośrodków miejskich    218
  Kierunki przemian miast w krajach rozwiniętych    219
  Urbanizacja w krajach rozwijających się    230
  Miasta a globalizacja    233
  Miasta globalne    233
  Nierówności w miastach globalnych    236
  Zarządzanie miastami w dobie globalizacji    237
  Zakończenie: miasta a rządy globalne    242
  Podsumowanie    243
  Dalsze lektury    244
  Polecane strony internetowe    245
  Rozdział 7. Interakcja społeczna i życie codzienne    247
  Badanie życia codziennego    251
  Komunikacja niewerbalna    252
  Wyraz twarzy, gesty i emocje    252
  Płeć i ciało    254
  Ucieleśnienie i tożsamość    255
  Społeczne reguły interakcji    258
  Podzielane znaczenia    258
  Wandalizm interakcyjny    258
  Wykrzyknienia    262
  Twarz, ciało i mowa w interakcji    263
  Spotkania    263
  Manipulowanie wrażeniami    265
  Przestrzeń prywatna    270
  Interakcja w czasie i przestrzeni    270
  Czas zegarowy    271
  Porządek czasowy i przestrzenny    271
  Życie codzienne w perspektywie kulturowej i historycznej    273
  Społeczne tworzenie rzeczywistości: debata socjologiczna    274
  Interakcje społeczne w cyberprzestrzeni    275
  Zakończenie: potrzeba bliskości?    278
  Podsumowanie    278
  Dalsze lektury    279
  Polecane strony internetowe    279
  Rozdział 8. Bieg życia    281
  Kultura, społeczeństwo a socjalizacja dzieci    284
  Teorie rozwoju dziecka    284
  Instytucje socjalizacji    288
  Socjalizacja do ról płciowych    291
  Reakcje rodziców i dorosłych    291
  Uczenie się płci kulturowej    291
  Debata socjologiczna    293
  Bieg życia    295
  Dzieciństwo    297
  Nastoletniość i kultura młodzieżowa    299
  Wczesna dorosłość    301
  Późna dorosłość    301
  Starość    302
  Starzenie się    303
  Starzenie się społeczeństw    304
  Jak starzeją się ludzie?    306
  Starzenie się: konkurencyjne wyjaśnienia socjologiczne    309
  Cechy starzenia się    311
  Polityka starzenia się    317
  Śmierć, umieranie i żałoba    321
  Socjologia śmierci i umierania    321
  Śmierć w społeczeństwach nowoczesnych    323
  Zmiany stosunku do śmierci    324
  Podsumowanie    325
  Dalsze lektury    326
  Polecane strony internetowe    327
  Rozdział 9. Rodziny i związki intymne    329
  Podstawowe pojęcia    333
  Rodzina w kontekście historycznym    335
  Przemiany życia rodzinnego    335
  Mit tradycyjnej rodziny    335
  Rodzina w kontekście globalnym    338
  Rodziny i związki intymne    341
  Przemiany i różnorodność form rodziny    342
  Nierówność w rodzinie    344
  Przemoc w rodzinie    348
  Rozwód i separacja    352
  Zmiany postaw wobec życia rodzinnego    360
  Nowe związki, wielorodziny i więzy rodzinne    361
  Alternatywne (wobec tradycyjnego małżeństwa) modele rodziny    366
  Rodziny i związki w teoriach socjologicznych    372
  Funkcjonalizm    372
  Teorie feministyczne    372
  Przemiany miłości i intymności    374
  Zakończenie: spór o wartości rodzinne    378
  Podsumowanie    381
  Dalsze lektury    382
  Polecane strony internetowe    383
  Rozdział 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność    385
  Socjologia ciała    388
  Socjologia zdrowia i choroby    391
  Socjologiczne spojrzenie na medycynę    393
  Medycyna i zdrowie w zmieniającym się świecie    401
  HIV i AIDS w perspektywie globalnej    402
  Socjologiczne teorie zdrowia i choroby    405
  Społeczne podstawy zdrowia    407
  Zdrowie a klasa społeczna    407
  Zdrowie a płeć    414
  Zdrowie a przynależność etniczna    415
  Zdrowie a spójność społeczna    416
  Socjologia niepełnosprawności    418
  Indywidualny model niepełnosprawności    418
  Społeczny model niepełnosprawności    418
  Niepełnosprawność, prawo i polityka społeczna    424
  Niepełnosprawność na świecie    425
  Podsumowanie    427
  Dalsze lektury    428
  Polecane strony internetowe    429
  Rozdział 11. Stratyfikacja i klasa społeczna    431
  Systemy stratyfikacji    434
  Niewolnictwo    436
  Kasty    436
  Stany    439
  Klasy    439
  Teorie klas i stratyfikacji    440
  Karol Marks: teoria konfliktu klasowego    441
  Max Weber: klasa, status i partia    441
  Erik Olin Wright: teoria klas    444
  Operacjonalizacja pojęcia klasy    445
  Ocena modelu klas Goldthorpe’a    445
  Struktura klasowa współczesnych społeczeństw zachodnich    449
  Pytanie o klasę wyższą    449
  Powiększająca się klasa średnia    453
  Nowe oblicze klasy robotniczej    454
  Czy istnieje podklasa?    456
  Klasa a styl życia    460
  Stratyfikacja a płeć    462
  Ruchliwość społeczna    464
  Ruchliwość społeczna w badaniach porównawczych    465
  Ruchliwość w dół    466
  Ruchliwość społeczna w Wielkiej Brytanii    467
  Ruchliwość społeczna a płeć    469
  Czy Wielka Brytania jest merytokracją?    470
  Zakończenie: klasa społeczna ma znaczenie    471
  Podsumowanie    471
  Dalsze lektury    473
  Polecane strony internetowe    473
  Rozdział 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze    475
  Ubóstwo    480
  Co to jest ubóstwo?    480
  Badanie ubóstwa    483
  Kim są ludzie biedni?    491
  Skąd bierze się ubóstwo?    493
  Ubóstwo a ruchliwość społeczna    496
  Wykluczenie społeczne    498
  Czym jest wykluczenie społeczne?    498
  Formy wykluczenia społecznego    500
  Wykluczenie społeczne a przestępczość    505
  Państwo opiekuńcze    507
  Teorie państwa opiekuńczego    507
  Brytyjskie państwo opiekuńcze    509
  Ubóstwo i opieka społeczna w zmieniającym się świecie    517
  Podsumowanie    518
  Dalsze lektury    519
  Polecane strony internetowe    519
  Rozdział 13. Globalne nierówności    521
  Globalne nierówności ekonomiczne    527
  Kraje o wysokim dochodzie    529
  Kraje o średnim dochodzie    529
  Kraje o niskim dochodzie    529
  Czy globalne nierówności ekonomiczne rosną?    530
  Nierówne szanse życiowe    532
  Zdrowie    533
  Głód i niedożywienie    534
  Edukacja, piśmienność oraz praca dzieci    537
  Czy biedne kraje mogą stać się bogate?    541
  Teorie rozwoju    548
  Ocena teorii rozwoju    555
  Organizacje międzynarodowe a globalne nierówności    555
  Globalne nierówności ekonomiczne w zmieniającym się świecie    559
  Wzrost populacji a globalne nierówności    563
  Demografia    565
  Dynamika zmian populacyjnych    565
  Przejście demograficzne    569
  Prognozy na XXI wiek    569
  Podsumowanie    571
  Dalsze lektury    573
  Polecane strony internetowe    573
  Rozdział 14. Seksualność i płeć    575
  Seksualność człowieka    578
  Biologia a zachowania seksualne    579
  Formy seksualności    579
  Orientacja seksualna    580
  Seksualność, religia i moralność    582
  Homoseksualizm    584
  Badanie seksualności    591
  Prostytucja i usługi seksualne    597
  Prostytucja    597
  Usługi seksualne    598
  Globalny rynek usług seksualnych    600
  Płeć kulturowa    601
  Płeć kulturowa a biologia: różnice naturalne?    602
  Socjalizacja do ról związanych z płcią    602
  Technologie reprodukcyjne    604
  Społeczne tworzenie płci    609
  Typy męskości i kulturowe relacje płci    611
  Kulturowy porządek płci    612
  Teorie nierówności płci    615
  Podejścia funkcjonalistyczne    615
  Podejścia feministyczne    616
  Ruchy kobiece    623
  Płeć kulturowa a globalizacja    624
  Podsumowanie    624
  Dalsze lektury    625
  Polecane strony internetowe    625
  Rozdział 15. Rasa, etniczność i migracja    627
  Podstawowe pojęcia    631
  Rasa    631
  Etniczność    633
  Grupy mniejszościowe    635
  Uprzedzenia i dyskryminacja    636
  Czym jest rasizm?    638
  Od starych do nowych form rasizmu    639
  Socjologiczne interpretacje rasizmu    642
  Integracja etniczna, zróżnicowanie i konflikt    643
  Modele integracji etnicznej    643
  Zróżnicowanie etniczne    647
  Mniejszości etniczne na rynku pracy    649
  Sytuacja mieszkaniowa    651
  System sprawiedliwości    653
  Konflikt etniczny    654
  Migracja w dobie globalizacji    655
  Migracja a upadek imperium: Wielka Brytania od lat sześćdziesiątych XX wieku    659
  Migracja a Unia Europejska    663
  Migracja a stosunki etniczne    664
  Migracja a globalizacja    667
  Globalne diaspory    667
  Zakończenie    668
  Podsumowanie    669
  Dalsze lektury    670
  Polecane strony internetowe    671
  Rozdział 16. Religia    673
  Socjologiczne teorie religii    677
  Czym jest religia?    677
  Religia w klasycznych teoriach socjologicznych    679
  Religie na świecie    685
  Totemizm i animizm    685
  Judaizm, chrześcijaństwo i islam    686
  Religie Dalekiego Wschodu    687
  Organizacje religijne    688
  Chrześcijaństwo, płeć i seksualność    693
  Sekularyzacja i odrodzenie religijne    695
  Sekularyzacja    695
  Religia w Europie    699
  Religia w Stanach Zjednoczonych    702
  Ocena tezy o sekularyzacji    707
  Fundamentalizm religijny    709
  Zakończenie    715
  Podsumowanie    716
  Dalsze lektury    717
  Polecane strony internetowe    717
  Rozdział 17. Media    719
  Media w epoce globalnej    723
  Rewolucja cyfrowa    723
  Internet i World Wide Web    724
  Film    729
  Telewizja    730
  Muzyka    736
  Prasa    740
  Teorie mediów    742
  Funkcjonalizm    742
  Teorie konfliktu    743
  Interakcjonizm symboliczny    751
  Teorie postmodernistyczne    754
  Odbiorcy i przedstawienia medialne    757
  Badanie widowni    757
  Przedstawianie klasy, płci, etniczności i niepełnosprawności    759
  Kontrolowanie globalnych mediów    762
  Imperializm mediów?    764
  Własność megakoncernów medialnych    767
  Kontrola polityczna    772
  Opór wobec globalnych mediów i inne możliwości    772
  Zakończenie    774
  Podsumowanie    774
  Dalsze lektury    776
  Polecane strony internetowe    777
  Rozdział 18. Organizacje i sieci    779
  Organizacje    783
  Organizacje biurokratyczne    784
  Fizyczna strona organizacji    791
  Organizacje ponadnarodowe    795
  Organizacje gospodarcze    798
  Co zamiast biurokracji?    807
  Zmiana organizacyjna: model japoński    808
  Zmiana sposobu zarządzania    809
  Badanie sposobów zarządzania    812
  Badanie sieci    815
  Sieci społeczne    815
  Sieci a technologie informacyjne    817
  Kapitał społeczny: więzy które łączą    818
  Nowe więzy społeczne?    821
  Zakończenie    824
  Podsumowanie    826
  Dalsze lektury    827
  Polecane strony internetowe    827
  Rozdział 19. Edukacja    829
  Teorie roli edukacji    833
  Edukacja jako socjalizacja    834
  Edukacja a kapitalizm    836
  Ukryty program nauczania    837
  Edukacja a reprodukcja kulturowa    839
  Edukacja a podziały społeczne    849
  Debata na temat ilorazu inteligencji    849
  Edukacja a płeć    854
  Edukacja a przynależność etniczna    860
  Edukacja w kontekście globalnym    864
  Szkolnictwo podstawowe na świecie    865
  Umiejętność czytania i pisania a analfabetyzm    868
  Zmieniające się oblicze edukacji    870
  Technologia w klasie szkolnej    873
  E-uniwersytety    876
  Przyszłość edukacji    877
  Zakończenie    879
  Podsumowanie    880
  Dalsze lektury    881
  Polecane strony internetowe    881
  Rozdział 20. Praca i życie gospodarcze    883
  Jak zdefiniować pracę?    886
  Przemiany społecznej organizacji pracy    891
  Tayloryzm i fordyzm    893
  Globalizacja i postfordyzm    894
  Zmiany w systemie pracy    898
  Kryzys związków zawodowych?    900
  Płeć i feminizacja pracy    902
  Nowy podział obowiązków domowych    910
  Automatyzacja a kwalifikacje    911
  Koniec ze stałą posadą i system pracowników z portfolio    921
  Niepewność zatrudnienia, bezrobocie i społeczne znaczenie pracy    922
  Społeczne znaczenie pracy    923
  Spadek bezpieczeństwa zatrudnienia    923
  Bezrobocie    928
  Zakończenie: korozja charakteru?    932
  Podsumowanie    934
  Dalsze lektury    935
  Polecane strony internetowe    935
  Rozdział 21. Przestępczość i dewiacja    937
  Podstawowe pojęcia    941
  Socjologiczne teorie przestępczości i dewiacji    942
  Teorie funkcjonalistyczne    943
  Teorie interakcjonistyczne    947
  Teorie konfliktu i „nowa kryminologia”    951
  Teorie kontroli    954
  Wnioski teoretyczne    958
  Struktura przestępczości w Wielkiej Brytanii    959
  Przestępczość a statystyki przestępstw    961
  Ofiary i sprawcy przestępstw    963
  Przestępczość a płeć i seksualność    963
  Przestępczość a młodzież    968
  Przestępczość białych kołnierzyków    970
  Przestępczość w kontekście globalnym    973
  Przestępczość zorganizowana    973
  Cyberprzestępczość    975
  Więzienia i kara    977
  Zakończenie: dewiacja, przestępczość a porządek społeczny    983
  Podsumowanie    984
  Dalsze lektury    985
  Polecane strony internetowe    985
  Rozdział 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne    987
  Podstawowe pojęcia socjologii polityki    990
  Polityka, rządzenie i państwo    990
  Władza    991
  Autorytaryzm i demokracja    993
  Rozwój demokracji na świecie    997
  Upadek komunizmu    998
  Demokratyzacja i jej krytycy    1000
  Stare i nowe partie polityczne    1005
  Globalne rządzenie    1009
  Ruchy społeczne i zmiana społeczna    1012
  Czym są ruchy społeczne?    1012
  Teorie ruchów społecznych    1013
  Globalizacja i „społeczeństwo ruchów społecznych”    1021
  Zakończenie    1028
  Podsumowanie    1029
  Dalsze lektury    1030
  Polecane strony internetowe    1031
  Rozdział 23. Narody, wojny i terroryzm    1033
  Narody i nacjonalizm    1038
  Nacjonalizm a społeczeństwo nowoczesne    1039
  Narody bez państwa    1042
  Mniejszości narodowe w Unii Europejskiej    1043
  Narody i nacjonalizmy w krajach rozwijających się    1044
  Państwo narodowe, tożsamość narodowa i globalizacja    1046
  Konflikty, wojny i ludobójstwo    1048
  Teorie na temat wojny i ludobójstwa    1050
  Zmieniające się oblicze wojny    1050
  Wojny stare i nowe    1055
  Terroryzm    1059
  Czym jest terroryzm?    1059
  Stary i nowy terroryzm    1061
  Wojna i terroryzm w dobie globalizacji    1065
  Podsumowanie    1067
  Dalsze lektury    1068
  Polecane strony internetowe    1068
  Słownik terminów    1069
  Bibliografia    1099
  Indeks nazwisk    1145
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia