Socjologia narodu i konfliktów etnicznych

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 24,50 zł  


49,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Systematyczny wykład na temat podstawowych zagadnień i kategorii stosowanych do opisu problematyki narodowościowej, ilustrowany wieloma przykładami, zarówno historycznymi, jak i współczesnymi. Łącząc socjologiczne podejście do tematyki etnicznej z perspektywą politologiczną, autorka w przejrzysty sposób porządkuje kluczowe pojęcia i teorie dotyczące takich kategorii, jak naród, tożsamość narodowa, stereotyp narodowy. Omawia również problem mniejszości narodowych i etnicznych, złożone zagadnienie nacjonalizmu i konfliktów etnicznych, analizując przyczyny „wybuchu etniczności” w Europie Środkowej i Wschodniej w momencie, gdy przyszłość państwa narodowego staje pod znakiem zapytania.


Podręcznik adresowany jest do studentów socjologii, politologii, antropologii oraz stosunków międzynarodowych.


Rok wydania2010
Liczba stron320
KategoriaWspółczesne teorie socjologiczne
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16245-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Co to jest naród?    17
    Cztery krótkie uwagi metodologiczne    20
    Powstanie narodów    23
      Prymordialiści i historycyści    23
      Naturaliści i konstruktywiści    28
    Status ontologiczny narodów    28
    Naród – próba opisu typu idealnego    30
    Demos, ethnos i naród kulturowy    44
    Podsumowanie    54
    Słowniczek terminów    56
  Rozdział 2. Proces narodowotwórczy    59
    Inkorporacja geograficzna i społeczna na Zachodzie, mobilizacja ludowa na Wschodzie    60
    Główne czynniki narodowotwórcze    70
      Państwo oraz związana z nim historia i tradycja    70
      Zorganizowana religia    71
      Mit wspólnego pochodzenia    74
      Język    76
      Wojna    83
      Traumatyczne doświadczenia    84
      Instytucjonalizacja grupy    84
    Podsumowanie    87
  Rozdział 3. Tożsamość i tradycja narodowa    89
    Tożsamość indywidualna, społeczna i narodowa jednostki    91
    Tożsamości grupowe    95
    Tożsamość jednostkowa w kontekście tożsamości grupowej    99
    Tożsamość narodowa a świadomość narodowa i identyfikacja narodowa    100
    Tożsamość narodowa a tożsamość obywatelska    102
    Tradycja narodowa – ciągłość i zmiana, pamięć i zapomnienie    103
      Ciągłość i zmiana    103
      Pamięć i zapomnienie    105
    Podsumowanie    107
    Słowniczek terminów    108
  Rozdział 4. Stereotypy i uprzedzenia narodowe    111
    Stereotypy – mechanizm porządkowania rzeczywistości społecznej    113
    Społeczny charakter stereotypów    114
    Rodzaje stereotypów    115
    Cechy stereotypów    117
    Funkcje stereotypów    123
    Jak zmieniać stereotypy?    127
    Metody badania stereotypów    131
    Stereotypy jawne i ukryte    135
    Uprzedzenia i dyskryminacja    136
    Podsumowanie    137
  Rozdział 5. Mniejszości narodowe – definicja i typologie    139
    Problemy definicyjne    141
    Prawnicza definicja mniejszości narodowych Francesco Capotortiego    146
    Typologia mniejszości narodowych    151
    Podsumowanie    157
    Słowniczek terminów    158
  Rozdział 6. Ochrona mniejszości narodowych    161
    Prawo międzynarodowe dotyczące mniejszości w okresie międzywojennym    164
    Międzynarodowa ochrona praw mniejszości narodowych po 1945 roku    167
    Polityka wewnętrzna państw wobec mniejszości narodowych    174
    Polskie ustawodawstwo dotyczące mniejszości narodowych    178
    Podsumowanie    185
  Rozdział 7. Nacjonalizm    187
    Ewolucja nacjonalizmu zachodnioeuropejskiego    191
    Rodzaje nacjonalizmów    193
    Nacjonalizm jako ideologia    199
    Funkcje nacjonalizmu    209
    Nacjonalizm jako ideologia modernizacyjna – nacjonalizm gospodarczy    211
    Podsumowanie    215
    Słowniczek terminów    218
  Rozdział 8. Konflikty etniczne – próba typologii    221
    Źródła zewnętrznych konfliktów etnicznych    223
    Źródła wewnętrznych konfliktów etnicznych    226
      Konflikt etniczny w obronie tożsamości narodowej    226
      Konflikt etniczny związany z poszanowaniem symboli narodowych    229
      Konflikt etniczny związany z procesem narodowotwórczym    232
      Konflikt etniczny jako rezultat zmiany systemowej    233
      Konflikt etniczny jako instrument w polityce rządzących    236
      Konflikt etniczny jako wynik historycznych resentymentów lub skutek fałszywej świadomości    237
      Konflikt etniczny jako wyraz interesów pozaetnicznych lub rodzaj taktyki politycznej    241
      Potencjalny konflikt etniczny    242
    Podsumowanie    243
  Rozdział 9. Nacjonalizm w Europie Środkowej i Wschodniej pod koniec XX wieku    245
    Nacjonalizm jako odpowiedź na wyzwanie rozwojowe – horyzont długiego trwania    247
      Nacjonalizm jako instrument selektywnej inkorporacji do systemu światowego    249
    Nacjonalizm jako rezultat odmiennego rozwoju politycznego i społecznego – horyzont nation building process    254
      Odmienna społeczna rola historii    255
      Specyfika „topografii narodowości” Europy Środkowej i Wschodniej    256
    Nacjonalizm jako rezultat komunizmu i ideologia zastępcza wobec niego – horyzont formacji postkomunistycznej    259
      Komunistyczny nacjonalizm    260
      Nacjonalizm jako sposób wychodzenia z komunizmu    264
      Nacjonalizm jako rezultat komunizmu    267
      Nacjonalizm jako ideologia zastępcza wobec komunizmu    272
    Podsumowanie    276
  Rozdział 10. Państwo narodowe w dobie globalizacji    277
    Specyfika europejskiego państwa narodowego    281
    Czy koniec państwa narodowego?    284
    Zmieniający się kształt i rola państwa narodowego – państwo sieciowe    286
    Globalizacja versus lokalizacja, partykularyzm i fragmentaryzacja    289
    Podsumowanie    291
  Zakończenie    293
  Bibliografia    299
  Indeks nazwisk    311
  Spis tabel    315
  Spis rysunków    317
RozwińZwiń